- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
376

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 31. (605.) 2 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

376

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 31

L. Larsen i Grönby, N. Niléhn i Ö. Strö, N
Lundahl i Lund, O. Larsson i Gislöf, L. A
Viberg i Brågarp, O. L. Liden i Barsebäck, M.
Nilsson i Stehag, P. Nordgren i Knästorp och
P. Holmgren i Mölleberga; folkskollärarinnorna
Hanna Viik i Arlöf, Anna Björkholtz i L.
Uppåkra, Sofia Vingren och Anna Andersson
i Lund; småskollärarinnorna Anna Olsson i
Vinstorp, Augusta Viberg i Brågarp, Tora
Forsberg i Arlöf, Karolina Lindgren i
Påls-torp, Emilia Johansson i Lomma, Anna
Simonsson och Ingrid Simonsson i V. Karleby.
Betty Andersson i St. Uppåkra, Selma
Salo-monsson i Ystad, Johanna Malmström i V.
Skräflinge, Maria Malmström i Åkarp, Hilma
Andersson i Bjällerup och Cecilia Nilsson i i

Fria ord.

från Kristianstads län: folkskollärarne S. G. j
Rignell i Träne och N. Svensson i Torekov; j

från Blekinge län: småskollärarinnorna Jo- \
banna Ågren’och Anna Nilsson i Karlshamn; j

från Kalmar lån: folkskollärarinnan Norna |
Sjöstrand i Vissefjärda och småskollärarinnan
Amanda Sjöstrand i Torsås;

från Älfsborgs län: folkskolläraren F. V. Ek i
i Kinna; j

från Västerås län: skolföreståndaren H. Lars- j
son i Västerås;

från Danmark: läraren A. E. Jacobs från
Köpenhamn.

Alltså 32 folkskollärare, 5 folkskollära- |
rinnor, 16 småskollärarinnor och l skol- j
föreståndare från Sverige samt l lärare |
från Danmark l

Därjämte hafva 5 landtbrukare deltagit j.
som ordinarie åhörare i föreläsningskursen, j

Härtill komma alla lärare och
lärarinnor vid folkhögskolan jämte
sommarkursens 55 elever samt medlemmar af
skolstyrelsen äfvensom många andra personer,
hvilka åhörde blott en eller annan
föreläsning. Åhörareantalet uppgick därför i
regeln till omkring 150 personer.

En af dagarna voro deltagarna i
fortbildningskursen i Lund inbjudna att åhöra
föreläsningarna å Hvilan.

:*:

Bland deltagarne i den nu afslutade
kursen rådde endast en mening om
förträffligheten af föreläsningarna och de
anordningar, sorn d:r Holmström vidtagit.
Nya tankar genom kännedom om
vetenskapens nyaste resultat och inblick i de
metoder, forskaren använder för att föra
vetenskapen framåt, är den ena sidan af !
föreläsningskursens betydelse, som helt sä- j
kert skall utöfva ett välgörande inflytande j
på barnalärarnes undervisning och intresse j
för fortsatta studier. Icke mindre bety- !
delse har samvaron på Hvilan under flera
dagar mellan personer med samma uppgift
haft för stärkande af den uppfattningen, att
barnaläraren behöfver på detta sätt
uppfriska sig för kommande arbete.

För deltagarne har Hvilan under dessa
dagar varit ett hem, där det allvarliga
arbetet omväxlat med förtroliga samtal och
unison sång. Det är sålunda helt
naturligt, att den Önskan var allmän, att en
dylik kurs nästa år och sedan framdeles
måtte å Hvilan anordnas af d:r L.
Holmström. N. L.

Sången vid Göteborgsmötet.

Ehuru det enligt redaktionens mening
hade varit lyckligast, om man åtminstone
för en gång kunnat hålla sig till den
enstämmiga sången, vilja vi ej undertrycka
de önskningar om kvartettsång, som gjort
sig gällande, hvadan vi lämna ordet åt
följande två insändare.

Till red. af Svensk Läraretidning.

- - - Kunna ej våra härliga manskörer
komma till heders vid mötet? Någon större
svårighet att anordna dylik sång vid ett möte
af lärare bör ej kunna uppstå - de flesta
lärare hafva ju förmåga att biträda. Dessutom
äger kåren i hr Gottfrid Gisslow (lärare vid
Göteborgs folkskolor) en ledare för manskör,
hvars förmåga i detta hänseende väl är
temligen oomtvistad. Vi behöfva blott påpeka
hurusom hr G. vid åtskilliga tillfällen hållit
konserter i Göteborg, därvid dirigerande en kör af
öfver 200 man, samt att han, om vi ej
misstaga oss; under flera år ledt Göteborgs
dom-kyrkokör. Och vi hysa det hopp, att hr G. ej
undandrager sig det besvär, af oss föreslagna
anordningar medföra. Kanske kunde rnötet
genom honom äfven påräkna biträde af hr G:s
»200» - det vore ej en liten vinst!*

Vi ställa härmed en vördsam anhållan till
vederbörande och särskildt hr Gisslow att
tänka på saken. Det är för att tillmötesgå fleras
önskningar insändaren - som genom de 40
mil, hvilka skilja honörn från Göteborg, är
hindrad på annat sätt verka för saken -
genom denna tidning vänder sig till de
personer, som kunna uträtta något i omordade
syftet. - Kamrater, som besöka mötet: tagen
med edra sångböcker i hopp, att »det vil blive
noget av»! Måsse.

Huru innerligt gärna skulle väl icke
deltagarne i stundande skolmötet i Göteborg önska
att såväl körsång som unison sång af så många
sångare som möjligt bland mötesdeltagarne
blefve utförd. Som oftast vid större möten
torde sången kanske komma att inskränka sig
till små prestationer inom ett eller annat kotteri,
ifall icke en person tager saken om hand och
söker få till stånd en jättekor, som lyder
gemensam anförare. Undertecknade våga
hemställa till folkskolläraren hr Gottfrid Gisslow i
Göteborg, huruvida icke han, som ju ledt
större sångkörer dels vid Gustaf Adolfs torg, dels
vid åtskilliga konserter i staden, skulle vilja
vara af godheten taga den sak om hand,
hvarom här är fråga. Såsom boende på platsen
torde han hafva jämförelsevis lättare äri
mången annan att arrangera saken, och vi äro
förvissade att många med oss skulle hos
honom stanna i förbindling tacksamhet, därest
han ville gå i författning om anordnandet af
en för alla sängarne i mötet gemensam
sångkör. Flere folkskollärare.

Litteratur.

oNytt i bokhandeln.

.»Kyrkosångens vänners-» sång samling,
innehållande flerstämmiga andliga sånger för
manskör, utgifven af G. T. Lundblad. Linköping,
P. M. Sahlströms bokhandel. 2 kr.

* Riktigt, ifall det vore fråga om
anordnandet af en konsert - men ett stort
fattigdomsbevis, då det gäller sång vid ett läraremöte.
Detta förslag är i sin mån ett det tydligaste
bevis för, att sången kommit på sned vid våra
allmänna möten, och alt det fordras kraftiga
tag för att bringa den på rätt bog igen.

Red. anm.

Breflåda.

F-a. Ja, om tjänstledigheten icke oafbrutet
fortfar under minst ett läsår.

G. T. - E. 1) Dito. 2) Hjälper icke alls.
3) Ja, dagligen under en kortare tid.

Kalle. Förhållandet borde på något sätt
bekantgöras för vederbörande. Men hvem har
utfärdat de nödiga intygen? På dem har
naturligtvis k. m:t litat och därefter fattat beslutet.

Småskollärarinnevån. Tyvärr kan med
nuvarande lagstiftning skolrådet snart sagt när
som helst entlediga en småskollärarinna.
Frågan förekommer vid Göteborgsmötet.

A-d K. Intet prejudikat.

Fillippus. Under pågående termin torde lärare
vara skyldig att vid biskops- eller
prostvisita-tion förhöra skolbarnen, men näppeligen under
ferierna.

Minneslista,

Aug.
5. Vemmenhögs härads kretsförenings möte

i Onnarp.

5-7. Allmänt söndagsskolmöte i Göteborg.
7-8. Svenska folkskolans vänners möte i

Göteborg.
8. Sveriges allmänna folkskollärareförenings

ombudsmöte i Göteborg.
*- Torna härads skollärareförenings möte i

Dalby.

9-11. Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet i Göteborg.
12. Andra lärarinnemötet i Göteborg.

Lediga tjänster.

Förenade.

Lönneberga, Kalm., kl.- o. org.-tj., framd.
fören. m. skoll.-tj., 30 d. fr. 25 juli, 1. 210 kr,
adr. Lönneberga.

Refvesjö, Älfsb., skoll.-, kl- o. org.-tj., 60
d. fr. 27 juli, skoll.-l. enl. ]., kl.- o. org.-l. 100
kr., adr. Svenljunga.

Varola, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 28
juli, skoll.-l. enl. 1., kl.- o. org.-l. 130 kr., adr.
Sköfde. (Se annonsen!)

Vid folkskolan.

Barfva, Södm., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., före 22 sept, skoll.-l. enl. 1., kl.- o. org.-l.
omkr. 250 kr., adr. Barfva.

Falkenberg, ett förslagsrum, före l okt.,
adr. Falkenberg.

Grangärde, Bringsjöberg, Kpbg, 60 d. fr.
27 juli, 1. enl. L, adr. Grangärde. (Se
annonsen 1)

Vendel, V. Ekeby, Upps., före 26 sept., 1.
enl. L, adr. Vendelsby.

Lidköping, lärare, 60 d. fr. 27 juli, 1.1,000
kr. adr. Lidköping. (Se annonsen!)

Östra Hoby, Skillinge, 60 d. fr. 27 juli, 1.
enl. L, adr. Simrishamn.

Delsbo, Ö. Berge, Gflb., 60 d. fr. 31 juli, 1.
700 kr. m. m., adr. Delsbo.

Vikariat m. m.

Kristinehamn, före 15 aug., adr.
Kristinehamn. (Se annonsen!)

Finspång, Östg., e. o. läraretj., genast, adr.
Finspång. (Se annonsen!)

Björnlunda, Tomta, Södm , e. o. lärarinnetj,,
före 15 aug., adr. Björnlunda. (Se annonsen!)

Skinnskatteberg, Vstm., bitr., före 12 aug.,
adr. Skinnskatteberg. (Se annonsen!)

Hedesunda, Gflb., genast, adr. Hedesunda.
(Se annonsen!)

Halmstad, lärarinna. (Se annonsen!)

Bollnäs, Gflb., genast, adr. Bollnäs. (Se
annonsen!)

Tegelsmora, Upps., e. o. lärarinnetj., före
15 aug., adr. Tobo. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Tjärstad, Tignemåla, Östg., lärarinna, adr.
Hägerstad. (Se annonsen!)

Börstil, Sthm, före 20 aug., adr. Harg. (Se
annonsen!)

Harg, Sthm, lärarinna, adr. Harg. (Se
annonsen !)

Vid småskolan.

Rödeby, GöksjÖholm, Blek., lärarinna, adr.
Fridlefstad. (Se annonsen!)

Årsunda, Gflb., lärarinna, före 20 aug., adr.
Årsunda. (Se annonsen!)

Asby, Östg., vik. lärarinnetj., före 15 aug.,
adr. Asbysand. (Se annonsen!)

Torsåker, Gflb., lärarinna, före 19 aug.,
adr. Torsåker. (Se annonsen!)

Helsingborgs landsförs:g, Pålsköp,
lärarinna, före 15 aug., adr. Helsingborg. (Se
annonsen !)

Järbo, Kungsfors bruk, Gflb., lärarinna, före
20 aug, adr. Järbo. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0380.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free