- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
377

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 31. (605.) 2 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

:r 31

SVENSK LÄRARETIDNING.

377

SAMMANTRÄDEN.

Allmänna folkskolläraremötet
i Göteborg,

Deltagarne i detta möte kunna vid
ankomsten till Göteborg genast vända
sig till mötets byrå, Vasagatan 50, och
erhålla då program (om de ej redan
pr post erhållit sådant), mötesmärke
m. m. Mötesdeltagare, som pr post
erhållit anvisning om rum, mottagas i
den anvisade bostaden, äfven om de
icke förut vändt sig till mötesbyrån.

Från och med lördagen hålles byrån
öppen till kl. 10,30 e. m., förut kl. 9-
12 f. m. och 4-7 e. m.

Sveriges allm, folkskollärareförenings
tredje ombudsmöte

hälles i Göteborg i Slöjdföreningens skolas
hörsal (Vasagatan 50) tisdagen den 8 augusti
med början kl. 10 f. m.

Efter upprop af ombudsmötets medlemmar
samt val af mötets funktionärer håller
föreningens sekreterare ett föredrag om S. A. F:s
verksamhet. Därefter behandlas de i Svensk
Läraretidning n:r 30 (sid. 362) angifna 11
öf-verläggningsämnena. På aftonen anordnas ett
enkelt samkväm i enskild paviljong i
Slottsskogen.

Mellan förhandlingarna liksom ock vid
sam-kvämet förekommer enstämmig sång.
Ombuden anmodas därför att medhafva Svensk
Läraretidnings sångbok samt att särskildt
förbereda sig på följande nummer:

för mötet: n.-r 34, l, 4, 11, 27, 8, 12 och 40;

för samkvämet: n:r 16, 2, 5, 43, 9, 23, 41
och 15.

Ombudskort (att användas vid omröstningar)
äfvensom fullständigt program erhålles hos
föreståndaren för elfte allmänna svenska
folkskolläraremötets byrå, Vasagatan 50,
måndagen den 7 augusti kl. 9-12 f. m. och 4-10,30
e. m. samt tisdagen den 8 augusti kl. 8-10
/. m. Härvid böra de ombud, hvilkas namn
ej hunnit blifva intagna i den tryckta
förteckning öfver ombuden, hvilken upprättas med
ledning af de inom den l augusti till
centralstyrelsen insända protokollen, genom
företeende af vederbörligt protokollsutdrag styrka sin
befogenhet att i mötet deltaga.

Ingen inträdesafgift uppbäres, utan äga såväl
ombud som öfriga medlemmar af föreningen
fritt tillträde, de senare dock blott så långt
utrymmet medgifver.

Centralstyrelsen.

I enlighet med på lärarinnemötet i Jönköping
den 8 augusti 1892 fattadt beslut äger

andra lärarinnemötet

rum i Göteborg den 12 inst. augusti efter
följande

Program:

Kl. 9 f. m. Mötet öppnas af bestyreisens
ordförande. - Protokoll från mötet i
Jönköping den 8 augusti 1892 föredrages. - Val af
mötesfunktionärer.

Kl. 9,3o. Diskussion öfver frågan: Betalas
kvinnans arbete lägre än mannens? Om så är,
hvilka äro orsakerna härtill?

Kl. 11. Föredrag »Om udgangspunkter for
kvinders opdragelse og uddannelse» af
folke-tingsmand cand. Herm. Trier, Kjöbenhavn.
Paus.

Kl. 12,3o. Diskussion om förslag till
program och stadgar för en påtänkt
lärarinneförening. Mötets afslutning.

Kl. 6,30. Samkväm i Slottsskogen. Härvid
förekommer tal om »Sport» af Nanny
Palmkvist.

Mötet äger rum i Bethlehemskyrkans lilla sal.

Medlemskort a l kr. erhållas å Allmänna
folkskolläraremötets byrå och kunna rekvireras
på samma gång som legitimationskort till detta.

Kamrater från Göteborg 1875!

De lärare, som utexaminerades från
Göteborgs seminarium 1875 och ämna bevista elfte
allmänna svenska folkskolläraremötet,
uppmanas att samlas onsdagen den 9 augusti kl. 6,30
i Realläroverkets högtidssal för att därifrån
följas åt till samkvämet i Slottsskogen.
Fridtjuv Berg, J. A. Björklund,

Stockholm. Mölndal.

Göteborgs-kam rater 1882!

Besökare af Göteborgs-mötet behagade
samlas till kamratmöte å seminariet första
mötesdagen kl. 6 e. m. Uteblifvande meddela sig
skriftligen under adr. Seminariet, Göteborg.
B. J. Landegren, J. A. Hultén,

Eskilstuna. V. Frölunda.

A. (j. Linderoth,
Klefva.

Algot H eden lund,
Örebro.

TJÄNSTSOKANDE.

En folkskollärare

med goda betyg och tjänstgöringsbetyg önskar
under instundande hösttermin plats som
vikarie, helst i fast skola. Svar torde
godhetsfullt sändas till »Lärare», Bangatan 20,
Göteborg.

Organistvikariat sökes

af tjänstevan med goda betyg och
rekommendationer. Närmare upplysningar lämnas, om
svar insändes till »Sökande», Alfvesta, p. r.

En 18-årig proper och rask flicka,
som fullständigt lärt sig
fornnordisk konstväfnad och flera andra arbeten, har
god skolbildning, spelar utmärkt piano samt
detta år med goda vitsord genomgått slöjdkurs
hos den framstående slöjdinspektrisen fröken
Hulda Lundin i Stockholm, söker plats som
slöjdlärarinna. Korrespondera härom under
adress »E. L.», p. r. Malmö.

LEDIGA TJÄNSTER.

Folkskollärarinna

erhåller vikariat i Halmstad från den 15
augusti till den l oktober.

Augusta Holmdahl, Veinge.

I en stilla familj

på landet önskas nästa l september en
examinerad folkskollärarinna att läsa med 3 st.
flickor om 8 a 10 år samt en gosse, 13 år, i
folkskolans läroämnen. Dessutom vore
önskligt att den sökande vore kompetent att
undervisa i musikens första grunder. Bstyg och
referenser jämte löneanspråk pr månad torde
sändas med första under adr. J. F. A.,
Björkvik, pöste restante.

Lediga småskollärarinnebe-

fattningen vid Kungsfors bruk i Järbo
socken (Gestrikland) sökes hos skolrådet, Järbo,
före den 20 augusti 1893. Tillträde den l
september. Lön 300 kr, husrum, vedbrand och
planteringsland.

Kungörelse.

En lärarinnebefattning vid småskolan i
Påls-köp inom Helsingborgs landsförsamling är till
ansökan ledig. Befattningen skall tillträdas
vid instundande hösttermins början den l
nästkommande september. Lönen är 300 kronor
järnte fri bostad och eldbrand. Ansökan
insändes till skolrådet i nämda församling före
den 15 instundande augusti.

Helsingborg den 24 juli 1893.

Skolrådet. (G. 19935)

Förenade folkskollärare-,

klockare- och organisttjänsterna i Segerstads
församling (Gäfleborgs län) kungöras härmed
lediga till ansökan inom sextio dagar efter
denna kungörelses första införande i Post- och
Inrikes tidningar den 20 juli. Skollärarelönen
enligt lag, klockare- och organistlönen 200 kr.
jämte c:a 2 tunnland bördig jord vid skolan,
hvartill kommer bostad af 3 rum och kök,
vedbrand och planteringsland med trädgård.
Särskild småskola finnes. Med klockaretjänsten
följer skyldighet att utan särskild ersättning
ansvara för klämtning, förstgångs- och helg
målsringning. Tillträdestiden för
skolläraretjänsten är den första lagliga efter lagståndet
val samt för klockare- och organisttjänsterna
den l juli 1899. Klockarejorden tillträdes dock
först 1900. Afgår den nuvarande innehafvaren
med döden under tiden, sker tillträdet, när
sterbhuset lagligen frånträder sin rätt. Prof
till skollärare- och organistbefattmngarna
erfordras. Blifvande innehafvare är skyldig att,
då en af tjänsterna frånträdas, äfven frånträda
de öfriga. Läget det vackraste vid Ljusnan
och järnväg. Ansökningar, åtföljda af för
ifrågavarande tjänster nödiga intyg, sändas till
skolrådet i Segerstad, adress Landa.

Examinerad lärarinna

sökes för att i hemmet undervisa fyra ä sex
barn, af hvilka tre inhämtat småskolans och
de öfriga folkskolans första årskurs. Närmare
meddelar pastor Syren, Bankeryd. (G. 19980)

Vikariat.

En examinerad folkskollärare erhåller plats
såsom vikarie vid en fast folkskola inom
Bollnäs församling under höstterminen, som börjar
den l september. Lön 25 kr. pr läsmånad och
fritt vivre, Betyg sändas skyndsamt till
undertecknad. Adress Hertsjö, Bollnäs.

H. Enström.

Lärarinneplats

vid mindre folkskola att tillträda den l nästa
september sökes hos skolrådets ordförande i
Hargs församling, Stockholms län. Lön 300
kronor samt bostad och vedbrand.

E. o.
folkskollärarinne-befattmngen

vid kyrkskolan i Teg elsmor a sökes - endast
för höstterminen - före den 15 augusti hos
skolrådet. Lön efter 600 kr. för år jämte
kofoder, husrum och vedbrand.

Tegelsmora, Tobo, den 31 juli 1893.

(G. 19992) J. F. Högfors.

Ledig- tjänst.

Till e. o. lärarinnetjänsten vid Tomta fasta
folkskola i nedanskrifna församling äga
kompetente sökande innan den 15 nästkommande
augusti månad jngifva sina till skolrådet ställda
ansökningar. Årlig lön 500 kronor kontant,
bostad samt ersättning för kofoder och bränsle.

Björnlunda församling i Södermanlands län
den 25 juli 1893.
(G. 19895) Ordföranden i skolrådet.

Från och med den 14 inst. augusti
önskas vid Finspångs folkskola en
e. o. lärare, och torde hugade sökande
fortast möjligt insända vederbörliga
betyg till undertecknad. Lön efter 850
kronor för år om 40 läsveckor med
50 kr:s årlig förhöjning efter ett års
tjänstgöring, tills 1,000 kr. uppnåtts.
Bostaden utgöres af ett möbleradt
enkelrum. Blott denna annons införes.
Finspång den 28 juli 1893.

Er. Bergsten.

l:e lärare.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0381.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free