- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
387

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 32. (606.) 9 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 32

SVENSK LÄRARETIDNING.

387

Då folkskolans ständiga utveckling med
nödvändighet förutsätter lärarens ständiga
fortbildning;

då denna fortbildning väsentligen måste
bestå i tillägnandet af allt rationellare
undervisnings- och uppfostringsmetoder;

då för detta ändamål erfordras dels egna
iakttagelser under skolarbetet, dels kännedom
om de rön, som göras af andra lärare, dels
vidgade psykologiska insikter;

då för inhämtande af kunskap om de
pedagogiska erfarenheter, som blifvit gjorda i
främmande länder, samt för ett framgångsrikt
bedrifvande af psykologiska studier den
skandinaviska litteraturen är otillräcklig, under det
den tyska däremot är i synnerlig grad ägnad
att fylla behofvet;

då kunskap i tyska språket således är ett
det viktigaste medel till lärarens fortbildning;

då tyska språkets införande vid seminarierna
dessutom skulle öfva ett gynnsamt inflytande
på modersmålets studium;

då slutligen tyska språket kan vid
seminarierna införas utan ökade kostnader å statens
sida, utan ökad tjänstgöring för seminariernas
lärare och utan förlängning af
seminarielever-nas studietid:

så anser mötet, att en begynnelsekurs i tyska
språket bör införas vid våra
folkskollärareseminarier.

#

För en förbättring i
småskollärarinnornas osäkra ställning föreslås af
småskollärarinnan Hanna Jönsson i Ö. Torn
följande åtgärd från mötets sida:

Afdelningen hemställer till mötet, att detta
måtte uppdraga åt sin bestyrelse att å mötets
vägnar ingå antingen till regeringen eller till
någon för saken intresserad riksdagsman med
anhållan om att verka för sådana ändringar i
småskolestadgans bestämmelser angående
småskolan och dess lärarepersonal (samt andra
med denna likställda lärare och lärarinnor), att
såväl skolan som dess lärare och lärarinnor i
rättsligt hänseende blefve i möjligaste mån
likställda med folkskolan och dess lärare.

Och vill afdelningen särskildt uttala
önskvärdheten däraf, att, om ej mera djupgående
förändringar i lagstiftningen rörande småskolan
läte sig genomföra, det åtminstone blefve
lagstadgadt, att afskedande af småskolans och
den mindre folkskolans lärare och lärarinnor
kunde ske endast i de fall, då skolan indroges,
eller för öfrigt på samma grunder, som i
folkskolestadgan för folkskollärares afsättning
angifvas.

Folkskolan och kyrkomötet. I det

stundande kyrkomötet blir folkskolan
ovanligt rikt representeradt, väl icke af
folkskollärare men i alla fall af arbetare på
folkundervisningens fält. Valen af
lekmannaombud äro nu afslutade och bland
de valda märkas följande skolmän:

seminarierektorerna C. L. Anjou, Sam.
Nygren och /. H. Bergendal;

folkskoleinspektörerna /. A. Lyttkens och
J. Kjellin samt

folkhögskoleföreståndaren d:r Leonard
Holmström.

Bland de 30 lekmannaombuden märkas
vidare två f. d. ecklesiastikministrar,
Hammarskjöld och Wennerberg.

Klockare- och organisttjänster
skola tillsättas i laga ordning.
Asker-sunds stadsförsamling har anhållit, att k.
m:ts täcktes medgifva, att till skolläraren
i församlingen N. Q. Kjéllander, hvilken
icke aflagt organistexamen, finge
öfverlämnas lediga klockare- och organisttjänsterna
därstädes, med skyldighet för Kjellander
att, om församlingen så för godt funne,

från berörda tjänster afgå, då han afträdde
skoiläraretjänsten. K. m:t har den 14
sistl. juli förklarat, att ansökningen icke
kan bifallas.

En fortbildningskurs för
folkskollärare och lärarinnor i Lunds stift har
pågått i Lund under hela juli månad.
Föreläsningar hafva i regel hållits 5 å 6
timmar hvarje dag. Följande ämnen
hafva förekommit:

kristendom jämte proflektioner af
seminarieadjunkten K. Esscher (19 timmar);

modersmålet jämte proflektioner af lektor B.
J. Bergqvist (19 t.);

proflektioner i räkning, geometri, historia och
geografi af folkskolläraren /. Hessing i Hörby
(18 t.);

fysik och kemi jämte proflektioner af
docenten Vallin (40 t.);

pedagogik (folkskolans uppfostrande
verksamhet) af folkskolläraren J. Fransen i Lund
(6 t.);

gymnastik af kapten C. H. Norlander (12 t.)
och

sång af musikläraren N. P. Nordland (3 t.).

I kursen deltogo 31 lärare och l
lärarinna nämligen:

från Malmöhus län: H. N. Ekman i Björka,
Kr. Nilsson och J. Nilsson i Ö. Sallerup, N.
G. Johnsson i Lund, H. Torsén i Veberöd, J.
Lundell i Ö. Strö, N. Vilhelmsson i Hyby, P.
Ekström i Häckeberga, J. P. Petersson i Dalby,
J. Nilsson i Bonderup, S. A. Rosén i V.
Sallerup, N. O. Nilsson i Lund, N. Hansson i
Källby,..A. Sandberg i V. Virestad, N. J.
Sundell i Önnarp, G. A. Anderberg i Kämpinge,
O. Ekström i V. Torp, M. Tullberg i Ö. Torp,
N. Nilsson o i Hemmesdynge och J. A.
Anderberg i S. Åby;

från Kristianstads län: A. Olsson i
Färing-tofta, H. A. Löfdal i Riseberga, P. Björk i
Herrevads kloster, N. Andersson i Röke, A.
Jönsson i Trolle Ljungby, J. P. Lundahl i Sällshög,
Emma Krist. J unggren i Hammenhög, N. O.
Olsson i Lunnarp, J. Nyman i Huaröd, O.
Rabe i Linderöd, K. N. Sundén i Stenestad och
S. P. Lindberg i Ingelstorp.

Af landstingsmedel erhöllo dessa 32
personer hvardera l krona pr dag under
kursen. Föreläsarne erhöllo likaledes
ersättning af landstingsmedel. Det hela var
anordnadt af stiftets folkskoleinspektörer.

Att så få deltagare anmält sig berodde
nog uteslutande därpå, att anordnarne ej
funnit skäl att genom skoltidningarna
lämna tillkännagifvanden om kursen, hvadan
de flesta af stiftets lärare och lärarinnor
voro i okunnighet om, att dylik kurs skulle
hållas. _____

Nääs slöjdlärareseminarium. Uti

kursen n:r 63, som pågår l augusti-11
september, deltaga följande .lärare och
lärarinnor:

folkskollärarne H. Törnell fr. Stockholms
län; A. Aqvilin fr. Uppsala län: F. T.
Johansson fr. Vadstena och A. t> H, Levin samt A.
Svensson (sånganförare) fr. Östergötlands län;
J. Andrén, N. Hallberg och O. Hultstrand fr.
Jönköpings län; G. E. Hartman, F. A.
Håkansson och A. H. Lagerström samt slöjdläraren
K. Strand (ordningsman) fr. Kalmar län;
folkskollärarne A. Vallqvist (ordningsman) fr.
Landskrona och V. Almer fr. Malmöhus län; G. G.
Garlgren, J. F. Kronqvist och K. Sjöblom fr.
Hallands län; J. Larsson fr. Göteborgs och
Bohus län; G. Carlsson, A. T. Engstrand, A.
G. Stjernström, N. Thilander och V. Vallquist
fr. Älfsborgs län; H. Nilsson fr. Skaraborgs län;
K. Kalin och K. Lindström fr. Värmlands län ;

S. A. Carlsson, K. Hjorth, A. Regnström, L.
Salqvist, K. L. Strömberg och K. Vikström fr.
Örebro län samt döfstumläraren E. Åsard fr.
Hernösand;

fröknarna Anna Ekman, Elin Kahn, Mia
Vestfelt, Ellen Åberg och Bess Östrand fr.
Stockholm ; Johanna Engström fr. Uppsala län; Ruth
Bohman, Hilma Peterson och Berta Simlund
(ordningskvinna) fr. Södermanlands län; Fanny
Ljungberg fr. Norrköping; Hildur Holmberg fr.
Kalmar län; Cecilia Björkman fr. Kristianstad
och Ingrid Lange fr. Kristianstads län; Louise
Boman, Signe Buckholz, Emmy Lundgren och
Sofi .Magnusson fr. Göteborg; Augusta Larsson
fr. Älfsborgs län och Kristina Hamberg fr.
Värmlands län samt fru Kristina Sjöblom fr.
Hallands län.

Vidare deltaga från Norge l, från Danmark
l, från Finland l, från England 29 (däribland
såsom ordningsmän mr W. H. Padwick fr.
Worchester och R. W. Lees fr. Southampton samt
såsom ordningskvinna miss Elisabeth
Richmond fr. London), från Wales l, från
Skottland 6, från Tyskland l, från Österrike 6
(däribland såsom ordningsman hr K. Fisher fr.
Gerstenfeld), från Ungarn l, från Holland 2,
från Förenta staterna 4 och från Ostindien 1.

Såsom biträdande lärare under kursen
tjänstgöra hrr /. L. Fogelberg fr. Långared,
A. Heidengren fr. Helsingborg, A.
Selander fr. Floby och fröken Hildur Schiller
fr. Kristinehamn samt mr W. S. Cook fr.
London, E. A. Lucas fr. Cambridge och
E. B. Qittins fr. Birmingham.

En diskussionsförening är bildad med
sammanträde hvarje onsdag. Till
ordförande är vald hr A. Vallqvist fr.
Landskrona, till vice ordförande hr A. Aqvilin
fr. Erentuna samt till sekreterare hrr A.
Selander fr. Floby och V. Almer fr. Arlöf.

Folkskollärarnes änke- och
pupillkassa har under förra året ökat sin
kapitalbehållning med öfver 200,000
kronor, såsom synes af följande utdrag ur
direktionens berättelse för 1892:

Antalet i tjänst varande folkskollärare,
hvilka äro delägare i folkskollärarnes
änke-och pupillkassa, utgjorde vid slutet af år
1892 3,891 af hvilka 16 voro lärarinnor
och 11 innehade lärarebefattningar vid
seminariernas öfningsskolor, 4? vid
småskol-lärareseminarierna, 4 vid Lappmarkens
ecklesiastikverks skolor samt 3 vid
Svenska missionssällskapets lappskolor.

Jämlikt reglementets 5 § l mom.
erla-des af skoldistrikten afgifter för 42
tjänster, som enligt 1892 års uppgifter icke
voro besatta med ordinarie lärare, men
hvilkas föregående innehafvare ägt
delaktighet i kassan.

Antalet pensionstagare i folkskollärarnes
pensionsinrättning, som tillika äro delägare
i folkskollärarnes änke- och pupillkassa,
utgjorde vid 1892 års slut 619.

Sedan änke- och pupillkassan med år
1876 trädt i verksamhet, hafva intill 1892
års slut Pensionsbref utfärdats till ett
antal af 520, af hvilka vid årets slut 445
voro gällande.

Pensioneringssumman för året uppgick
till 63,386 kronor 81 öre.

Inkomsterna för 1892 hafva utgjorts af:

Statsbidraget.............................. 63,500: -

Pensionsafgifter ........................ 104,732:75

Vinst å utlottade obligationer ...... 240: -

Räntemedel.............................. 112,152:51

Kr. 280,625:26

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0391.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free