- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
388

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 32. (606.) 9 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

388

SVENSK LÄRABETIDNTNG.

N:r 32

Utgifterna hafva varit:

Pensioner (däraf för föregående år

175 kr,)...............................- 63,561:82

Förvaltningskostnader _____......... 3,000: -

Revisionskostnader ...................- 150: -

Kr. 66,71lT8l

Inkomsterna hafva således öfverstigit
utgifterna med 213,913 kr. 45 öre.
Kapitalbehållningen vid årets slut utgjorde
inalles 2,643,879 kr. 50 öre.

Vid 1892 års slut funnos till betalning
förfallna men då ännu outtagna pensioner
till ett belopp af 11,085 kr. 51 öre.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskollärarinnetjänst i
Möklinta, Vstm.: 1) Emma Ekström i Härlunda,
2) Selma Jansson i Tegneby, 3) Selma
Johansson i Lillkyrka.

Valde. Till klockare i Vålinge-Kattarp,
Mim.: G. Vennerberg (enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Ganihem, Gotl.: A. E. Gardell i Hangvar.

- Till folkskollärare i Umeå: e. o.
därstädes Helmer Glas.

- Till folkskollärare i Gamleby, Kalm.: J.
A. Peterzén i Hycklinge med 1,781 röster. (A.

V. Nilsson i Locknevi erhöll 372 röster.)

- Till lärare vid Halsjöbo folkskola, Södra

VI, Kalm.: vik. därstädes P. A. Nilsson
(enhälligt; 4 sökande).

- Till e. o. folkskollärare i Göteborg: Hans
Nelander, Per Holmen, John Thorén och John
Slätt. (32 sökande.)

- Till e. o, folkskollärarinnor i Göteborg:
Gertrud Hammar, Karin Hammar, Marta
Ahl-qvist och Anna Ejsermann. (42 sökande.)

- Till e. o. folkskollärare i Eskilstuna: A.
S. Gustafsson i Ö. Färnebo och J. E.
Karlsson i Vimmerby.

- Till e. ö. folkskollärare i Avesta, Kpbg:
O. A. Alin i Skuttunge, Upps.

- Till e. o. lärare vid Limhamns folkskola,
Hyllie, Mim.: J. Hellberg i Träne och J.
Nordin i Gislöf.

- Till vik. folkskollärare i Kristdala, Kalm.:
Josef Linderos i Hälleberga.

- Till vik. folkskollärare i Karlskoga, Öreb.:
G. V. Pramberg i Eslöf.

- Till vik. folkskbllärarinna i Oskarshamn:
Emma Crabbe därstädes.

- Till biträdande folkskollärarinna i
Botkyrka, Sthm: Alma Segerberg från Nerke.

- Till lärarinna vid Söderby mindre
folkskola, Ösmo, Sthm: Laura G. Lönnqvist i
Lungsund, Vrrnl.

- Till småskollärarinna i Botkyrka, Sthm:
Hulda Hellberg i Mellösa. (16 sökande.)

- Till småskollärarinna i Erhålla, Öreb.:
Cecilia Lindrot i Fellingsbro.

- Till småskollärarinna i Hjärsås, Krist.:
Hanna Backström i Torrlösä. (4 sökande.)

- Till småskollärarinna i Tierp, Upps.:
Hulda L. Eriksson i Uppsala.

- Till småskollärarinna i Söderbärke, Kpbg:
Anna Hansson i Västanfors.

- Till småskollärarinna i Götlunda, Öreb.:
Ida Sahlqvist i Ösmo.

- Till småskollärarinna i Karlskoga, Öreb.:
Anna E. Jonsson i Åmåls landsförs:g.

- Till småskollärarinna i Förkärla, Blek.:
Nanny Forsberg i Traheryd. (6 sökande.)

- Till småskollärarinna i Gårdby, Kalm.:
Gerda Fogelberg i Sandby.

Folkskolläraren C. Vallin i Söderhamn är
förordnad till vik. musiklärare vid allmänna
läroverket därstädes.

- Svenska flaggan har anskaffats till skolorna
i Gammalkil, Östg., Fröderyd och Bredaryd,
Jönk., Västerlanda, Gtbg, samt Tolg, Kron.

- Vid Lunnevads folkhögskola afslöts
sommarkursen för flickor sistlidne fredag. I kursen
hafva deltagit 26 lärjungar.

| - l 60 år har klockaren i Dannäs
församling, Jönk., P. Bergenholtz, innehaft sin
befattning, hvilken han tillträdde vid 15 års ålder.
Den gamle kyrkotjänaren har i dessa dagar
aflidit, efterlämnande ett aktadt minne.

- 7/77 andre lärare vid Örebro läns
folkhögskola på Käfvesta har bland 16 sökande
antagits löjtnant Sam. Sylvan, som föregående
vinter tjänstgjorde såsom extra lärare vid
Bohusläns folkhögskola.

- Såsom bidrag för bevistande af
sommarkurserna i Uppsala har Njurunda församling
beviljat läraren A. Vistrand 50 kr. -
Garpenbergs församling har för samma ändamål
lämnat läraren vid Finnhytte folkskola ett belopp
af 30 kr.

- Undervisningen om de rusgifvande ämnena
bragtes på tal vid Aspelands-kretsens möte den
27 juli. En del talare önskade, att
undervisningens mål skulle vara fallständig absolutism;
andra åter höllo före att man borde rätta sig
efter hvad cirkuläret till domkapitlet gifver vid
handen. Detta liksom ock professor Tigerstedts
bok i ämnet nämner icke om fullständig
af-hållsamhet. Intet bestämdt uttalande gjordes.

- Söndagsskolläraremötet, som anordnats i
samband med det allmänna folkskolläraremötet
i Göteborg, öppnades i lördags afton af
kyrkoherden P. Lundén. Mötet räknar omkring 100
deltagare. På söndagsaftonen diskuterades
frågorna: »Huru skall söndagsskolan på bästa
sätt fylla sin uppgift att bibringa barnen
bibelkunskap?» och »Hvem bör hålla
söndagsskola?»

- Årsexamen i folkskolan, sådan den är
anordnad, finner Rönnebergs- S. Luggude kretsen
vara mera till skada än gagn för skolan och
undervisningen. Orsakerna härlill äro bland
annat kursernas vidlyftighet och mångfald samt
den ojämna skolgången. I stället borde
examen vara en glad och högtidlig afslutning af
läsåret, utan att därför den nödiga kontrollen
öfver skolans verksamhet behöfde åsidosättas.

- Otjänliga skollokaler finnas i Abilds
församling, Hall. Såväl folkskoleinspektören som
vederbörande provinsialläkare hafva utdömt
dem. Med anledning häraf ålade länsstyrelsen
och domkapitlet Abilds församling att före den
l september 1894 hafva uppfört nytt,
ändamålsenligt skolhus med tvänne salar, vid äfventyr
att kronofogden i orten eljest hade att på
anmälan af domkapitlet gå i författning om att
ett sådant hus blefve på församlingens
bekostnad uppfördt. Församlingen har förgäfves
häröfver anfört klagomål. Kammarkollegium har
nämligen den 6 sistl. juli fastställt detta utslag.

- Ett internat för vanartiga gossar i Gäfle
skall enligt kyrkostämmans beslut upprättas.
Kostnaden för en gång beräknas till 4,000 kr.
och den årliga kostnaden för staden till 3,000
kr. Skolrådet torde för internatet komma att
hyra en lokal i Torsåkers socken.
Församlingen har under de senaste åren anslagit 2,000
kr. om året till utackorderande af vanartiga
gossar. Detta anslag kan nu indragas. Det
nu beslutade internatet är af så mycket större
behöflighet, som det på senare tiden visat sig
så godt som omöjligt att få dylika gossar
utackorderade i privata hem, skrifver Norrl-P:n.

- Förhållandet mellan skolmyndigheterna och
lärarepersonalen utgjorde föremål för
öfverläggning vid Rönnebergs- S. Luggude-kretsens möte
den 29 juli. Mötet antog därvid följande
resolution: »Då skolans arbete i väsentlig mån
är beroende af förhållandet mellan
skolmyndigheterna och lärarepersonalen, så måste dessa
korporationer låta sig angeläget vara att göra
det ömsesidiga förhållandet så godt som
möjligt, och fordras härför å skolmyndigheternas
sida en human behandling af lärarepersonalen,
noggrannhet i föreskrifter och uppmuntran i
arbetet samt å lärarepersonalens sida ett
aktningsfullt uppträdande mot öfverordnade, nit i
kallet och en ostrafflig vandel.»

-. / den slöjdkurs, som, anordnad af
centralkommittén för hemslöjdens befrämjande inom
Stockholms län, under augusti månad pågår
vid Gustafsberg på Värmdön, deltaga följande
folkskollärare: Joh. Samuelsson från Botkyrka,

And. Dalborg från Fasterna, Aug. Björkman
från Lidingö, Aug. Karlsson från Grödinge,
Karl Erik Rothelius från Vätö, Richard Hagberg
från östhammar, Alb. Jul. Berglund från
Skå-nella, J. A. Nyström från Nacka, Joh. E.
Lundvall från Estuna, A. V. J. Andersson från
Färentuna, And. Ohlsson från Närtuna, Ludvig
Sjöberg från Länna, Joh. Aug. Göransson från
Ösmo, Joh. Tibbling från Öster-Åker och David
Hedberg från Solna. Kursen ledes af statens
slöjdinstruktör ingeniör J. Valländer.

__ Rönnebergs härads sjukhjälpsförening hade

sitt årsmöte i Herslöfs folkskola den 29 juli.
Af räkenskaperna inhämtades, att föreningen
räknar 44 medlemmar, hufvudsakligen lärare
och lärarinnor vid folkskolan, att behållningen
vid årets början utgjorde 439 kr., att under
året influtit i medlemsafgifter 80 kr. och i
sparbanksränta nära 19 kr., att omkostnaderna
utgjort 3 kr. 90 öre, att under året 134 kronor
utbetalts i sjukhjälp åt tre personer, och att
kassabehållningen utgjorde 400 kronor 12 öre.
Af styrelsen uppgjordt förslag till nytt
reglemente behandlades och bordlades till nästa
årsmöte. Sista punkten i detta förslag har
följande lydelse: »De kassans medel, som vid
upplösningen återstå, sedan samtliga
förbindelser såväl till tredje man som till kassans
egna medlemmar blifvit fullgjorda, skola
genom styrelsens försorg såsom gåfva
öfverlämnas till Sveriges allmänna
folkskollärareförening.» Föreningens styrelse, som utgöres af
skollärarne L. G. Broomé i Bårslöf (ordförande),
A. Andersson i Ålstorp (vice ordförande) och
P. Ljungberg i Herslöf (sekreterare och kassör),
kvarstår till nästa år.

Skolmötets utställning.

I går öppnades den vid allmänna
folkskolläraremötet anordnade utställningen. Den
är inrymd i Slöjdföreningens skola samt
erbjuder mycket lärorikt och intressant.
Till följd af det hårdt anlitade utrymmet
måste vi för dagen inskränka oss till att
lämna en kort öfversikt.

Första våningen inrymmer afdelningarna
skrifning och teckning samt slöjd,
handarbete och skolmöbler. Bland utställarna af
skrifmateriel möter Filip Holmqvist med den
mest omfattande samlingen. Tre nya serier
gipser för frihandsteckning finnas utställda.

Slöjdartiklar utställas af bl. a. Nääs
seminarium, som bjuder på några prof
planscher öfver arbetsställningar (ej ännu
tillgängliga i bokhandeln), verktyg och
slöjdbänkar, hvaraf en sinnrikt kombinerad
skol-och hyfvelbänk. Fullständiga modellserier
för trä och metallslöjd äfvensom ritningar
härtill samt hyfvelbänkar utställas af
Göteborgs folkskolor. Lunds seminarium
representeras af en af hr J. Franzén uppgjord
modellserie. Hr A. Selander i Floby
utställer hyfvelbänkar att infällas i skåp för
vinnande af utrymme.

Handarbetsafdelningen utgöres af
Göteborgs folkskolors under året omarbetade
modellserie samt Skolans för hemslöjd
modellserier.

Af skolmöbler märkas skolbänkar, taflor,
kartställ m. m. från Göteborgs folkskolor;
kartställ med automatisk
upprullningsmeka-nism från folkskolläraren Georg Nilsson i
Köping. Vidare förekommer en samling
orglar från olika utställare.

Om skolkök upplyser ett antal ritningar.

Skolhygienen representeras af ritningar å
uppvärmnings- och ventilationssystem, prof

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0392.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free