- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
442

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 36. (610.) 6 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

442

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 36

j gån föreskrifver (tjänsten hade nämligen
ej varit ledigkungjord i Posttidningen, ej
heller förslag upprättats), förklarade
direktionen öfver folkskollärarnes
pensionsinrättning, att han icke vore berättigad till
pension. Såväl skolrådet som Krusell hafva
häri sökt ändring hos k. m’.t.

På tillstyrkan af direktionen har k. m:t
den 18 sistl. augusti medgifvit, att enär
församlingen med Krusells antagning den
15 juni 1864 otvetydigt afsett hans
anställande såsom ordinarie folkskollärare, i
hvilken egenskap han allt sedan
pensions,-inrättningens början varit upptagen i de
årliga uppgifterna,, och då för K:s tjänst
behöriga pensionsafgifter blifvit erlagda,
Krusell må räkna tiänsteår såsom
ordinarie folkskollärare i V. Torsås från den 15
juni 1864. Utan hinder af sitt förra
beslut, som var lagligen grundadt, äger
direktionen taga frågan om K:s pension
under förnyadt öfvervägande.

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt. En ansökan af f.
småskollärarinnan Maria Kajsa Olsdotter i Järbo
om understöd har afslagits af k. m:t på
den grund, att hon redan 1881
upphörde med sin tjänstgöring som lärarinna.

- F. småskollärarinnan i St. Malm
Maria Charlotta Malmströms ansökan om
understöd afslogs af direktionen. Sedan
hon häröfver besvärat sig hos k. rn:t och
därvid företett läkareintyg, har på grund
af det förändrade skick, i hvilket frågan
befinner sig, ärendet återförvisats till
direktionen för ny pröfning af Mrs rätt till
understöd.

Vår ungdoms kyrkliga uppfostran.

Vid prästkonferensens enskilda
sammanträde den 29 augusti öfverlades om
vikten af vår ungdoms kyrkliga uppfostran.
Diskussionen inleddes af
läroverksadjunkten d:r Tli. Mazer i Stockholm, som
utvecklade, hvad som menas med kyrklig
uppfostran, hvarefter han framhöll,

att man vid konfirmationsundervisningen
borde lägga an på att hos ungdomen väcka
kärlek till vårt lutherska arf men äfven
inskärpa de förpliktelser detta arf ålägger en luthersk
kristen. Vidare borde man anordna kyrkliga
barngudstjänster och kyrkliga minnesfester samt
hålla skolgudstjänster i kyrkan i stället för på
läroverket.

Ordföranden, biskop von Schéele, påpekade
vikten af att i hemmen genomgå de kyrkliga
texterna. Kunde icke inse söndagsskolors
be-höflighet på de orter, där man hade god
kristlig undervisning i hvardagsskolorna.

Professor Norrby framhöll vikten af prästens
personliga inflytande på barnen. Därför borde
prästen se till, att han kunde öfva ett godt
inflytande och vinna kärlek.

Pastor Lemvgren ansåg
högmässogudstjänsterna icke vara lämpliga för barn. Särskilda
barngudstjänster vore därför att
rekommendera.

Kyrkoherden Hertman framhöll, att prästen
borde gå från hus till hus för att lära och undervisa
om husandakt. Vidare borde han samla alla
skolbarnen i kyrkan en gång i veckan för att
sjunga och tala med dem samt ställa sig väl
med sina skollärare, samla dem i sitt hem och
ha lärorika samtal med dem och således knyta
vid sig såväl barnens som deras lärares
förtroende.

En hel mängd talare uppträdde vidare,
alla betonande hvad föregående talare ytt-

rat. Särskildt framhölls vikten af ett
kyrkligt diakonat. Genom skollärarne, prästens
hustrur och döttrar samt andra lämpliga
församlingsmedlemmar kunde hvarje pastor
till sin hjälp bilda ett fritt diakonat.

Ordföranden framhöll till sist, att
julottan vore en allmän barnfest. Där hade
man alltså ett mönster, efter hvilket man
kunde anordna för barnasinnet tilltalande
gudstjänster.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till klockare- och organisttjänsten
i Södertälje: 1) t. f. organisten därstädes,
folkskolläraren och pastorsadjunkten A. Rimbert,

2) O. E. Brostedt i Kärna, Östg., 3) J. M.
Sand-qvist i Borås. (11 sökande.)

- Till en folkskollärarebefattning i
Linköping: 1) R. G. Gustafsson i Arboga, 2) J. A.
Fredriksson i Värna, 3) A. P. Törnell i
Linköping.

- Till en folkskolläraretjänst i Hernösand:
1) G. Setterlind, 2) P. A. Altin i Öfver-Kalix,

3) A. G. Öberg.

- Till en folkskolläraretjänst i Lyrestad,
Skbg: 1) A. Bergqvist i Hemsjö, 2) R. Frydén
i Horn, 3) A. Schill från Fägred.

Valde. Till folkskollärare i Trankil, Vrml.:
A. Dalström i Blomskog med 1,054 röster. (K.
G. Fagerlind i Sillerud erhöll 260 och K. J.
Höggren i Torskog 59 röster.)

- Till folkskollärare i Hjålmseryd, Jönk.:
vik. därstädes G. A. Bröden (enhälligt).

- Till folkskollärare i Lerbäck, Öreb.: G.
V. Elander i Norrbyås.

- TiU lärare vid Linnebäcks folkskola,
Karlskoga, Öreb.: vik. därstädes A. Gullberg
(enhälligt).

- Till lärarinna vid Nyttorps folkskola,
Karlskoga, Öreb.: Emmy Rohloff.

- Till e. o. folkskollärare i Malmö: H.
Rydén och fil. kand. A. Andersson, i år
utexaminerade från Lunds seminarium.

- Till e. o. folkskollärare i Helsingborg:
N. Lindqvist.

- Till e. o. lärare vid Trollhättans
folkskolor, Älfsb.: Karl Ljungnell i Lyse, Gtbg.

- Till e. o. lärarinna vid Trollhättans
folkskolor, Älfsb.: Anna Reimers i Göteborg.

- Till e. o. folkskollärarinna i Sundsvall :
Augusta Boström i Tösse, Älfsb.

- Till e. o. folkskollärarinna i Tegelsmora,
Upps.: Anna T. Arfvidsson i Skara. (7
sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Hudiksvall: A. E.
Forsander i Hille.

- Till vik. folkskollärare i Ölserud, Vrml.:
David Lundell i Synnerby.

- Till vik. folkskollärarinna i Hudiksvall:
Anna Sjöström i Umeå.

- Till vik. folkskollärarinna i Sundsvall:
Anna Hjort i Torp, Vnrl.

- Till småskollärarinna i Västervik: Elin
Fröjd i Mjölby. (14 sökande.)

- Till småskollärarinna i Ljusnarsberg, Öreb.:
fröken Blomqvist från Stockholm.

- Till småskollärarinna i Höreda, Jönk.:
Jenny Svensson i Rumskulla.

- Till småskollärarinna i Helsingborg:
Me-liana Vallin.

- Till vik. småskollärarinna i Malmbåck,
Jönk.: Ida Lagerqvist i Sandsjö.

För skolhusbyggnad har Tjörnarps
församling, Krist., erhållit tillstånd att upptaga ett
amorteringslån å 15,000 kr.

- Titi poststationsförestäncfare i Fågeltofta,
Krist., är af generalpoststyrelsen antagen
folkskolläraren därstädes Otto Ljunggren.

- Svenska flaggan är anskaffad till skolorna
i Sköldinge, Södm., Öckerö, Gtbg, Björklinge,
Upps., samt Adelsö, Sthm.

- Tjänstledighet har beviljats
seminarierektor S. Nygren i Göteborg under den tid
kyrkomötet pågår. Rektorsbefattningen uppehälles
af seminarieadjunkten J. Lind.

- Rektorsbefattningen vid Linköpings
folkskollärareseminarium uppehälles under rektor
Anjous bortovaro för att deltaga i kyrkomötet
af seminarieadjunkten Ax. Cronvall.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades i
Skara den 2 d:s af folkskolläraren Gottfrid
Kindberg från Forserum och seminarieeleven
Emil Pettersson från Karlstad.

- En gåfva, bestående af en orgel från
Skandinaviska orgelfabriken härstädes, har
öfverlämnats till Stora Lundby folkskola, Gtbg, af
skolans förste lärjunge, som utgick därifrån
för 40 år sedan.

- Antalet inträdessökande vid
folkskollärareseminarierna har detta läsår varit: vid
Linköping 40 (däraf intagna 24), Växjö 35 (18),
Lund 42 (34), Göteborg 53 (32) och Falun

34 (27).

- Ett nytt småskolehus invigdes den 27
augusti i V. Färnebo, Vstm. Byggnaden
innehåller skolsal, afklädningsrum och förstuga
samt rum och kök för lärarinnan. Kostnaden
uppgår till omkring 4,000 kr.

- Till högre folkskolan i Sunne får enligt k.
m:ts medgifvande för hvart och ett af åren
1894_96 utgå ett statsanslag af 1,200 kr.
Därjämte har k. m:t medgifvit, att
undervisningen under dessa tre år må anordnas
gemensamt för gossar och flickor.

- Ett piano, tillhörigt Växjö
folkskollärareseminarium, får enligt k. m:ts medgifvande
bortbytas, sedan det nu genom ålder och
slitning blifvit bristfälligt. Ett statsanslag af 500
kr. har beviljats, för att seminariet må få ett
för musiköfningarna ändamålsenligt instrument.

- Till ordinarie döfstumlärare i Hernösand är
antagen e. o. döfstumläraren i Vänersborg J.
Sundblad. - Fröknarna Anna Plate och Beda
Andersson äro antagna till döfstumlärarinnor,
den förra i Örebro och den senare i Hjorted.

- Skånes slöjdlärareförening hade den 31
augusti sitt sjette årsmöte i Önnestad under
riksdagsmannen friherre F. Barnekows
ordförandeskap. Flera frågor angående slöjden
diskuterades. Till styrelse utsågs
folkskollä-rarne J. M. Hansson i Lärkesholm (ordförande),
M. Verlin och A. J. Nilsson i Önnestad, N.
Hellqvist i Sörby samt C. Holmqvist i Billinge.

- Silfverbröllop firade den 27 augusti
folkskolläraren i Sköldinge G. Kahlson och hans
fru, född Gabrielsson. Omkring 100 personer,
anförvanter och vänner, närvoro. Flera
lyckönskningstelegram ingingo från olika orter. Vid
högtidligheten höllos åtskilliga tal, ett fyrverkeri
afbrändes på aftonen, och musik utfördes af
silfverbröllopsparets tre söner. K. firade
samtidigt äfven sitt silfverbröllop med folkskolan.

- En högtidlig begrafning firades i kapellet å
Norrköpings begrafningsplats den 31 augusti,
då aflidne folkskolläraren J. R. Vahlstedt
vigdes till den sista hvilan. Under akten
utfördes orgelmusik, hvarjämte folkskollärarnes
sångkör sjöng flera nummer. I
begrafningsproces-sionen deltogo stadens folkskollärarekår samt
många den aflidnes släktingar och vänner.
Bland kransarna på kistan märktes en, å hvars
band lästes: »Från kamrater vid Norrköpings
folkskolor. Farväl!»

- Lönereglering för lärarne inom Raus
församling hade föreslagits af skolrådet. Enligt
detta förslag skulle tönerna höjas från 766 kr.
67 öre till 800 kr. Å kyrkostämma i fredags
föll frågan med 5,774 röster mot 5,239.
Helsingborgs sodafabrik afgjorde saken genom sitt
höga röstetal (1,770). Föräldrarna till omkring
225 skolbarn röstade ja, men det halp ej.
Äfven förslaget om kofodrets höjning från 80 till
150 kr. för alla lärarne afslogs. Härigenom
har Raus församling för hvardera af sina fyra
lärare minskat inkomsterna med 175 kr. Tre
af. lärarne inlämnade till skolrådet skriftlig
begäran om kofodrets utbekommande in natura.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0446.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free