- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
453

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 37. (611.) 13 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 37

SVENSK

453

sitetets aula, hvarvid alla de närvarande
reste sig och deltogo i sången; andra
gången såsom inledning till professor
Hjärnes tal om jubelminnet och tredje
gången vid festen i Botaniska
trädgården efter biskop Billings svarstal för de
svenska gästerna. Alla tre gångerna
sjöngs sången af samtliga de närvarande
och icke blott af studentkören. Denna
sårig har härmed fått ett nytt erkännande
såsom vår egentliga folksång.

Folkskollärarne och
riksdagsman-navalen. Till riksdagsman för Östbo
härad i Jönköpings län är återvald
folkskolläraren G. V. Svensson i Rydaholm. För
Fryksdals domsaga i Värmland är likaledes
omvald med öfver 700 röster
folkskolläraren Joh:s Andersson i Lysvik (minoritetens
kandidat var en kontraktsprost, som erhöll
340 röster).

- Vid riksdagsmannavalet i Norrköping
erhöll folkskolläraren J. Rylander (vänsterns
och nykterhetspartiets kandidat) 652 röster
(den med lägsta röstetalet valde fick 690
röster). - För städerna Nyköping, Trosa,
Mariefred, Torshälla och Enköping var
folkskolläraren N. G. Ljunggren i Nyköping
vänsterns riksdagsmannakandidat; han
erhöll 328, den valde 392 röster.

Skolråd, ålagdt gå i författning
om Skolträdgård. Hos länsstyrelsen i
Linköping hade folkskolläraren L. G.
Vahlstedt i Frängsbo m. fi. medlemmar af
Björsäters kommun gjort framställning
därom, att som skolrådet i församlingen
underlåtit att ställa sig till efterrättelse
länsstyrelsens utslag den 29 december 1888
och den 3 maj 1890, hvarigenom
församlingen förständigats att jämlikt k. m:ts bref
den 25 april 1884 ombesörja
expropriation af jord till en skolträdgård,
länsstyrelsen ville lämna nödig handräckning till
expropriationens genomförande. Sedan
skolrådet i ärendet sig förklarat, har
länsstyrelsen genom utslag den 6 dennes
för-ständigat skolrådet att vid vite af 500
kronor inom tre månader efter af utslaget
erhållen del hafva gått i författning om
expropriationens genomförande.

Enighet och godt förhållande bland
lärarekårens medlemmar.
Diskussionsföreningen på Nääs har vid
behandlingen af frågan: »Huru skall enighet och
ett godt förhållande befrämjas och
underhållas ibland lärarekårens medlemmar?»
antagit följande resolution:

Skolans lärare böra alltid sätta sitt kall högt
och om möjligt helt lefva för detsamma.

Med tanken städse fäst på målets storhet
böra de begagna alla till buds stående medel,
såsom Skolmöten, besök i hvarandras skolor
och hem m. m., och då genom tankeutbyte och
förädlande nöjen höja sin egen utbildning och
gifva modfällda kamrater nytt hopp och ny
tillförsikt.

Läraren bör städse vara medveten om sin
egen ringhet och på grund häraf i sitt
umgänge med kamrater alltid ådagalägga kärlek,
saktmod och fördragsamhet och således städse
ihågkomma broderskapets plikter.

Afdelningsläsning föredrages
framför hvarannandagsläsning. Såsom
svar på frågan: »Är hvarannandagsläsning
att föredraga i de skolor, som omfatta fyra
årsklasser och barnantalet öfverstiger 50?»
har diskussionsföreningen på Nääs gjort
följande uttalande:

Diskussionsföreningen anser hvardagsläsning
vara den enda riktiga, men erkänner dock
svårigheten att samtidigt undervisa ett större
barnantal; och gör föreningen därföre det
uttalande, att när barnantalet uppgår till 50 eller
allra högst 60 och ökning af lärarekrafterna
ej kan åvägabringas, afdelningsläsning bör
anordnas, och att läsning på skilda tider af året
med de olika afdelningarna är att föredraga
framför hvarannandagsläsning.

Årsredogörelser hafva under de
senaste veckorna kommit oss tillhanda från
följande läroanstalter:

Redogörelse för de på Hvilan i Malmöhus
län förlagda skolornas verksamhet,
folkhögskolan och landtmannen skolan under
vinterhalf-året 1892-1893 samt flickskolan under
sommaren 1893, afgifven af Leonard Holmström,
skolornas föreståndare.

Folkhögskolan i Grebbestad. Redogörelse för
hennes verksamhet under läsåret 1892-1893
af Alfred Alström, föreståndare.

Skaraborgs läns folkhögskola. Redogörelse
för dess verksamhet under läsåret 1892-93
för manliga lärjungar och sommaren 1893 för
kvinnliga lärjungar, meddelad af Åke G. L.
Belfrage, skolans föreståndare.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till klockare-, organist- och
kantorsbefattningen i Eldsberga, Hall.: 1) J. B.
Carlsson Stenhoff i Svedala, Mim., 2) D. E.
Lindström i Göteborg, 3) J. A. Malmqvist i
Fjälkinge, Krist.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Hållnäs, Upps.: F. A. Rydén i S:t Ibb.

- Till folkskollärare i Vidtsköfle, Krist.: N.
Viberg i Degeberga.

- Till folkskollärarinna i Färnebo, VrmL:
Emelie Ludvigsson.

- Till e. o. folkskollärare i Östersund: J.
A. Rydén i Attmar, Vnrl.

- Till e. o. folkskollärarinna i Ystad: Hanna
Nilsson.

- Till vik. folkskollärare i Halmstad: fil.
stud. A. E. Lundström från Fridened.

- Till vik. folkskollärare i Nås, Jmtl: hr
Rodin från Västergötland.

- Till vik. folkskollärarinna i Arvika, VrmL:
Augusta Boström i Tössö.

- Till biträdande folkskollärarinna i Färlöf,
Krist.: Alma Olsson i Hästveda. (6 sökande.)

- Till småskollärarinna i Ystad: Ida
Forsberg.

- Till småskollärarinna i Årsunda, Gflb.:
F. Jonsson från Arboga.

- Till småskollärarinna i Skinnskatteberg,
Vstm.: Maria Eriksson i Säby.

- Till småskollärarinna i Laholms
lands-förs:g: Anna M. Karlsson i Tönnersjö.

- Till småskollärarinna i Slöinge, Hall.:
Anna M. Larsson i Halmstad.

- Till småskollärarinna i Ålem, Kalm.:
Amanda P. Kristiansson i Halmstad. (6
sökande.)

- Till småskollärarinna i Norra Svalöf,
Mim.: Anna Nilsson i Väsby. (23 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i Ystad: fru
Sofia Svensson.

En betydande reparation skall företagas vid
V. Vemmenhögs folkskolehus, så att både
skolsal och lärarebostad blifva försatta i tidsenligt
skick. Arbetet skall vara färdigt den 15
september nästa år.

- J. J. Dalströms språk/ära har af skolrådet
blifvit antagen till lärobok vid Landskrona
folkskolor. ’

– Larsson-Lundahls räknebok är från och med
denna termins början införd vid Malmö
folkskolor (i st. f. Håkan Ohlsson-Gelanders
lärobok i ämnet).

- Antalet inträdessökande har detta läsår
varit: vid folkskollärareseminariet i Karlstad
39 (däraf intagna 27), i Hernösand 29 (21), i
Kalmar 65 (28), i Stockholm 73 (35) och i
Umeå 36 (29).

- / Lindesbergs samskola, hvilken efterträdt
den indragna pedagogien, har inskrifves 30
lärjungar. Läsningen tog sin början den 5 d:s.
Föreståndarinna är fröken Renborg. Som
rektor har antagits komminister Lorents Törner.

- Svenska flaggor hafva välvilligt skänkts af
professor Hj. Sjögren å Nynäs till tre af Ösmo
församlings folkskolor och blifvit genom
prästerskapet vederbörligen invigda med fosterländska
tal om flaggans värde och betydelse.

- 7/77 Neapel afreser i dessa dagar
slöjdlärarinnan Viktoria Appeltofft från Landskrona,
som i det främmande landet vunnit
anställning som lärarinna i slöjd efter direktör
Salo-mons å Nääs rekommendation.

- Genom missförstånd uppgafs i mr 35, att
åtskilliga elever, utexaminerade från Hallands
läns småskoleseminarium och därmed förenade
slöjdskola, vunnit anställning som
handar-betslärarinnor. De ifrågavarande 13
lärarinnorna hafva fått platser som småskollärarinnor.

- Eleverna vid Stockholms
folkskollärarinneseminarium, åtföljda af lärare och lärarinnor,
företogo den 8 d:s en utfärd till Uppsala för
att taga i betraktande festarrangemangen och
öfriga sevärdheter därstädes, hvarefter
gemensam middag intogs. Återresan skedde på
aftonen.

- Välvilja mot småskollärarinna har Skifvarps
församling visat. Lärarinnan i Abbekås
lämnar med detta år sin tjänst vid skolan, och
då hon brister tre år för att kunna få full
pension, har församlingen på skolrådets förslag
enhälligt beslutat tillskjuta 30 kr. årligen, pä
det lärarinnan’må erhålla full pension, 150 kr.

- Inspektion förrättades den 5 d:s i Nittorps
folk- och småskola af folkskoleinspektören
Christensen. Småskollärarinnan Olivia Nyman,
som ej haft fullständig examen, hade under
året af folkskolläraren J. P. Olsson åtnjutit
undervisning och undergick nu godkänd
pröfning, hvarefter hon erhåller 300 kronors lön.

- Endast sju folkskollärare i hela riket äro
ledamöter af de under denna månad
sammanträdande landstingen. De sju äro: L. A.
Thörn-vatl i Heda, Östg., 8. Vidén i Dref, Kron., Joh.
Nordblom i Tunhem, Älfsb., Johan Ström i
Transtrand, Kpbg, P. T. Stenberg i Lycksele
och Gustaf Jonsson i Nyby, Vbtn, samt E. Lind
i Älfsbyn, Nbtn.

- Sextio år fyllde i lördags
kontraktsprosten, förre seminarierektorn Fr. Sandberg i
Solna. På morgonen uppvaktades han af
församlingens lärarepersonal, som till honom
såsom en gärd af aktning öfverlämnade en
prydlig silfverkanna. En skara högtidsklädda
folkskolebarn utförde några sånger och
öfverlämnade en praktfull jättebukett.

- Om kyrkosången, öfverlades vid Västra
Gestriklandskretsens möte, i Storvik sistlidne
lördag. Följande uttalande gjordes: »Utan att
förorda något särskildt koralförslag vill kretsen
uttala sig för önskvärdheten af rytmisk
koralsång och att folkskolan ej bör draga sig undan
utan lämna sitt bidrag för att få sådan
kyrkosång införd till gudstjänstens höjande.»

- En folkhögskola för kvinnor inom Jämtlands
län anser landstingsmannen Anders Mattson i
Salom vara af behofvet påkallad. Han har
därför hemställt, att årets landsting’behagade
utse en kommitté med uppdrag att till
kommande landsting inkomma med yttrande och
utredning rörande upprättande inom länet af
en dylik skola, hvarefter landstinget med
ledning af kommitténs utlåtande fattar definitivt
beslut.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0457.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free