- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
466

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (612.) 20 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

466

SVENSK LAEARETIDNING.

N:r 38

Hvem böra de i slöjdskolan
förfärdigade arbetena tillfalla? De
svenska deltagarne uti 63:e kursen vid Nääs
slöidlärareseminarium diskuterade den 9
dennes under direktör O. Salomons
ordförandeskap ofvanstående fråga.
Kursdeltagarne beslöto härvid enhälligt att göra
följande uttalande:

Då barnen hålla sina i slöjdskolan
tillverkade arbeten mycket kära, kännes det för dem
smärtsamt, om de ej få behålla, hvad de själfva
förfärdigat.

Det är en allestädes gjord erfarenhet, att
intresset för slöjden är betydligt större, då
barnen själfva få behålla sina arbeten, än då
församlingen afyttrar dessa och behåller de för
dem influtna medlen.

Den obetydliga summa, som kan erhållas
för en slöjdskolas arbeten, är för en hel
församling af ringa betydelse och kan ej i någon
mån uppväga den skada, som detta
tillvägagångssätt tillfogar slöjdundervisningen.

Då en slöjdskola, hvars arbeten försäljas,
ofta blir bedömd efter den större eller mindre
summa, som årligen kan inflyta för försålda
slöjdartiklar och ej efter den uppfostran och
undervisning, som den meddelar barnen,
hvilket senare dock är den enda måttstock, efter
hvilken man bör bedöma en skola, så
förle-des under sådana omständigheter mången
lärare att hjälpa barnen med arbetena, på det
att det ekonomiska utbytet af slöjdskolan må
blifva så mycket större; men som läraren i
dylika fall gör just det svåraste af arbetena,
så beröfvas på detta sätt barnen en för deras
uppfostran och utveckling viktig öfning.

Att barnen själfva få behålla sina i
slöjdskolan förfärdigade arbeten är en för den
pedagogiska slöjdundervisningen mycket viktig
princip, i synnerhet som den står i
innerligaste samband med barnens intresse för
slöjden, och ju all undervisning, för att kunna
blifva i sann mening uppfostrande, måste
anläggas så, att den tillförsäkrar sig den
undervisades intresse.

Kursdeltagarne vilja därför till lärare,
skol-| råd, föräldrar och alla, som kunna öfva något
inflytande på den sak, hvarom här är fråga,
ställa en varm uppmaning, att hvar och en i
sin stad arbeta för att våra ofvan uttalade
åsikter allestädes måtte bli förverkligade till
glädje och välsignelse för de små, hvilkas
uppfostran ju ligger oss alla så varmt om hjärtat.

Samverkan mellan folkskolan och
arbetsgifvarne. På initiativ af Örebro
skolförening hade Örebro arbetareförening
i söndags anordnat en diskussion
angående lärares och lärarinnors rådfrågande,
då husbönder och arbetsgifvare anställa
från skolorna utgångna barn i sin tjänst.

Diskussionen, som omfattades af de
närvarande med stort intresse, föranledde många
yttranden, af hvilka flera visserligen gingo utom
ämnet, men det hela visade, att det finnes
många, som intressera sig för folkskolan och
gärna upptaga till diskussion frågor, som röra
den, skrifver Ner. All. Flera lärare från
stadens folkskolor fingo tillfälle att med barnens
föräldrar utbyta tankar i ett ämne, som bör
ligga alla varmt om hjärtat: det uppväxande
släktets danande till nyttiga medborgare.

Hvad särskildt den uppställda frågan
beträffar, så framhölls det viktiga i att barnen och
äfven många föräldrar lärde sig förstå, att
uppförandet i skolan också ägde betydelse för den
tid, då barnen icke längre sutte på skolbänken.
Därtill skulle i hög grad lända, att en
arbetsgifvare, när han antoge en tjänare, som för
första gången trädde ut i lifvet, hos lärare
eller lärarinna förfrågade sig om gossens eller
flickans uppförande och flit i skolan. Hade
barnet där varit troget i det lilla, så skulle det
säkert senare visa sig troget i det större.

I denna riktning gingo de flesta anförandena,
men ett par talare hyste betänkligheter,
huruvida icke de, som visat sig okynniga i skolan,

skulle komma att motas och samhället i dem
få olycksbarn. Denna farhåga torde dock icke
behöfva ställa sig hindrande för det önskemål,
dit skolföreningens skrifvelse syftar, då den
förordar lärares rådfrågande. Ty man kan vara
viss om, att en lärare är angelägen att få
heder af alla de barn, han handledt, och att han
gärna ser, att en arbetsgifvare fulländar den
uppfostran, som han hos en odåga icke
hunnit afsluta. Men det bör ju också där ligga
i arbetsgifvarens intresse att få veta, huru stor
lit han i början kan sätta till den nya
arbetskraften.

Lönereglering för lärarepersonalen vid
Hernösands stads folk- och småskolor är
nu genomförd. Enligt denna reglering
komma lönerna att utgå med följande
belopp :

för förste låraren: 1,700 kr. samt ett
ålderstillägg å 300 kr. efter 10 års tjänstgöring;
därjämte fri bostad (eller 450 kr.);

för ordinarie lärare: 1,200 kr. samt tvänne
ålderstillägg å 250 kr. efter resp. 5 och 10 års
tjänstgöring;

för ordinarie lärarinna: 1,000kr. samt
tvänne ålderstillägg ä 100 kr. efter 5 och 10 års
tjänstgöring.

för e. o. Lärare: 1,000 kr.;

för e. o, lärarinna: 900 kr.;

för småskollärarinna: 500 kr. samt tvänne
ålderstillägg ä 50 kr. efter resp. 5 och 10 års
tjänstgöring.

Genom denna vid kyrkostämma sistlidne
onsdag enhälligt godkända lönereglering
ökas utgifterna för Hernösands stads
skolväsende med 900 kr.

Berättelsen öfver Göteborgsmötet.

Hittills hafva, enligt hvad vi erfarit, öfver
850 subskribenter antecknat sig.
Berättelsen kommer att innehålla 18 föredrag i
pedagogiska frågor, fullständiga, till största
delen stenografiskt upptecknade referat
öfver diskussionen äfvensom redogörelse för
i sammaphang med mötet stående ärenden,
utställningen m, m. Det är att förmoda,
att ytterligare ett stort antal lärare och
lärarinnor skola skynda att tillförsäkra sig
detta arbete, medan ännu tillfälle finnes
att subskribera för en krona - ett pris,
som icke torde medgifvas, då arbetet
lämnas ut i bokhandeln.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsten i Västermo, Södm.: 1) N. J.
Gustafsson i Gällaryd, Jönk., 2) E. T. Nornell
i Orlunda, Östg., 3) V. E. Pettersson i Västermo.

- Till förste läraretjänsten vid Lesjöfors
folkskolor, Ramen, Vrml.t 1) A. Vesterlind i
Bjur-kärn, 2) A. G. Lingren i Väse, 3) hr Franke i
Arvika. (Ett 60-tal sökande.)

- Till en folkskolläraretjänst i Aringsås,
Kron.: 1) J. V. Ljungstedt i Vederslöf, 2) J. A.
Östberg i Berga, 3) G. H. Löfgren i Myresjö.
(10 sökande.)

- Till en folkskollärarinnebefattning i
Uddevalla: 1) Selma G. Olofsson i Skara, 2) Ida
M. T. Esplund i Kyrkefalla, 3) Malla Engström
i Södertälje landsförsig.

o Valde. Till folkskollärare och klockare i
As, Skbg: Knut Dahlström i Tådened
(enhälligt).

- Till kantor i Masthuggsförsamlingen,
Göteborg: kantorn i S:t Johanneskyrkan K. F.
Blomqvist med 6,748 röster. (T. f. kantorn i
församlingen Gösta Geijer erhöll 4,630 samt
folkskolläraren och organisten J. B. Bröden
2,394 röster.)

- Till folkskollärare i Hernösand: e. o.
läraren därstädes G. Setterlind med 1,409 röster.
(P. A. Altin i Öfverkalix fick 263 och A. G.
Öberg i Hernösand 83 röster.)

- Till e. o. folkskollärare i Falkenberg: A.
E. Lundström i Halmstad.

- Till vik. folkskollärare i Öfver-Luleå, Nbtn:
E. A. Lundström i Jockmock.

- Till vik. folkskollärare i Fjärds, Hall.:
J. V. Bolinder i Ekby, Skbg. (7 sökande.)

- Till vik. folkskollärarinna i Runtuna,
Södm.: Klara Bergcreutz i Jönköping. (6
sökande.)

- Till vik. folkskollärarinna i Gudmundrå,
Vnrl.: fröken G. Dahl i Bjästa.

- Till biträdande lärarinna vid Bränna
folkskola Öfverkalix, Nbtn: Eva Stenudd från
Haparanda.

- Till lärare vid mindre folkskolor i
Öfverkalix, Nbtn: J. P. Johansson och J. H.
Nilsson i Öfverkalix (i år utexaminerade från
Norrbottens läns landstingsseminarium).

- Till småskollärarinnor i Tossene, Gtbg:
Kristina Larsson i Svarteborg, Ottilia Svedberg
i Sparlösa och Lovisa Olsson i Skällinge. (6
sökande.)

- Till småskollärarinna i Hjo landsjörs:g:
Lydia E. Falck i Skara. (9 sökande.)

- Till småskollärarinna i Ratan, Jmtl.:
Ingeborg M. Jonsson.

- Till småskollärarinna i Bollebygd, Älfsb.:
Charlotta Andersson i Seglora. (6 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i Ö. Ryd, Sthm:
Ester Dahlgren i Järfälla.

- Till vik. småskollärarinna i Öregrund:
Fanny Viberg från Stockholm. (5 sökande.)

På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Lundby (3 ex.) och Norbergs församlingar.

- Organist- och kyrkosångareexamen har
af-lagts i Hernösand af skolläraren S. Andersson
i Bodsjö.

- Svenska flaggan är anskaffad till skolorna
i Högbo, Gflb., Öjaby, Kron., S. Solberga, Jönk.,
samt iBlidsberg och Dalum, Älfsb.

- Förkort n mg af den årliga lästiden i si na
folkskolor har Åre församling i Jämtland begärt,
men k. m:t har ej funnit skäl att härtill lämna
bifall.

- Vid Linköpings småskollärarinneseminarium
invigdes i måndags i närvaro af landshöfdingen
samt ett stort antal landstingsmän en
unions-flagga. Eleverna sjöngo vid tillfället unisont
»Vårt land» samt »Da gamla, du friska».

- 82 inträdessökande anmälde sig till Skara
nya småskollärarinneseminarium. Af dessa
blefvo 70 mottagna. Den senare siffran visar
en ökning af omkring 20 sedan föregående år,
beroende därpå att läroanstalten utvidgats och
eleverna delats på två afdelningar.

- Expropriation af e^tt jordområde om 2,160
kv.-meter vid torpet Åsarne under hemmanet
Folkebo har medgifvas för V. Hargs
församling. Nämda område behöfs för uppförande af
en småskolebyggnad, och har öfverenskommelse
med ägaren ej kunnat träffas.

- Slöjdundervisning skall enligt
kyrkostämmans beslut införas vid Hernösands folkskolor
från och med höstterminen 1894. Kostnaden
för slöjdens införande kommer att uppgå till
för en gång 900 kr. samt därefter omkr. 650
kr. årligen.

- Folkskolläraren G. Flink härstädes har fått
i uppdrag att vid Uppsala universitet arbeta
med ordnandet af de till universitetet hörande
mineralogiska samlingarna. Af denna
anledning har folkskoleöfverstyrelsen beviljat honom
tjänstledighet under hela innevarande
hösttermin.

- / Stockholms stads bad- och siminrättning
hafva under sommaren 2,404 gossar och 2,087
flickor från folkskolorna åtnjutit
simundervis-ning. Af dessa 4,491 barn voro vid
badterminens början endast 339 simkunniga, men vid
samma termins slut hade de simkunniga ökats
till 1,761. 40 gossar och 26 flickor
promoverades till kandidater samt 13 flickor till
sim-magistrar bland folkskolebarnen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0470.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free