- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
481

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 39. (613.) 27 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 39

SVENSK LÄBARETIDNING,

481

sala valmanskår eller lagt i min mun
uttrycket »den tvetydiga äran»,

att detta uttryck af notismeddelaren till
Dagens Nyheter icke heller tillskrifvas mig, utan
blott återgåfvo hans och andra Uppsalabors
mening, samt

att mitt föredrag allt igenom varit prägladt
af en moderation, hvilken gjort det väl
förtjänt af det loford, som från en i diskussionen
deltagande professor kom det till del, då han
betecknade det som ett mönster för ett
moderat och objektivt föredrag.

Både skrifvelse och bref sändes
»Folkskolans Vän», den förra i original, det senare
(enligt brefskrifvarens önskan) i afskrift, bestyrkt
af två ojäfviga vittnen. Den förra intogs i
numret för den 13 september, försedd med^det
tillägg af redaktören, att den vore ägnad att
ställa mitt uppträdande »i en mildare(!) dager».
Vid brefvet däremot förklarade han sig ej
kunna fästa något afseende, enär brefskrifvarens
namn icke blifvit yppadt äfven för honom. Då
jag uttryckte min förvåning öfver en sådan
nonchalans gentemot ett t. o. m. juridiskt fullt
giltigt dokument, intog han det emellertid (på
min »enträgna anhållan», som det hette) i
numret för den 20 september.

Tilläggas bör, att utgifvaren af »Folkskolans
Vän», som dock i sina
prenumerationsannonser förklarar sig vilja verka i Kristi anda, ännu
ej uttalat något beklagande af de sanningslösa
och förnärmliga uppgifter, han meddelat sina
läsare, ja icke ens rent och utan omsvep
återkallat dem.

För mig har detta förfarande medfört den
fördelen, att läsarne af »Folkskolans Vän» nu
kunna veta, hvad de böra tro nästa gång
nämda tidnings redaktör finner sig böra uttala
sina djupa bekymmer öfver »en eller annan
individs» uppträdande i det medborgerliga
lifvet.

Stockholm den 25 september 1893.

Fridtjuv Berg.

Pensionsbref,

utfärdade under september månad.
Folkskollärarnes pensionsinrättning’.

1.626. O. Pettersson, Tygelsjö, Mim.

525 kr., fr. l jan. 1894

1.627. E. J. Vesterberg, Järlåsa, Upps.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.628. S. Dahlberg, Ö. Ny, Östg.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.629. C. G. A. Vesterdahl, Kila, Vstm.

525 kr., fr. l jan. 1894

1.630. J. Linder, Hulterstad, Kalm.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.631. A. M. Nordgren, Baldringe, Mim.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.632. L. Hansson, V. Vram, Krist.

525 kr., fr. l jan. 1894

1.633. A. G. Modin, Gillberga, Upps.

478 kr., fr. l jan. 1894.

1.634. O. Jansson, Färnebo, Vrml.

525 kr., fr. l sept. 1893.

1.635. M. Månsson, Ilstorp, Mim.

525 kr., fr. i jan. 1894.

1.636. A. Larsson, Svensköp, Mim.

525 kr., fr. l nov. 1893.

1.637. O. Persson Vahlcn, Lilla Slågarp, Mim.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.638. Kr. Persson, Hastad, Mim.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1,639-. /. /. Holmberg, Villinska skolan,
Göteborg. 750 kr., fr. l juli 1893.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

550. C. M. Nilssons änka, Hvarf o. Hömb Skbg.

120 kr., fr. l febr. 1893.

551. A. V. Nordgrens änka o. l b., Undersåker,

Jmtl. 180 kr., fr. l sept. 1893.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Blås. 1) Infördt i dagens nummer. 2) Skall
med nöje införas, men det torde vara
lämpligast, att Ni själf uppsätter skrifvelsen.

Fix. Sekreterare i »Sällskapet för
folkundervisningens befrämjande» är d:r S. Bergh, adr.
Riksarkivet, Stockholm.

f///. Något prejudikat härom finnes ej. Vi
skola vid tillfälle söka utreda denna ganska
viktiga fråga.

Amfibie. 1) Ja. 2) Ej nödvändigt, om
lärare, skolråd och kyrkostämma äro ense.

Nore. Se ett utslag i denna tidning n:r 30!

K. J. M. Kunna rekvireras genom bokham
deln.

Zeno. Tack! Skall införas. Då klagomålen
i detta fall gälla lärarens tjänstgöring, böra de
ingifvas till domkapitlet.

Rättssökande. 1) Något dylikt rättsfall har
l oss veterligt ej förekommit, hvadan vi ej våga
uttala någon bestämd mening härom. 2) Hos
länsstyrelsen 3) Ja.

A mos i Or. Troligtvis. Men hvarför icke
stanna kvar som ordinarie?
i -99-. Skrifvelsen mottagen, men då vi ej
| närmare känna de lokala förhållandena, våga
| vi ej gifva något råd. Inspektören torde kunna
bringa allt till rätta.

Minneslista.

Sept.

29. Västerbergslagens lärareförenings möte i

Ludvika.

30. Södra Älfsborgs läns skolförenings möte i

Borås.

- Bergslags kontrakts lärareförenings möte

i Finspång.

- Kristianstadsortens lärareförenings möte i

Kristianstad.

- Strängnästraktens lärareförenings möte i

Strängnäs.

- Ronnebykretsens möte i Ronneby.

- Helsingborgskretsens möte i Helsingborg.
Okt. Vid kyrkostämma i denna månad be-

siämmes nästa års utgifts- och
inkomststat för skolväsendet. (K. F. §§ 9 och 36.)

5. Bara härads kretsförenings möte i Hjerup.

7. Nässjökretsens lärareförenings möte i
Nässjö.

Familjenotiser.

Döde.

F. skollärarinnan fru Augusta Vilhelmina
Holmqvist, född Johnson, Anoka,
Nord-Amerika, 55 år.

Elna och Per Linderbergs son Tage,
Ignaberga folkskola, 19 sept., 3 dagar.

Lediga tjänster.

Förenade.

Högseröd, Mim., kl.-, org.- o. kant.-tj., 60
d. fr. 19 sept., 1. 800 kr., adr Löberöd.

S:t Peter, Älfsb., skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60
d. fr. 25 sept., skoll.-1. enl. l, kl.- o. org.-l. 175
kr., adr. Älfängen.

Vid folkskolan.

Berga, Kron., flytt., 60 d. fr. 19 sept., adr.
Dörarp.

Tygelsjö, Mim., 60 d. fr. 19 sept., 1. enl. L,
adr. Tygelsjö.

Baekaryd, Blek., flytt., framd. f ören. m.
kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 23 sept., skoll.-l. enl.
L, kl.- o. org.-l. 300 kr., adr. Baekaryd.

Kyrkhult, Ebbemåla, Blek., ny ansökn., 60
d. fr. 25 sept., adr. Kyrkhult.

Vikariat m. m.

Båraryd, Gislaved, Jönk., genast, adr.
Våt-hult. (Se annonsen!)

Frustuna, Erendal, Södm., lärarinna, genast,
adr. Gnesta. (Se annonsen !)

Vid mindre skola.

Gillberga, Hyndevad, lärarinna, före 15
nov., adr. Eskilstuna. (Se annonsen!)

Tjärstad, Tignemåla, Östg., lärarinna, före
15 okt., adr. Hägerstad. (Se annonsen !)

Vid småskolan.

Lönneberga, Kalm , vik., genast, adr.
Lön-neberga. (Se annonsen!)

FÖRLOFVADE.

Johan Alfred Östberg.
Jenny Carlsson.

Slöinge. Horn.

SAMMANTRÄDEN.

Helsingborgskretsen

sammanträder å nya folkskolan i Helsingborg
lördagen den 30 dennes kl. 3 e. m.

1. Allmänna föreningens ärenden.

2. Intryck från Göteborgs/nötet och
Uppsalakurserna. (Föredrag af hr M. A. Lindén.)

3. Diskussion om grunderna för barnens
placering i skolan. (Rydén.)

4. Val of bibliotekarie.

Årsafgiften erlägges. Sång, kvartett- och
unison-. Enkelt, samkväm anordnas. Alla
välkomna. Styrelsen.

TJÄNSTSÖKANDS.

En folkskollärare,

utexaminerad i år, önskar anställning såsom
vikarie i folkskola helst omedelbart efter den
15 oktober detta år. Den sökande har biträdt
såsom organist och klockare. Svar till »J. L.»,
Torhamn, Karlskrona.

Examinerad organist

med ringa löneanspråk söker klockare- eller
organist-vikariat. Adr. »A. R.», Gårdby.

LEDIGA TJÄNSTER.

(Post- o. Inrikes tidn. l g.)

Vikariat i Gislaveds folkskola

är genast att tillträda. Sökande hänvände sig
o fördröj Ii gen till skolrådet i Båraryd, adr.
Våthult.

Examinerad folkskollärarinna

erhåller genast vikariat för det återstående af
höstterminen (omkring 12 december), om betyg
och löneanspråk snarast möjligt insändas till
lärarinnan E. Petersen, Erendal, Gnesta.

Till härvarande småskola

önskas vikarierande lärare eller lärarinna, till
dess platsen hinner besättas. Lönen beräknas
efter 300 kronor för år jämte bostad och
vedbrand. Tillträde sker genast. Sökande
hänvände sig till

Skolrådets ordförande,
Adr. Lönneberga, Kalmar län.

Ledig lärarinneplats.

Vid fasta, minHre folkskolan i Tignemåla,
Tjärstads socken, Östergötlands län, finnes plats
ledig för en från småskollärarinneseminarium
utexaminerad lärarinna. Lönen är 350 kronor
pr år förutom bostad och vedbrand samt
dessutom 35 kronor för undervisning i kvinnlig
handaslöjd. Platsen tillträdes med sex
månaders ömsesidig uppsägning vid början af
nästa läsår, och böra hugade sökande inlämna
sina af betyg åtföljda ansökningar till
undertecknad före den 15 oktober detta år under
nedanstående adress.

Kettilstad, Hägerstad, i september 1893.
Gust. Hjertberg.
Skolrådets ordförande.

En lärarinneplats

vid Hyndevads mindre folkskola blir ledig att
tillträdas den 15 inst. februari. Lön, förutom
husram och vedbrand, 125 kr. samt dessutom
25 kr. i vedhuggningspenningar. Platsen sökes
före den 15 nästk. november hos skolrådet i
Gillberga under adress Eskilstuna.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0493.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free