- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
483

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 39. (613.) 27 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 39

SVENSK LÄRARETIDNING.

483

|\| På eT. BecJcnians förlag har i
dagarna utkommit:

Rättskrifningsöfningar |

med upplysande noter.

Undertecknad får härmed till subskription
vördsamt anmäla en ny diktsamling med titel

För allmänna läroverkens mellanklasser

af
D. A. Sundén.

Pris 50 öre,
Profexemplar utlämnas gratis och franko. $1

Om Heikes
skrifsystem

uttalade sig folkskoleinspektören och
kyrkoherden Leksell på stiftsläraremötet i Falun
(jämför Dalarnes Allehanda): »Själf kunde han
ur egen erfarenhet varmt lof orda hr Heikes
metod och ansåge den vara den bästa, som
vore tillgänglig.» ... Och en lärare med
öfver 30-årig praktik: »Medels ingen annan
metod kunde vinnas ett så lyckligt resultat på
så kort tid.»

U0F" De vackraste, billigaste och
fullständigaste förskriftsböcker i vårt land!

OBS.! Lärare, skolråd och skolor erhålla 25
proc. rabatt mot kontant eller efterkraf på
såväl förskrifts- som linjeböckerna utan afseende
på partiets storlek.

Mot insändande af 85 öre i frimärken
erhålles profexemplar af den billiga upplagan
och kortfattad handledning.

Nyhet!

Heikes Kalligra/iapenna. Utmärkt
stålpenna, af bästa fabrikat, väl slipad. 1: 50 pr
gross. Lärare och skolor 33’/3 % rabatt.
Prof-ver på begäran!

Kalligraflas förlag, Stockholm.

C. V. K. Gleerups!

i Lund förlag.

Anvisninaar rörande den första
undervisningen i modersmålet. Af J. M. ^
Ambrosius. Pris 20 öre.

: De första läsöfningarna.

Af J. M. Ambrosius. Pris inb. 20 öre.
En i detalj utarbetad lärogång för den
första undervisningen, med många fint
utförda träsnitt.

: Läsebok för småskolan, :

Af J. M. Ambrosius. (Stafning enl. »Läse-<
bok för folkskolan», 9:de uppl.) I inb. <
40 öre, II inb. 80 öre, komplett i ett"
band l kr. <

Kungl, lärobokskommitténs utlåtande <
om denna bok: - »Läsestyckena synas
erbjuda en sund och för barnen
passande läsning med hänsyn såväl till in- <
nehåll som framställning. Kommitterade <
anse, att boken skall blifva till stort gagn <
vid undervisning.»

Af Allmänna folkskolesiyrelsen i
Göteborg utsedde granskare yttra om den- <
samma: »Bland de läseböcker f or
småskolan, hvilka vi haft tillfälle att granska, <
vilja vi framhålla, såsom den efter vår
mening mest tillfredsställande, den af
doktor J. M. Ambrosius utgifna.»

li

utkommande till julen 1893. Dikterna, mest
af lyriskt innehåll, komma att omfatta
omkring 7 ä 8 tryckark i stort kvartformat med
god typografisk utstyrsel. Priset blifver 1 krona
för exemplar. För att bestämma upplagans
ungefärliga storlek, torde subskriptionen ske å
t. ex, brefkort med snaraste, helst före l
oktober. Af mina förut utgifna diktsamlingar
Svaga stunder och Darrgräs, hvilka af ett flertal
tidningar blifvit välvilligt omnämda och varmt
rekommenderade, finnas exemplar att köpa till
nedsatt pris. (75 öre exemplar). De hrr
skollärare, hvilka jag tagit mig friheten tillsända
subskriptionslistor, erhålla afdrag för porto,
när listan återsändes med dem eller andra
tecknade såsom subskribenter.

Alltorp, Kilsmo, i september 1893.

Karl Fr. Forsman.

I

Nytt åskådningsmateriel.

27 Zoologiska väggtaflor i format 42 x 52 cm.
för åskådningsundervisning i småskolan.

Pris, uppfodrade på papp, 60 öre pr st. samt
vid rekvisition af sats om 20 planscher efter
fritt val 10 kronor pr sats.

Förteckning jämte ouppfodrad profplansch
mot insändandet af 20 öre i frimärken.

Kristianstad i augusti 1893.

Hj. Möllers bokhandel.
(Emil Vinquist.)

O
09

O>

Q. (D

3ff

£J.~s Ingen vinst tages. Premiebetalning
kvar-p5:P talsvis, om så önskas. Prospekt och
upp-.J H- lysningar hos agenterna samt å
hufvud-CtS kontoret, Vasagatan 5, Stockholm. Numera

g öfver 14,000 försäkrade för c:a 35 mill. kr.

~ Utbetalt c:a 300,000 kr. i skadeersättningar.

Ömsesidig olycksfallsförsäkring,

billigraste premier.

yCammarorglar

af

Skandinaviska Orgelfabrikens
vidt berömda och flerstädes
prisbelönta fabrikat. Kontor och lager:
Mäster-Samuelsgatan 24, Stockholm.
Begär priskurant!_____________________

Passa på före årets slut!

De bibliska

Hufvudbegreppen,

belysta genom exempel ur historien och lifvet.

En alfabetiskt ordnad

Handbok

för präster, teol. studerande, skollärare och
familjemödrar,

af

pastor Hans Nilson.
Med förord faf professor C. Norrby.

Denna bok, utarbetad efter ett af A.
Rode-meyer utgifvet verk, innehåller 1,500 ur
historien och lifvet väl valda exempel, hvilka
belysa omkring 400 af de bibliska
hufvudbegrep-pen, samt därjämte talrika bibelcitat, bibliska
exempel och liknelser, ordspråk och strötankar
af framstående kristliga tänkare.

På grund häraf är denna bok

en guldgrufva

för predikanter och lärare, hvilka därur kunna
hämta rika skatter för den offentliga predikan
och undervisningen i kristendomen, som med
tillhjälp däraf lätt kan göras mera lefvande
och mindre torr.

Hvarje predikant och kristendomslärare bör
därför anskaffa detta arbete, och

hvarje skola

bör hafva denna bok i sitt bibliotek.

788 s. 8:0. Pris haft. 9: -, i starkt
half-franskt band 11: 25.

Enligt öfverenskommelse med Svensk
Läraretidnings redaktion säljes detta arbete till
tidningens prenumeranter under 1893

haft. för endast kr. 4: 5O,
inb. » » kr. 6: -.

Rekvisition under åberopande, att man är
prenumerant, torde ställas direkt till förläggaren
Gustaf Chelius (f. d. R. Blaedel & G:o),
Hamngatan 38, Stockholm.

Lundeqvists Hemläxor: JSSSfSii

geometri, 0,12. Geometri, 0,12. Svensk
historia, 0,12. Naturlära, 0,25. Samtliga
i enlighet med normalplanen och med
staf-ningen i Läseb. för folksk. Nära 1,000
räkne-öfn. Med facit, 0,15. Se Sv. Läraretidn:s
anmälan för den 4 mars 1891! Antagna i många
skolor! Till salu i alla boklådor och hos
Bokförläggaren Adolf Johnson, Stockholm.

För

att beakta! I rikets boklådor har utkommit:

Svenska spörsmål,

en samling småskrifter i allmänbildningens tjänst, för såväl bildade som
bildningS-SÖkande, och därför väl förtjänta att särskildt af hrr lärare beaktas liksom att
genom hrr lärares medverkan spridas till allmänheten i större skala. Svenska
spörsmål hafva väsentligen samma syfte och samma upphof som de med rätta
så högt värderade

l

att gifva inblick i tidens frågor och i vetenskapens verkstäder. Prof. Harald Hjärne
och J. A. Lundell m. fi. stå i spetsen för utgifningen. Åtskilliga af föreläsningarna
vid sommarkurserna komma ock att i Sv. spörsmål införas i höst. Bland hittills
utkomna häften må nämnas: Om koleran (å. 25 öre); Reformationsriksdagen i
Västerås (ä 60 öre) och Renässans och reformation (å 25 öre), bägge af Harald
Hjärne; Kristendom och socialism af L. Bergström (å 15 öre); Om blodets
fördelning’ i kroppen af prof. Tigerstedt (å 25 öre); Om lagtvungen edgång af

d:r G. A. Magnuson (å 65 öre) m. fl.

14 häften äro f. n. utgifna. Ett 20-tal om året beräknas. Bokhandlare mottaga
subskription på hela samlingen, men hvar skrift kan köpas för sig. Förläggare
är Lars Hökerberg, Stockholm.

Intresserade återförsäljare åtnjuta provision.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0495.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free