- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
497

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 41. (615.) 11 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

VECKOBLAD FÖR bÄRARE, UPPfOSTRARE OCH SKOLVÄNNER.

N:r 41.

(615.)

STOCKHOLM, 11 OKTOBER 1893.

12:e årg.

Prenumerationspris:

Vi år 3,50 kr., 3/4 år 3 kr., J/2 år 2

kr., J/4 år 1,25 kr. (postarvodet

inberäknadt).

Prenumerationen sker

såväl i landsorten som i Stockholm

å närmaste postanstalt.

Byrå:

Barnhusgatan 6 (tredje huset

från Drottninggatan), l tr.

Kontorstid: 10-1, 4-6.

Postadress:

Läraretidningen, Stockholm N.

Redaktör och ansvarig utgifvare:

EMIL HAMMARLUND.

Träffas säkrast 10-11 f. m,

Allm. tel. 6 O O O.

Tryckt hos Iduns Tryckeri Aktiebolag, Stockholm.

Lösnummer

ä 10 öre säljas å tidningens
byrå samt å allm,
tidningskontoret Gnst. Adolfs torg 10.

Utgifningstid:

hvarje onsdags förmiddag.

A n n o n s p r l s s

25 öre pr petitrad (= 14 stafvelser),
Födelse-, förlofnings- och
vigsel-annons l kr , dödsannons 2,00 kr,

Annons bor vara inlämnad

senast måndag kl. 6 e. m. för att

inkomma i veckans nummer.

JVu

är tiden inne

för hvarje lärare, lärarinna och skolvän,

som icke för närvarande håller Svensk

Läraretidning, att med endast

J^T l kr. 25 öre ~W

på närmaste postanstalt prenumerera på

Läraretidnin

för tiden från l oktober till årets slut.

______De af våra prenumeranter, som

funnit sig belåtna med tidningen, kunna
visa sin erkänsla genom att för sina
kamrater framhålla Svensk
Läraretidning och förmå dem att taga tidningen
på prof under årets sista kvartal

Svensk Läraretidning är Sveriges största och
mest spridda skolblad.
Ovensk Läraretidning: är allmännaste annonsblad
& för lediga tjänster vid folk- och småskolan,

Svensk Läraretidning meddelar porträtt af
framstående skolmän i regeln en gång i månaden,
Svensk Läraretidning lämnar gratis till hel- och
halfårsprenumeranter ett häfte »Sånger vid
läraremöten».

Ovensk Läraretidning mottager fortfarande
pre-^ numeration från årets början. Pris: 3 kr, 50öre,

Svensk Läraretidning utdelar profnummer gratis
och portofritt, då begäran därom göres hos
Svensk Läraretidning, hvars adress är endast
STOCKHOLM N.

l^rkomöÉBfe och folkskollärarinnorna,

Debatt i kyrkomötet.

Enligt löfte meddela vi efter det
justerade protokollet fullständig redogörelse
för den märkliga diskussion, som
lördagen den 23 sistl. september ägde rum i
kyrkomötet med anledning af
kontraktsprosten J. A. I. Sundelins motion om
rätt för församlingarna att afsked a
folkskollärarinna, som trädt i gifte.

Det tillfälliga utskottet (ordförande
biskop von Schéele) hade med anledning af
motionen hemställt,

att kyrkomötet ville besluta att ingå till
k. m:t med underdånig anhållan om
nådigt utfärdande af ett sådant tillägg till
gällande folkskolestadga, hvarigenom
föreskrifves, att i fråga om lärarinna, som
trädt i gifte, församlingen eller den
myndighet, som det eljest tillkommer att
tillsätta lärarinna, må äga att efter
inhämtande af vederbörande skolråds yttrande
besluta, huruvida hon skall vid tjänsten
bibehållas.

Efter uppläsandet af denna hemställan
begärdes ordet af:

Pastor primarius Fr. Fehr: För min del
kan jag icke neka till, att det förefaller
mig från human synpunkt ganska hårdt
och mycket litet billigt, detta utskottets
förslag. Genom ett bifall till detta förslag
i enlighet med motionärens hemställan
skulle följaktligen för hvarje lärarinna, som
ägnar sig åt sitt kall, sväfva ett
damok-lessvärd öfver hufvudet, i det att för den
händelse hon vill vara i okvald besittning
af en eventuell lärarinneplats, hon måste
för alltid afstå från tanken på äktenskap
och ett eget hem. Vidare finner jag det
vanskligt, att genast, då en lärarinna
inträdt i gifte, vederbörande skulle kunna

afgöra, huruvida denna omständighet skall
kunna vålla nämnvärda olägenheter för
henne i skötandet af hennes kall. Under
sådana förhållanden ber jag att för min del
få yrka afslag; och då jag icke
någonstädes funnit de skäl, som tala för afslag,
klarare och vältaligare anförda än i ett
yttrande vid den riksdag, som hölls för åtta år
sedan angående en i det hufvudsakligaste
med denna alldeles likartad fråga - ett
yttrande, som då afgafs af det tillfälliga
utskottets i andra kammaren ordförande,
numera generaldirektören Wieselgren -
ber jag att få läsa upp de rader, han i
det afseendet lät anteckna:

Med rätta tillräknar sig vår tid såsom en
heder att hafva vidgat området för kvinnans
verksamhet och därmed ock hafva gjort hennes
framtidsutsikter mindre mörka. Alltjämt pågår
ock sträfvandet att få hennes rätt till ärligt
förvärf erkänd och respekterad. Föga skulle
härmed stå tillsammans att förvägra henne
fullföljd af en verksamhet, för hvilken hon med
oftast rätt kännbar kostnad utbildat sig och
för hvilken hennes inträde i äktenskap icke i
och för sig kan anses göra henne oskicklig.

Med fullt fog torde också kunna antagas, att
hon i de flesta fall äfven efter sitt gifte skall
vara att räkna till det samhällslager af mindre
bemedlade, hvars ekonomiska ställning tager
äfven hustruns verksamhet i anspråk för
ökandet af de tillgångar, med hvilka familjens
lef-nadskostnader skola bestridas. Det synes då
obilligt att betaga den gifta lärarinnan denna
rätt. Ty icke blott kan hon behöfva skolan,
äfven skolan kan behöfva henne. Skolans
uppgift är nämligen icke blott att finna inom
undervisningens område, den innefattar jämväl
en uppfostrande verksamhet af hög betydelse.
Erfarenheten vitsordar till fyllest, i huru hög
grad kvinnan är härför lämpad, och hvilket
gagn det för skolan medför att i detta
afseende tillgodogöra sig hennes förmåga. Det torde
heller icke kunna ifrågasättas, att ju icke
särskildt den gifta kvinnan, med sin större
mognad och vidgade erfarenhet, måste vara att
skatta såsom ett ganska värderikt biträde för
skolan, där det gäller att bringa sagda syfte i
utöfning. Och är det så, kan man icke heller
från skolans synpunkt utan vidare utdöma den
gifta lärarinnan från fortsatt användning i
skolans tjänst.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0509.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free