- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
505

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 41. (615.) 11 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 41

SVENSK LÄRARETIDNING.

505

föras dels på grund af de skäl, som
inledaren framställt, dels på grund af andra,
såsom att flickan härigenom skulle få mera
aktning för arbetet, alt de fattigare
samhällsklasserna skulle genom en’sundare och
bättre lagad föda blifva kraftigare och
starkare, att nykterhet skulle härigenom
främjas, att somliga hem skulle kunna
upphjälpas nr ekonomiskt förfall, hos andra
skulle ekonomiskt förfall förebyggas o. s. v.
Lämpligaste tiden för undervisning i det
nya ämnet ansågs flickans konfirmationsår
vara. Helst borde man undvika att till
förmån för det nya ämnet, som för hvarje
flicka torde kräfva omkring 30 dagar,
utsträcka läsåret och förkorta ferierna. I
Lund behöfde blott ett skolkök inrättas, i
hvilket flickorna från såväl
elementarskolorna som folkskolorna kunde erhålla
undervisning. För ett så allmännyttigt
ändamål som inrättandet af ett skolkök kunde
man säkert hoppas, att kyrkostämman skulle,
då det ifrågasattes, bevilja medel.

Fria ord.

Red. af Svensk Läraretidning.

Då jag anser mig icke kunna göra anspråk
på att erhålla det utrymme i Sv. Ltg, hvilket
fordras för att bemöta hr Fridtjuv Bergs
uppsats: »Blanka vapen?» anhåller jag härmed om
plats endast för det meddelandet, att ett
bemötande af hr Bergs uppsats finnes intaget i n:r
40 af Folkskolans Vän.

Högaktningsfullt
K. Åkesson.

»Bemötandet», som upptager icke
mindre än fyra spalter, utgöres väsentligen af
ett ordagrant återgifvande af Stockholms
Dagblads och tidningen Östra Västmanlands
artiklar i ämnet. För egen del medgifver
F. V., »att intagandet af den klandrade
artikeln var förhastadt», men genom
införandet af genmälet i n:r 37 ansåg hon sig
hafva »rent och utan omsvep återkallat de
mot hr Berg framkastade beskyllningarna».

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäiidarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Gammal skollärare från landet. Skrifvelsen
öfverlämnad till förläggaren. Det förhåller sig
väl så, att den af k. m:t fastställda
evangelieboken måste i såväl kyrka som skola
användas, till dess en ny i vederbörlig ordning blir
antagen. Kyrkomötet har hvarken godkänt
evangeliebok eller katekes med nya
bibelöfversättningen. Till dess så skett - och detta
dröjer åtminstone ännu fem år - måste lagenligt
gamla öfversättningen användas i dessa båda
böcker.

Frågvis G. 1) Af skolrådet, därest icke
församlingen själf förbehållit sig denna rättighet.
2) Ja, om uppdraget endast omfattar sådant,
som kan anses höra till hans
folkskolläraretjänst, eljest ej.

Bias. 1) Statens bidrag till goss-slöjdskola
är 75 kr. pr år. 2) Ansökan för deltagande i
pedagogiska lärokursen härstädes ingifves till
styrelsen (sekreterarens adress är
folkskolläraren A. Lindén, Adolf Fredriks folkskola). Inga
handlingar behöfvas. Ansökan skall vara
inlämnad före kursens början. Afgiften är
beroende på antalet ämnen. Se t. ex. annons i
denna tidning n-.r 4 år 1892!

Olbers. Intet prejudikat i ämnet.
Länsstyrelsen i Gäfle tillerkände en lärare brygghus,

men kammarkollegium upphäfde utslaget, och
lärarens besvär häröfver upptogos ej till
pröfning af k. m:t såsom för sent ingifna.

D-t. Ja, nog borde Ni vara berättigad till
delaktighet af fonden. Bäst att i ett dylikt
ovanligt fall rådgöra med någon jurist.

B-U. Anteckningarna i
småskollärarinnornas tjänstebok skola börja med 1893. Tidigare
tjänstgöring får styrkas med utdrag ur
skolrådsprotokoll eller på annat sätt.

Alexius C. A. Den l jan. 1895.

Axel. 1)-3) Statsbidrag såväl till slöjdskola
som öfriga slag af skolor utbetalas för
kalenderår. 4) Tillträdde Ni platsen den 15 sept.
1887 såsom ordinarie, skall Ni från den 15
sept. 1892 åtnjuta lön efter 700 kr. Det gäller
för Er att taga reda på, om Ni under
höstterminen 1887 var ordinarie eller vikarie.

Osäker. Ja.

Lukas Tratt. 1) Att de klagande voro
närvarande har ingen betydelse. 2) Jo. 3) Ifall
det inverkat på utgången,

Adolf. Ja, inom samma skoldistrikt får man
samtidigt söka huru många platser som helst.

Öfriga brefskrifvare kunna på grund af
frågornas mängd och delvis invecklade
beskaffenhet först om en eller annan vecka erhålla
svar.

Minneslista.

Okt. Vid kyrkostämma i denna månad
bestämmes nästa års utgifts- och
inkomststat för skolväsendet. (K. F. §§ 9 och 36.)

14. Oppunda kretsförenings möte i
Katrineholm.

- Norra Västergötlands skolförenings möte

i Sköfde.

- Lödösekretsens möte i Tunge.

21. Linköpings folkskollärareförenings möte i
Linköping.

- Kongsbacka skolförenings möte i Kongs-

backa.

- Mönsteråskretsens lärareförenings möte i

Mönsterås.

Familjenotiser.

Födde.

Eleonora och Peter Thorsells son, Törnåkra
skolhus, Jämjö, l okt.

Hilma och Oskar Stenbergs dotter,
Stockholm, 5 okt.

Döde.

Pensionerade folkskolläraren L, Öberg,
Lång-alma, Börstil, 2 okt., 65 år.

Läraren Fritz Edmund Boren, Karlshamn,
4 okt., 34 år.

Organisten i St. Harrie H. Föjers
efterlämnade maka Vilhelmina K. Föjer, född Isaksson,
Lund, 2 okt,, 82’/2 år.

Lediga tjänster,

Vid folkskolan.

Drängsered, Hall., flytt., framd. fören. m.
kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 3 okt., skoll.-l. enl. 1.,
adr. Drängsered. (Se annonsen!)

Hällestad, Båtstorp, Östg., 60 d. fr. 4 okt.,
1. enl. 1., adr. Hällestad. (Se annonsen!)

Bollnäs, Gflb., två tj., 60 d. fr. 5 okt., 1.
enl. L, adr. Bollnäs.

Söderåkra, Kalm., lärarinna, flytt., före l
dec., adr. Söderåkra.

Burlöf, Arlöf, Mim., 60 d. fr. 5 okt., 1. 700
kr. m. m., adr. Arlöf. (Se annonsen!)

Vikariat m. m.

Uddevalla, lärarinna, adr. Uddevalla. (Se
annonsen!)

Lau, Gotl., genast, adr. Stånga. (Se
annonsen!)

Vid mindre skola.

Rinkaby, vik. lärararinnetj., genast, adr.
Kristianstad. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Harbo, Vstm., vik. lärarinnetj., genast, adr.
Harbonäs, (Se annonsen!)

SAMMANTRÄDEN.

Mönsteråskretsens
lärareförening kallas till möte i Mönsterås köpings
folkskolehus lördagen den 21 oktober kl. 10
f. m. enligt följande program:

1. Proflektion i matematik af hr O.
Ideström i Hammarglo.

2. Centralstyrelsens ärenden och frågor,
hvaribland uttalanden öfver a) en
begynnelsekurs i tyska språket vid seminarierna; b) om
lärjungebibliotek.

3. Kommitterades förslag till stadgar för
bildandet af ett pedagogiskt bibliotek.

4. Fortsättningsskolans kurser (samtal).
Svensk Läraretidnings sångbok och
årsskriften medtagas.

Angränsande församlingars lärare och
lärarinnor uppmanas vänligen att ansluta sig till
Mönsteråskretsen vid detta tillfälle och erlägga
stadgad afgift.

Forssa den 4 oktober 1893.

Ordföranden.

Linköpings
folkskollärareförening håller sitt höstmöte å Ljungstedtska
friskolan i Linköping lördagen den 21 oktober
kl. 10 f. m.y hvarvid följande ärenden
förekomma:

1. Föredrag.

2. Val af styrelse och revisorer för
kretsföreningen.

3. Centralstyrelsens ärenden.
OBS.! Årsafgiften.
Linköping den 7 oktober 1893.

Styrelsen.

Kongsbacka skolförening

sammanträder å vanligt ställe i Kongsbacka
lördagen den 21 dennes kl. 10 f. m., hvarvid
förekommer:

1. Undervisning i räkning med småskolans
barn.

2. Diskussion öfver följande frågor:

a) Om räkneundervisningen i folk- och
småskolan.

b) Om lärjungebibliotek.

c) Om disciplinen i skolan.

3. Val af kretsstyrelse för nästa år.

4. Upptagande af årsafgifter samt
inskrif-ning af nya medlemmar.

Kongsbacka den 5 oktober 1893.

Ordföranden,

LEDIGA TJÄNSTER.

Vikariat

för en folkskollärarinna finnes vid härvarande
folkskola. Vikariatet, som tillträdes snarast
möjligt och räcker till årets slut, aflönas efter
1,000 kronor för är.

Uddevalla den 4 oktober 1893.
_________________________Skolrådet.

[-Folkskolläraretjänsten-]

{+Folk-
skolläraretjänsten+}

vid fasta folkskolan vid kyrkan i Hacksta
(adress Fånö, Stockholm] sökes före 10
december. Lön enligt lag. Kofoder utgår i
penningar. Nybyggd, tidsenlig skollokal och
treflig bostad med godt läge. Senast om 10 år
kommer tjänsten att med klockare- och
organistbefattning förenas. Klockarelön i penningar
105 kronor och synnerligen godt boställe. Ingen
kompetent sökande vikarierar. Äskade
upplysningar meddelas, och ansökningar till förenade
tjänsterna mottagas af

Skolrådets ordförande,

Folkskolläraretjänsten

i Askeryds i Linköpings stift flyttande
folkskola kungöres ledig till ansökning före
oktober månads utgång. Lön enligt lag. Adr. Aneby.

Skolrådet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0517.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free