- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
514

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (616.) 18 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

514

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 42

j skäligt att, med besvärens ogillande, det
öf-verklagade beslutet gilla och stadfästa.

Häri sökte kyrkoherden ändring, men
har k. m:t den 28 sistl. september
fastställt domkapitlets utslag.

Kommunalstämma har ingen
befogenhet i fråga om
folkundervisningen. Hos k. m:t har Fiskebäckskils
kommun, jämlikt beslut å
kommunalstämma den 10 sistl. maj, anhållit, att
kommunen måtte få skiljas från Skaftö
församlings skoldistrikt och bilda ett eget
distrikt.

Enär kommunalstämma icke mot § 6 i
folkskolestadgan, jämförd med § 2 af
kyrkostämmoförordningen, äger fatta beslut i
fråga om ordnande af folkundervisningen,
har k. m:t funnit ifrågavarande ansökning
icke föranleda någon åtgärd.

För tidigt lämnade profuppgifter.

Det i Ekeby församling, Upps., förrättade
valet af folkskollärare, organist och
klockare Öfverklagades hos domkapitlet af
skolläraren Blomqvist. Denne anförde bland
annat, att vikarierande läraren på platsen,
J. F. Ahlzén, som sedermera vid valet
erhöll högsta röstetalet, fått uppgift om
läseämnena för undervisningsprofvet före
den i lag stadgade tiden.

Domkapitlet har, enär vid läseprofven
olagligen förfarits, i ’det att sökanden
erhållit, uppgift om ämnena mer än ett dygn
före profvet, pröfvat skäligt, att med
upphäfvande af valet och förslaget förordna,
att, sedan klaganden och de medsökande,
som aflagt prof, fått tillfälle till ny
pröfning, erforderliga åtgärder måtte vidtagas
för tjänstens besättande.

Skolbadet, skolköket och
ventilationsanordningarna i Nikolai
församlings folkskola härstädes hafva på senare
tiden tilldragit sig åtskillig uppmärksamhet.
I sällskap med folkskoleinspektören har
nyligen franske skriftställaren H. Le Roux
och kort förut skolinspektören Vallin från
Finland tagit lokalerna i betraktande. Båda
tittryckte sin stora tillfredsställelse med
anordningarna i badhuset, och hr V.
önskade, att denna form af bad måtte blifva
införd i Finlands skolor.

Äfven ett antal läkare från landsorten,
hvilka härstädes genomgå en kurs i
hygien, samt åtskilliga med. licentiater,
tillsammans omkring 50 personer, hafva med
professor Almqvist som ciceron aflagt
besök i skolan, där de togo kännedom icke
blott om badhus och kök utan äfven om
ventilationen, med hvilken de alla och
särskildt professor A. uttryckte sin synnerliga
belåtenhet såsorn varande effektiv och
billig samt möjlig att tillämpa i alla våra
gamla skolhus, oafsedt uppvärmningssättet,
på samma gång den med fördel kunde
användas äfven vid nybyggnader.

Med förvåning erforo de besökande, att
i skolbadet förra året serverats 7,000 bad
för en kostnad af endast 260 kr. An
läggningskostnaden, 3,000 kr., syntes dem
ej heller lägga hinder i vägen för att
skol-bad mera allmänt kunde inrättas.

Under besöket i skolköket uttryckte de
allmänt sin förundran däröfver, att en så
god sak ej för länge sedan vunnit större
utbredning, Skolans fattigaste barn få här
en kraftig måltid för billigt pris (5 öre)
och de äldsta flickorna få lära sig enkel
matlagning.

Ett 25-års jubileum - en
donation. Önnestads folkhögskola firade
lördagen der 30 sistl. september minnet af
sin 25-åriga tillvaro. En stor skara
människor från när och fjärran hade infunnit
sig. Af dem, som iför 25 år sedan
bevistade skolans första lärokurs, hade 12
personer kommit tillstädes.

Festen öppnades i skolans rikt
dekorerade lärosal med ett hälsningstal af
föreståndaren, ingeniör T. V. T. Bolinder.
Därefter uppträdde riksdagsmannen O. B.
Olsson och öfverlämnade högtidligen genom
ett testamentariskt förordnande sitt stora
och rikhaltiga bibliotek att efter hans död
tillfalla skolan. Biblioteket har ett värde
af omkring 10,000 kr.

Sedan höllos föredrag af skolans andre
lärare, fil. kand. D. Blomqvist, om
nordmannatågen och af skolans förre lärare
S. Nilsson, som tolkade framlidne d:r
Bergmans i Vinslöf minne. Föredrager»
omväxlade med flera musik- och
sångnummer.

I den lokal, -där skolan för 25 år sedan
började sin verksamhet, var arrangerad
gemensam middag, vid hvilken flera tal
höllos. Före festens slut fattades beslut
om bildande af »Önnestads
folkhögskoleförbund».

Vid Stockholms folkskolor komma
att tillsättas 14 manliga och 51 kvinnliga
lärarebefattningar på ordinarie stat, däraf
10 manliga och 44 kvinnliga på lägsta
lönegraden. Samtliga dessa tjänster
ledig-kungjordes den 10 d:s i Post- och
Inrikes tidningar att sökas inom 60 dagar
eller senast före kl. 12 på dagen den 9
nästkommande december. Ansökningarna,
som skola vara ställda till Öfverstyrelsen
för Stockholms stads folkskolor och
ingif-vas till vederbörande skolråd, böra vara
åtföljda af präst-, examens- och
tjänstgöringsbetyg. Vidare upplysningar lämnas i
annonsen i förra numret rörande
tjänsterna i Adolf Fredriks församling.

Vid Stockholms folkskolor tjänstgöra för
närvarande omkring 160 lärare och
lärarinnor, som icke innehafva ordinarie
anställning, och hvilka antagligen komma att
anmäla sig som sökande till de nu
ledig-förklarade platserna. Tillsättningen
kommer att äga rum under loppet af
nästkommande vårtermin.

Kroppsagan i skolorna har under
de senaste veckorna varit på tal vid
åtskilliga läraremöten.

Vid Södra Alfsborgs läns lärareförenings
möte i Borås inleddes frågan om
kroppsaga af skolinspektören G. Nordendahl.
Hans inledningsföredrag utmynnade i
följande af mötet enhälligt antagna
resolution :

Då den grundläggande skolan framför allt
bör verka uppfostrande, måste dess lärare i
sådana fall och förseelser, där mildare medel
visat sig otillräckliga, tillgripa kroppsaga som
den allra yttersta åtgärden. Sådan aga får
icke användas i andra fall än vid upprepad
olydnad, trots och egensinne. Den största
hänsyn måste tagas till barnets individualitet och
till sinnelaget vid förseelsens begående vida
mer än till förseelsens beskaffenhet. Aga må
aldrig utdelas, förr än läraren vunnit fullt
sinneslugn och om möjligt först, sedan han
rådgjort med barnens föräldrar.

- Vid Västerbergslagens lärareförenings
möte i Ludvika framhölls, att enär
lämplig kroppsaga visat sig kunna uppmjuka
ett hårdt sinne och stäfja ett trotsigt
själfs-våld samt bidraga till upprätthållande af
ordningen i skolan, så bör läraren vara
oförhindrad att i högsta nödfall tillgripa
sådan, dock att densamma utdelas i
faderlig kärlek till barnet och under lugn
sinnesstämning samt i så lindrig form, att
alla för hälsan menliga följder uteblifva.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till läraretjänsten vid
Samuelsbergs folkskola, Motala landsförs:g: 1) F. E.
Blom i Värnamo, 2) J. F. Flyckt och 3) G.
Granér, båda i Motala landsförs:g. (13
sökande.)

- Till läraretjänsten vid Väster-Ekeby
folkskola, Vendel, Upps.: 1) vik. därstädes J.
Li-selius, 2) Gunnar Engström i Ludgo.

- Till en folkskollärarebefattning i Väse,
Vrml.: 1) vik. därstädes fröken H. Zetterblad,
2) fröken Svensson i Västervik, 3) O.
Henriksson i Fryksände.

Valde. Till organist i S:t Klara, Sthm: t.
f. organisten därstädes G. V. Petersson med
2,785 röster. (Organisten i Skeppsholms
församling C. J. Berg erhöll 828 röster.)

- Till folkskollärare, kantor och organist i
Skanör: C. A. Torsein i Eriksberg, Älfsb.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Järlåsa, Upps.: V. Söderlund i Vendel med
583 röster af 4 röstande. (Hj. Österholm i
Gåxsjö fick 430 röster af 8 röstande.)

- Till folkskollärare, klockare och
organist i Karlstorp, Jönk.: K. J. Björkegren

1 Mellby.

- Till förste lärare vid Lesjöfors folkskolor,
Ramen, Vrml.: E. H. Franke i Arvika
(enhälligt; ett 60-tal sökande.)

- Till lärare vid Fors bruks folkskola,
Föl-kärna, Kpbg: vik. därstädes Albert Törner
(enhälligt; 8 sökande).

- Till folkskollärare i Ockelbo, Gflb.: A. P.
Anneli därstädes och J. Nordfors i Öster
Löfsta (enhälligt).

- Till folkskollärare i Horn, Östg.: vik.
därstädes K. A. Norlén (enhälligt).

- Till lärarinna vid Bringsjöbergs folkskola,
Grangärde, Kpbg.: vik. därstädes Johanna E.
Forsgrén i Falun.

- Till lärarinna vid Åsgarns folkskola,
Föl-kärna, Kpbg: änkefru Anna Garell (enhälligt;

2 sökande).

- Till vik. folkskollärare i Karlskrona: J.
Lindgren (i år utexaminerad från Växjö
seminarium).

- Till småskollärarinna i Julita, Södm. :
Kerstin Vidbom i Tierp.

- Till småskollärarinna i Källa, Kalm.:
Annie Johansson i Fagered. (7 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i Torup, Hall.:
Elise Ingelson i Höganäs.

För skolhusbyggnader har k. m:t medgifvit
följande församlingar att upptaga
amorteringslån, nämligen Katarina församling i Stockholm
165,000 kr., Frösö, Jmtl., 7,000 kr. och
Lackalänga, Mim., 6,000 kr.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0526.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free