- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
516

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (616.) 18 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

516

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 42

der af 10-18 år, utgörande
representanter för de olika skolarterna i unionens
skilda delar. De hade utsetts genom en
täfling i uppsatsskrifning på modersmålet.
Uti denna sektion höllos tvänne
sammanträden med tal af framstående män och
kvinnor samt sång, musik och föredrag.
Man hoppades, att deltagandet i denna
kongress skulle för de unga bli ett
upplyftande och fruktbärande minne för lifvet.

Bland de vid kongressen behandlade
frågorna fäste talaren sig mest vid
frågorna om samundervisningen,
religionsundervisningen och hvilka ämnen, som böra
förekomma vid den elementära
undervisningen. Vid behandlingen af den första
frågan hade kongressens bestyrelse försökt
få lika många vänner som motståndare till
samundervisningen att uppträda. Detta
hade dock ej lyckats. De allra flesta
talar-ne förordade samundervisning, emedan den
medförde mindre olägenheter än
särunder-visningen.

I Förenta staternas offentliga skolor
meddelas såsom bekant ingen
religionsundervisning; denna är förlagd till
söndagsskolorna. Den dagliga undervisningen börjas
dock med bön samt uppläsning af ett
kapitel i bibeln. Äfven denna lilla återstod
af religiös karaktär hafva dock vissa
partier, särskildt katolikerna, velat borttaga.
Yrkanden i denna riktning framkommo
också vid kongressen men rönte ingen
anslutning.

Uti unionens skolor har den
grundläggande undervisningen hittills
hufvudsakligen omfattat läsning, skrifning och räkning.
Under de senare åren har man äfven
velat upptaga andra ämnen: tyska, slöjd m. fl.
Införandet af sådana »lyxartiklar» har dock
mött starkt motstånd. Uti denna fråga
uppträdde en social-demokratisk
arbetareledare, på förhand därom anmodad af
bestyreisen.

»Okunnigheten» - sade han - »är ett
samhälles och särskildt en republiks farligaste
fiende. Kunskap i läsning, skrifning och
räkning är icke nog. Lär oss att tänka! Gif oss
kunskap i de vetenskaper, som ligga till grund
för industrien! Lär oss känna våra
skyldigheter och rättigheter såsom medborgare!
Endast på så sätt är republiken skyddad.»

Han upplyste ock om, att ensamt i
Chicago funnos 60,000 barn, för hvilka plats
saknades i skolorna. Detta berodde dock
på stadens oerhörda tillväxt; dess
folkmängd hade endast under de tre senaste
åren ökats med 400,000.

Den andra kongressen följde omedelbart
efter den första och pågick 25-28 juli.
Den utgjorde egentligen ett årsmöte för
Förenta staternas stora lärareförening.
Såväl deltagare och talare som arbetsordning
voro ungefär desamma för båda
kongresserna. En del nya sektioner tillkommo:
för rationell och experimentell psykologi,
pedagogiska tidskrifter, negrernas
uppfostran o. s. v.

Största uppmärksamheten tilldrog sig
sektionen för experimentell psykologi.
Lokalen var stundom fylld till trängsel. Med
synbart intresse åhörde man föredragen
och öfverläggningarna rörande denna
vetenskap, hvilken på fysiologisk grund och

med tillhjälp af naturvetenskapen söker
utforska själslifvet, och som vill lägga
studiet af barnet såsom grund för
psykologien och pedagogiken.

Under de båda kongresserna höllos
följande föredrag af svenska deltagare:

Om slöjd af direktor O. Salomon (uppläst
af kommissarien A. Leffler) och af
slöjdläraren G. Larsson, Det offentliga
undervisningsväsendet i Sverige af d:r Lagerstedt, De
svenska lärarnes pedagogiska utbildning af d:r
Österberg, Den svenska kvinnoundervisningen
af fröken Hulda Lundin, Gymnastiska
centralinstitutet samt Bete/delsen af fysisk uppfostran
af professor Törngren, Svensk skolgymnastik i
England af fru Bergman-Österberg.

*D:r E. Österberg hade särskildt
studerat samundervisningen. Han hade
förfrågat sig om densamma hos lärarne och
lärarinnorna, hos lärjungarna både gossar
och flickor och hos deras föräldrar. Alla
hade uttalat sin belåtenhet med densamma.
Då det vid kongressen upplystes, att
samundervisning ej var rådande i vårt land,
väckte detta allmän förvåning. Men då
det sedermera omtalades, att våra
universitet stodo öppna för kvinnorna, väckte
detta meddelande lifligt erkännande och
förskaffade de svenska deltagarne en viss
popularitet inom kongressen.

Arbetet för universitetens utvidgning, d.
v. s. för att göra folkets stora flertal
delaktigt af universitetsbildningen, omfattas i
Amerika med stort intresse. Detta arbete
organiseras af en för detta ändamål
stiftad förening, hvilken åstadkommer enhet
och sammanhållning däri. Det hade
därigenom gått stadigt framåt och gifvit goda
resultat.

I samband därmed stodo de s. k.
»sociala nybyggena»» Unga, oftast akademiskt
bildade män slå sig ned i de stora
städernas fattigaste delar för att genom alla
till buds stående medel söka höja dessas
eländiga och brottsliga befolkning i såväl
moraliskt som intellektuellt hänseende.
Dessa människovänliga sträfvanden hafva
uppväckt en varm och ädel entusiasm hos
Englands och Amerikas ungdom.
&

De båda föredragen hälsades med lifligt
bifall af sällskapets talrikt närvarande
medlemmar. Den i flera afseenden intressanta
utställningen tillvann sig ock liflig
uppmärksamhet.

Litteratur.

Geografiska kurser, utarbetade af »Uffe» och
Gustava Hjelmerus. Med någon omarbetning
aftryckta ur Verdandi 1885-1892. Sthm, Lars
Hökerbergs förlag. (Kostnadsfri bilaga till
tidskriften Verdandi.)

Katekesstudie Sif N. Zetterlund. Andra
upplagan. Karlstad 1893.

En hvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
Haft. 17 o. 18 ä 25 öre.

En hvar sin egen lagkarl af Sven Lindskog.
Haft. 8-10 ä 25 öre.

Nytt i bokhandeln.

Handbok i linearieckning, afsedd för
seminarier, allmänna läroverk, folkskolor och
själfstudium, af K. Hugo Segerborg. Sthm, P. A.
Norstedt & söner. 60 öre.

Praktisk ritbok med metodiska anvisningar
och figurer, afsedd för den första
undervisningen vid allm. läroverk, seminarier,
folkskolor och i hemmet, utgifven af K, Hugo
Segerborg. Sthm, P. A. Norstedt & söner. l:a
kursen 20 öre. 2.a och 3:e kurserna 20 öre.

Småskolans läsebok, utgifven af Vald.
Veckman. I. Helsingfors, G. V. Edlunds förlag.
80 p.

Illustrerad beskrifning öfver Skåne. Andra
omarbetade upplagan af M. Hörlén. Sthm,
Alb. Bonniers förlag. 30 öre.

JULTOMTEN,

Skolbarnens jultidning,

utsänder i år sin tredje årgång. Efter hvad
vi af lärare och lärarinnor erfarit, hafva
redan åtskilliga skolbarn börjat fråga efter
den gamla, kära »tomten» och undrat,
huru han i år skall uppenbara sig, hvad
han skall medföra åt dem o. s. v. Tills
vidare må detta vara en hemlighet.

Lärare och lärarinnor kunna emellertid
redan nu glädja »tomtens» många små
vänner därmed, att han som vanligt skall
framträda och låta se sig i slutet af
november, och att han då helt visst kommer
att uppenbara sig i ännu praktfullare
utstyrsel än de föregående åren. Flera af
vårt lands främsta författare och
konstnärer hålla just nu som bäst på alt
utrusta »tomten», att skaffa honom präktig
kost för Sveriges skolbarn. Trots de ökade
kostnader, som nedläggas på tidningen,
blir priset fortfarande lika billigt som
förut (20 öre pr ex. vid rekvisition af minst
10 ex.).

För bestämmande af upplagans storlek
torde rekvisition (som kan göras å ett
5-öres-brefkort) insändas snarast möjligt, helst
före 10 november.

Enligt de närmare bestämmelser/ som
finnas angifna i n:r 32 af denna tidning,
skall för alla exemplar, som för skolbarns
räkning rekvireras direkt hos Svensk
Läraretidning före den 30 november, afsättas
5 procent af försäljningspriset till en fond
för pedagogiska resestipendier åt lärare
och lärarinnor.

Alla skrifvelser rörande Jultomten
adresseras:

Svensk Läraretidning, Stockholm N.

Pensionsbref,

utfärdade under september månad.
Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1,640. P. A. Elmberg, Blidö, Sthm.

525 kr., fr. l jan. 1894.
1,644. D. G. Fagerström, Smedby, Kalm.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.642. N. Sundberg, Föllinge, Jmtl.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.643. E. Ahlberg, Drängsered, Hall.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.644. E. J. A. Grape, Gagnef, Kpbg.

525 kr., fr. l jan. 1894.

Understödsbref,

utfärdade under september månad

från

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

32. Anders J. Glänts, Dannäs, Jönk.

150 kr., fr. l jan. 1894.

33. Beata M. Forsman, f. Köhler, Asker, Öreb.

70 kr., fr. l jan. 1893.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0528.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free