- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
524

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 43. (617.) 25 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

524

SVENSK LÅBARETEDNING.

N:r 43

vid en mindre folkskola, som ju skall på
en gång ersätta en småskola och en
folkskola, och där hon således har att
undervisa barn inom skolålderns alla stadier
från 7-åringen till 14- å 15-åringen.

Då lönen är så liten, att lärarinnan nätt
och jämt kan föda och kläda sig därpå,
är det klart, att hon icke stannar längre
vid skolan, än hon anser sig tvungen.
Följden däraf blir den, att socknen med
ens kan blifva utan en duglig lärarinna
och får i stället åtnöja sig med hvad som
kan fås. Vore lönen däremot större,
kunde man beräkna att få behålla en duglig
lärarinna längre, och särskildt skulle detta
blifva förhållandet, om ett lönetillägg efter
en viss tid kunde påräknas.

Lönen bör därför för en lärarinna, som
undervisar i småskola, vara minst 300 kr.
och efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring
350 kr. och för en, som undervisar i
mindre folkskola, minst 350 kr. och efter
5 års väl vitsordad tjänstgöring 400 kr.
Det är rimliga anspråk, och därmed böra
också församlingarna gå i land.

Från hvilken dag

får jag uppbära 700 kronors lön, fråga
flera brefskrifvare. Svar: fem år efter
den dag ordinarie läraretjänst tillträddes.
Märk: icke fem år efter valet, ej heller
fem år efter det läsningen började, utan
räknas de fem åren från det tjänsten
tillträddes som ordinarie. Hvilken dag
detta var, bör hvarje lärare själf hålla
reda på.

Den svenska folkhögskolan

kan i dessa dagar blicka tillbaka på sitt
första fjärdedels sekel. Vi hafva med
anledning häraf ansett tidpunkten
lämplig att göra tidningens läsare bekanta
med åtskilliga af denna skolas främsta
målsmän och därmed bidraga till
kännedom om den svenska folkhögskolan själf
samt hennes kulturinsats i vårt folks lif.
Förut hafva vi bland annat meddelat
bilden af den svenska folkhögskolans
ålderspresident; i dag meddelas dragen af
en annan utpräglad svensk
folkhögskoletyp, skaparen af Tärna folkhögskola i
Västmanland.

Pedagogiska resestipendier

är ett af de önskningsmål inom
lärarekåren, som hålla på att förverkligas.
Enligt de närmare bestämmelser, som
finnas angifna i n:r 32 af denna tidning,
skall nämligen för alla exemplar af
Jultomten, som för skolbarns räkning
rekvireras direkt hos Svensk Läraretidning
före den 30 november, afsättas 5
procent af försäljningspriset till en fond för
pedagogiska resestipendier åt lärare och
lärarinnor. Det återstår alltså nu endast
5 veckor, till dess hopsummering af
rekvisitionerna äger rum, hvarvid det skall
visa sig, om denna själf hjälpstanke
vunnit tillräckligt understöd inom
lärarekåren.

Nattvardsskolans inverkan på
skolgången. Norra Västergötlands
skollärareförening behandlade vid sitt möte i
Sköfde den 14 d:s frågan: »Hvilken inverkan
röner skolgången däraf, att barn intagas i
nattvardsskolan utan att hafva i
vederbörlig ordning afslutat sin skolkurs?» Med
stor skärpa framhölls,

att skolgången särskildt inom Skaraborgs
läns folkskolor i allmänhet vore högst ojämn
och flerstädes ohjälpligt usel,

att mångenstädes hvarken skolråd eller
prästerskap åtgjorde någonting för att främja
skolgången, hvilket dock vore dess plikt,

att inom flera församlingar prästerskapet
utan vidare i nattvardsskolan mottoge och från
all vidare skolgång befriade barn, som t. o. m.
högst ojämt eller alls icke besökt någon
folkskola eller ens tillnärmelsevis inhämtat det
kunskapsmått, som för afgång från sådan skola
erfordras, och

att genom ett dylikt tillvägagående
liknöjdhet och trots för skolan alstrades och
skolför-summelserna i betänklig grad ökades.

Ett par uppträdande präster instämde i
hvad som rörde skolförsummelsernas
förekomst men trodde icke, att orsaken vore
slapphet och intresselöshet från
prästerskapets sida.

Ehuru öfverläggningen en stund visade
tecken att tillspetsa sig till en skarp
brytning mellan skollärarne och prästerna,
kunde man dock slutligen fullkomligt ena sig
om ett uttalande i den riktningen, att i
regeln intet barn borde i nattvardsskolan
intagas, som ej kunde förete vederbörligt
intyg om genomgången folkskolekurs eller
vore i tillfälle att under pågående
konfirmationsundervisning förvärfva sig sådan,
eller också på annat sätt förvärfvat ett
mot lagstadgad folkskolekurs svarande
kunskapsmått.

Skolschismen i Malmö. Som bekant
erhöllo 20 folkskollärare i Malmö sistlidne
vår tillrättavisning med tillagd förmaning
af skolrådet, därför att de afgifvit ett
intyg till förmån för en kamrat samt i en
skrifvelse till skolrådet framställt åtskilliga
önskemål beträffande skolväsendet.
Skolrådet motiverade sin åtgärd därmed, att
lärarne i sin skrifvelse skulle hafva
framkommit med »otillständiga, osanna och
förnärmande yttranden mot sin förman».
Åtgärden öfverklagades hos domkapitlet, som
förklarade sig förhindradt upptaga målet
till pröfning, enär klagandena - icke
bifogat det intyg och den skrifvelse, som
föranledt skolrådets erinran. Under förra
veckan hafva de 20 lärarne inlämnat en
längre besvärsskrift till k. m:t.
Klagandena sammanfatta sina yrkanden sålunda:

Då vi enligt det af oss till domkapitlet
insända skolrådsprotokollet af den 24 maj 1893
»tillförene klanderfritt utöfvat vårt lärarekall»;

då själfva sakförhållandet, att vi
undertecknat och till en kamrat öfverlämna! ett intyg
af frivilligt vittnesmåls natur, ej kan anses
såsom en förseelse;

då skolrådet ej bevisat, att våra påståenden
i vår till detsamma ingifna skrifvelse äro
otillständiga, osanna och för inspektören
förnärmande;

då m däremot ådagalagt, att påståendena i
både intyget och skrifvelsen äro sanna och i
sammanhang därmed ej otillständiga, ej
förnärmande ;

då saken är af stor ekonomisk vikt för de
flesta af oss, alldenstund uppflyttning i af sta-

den utsatt lönegrad gjorts beroende af målets
utgång; och

då något formellt fel vid besvärens
inlämnande till Lunds domkapitel å vår sida ej är
begånget, alldenstund de i nådiga
kyrkostämmoförordningen uttryckligen nämda
erforderliga handlingarna äro besvären bifogade, och
besvären- samt diariebeviset äro inlämnade
inom föreskrifven tid;

så anhålla vi underdånigst, att k. m:t ville
antingen återförvisa målet till förnyad pröfning
af Lunds domkapitel, eller upptaga målet till
pröfning och upphäfva den oss af Malmö stads
skolråd tilldelade allvarliga tillrättavisning med
tillagd förmaning.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Bro, Vstm.: E. A. R. Palmborg i
Frö-jeslunda, Upps., med 1,290 röster. (K. J.
Karlström i Norrbärke erhöll 379 röster. 9
sökande).

- Till folkskollärare i Sollerö, Kpbg : Josef
Björlin i Ölserud, Vrml. (4 sökande.)

- Till folkskollärare i Älfdalen, Kpbg: Lars
Stein i Ore.

– Till folkskollärare i Hallaryd, Kron.: E.
Kronvall i Gullabo (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Vimmerby: vik.
därstädes Gertrud Fröberg (enhälligt).

– Till vik. folkskollärare i Gamla Lödöse,
Älfsb.: F. G. Lindblad.

- Till vik. folkskollärarinna i Nås, Kpbg:
Hanna Nyström i Härened. (3 sökande.)

- Till småskollärarinnor i Folkärna, Kpbg:
Sofia Andersson i Karbenning och Anna M.
Jonsson i Äggeby.

- Till småskollärarinna i Sexdrägaj Älfsb.:
Selma Rosén i Lysekil. (16 sökande.}

~ Till småskollärarinna i Stora Tuna, Kpbg:
Charlotta Olsson i Söderbärke.

På grund af smittosam sjukdom äro
folk-och småskolorna inom Fryeled, Jönk., tills
vidare stängda.

- Af Västbo häradsrätt dömdes i måndags
den för sedlighetsbrott tilltalade
folkskolläraren S. P. Svensson i Gislaved till 9 års
straffarbete.

- Ett nytt, prydligt folkskolehus invigdes
förliden lördag i Önnerup i närheten af Lund.
Skolhuset innehåller två lärosalar,
samlingssal m. m. och kostar 7,825 kr.

- De besvär, som anförts öfver
folkskollärare-, klockare- och organistförslaget samt valet
i Holtsljunga, hafva af Göteborgs domkapitel
lämnats utan afseende.

- En föreläsningskurs är på initiativ af några
grufarbetare anordnad vid Grängesbergs
grufvor. Ämnena äro för närvarande
världshistoria och kommunalkunskap. ’Föreläsare äro
pastor Ahlgren och läraren på platsen.

- Svenska flaggan har anskaffats till
skolorna i Torp, Ostg., Helsingtuna, Gflb.,
Krokstad, Gtbg, Byarum, Jönk., Blädinge, Kron.,
Möja, Sthm, samt Kvenneberga, Kron. (gåfva
af en f. d. lärjunge).

- Oppunda kretsförening beslöt vid möte i
Katrineholm den 14 d:s att aflåta en
tacksamhetsadress till riksdagsmännen Emil
Hammarlund och Fridtjuv Berg i Stockholm för deras
arbete inom riksdagen till folkskolans höjande
och lärarekårens förbättrade ställning.

- Ungdomens framfart i Norrbo i
Helsingland synes lämna mycket öfrigt att önska.
Helt nyligen sönderslogos under en natt
fönsterrutor i Hålsjö skolhus. Detta var tredje gången
under sommarens lopp nämda skolhus varit
utsatt för dylikt attentat.

- Organist- och kyrkosångareexamen har
af-lagts i Skara af folkskollärarne K. A.
Abrahamson i Börstig, Alfred Rosén i Brandstorp
och Axel Gillen från Gås-bor n.
Folkskollärarne K. V. Lindberg från Hastad och J. P.
Gullberg från Ask hafva aflagt
kyrkosångareexamen i Lund.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0536.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free