- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
541

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 44. (618.) 1 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 44

SVENSK LÄRARETIDNING.

541

LEDIGA TJÄNSTER.

Tvänne lärarinnetjänster

inom Lerbäcks församling, vid Karintorps och
Rudes mindre folkskolor sökas före den 25
december hos Lerbäcks skolråd. Adress
Lerbäck. Lön 325 kr. utom husruin och
vedbrand.

En lärarinnebefattning

vid Fagersta bruks fasta småskola i Västanfors
församling af Västmanlands Jan sökes hos
skolrådet, adr. Västanfors, före den 20 december
1893. Tjänsten tillträdes den l februari 1894.
Lön 300 kronor jämte fri bostad och vedbrand.
Tre månaders ömsesidig uppsägning är bestämd.
Afseende fästes vid att sökande genomgått en
kurs i slöjdundervisning.

Västanfors den 30 oktober 1893.

P. O. Södergren.

Skolrådets ordförande.

Ledig lärarinneplats.

Småskollärarinnebefattningen vid Angercds
fasta småskola nära Agnesbergs järnvägssta
tion förklaras härmed till ansökan ledig.

Lön 300 kronor jämte bostad och vedbrand.
Skolhus finnes. Ansökningar insändas till
undertecknad före den 22 november detta år.
Undervisningsprof önskas.

Otto Ahlquist.

Skolrådets ordförande.

Adr. Bergjum & Lerum.

Lärarinneplatsen

vid fasta mindre folkskolan i S:t Olofs socken
sökes hos skolrådet. Adress Sigtuna.

En extra lärarinnetjänst,

som skall innehafvas i tre år från l januari
1894, vid sågverkets i Skutskär småskola med
450 kronors årlig lön utom bostad af l rum
och vedbrand må sökas före den 20
november under adr. Älfkarleö hos N. J. Mon l i n.

Vikariat.

Kompetent lärare eller lärarinna, som mot
en lön af minst 500 kronor vill åtaga sig att
såsom vikarie sköta en på två stationer
flyttande folkskola inom Helleberga församling
under nästa år, då ordinarie troligen kommer
att i laga ordning tillsättas, torde ju förr dess
hellre anmäla sig hos pastorsämbetet i
Elg-hult, Kronobergs län, under adress Elghult.

Folkskollärareplatserna

i Stocksätters och Utom-Hertens folkskolor inom
Bollnäs församling sökas af kompetente lärare
eller lärarinnor inom 60 dagar efter första kun
görandet häraf hos skolrådets ordförande, adress
Bollnäs. Löner efter lag.

Folkskollärarebefattning.

Ordinarie lärarebefattningen vid fasta
folkskolan inom Bro och Lossa församlingar af
Uppsala län sökes inom sextio dagar från
första kungörandet härom i Post- och Inrikes
tidningar den 27 oktober. Befattningen
tillträdes den l juli nästkommande år och afser
skolan vid Freden, men förflyttas till Lossa, så
snart den nya, tidsenliga skolbyggnaden, som j
under nästa sommar kommer att uppföras, j
blifver färdig. Folkskollärarelön enligt Jag. !
Sökandena skola vara kompetenta till organist- |
och klockaresysslan, som är af patronell natur, |
på det att vid den nuvarande åldrige organis- |
tens afgång det må för patronus vara möjligt
att, därest han så önskar, utnämna
skolläraren till denna syssla. Och kommer
klockarelönen i så fall att utgå med ett hundra
kronor kontant och boställe, Uppskattadt till
tvåhundra kronor. Ansökningar, åtföljda af
vederbörliga betyg, ställas till skolrådet i Bro
och Lossa.

Bro den 24 oktober 1893.

Skolrådsordföranden,

Då inom stadgad tid

endast två kompetente sökande anmält sig till
ledigförklarade lärarebefattningen vid fasta folk
skolan i Pålsköp inom Helsingborgs
landsförsamling, utsättes härmed för förslagets
fyllande ny ansökningstid inom sextio dagar från
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. Lön enligt lag.

Helsingborg den 21 oktober 1893.

Å skolrådets vägnar:
Claes Elis Johansson.

För en examinerad
folkskollärare eller lärarinna finnes en extra ordinarie
plats vid folkskolan å Flöghult inom Skee
församling af Bohuslän under till en början ett
års tid från nästa års början.
Undervisningsskyldighet 8 månader dels i folkskoleklass, dels
i småskoleklass. Lön: minimilön jemte
ersättning för vedbrand och kofoder med
tillsammans 140 kronor. Ansökningshandlingar
insändas till Skolrådet i Skee.
Postadress Strömstad.

Lärarinneplatsen

vid Forsby fasta mindre folkskola inom
Björk-Unge församling af Uppsala län är ledig att
tillträda vid vårterminens början den l februari
1894.

Till sökandes kännedom meddelas: att
skolhuset är nybyggdt och tidsenligt, att bostaden
består af två höga, ljusa och varma rum jämte
kök, att lönen är bestämd till 350 kronor jämte
husrum, vedbrand och potatisland, samt att
platsen erhålles med rättighet och skyldighet
för lärarinnan att ej afgå därifrån utan att
uppsägning skett å hennes eller skolrådets sida
minst tre månader före l januari eller l juli.

Ansökningar, ställda till skolrådet i
Björk-linge och adresserade till undertecknad,
insändas före den 12 nästkommande december.

BjörkUnge (Uppsala län) den 19 oktober
1893. J. A. Palmer,

(G. 23597) v. pastor.

Till nyinrättade extra
ordinarie folkskolebefattningen vid Skarlunda skola
i Vårdinge församling inlämnas ansökningar
af vederbörligen utexaminerade
folkskollära-rinnor före den 15 december till skolrådet
under nedanstående adress. Aflöning: 500 kr.,
kofodersersättning, bostad och vedbrand.
Undervisningsområde: folkskolans 3:e och 4.e kl.
3 månaders ömsesidig uppsägning. Tillträde
vid nästkommande års början.

Vårdinge pr Mölnbo den 30 oktober 1893.
Axel Forssander.
Kyrkoherde.

En ordinarie läraretjänst

vid Huskvarna folkskola med lön efter lag och
ersättning för bostad 150 kr., för vedbrand
100 kr. och för kofoder 100 kr., att. tillträdas
nästa år, sökes före den 28 december 1893
hos Skolrådet i Hakarp.

Adr. Huskvarna.

En ordinarie
folkskolläraretjänst vid Hamre fasta folkskola, med särskild
småskola, är ledig till ansökning inom 60
dagar efter första kungörandet i Post- och
Inrikes tidningar. Lönen är 600 kr. jämte öfriga
i lag stadgade förmåner, dessutom för
undervisning i slöjd 175 kr.

Forsa i Gäfleborgs län den 24 oktober 1893.

H. Vallin.
Ordförande i Forsa skolråd.

Vikarie

åstundas i Matnäs folkskola nästa vårtermin.
Lönen är 300 kr., 40 kr. i stället för kofoder,
husrum och vedbrand. Ansökningen bör
insändas innan l december.

Forsa i Gäfleborgs län den 24 oktober 1893.

H. Vallin.
Ordförande i Forsa skolråd.

Förenade folkskollärare-,
klockare- och organisttjänsterna i
Segerstads församling (Gäfleborgs län) kungöras
härmed för fyllande af 2:a och 3.e
förslagsrummet lediga till ansökan inom sextio dagar
efter denna kungörelses första införande i
Post-och Inrikes tidningar den 24 oktober.
Skollä-rarelönen enligt lag, klockare- och
organistlö-nen 200 kr. jämte c:a 2 tunnland bördig jord
vid skolan, hvartill kommer bostad af 3 rum
och kök, vedbrand och planteringsland med
trädgård. Särskild småskola finnes. Med
klockaretjänsten följer skyldighet att u«an särskild
ersättning ansvara för klämtning,
förstgångs-och helgmålsringning. Tillträdestiden för
skolläraretjänsten är den första lagliga efter
lagståndet val samt för klockare- och
organisttjänsterna den l juli 1899. Afgår den
nuvarande innehafvaren med döden under tiden,
sker tillträdet, när sterbhuset lagligen
frånträ-der sin rätt. Prof till skollärare och
organistbefattningarna erfordras. Blifvande
innehafvare är skyldig att, då en af tjänsterna
frånträ-des, äfven frånträda de öfriga. Läget det
vackraste vid Ljusnan och järnväg.
Ansökningar, åtföljda af för ifrågavarande tjänster
nödiga intyg ställas till undertecknad, adr.
Landa.

Segerstad den 23 oktober 1893.

i O. Vesterlund.

| Ordförande i skolrådet.

Manligt vikariat

vid folkskolan i Oskarshamn under
nästkommande termin sökes före l december hos
_____________________Skolrådet.

Lärarinneplatsen

vid flyttande småskolan vid kyrkan i
Bonds-torp förklaras härmed till ansökan ledig inom
60 dagar från den 16 oktober. Lön 250
kronor jämte fri bostad i nybyggdt skolhus och
vedbrand. Ansökningar ställas till skolrådet
under adress Bondstorp i Jönköpings län.

Ledig tjänst.

En ambulatorisk folkskola med 4 månaders
i läsning i hvardera af de två skolhusen i södra
| sockendelen är ledig från och med nästa års
början. Kompetenta lärare och lärarinnor böra
inlämna sina ansökningar till skolrådets
ordförande före den l nästkommande december,
hvarefter prof böra afläggas..

Söderåkra den l oktober 1893.
_________________ Skolrådet.

j Inom Asby församling

äro lärarinnetjänsterna lediga i en mindre
folkskola och io en på tvänne stationer flyttande
| småskola. Årliga lönen är 300 kr. jämte
bo-i stad och vedbrand. Begge tjänsterna, som
| komma att tillsättas nästa vår, uppehållas
un-j der nästa vårtermin (från den l februari till
l den 31 maj) genom vikarier. Ansökningar till
| dessa vikariat, åtföljda af vederbörliga betyg,
insändas före den 20 nästk. december till
skolrådet i Asby under adr. Asby och ^^/soml

l Ledighet.

j Ordinarie på tvänne stationer flyttande
folk-j skolläraretjänsten och därmed förenade
orga-! nist- och klockarebefattningarna inom
Len-\ höjda församling, Kronobergs län, kungöras
! härmed till ansökan lediga. Skollärarelönen
| utgår efter lag och läsningen är åtta månader.
| Organist- och klockarelönen är
trehundrafem-| tio (350) kronor, hvari inberäknas ersättning
| för vaccineringen med 50 kronor. Tillträdet
| kan ske genast, när valet blifvit lagståndet,
eller ock den l juli 1894. Prof till de olika
befattningarna föreläggas de å förslag
uppförda utan resekostnadsersättning. Alla
tjäns-j terna frånträdas samtidigt. Vederbörliga
an-i sökningshandlingar insändas inorn sextio dagar
j från första kungörandet af denna ledighet i
| Post- och Inrikes tidningar till ordföranden i
i Lenhofda kyrko- och skolråd, adress Lenhofda.
| Lenhofda den 18 oktober 1893.
| Fr. Hagström.

Kyrkoherde.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0553.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free