- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
549

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (619.) 8 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 45

SVENSK LÄRARETIDNING.

549

Profblad

af årets Jultomte utdelas gratis till alla,
som vilja verka för tidningens spridning.
Rekvirera på ett brefkort det behöfliga
antalet. Adressen är: Svensk
Läraretidning, Stockholm.

Fördelen af att annonsera i Svensk
Läraretidning.

Ett lärarinnevikariat i Västmanland
var nyligen ledigt. Man annonserade i
en daglig och flera lokaltidningar, men
ingen sökande anmälde sig. Så
annonserades i Läraretidningen. Två dagar
senare hade tre ansökningar inkommit.

Kyrkomötet och lärarinnorna.

Örebro skolförening beslöt å möte i
lördags att biträda Stockholms
folkskollärareförenings hemställan till
centralstyrelsen för S. A. F. om utsändande till
allmän behandling inom kretsarna af
frågan om folkskollärarinnornas rättsliga
ställning. Det ansågs viktigt att få till
stånd en stark opinion från lärarekårens
sida mot kvrkomötets beslut.

Ett försök

hafva vi ansett oss skyldiga att göra att
åstadkomma en verkligt nationell
barnjultidning med originalbidrag af
uteslutande svenska författare och svenska
konstnärer. Det skall nu visa sig,
huruvida detta försök vinner nog stort
understöd för att kunna fortsättas. Gifvet
är, att det blir en ofantlig skillnad i
afseende på kostnader mellan att beställa
en originalteckning af en svensk
konstnär eller att helt enkelt taga en teckning
ur en tysk eller dansk eller engelsk
tidning.

Akademiska sommarkurser i Norge

torde helt visst inom den närmaste
framtiden komma att anordnas.
Professorerna G. Gullberg, G. Storm och N. Ville
vid Kristiania universitet hafva nämligen
nyligen framlagt en plan till inrättande
af sommarkurser för menige man. Med
anledning häraf har universitetskollegiet
beslutat tillsätta en kommitté af
universitetslärare, hörande till olika
vetenskapsgrenar, hvilken kommitté skulle dryfta
den framlagda planen och söka realisera
densamma.

A propos: blir det någon sommarkurs
i Sverige nästa år?

Årets val

inom Sveriges allmänna
folkskollärareförening äro nu afslutade inom
kretsarna, och hopsummering af valprotokollen
sker i medlet af månaden. Resultatet
blir det, att till centralstyrelseledamöter
återvalts med stor majoritet
folkskollä-rarne Alfr. Dalin, J. G. Söderberg och
Fridtjuv Berg. Suppleanter blifva
antagligen kyrkoherden R. Norén,
skolfo-reståndaren B. G. Rodhe i Göteborg samt
folkskolläraren J. Franzén i Lund. Till
revisorer hafva återvalts hrr N.
Rosengren och A. Lindén samt nyvalts hr N.

Lundahl i Lund. Förste suppleant blir
den förutvarande revisorn hr G. M.
Celander (som afsagt sig) och andre
suppleant hr E. G. Vensell i Vallby.

Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet. Bestyreisen hade i fredags
sammanträde. Därvid förekom bl. a.
frågan om tryckning af mötesberättelsen.
Bestyreisen uppdrog åt en kommitté att jämte
sekreteraren träffa öfverenskommelse
härom. Arbetet har nämligen nu fortskridit
så långt, att hvarje anförande i manuskript
blifvit utsändt till respektive talare. Blott
ett fåtal af dessa anföranden hafva ännu
ej hunnit komma justerade tillbaka.

Statsanslag för undervisning i
Slöjd har under förra året utbetalats till
sammanlagdt 1,624 skolor mot 1,492
under år 1891, 1,392 under år 1890, 1,278
under år 1889, 1,167 under år 1888,
991 under år 1887, 872 under år 1886,
727 under år 1885 och 584 under år
1884.

De skolor, hvilka 1892 uppburit
statsanslag, fördela sig på följande sätt,
hvarvid siffrorna inom parentes beteckna
tillökning - där ej annat finnes utsatt -
sedan näst föregående år:

Värmlands län 195 (16), Älfsborgs län 154-,
Göteborgs och Bohus län 133 (13),
Kopparbergs län 104 (-2), Södermanlands län 88 (1),
Östergötlands län 86 (6), Jönköpings län 77 (8),
Kalmar län 73 (14), Örebro län 72 (8),
Gäfleborgs län 60 (2), Skaraborgs län 58 (8),
Västernorrlands län 55 (9), Uppsala län 54,
Malmöhus län 53 (10), Kristianstads län 52 (9),
Stockholms stad 50 (1), Stockholms län 47 (4),
Blekinge län 44 (5), Västmanlands län 37 (6),
Gotlands län 33 (2), Kronobergs län 26 (2),
Hallands län 26 (2), Norrbottens län 26 (5),
Jämtlands län 15 och Västerbottens län 6 (3).

Hela det utanordnade beloppet utgör
121,266 kr. mot 111,740 näst
föregående år.

Antalet svenska skolor, uti hvilka för
närvarande undervisning i slöjd meddelas,
torde, enligt Slöjdunderv.-bl., närma sig
1,900.

Lärarinnas förflyttning1 inom
samma skoldistrikt. Forsmarks församling
beslöt å kyrkostämma den 31 oktober 1892,
att lärarinnan Selma Söderström skulle den
l januari 1894 förflyttas från sin
nuvarande station vid Forsmarks brak för att
därefter tjänstgöra vid en blifvande ny fast
folkskola vid Berkinge, 3A mil från bruket.
S. klagade hos domkapitlet i Uppsala
under anförande, att hon, efter annons om
ledighet af en lärarinneplats vid fasta
folkskolan i Forsmark, i författningsenlig
ordning den 8 december 1890 antagits till
den af henne sökta befattningen vid
dåvarande enda fasta folkskolan i församlingen
vid Forsmarks bruk, samt att hon icke
borde kunna mot sin vilja förflyttas till
annan plats.

Enär den omständigheten, att klaganden
efter annons i den officiella tidningen sökt
och erhållit en lärarinneplats vid fasta
folkskolan i Forsmarks församling, såsom det
hette i antagningsbeviset, icke kunde anses

gifva lagligt stöd åt hennes förmenande,
att denna hennes anställning vid fasta
folkskolan inom församlingen skulle berättiga
henne till orubbadt kvarsittande vid just
den lokal, där denna folkskola då vore
inrättad, lämnade domkapitlet besvären utan
afseende. K. rn:t har den 20 oktober på
samma grunder fastställt det slut, hvartill
domkapitlet kommit.

Om det i antagningsbeviset i stället
hetat, att hon var vald till lärarinna vid
Forsmarks bruk, hade helt visst saken ställt
sig något annorlunda. Man finner häraf,
huru viktigt det är att hafva ett tydligt
och klart förordnande på den plats man
innehar.

Folkskoleinspektörernas
reseräkningar. Vid granskning af Jämtlands
läns landsbok för 1890 och
landtränte-riets specialräkning anmärkte
kammarrättens revisionsafdelning, att
folkskoleinspektören J. Kjellin, hvilken fått uppbära
ersättning för rese- och traktamentskostnader
för första halfåret 1890 med tillhopa 1,571
kr. 70 öre, därvid äfven erhållit ersättning
för följande förrättningar:

för inspektion^ den 14 och 15 jan. 1890 i
fyra klasser af Östersunds folkskola två dagars
traktamente med 12 kr.;

för sammanträde den 6 febr. 1890 med
byggnadsstyrelsen för Undersåkers skolhus
rese-och traktamentsersättning med 18 kr. 40 öre;

för föräldramöte samt skolrådssammanträde
i Laxsjö den 21 mars 1890 dagtraktamente med
6 kr.;

för sammanträde med husfäderna i
Odenslund om skolhus den 7 april 1890 rese- och
traktamentsersättning med 8 kr., samt

för kretsmöte och allmänt läraremöte i
Ragunda den 10-13 juni 1890 rese- och
traktamentsersättning med 44 kr. 30 öre; tillhopa
88 kr. 70 öre.

Enar jämlikt instruktionen för
folkskoleinspektörer rese- och
traktamentsersättning utgår endast för inspektionsresor, samt
resa för ofvanberörda inspektion af
folkskolan i Östersund, där Kjellin hade sitt
hemvist, icke ifrågakommit, och öfriga
omförmälda förrättningar varit af beskaffenhet,
att dylik ersättning för desamma ej vore
medgifven, yrkades, att sålunda för mycket
utanordnade 88 kr. 70 öre måtte till
betalning fastställas. Anmärkningen gillades
af kammarrätten.

De besvär, som häröfver anförts af den,
som utanordnat beloppet, f. d.
landskam-reraren G. E. Ekberg, hafva den 20 sistl.
oktober af k. m:t lämnats utan afseende.

Häraf framgår, att folkskoleinspektör ej
får uppbära dagtraktamente vid inspektion
i den stad, där han är bosatt, ej heller
för besök vid läraremöten,
skolrådssammanträden o. s. v.

Varningsbeslut, återförvisadt till
domkapitlet. Skolrådet i Bäfve
församling tilldelade folkskolläraren därstädes
G. Dahlqvist varning »för vårdslöshet,
försumlighet och oskicklighet i tjänstens
förrättande». Då, så vidt handlingarna i
målet utvisade, Dahlqvist före beslutets
tillkomst icke satts i tillfälle att sig
förklara öfver hvad honom lagts till last,
profvade Göteborgs domkapitel rättvist att samma
beslut till all kraft och verkan upphäfva.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0561.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free