- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
550

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (619.) 8 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

550

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 45

Sedan skolrådet häri sökt ändring, har
k. m:t den 20 sistl. oktober af kunnat–det
utslag, att »som det af domkapitlet
åberopade förhållande icke lagligen bort
föranleda till upphäfvande af skolrådets
ifrågavarande beslut» > återförvisades målet till
domkapitlet, som hade att detsamma å nyo
företaga och därmed vidare lagligen
förfara .

Icke tillsatta i laga ordning. På

ansökan af Bälinge församlings skolråd och
efter tillstyrkan af direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning har k. mt
medgifvit^ att folkskollären J. V: Landberg,
som den l februari 1861 af skolrådet
antagits till lärare i Stiks rote och den 12
november 1865 af kyrkostämman
förflyttats till skolan vid Tegelkällan, där han
ännu tjänstgör, får såsom ordinarie tjänsteår
tillgodoräkna sig den tid han från den l
februari 1861 tjänstgjort vid Bälinge
församlings folkskolor. För L:s tjänst hafva
pensionsavgifter erlagts allt från
pensionsinrättningens tillkomst.

- K. m:t har likaledes medgifvit, att
folkskollärarinnan i Vårdinge församling
Anna Hilda Maria Norlin får såsom
ordinarie tjänsteår tillgodoräkna sig
tjänstgöringen från juli 1873, dock under villkor
att behöriga pensionsafgifter för tjänsten
erläggas för åren 1873-82. N. har
tjänstgjort inom församlingen allt sedan
1869. I maj 1873 aflade hon på grund
af särskildt medgifvande
folkskollärarinne-examen, hvarefter hon utan förnyadt
antagande bibehölls vid sin befattning. Först
i december 1882 valdes hon i laga
ordning till lärarinna.

Löneregleringar för folkskolans
lärarepersonal. Med 3,024 röster mot
720 har Lunds stads församling beviljat
ett tredje ålderstillägg å 200 kronor för
lärare samt utan votering ett tredje
ålderstillägg å 100 kronor för lärarinna.
Ansökan om detta tredje ålderstillägg hade
in-gifvits af lärarepersonalen. Genom detta
kyrkostämmans beslut blifva lönegraderna
hädanefter för lärare 1,200, 1,400, 1,600
och 1,800 kronor och för lärarinna 1,000,
1,100, 1,200 och 1,300 kronor.
Uppflytt-ningen sker efter resp. 5, 10 och 15
tjänsteår.

- I Västerås har kyrkostämman på
förslag af skolrådet fattat beslut om fyra
lönegrader för lärare och tre för lärarinna
med uppflyttning i närmast högre grad hvart
femte år. Till ordinarie lärare utgår
lönen med 1,200, 1,400, 1,600 ocrTl,800
kronor; till ordinarie lärarinna med 1,100,
1,200 och 1,300; för e. o. lärare 1,000
kronor och för e. o. lärarinna 900
kronor. För de ordinarie, hvilka hafva
bostad in natura (för närvarande de flesta)
jämte vedbrands- och kofodersersättning,
afdrages ett belopp af 400 kronor.

- I Sundsvall har på skolrådets
förslag beslutats, att ordinarie lärare och
lärarinna må för uppflyttning i högre
lönegrad räkna sig till godo de år, han eller
hon tjänstgjort som e. o. inom distriktet,
dock så att ingen nu genast uppflyttas

högre än till lönegraden närmast öfver den
nu innehafda. För uppflyttning till nästa
lönegrad erfordras ytterligare fem tjänsteår.
- Lärarepersonalen i Jönköping har
hittills varit ovanligt lågt aflönad. Lärarne
hafva åtnjutit 1,000, 1,300 och 1,600 kr.,
lärarinnorna 850, 1,000 och 1,200 kr.
Till årets oktoberkyrkostämma hade
lärarepersonalen petitionerat om följande löner;
för lärare 1,200, 1,500 och 1,800 kr.,
för lärarinna 1,000, 1,150 och 1,300 kr.
Skolrådet framlade ett medlingsförslag, som
antogs efter en längre diskussion men utan
votering. Enligt detta blifva lönerna: för
ordinarie lärare 1,200, 1,450 och 1,700
kr., för ordinarie lärarinna 1,000, 1,100 och
1,200 kr. Lönen för e. o. lärare
bestämdes till 1,000 okr. och för e. o. lärarinna
till 900 kr. Åt hvardera af de tre förste
lärarne beviljades ett särskildt arvode af
300 kr.

Småskollärarinnornas löner hafva
inom åtskilliga församlingar blifvit höjda
vid de senaste kyrkostämmorna. Vi
anteckna följande beslut:

Sundsvall: Tre lönegrader bestämdes,
nämligen 600, 700 och 800 kr.

Kristinehamn: Beslut fattades likaledes om
tre lönegrader: 450, 500 och 550 kr.

Jönköping: Tvänne ålderstillägg å 50 kr.
skola utgå efter resp. 5 och 10 års tjänstgöring,
hvadan lönerna blifva 500, 550 och 600 kr.

Karlskoga: Lönen höjdes från 325 till 350
kr. med två ålders tillägg ä 25 kr. efter 5 och
10 års tjänstgöring.

Storma Malm, Södm.: Tvänne lärarinnor fingo
sina löner höjda med 50 kr.

Lilla Malma, Södm.: dito (efter fem års
oförvitlig tjänstgöring).

Tåsjö, Vnrl.: Lönerna för småskollärarinnor
och lärarinnor vid mindre folkskolor höjdes
från 300 till 325 kr.

Ljusnarsberg, Öreb.: För lärare och
lärarinnor vid mindre folkskolor bestämdes lönen
till 350 kr.

Tånnö, Nässjö och Nött/a:
Småskollärarinnornas löner höjdes till 300 kr.

Ar. Solberga, Jönk.: Lönen för en lärare vid
mindre folkskola höjdes från 300 till 350 kr.

Torsåker-, Södm.: För nästa år beviljades
småskollärarinnorna en gratifikation af 50 kr.

Stenkvista, Södm.: Småskollärarinnans lön
höjdes till 490 kr.

Södertälje: Småskollärarinnan i Östertälje
erhöll ett ålderstillägg af 50 kr.

Ö. Nöbbetöf, Krist.: Lönen höjdes från 200
till 250 kr.

Torsåker, ’Gflb.: Tre lärarinnor med 5
tjänsteår Qfmgo lönen höjd från 308 till 333 kr.

Våmhus, Kpbg: För fyra lärarinnor höjdes
lönen från 250 till 300 kr. samt för biträdande
lärarinnan vid kyrkskolan från 300 till 325 kr.

Bollnäs, Gflb.: En lärarinna erhöll
löneförhöjning med 50 kr., i sammanhang hvarmed
lästiden utsträcktes till 10 månader.

En folkskollärarinna på
kyrkostämma. Att en folkskollärarinna kan
våga begagna sig af sin rätt att infinna
sig och begära ordet vid en kyrkostämma,
tyckes hafva väckt en viss förvåning bland
de goda Jönköpingsboarne. Från
kyrkostämman den 31 oktober meddelar
Jönköpings-Posten i sitt nummer för följande
dag nedanstående interiör:

Jönköpings stads båda kyrkoförsamlingar
voro i går kallade till stämma för beslutande
om nästa års inkomster och utgifter.
Allmänna läroverkets sal, där stämman hölls, var
alldeles fylld af församlingsmedlemmar ur både

de högres och de lägres lager och på ett
undantag när voro alla män. En kvinnlig Saul
hade dock irrat sig in bland alla dessa
allvarliga fäder och manliga profeter. Förirrat
sig är dock kanske icke rätta ordet, ty fröken
Adéle Vetterlind - det var hon, som var där
- hade på förhand låtit bebåda, att hon
ämnade uppträda på kyrkostämman och slå ett
slag för teorien om kvinnans likställighet med
mannen. Till följd af denna på förhand
spridda underrättelse var det många, som väntade,
att hon skulle komma. Hon dröjde något.
Svek henne modet i sista stunden? Ånej,
hon väntade blott tills männen hunnit samla
sig. Skolrådet och inånga andra tittade
nyfiket och undrande på henne, då hon inträdde
och satte sig på en af oppositionssidans
bänkar i midten af salen.

Ärendena afgjordes med en förvånande fart.
Punkt för punkt i den långa
föredragningslistan bifölls utan diskussion, utan opposition.
En god fe tycktes sväfva öfver stämman och
hålla de knarriga andarna tillbaka. Som i ett
förhastande bifölls det ena anslaget efter det
andra. Alla voro förvånade. Men vänta litet,..

När löneförhöjningsfrågan kommer, då skall
det bli annat af, tänkte man.

Och hotande såg det ut i början.
Hofrätts-rådet Bratt begärde ordet och motiverade ett
eget förslag med bara två lönegrader för
lärarinnorna och tre för lärarne. Då blixtrade det
till i fröken Vetterlinds ögon och hon ropade:
»Herr ordförande!» Efter hofrättsrådet
uppropade också prosten Sundelin till hela
församlingens förbluffelse fröken V:s namn, och
aldrig tillförene hade man väl i denna samling,
där dock många gamla, som i sina dagar
bevittnat många öfverraskningar, voro med, sett
något motstycke till detta: ett ljungande
strafftal öfver en samtid, som, när det gäller
kvinnan, trampar gällande Jagar och moralisk
rättvisa under fötterna. Åhörarne tycktes till en
början ej veta, om de skulle vredgas eller le
åt det djärfva uppträdandet och de frimodiga
orden. Småningom fick dock - det märktes
tydligt - en annan känsla makt med sinnena.
Det var när hon beskref lärarinnans förslitande
arbete och det tomma och fattiga hem utan
ens en kvinnlig tjänare, som lagade hennes
mat, hvarmed hon, till följd af att hennes lön
vore lägre än lärarens, måste låta sig nöja,
under det mannen, den starke mannen, som
berömmer sig mot den svaga kvinnan, icke
kunde lefva utan att vara omgifven af flera,
som skulle pyssla om honom och förljufva
hans lif.

Då veknade männen, och den ojämna
striden mellan en svag kvinna och de många
hundra männen slöt med en indirekt seger för
henne och för lärarekårens begäran om
löneförhöjning. Ty det märkliga inträffade, att
sedan hon talat, ville ingen fram med det
af-slagsyrkande, som helt säkert .annars låg på
fleras läppar. Löneförhöjningen beviljades med
acklamation. Ingen votering behöfdes.

I dag är det jubel och tacksamhet inom
lärarekåren vid Jönköpings folkskolor, ty efter
några års moln skiner äter församlingens söl
vänligt ned öfver deras mödosamma arbete,
men i detta jubel ha de lärarinnor, som längst
tjänstgjort, icke skäl att taga del. Alla andra
fingo något, men de fingo intet.

Hyllning- och förtroendevotum.

Ordföranden i Göteborgs allmänna
folkskolestyrelse, professorn vid Göteborgs
högskola Ernst Carlson, hvilken undanbedt
sig att ifrågakomma vid det förestående
valet af folkskolestyrelseledamöter för nästa
år, uppvaktades i fredags e. m. i
Annedals skolhus af samtliga lärare och
lärarinnor vid stadens folkskolor.

Därvid öfverlämnades till honom en
adress, uttryckande lärarekårens samfällda
önskan, att han måtte kvarstå som
ordförande i nämda atyrelse. Adressen var
undertecknad med 305 namn. Senare delen
af dens|amma hade följande lydelse:

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0562.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free