- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
552

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (619.) 8 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

552

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 45

er tvänne lärosalar med afklädningsrum samt
bostad för lärare och lärarinna.
Lärarebostaden bestar af 4 rum och kök jämte tambur,
lärarinnans af l rum och kök. Kostnaden för
huset belöper sig till 12,000 kr. - Töresbyns
skolhus i Töcksmark, som under sommaren
utvidgats och förbättrats, invigdes den 27 sistl.
oktober. Med anledning däraf höll skolrådets
ordförande ett föredrag om skolan och lifvet.
Huset inrymmer nu, utom skolsal, lärarebostad
af tre rum och kök samt bostad för
småskollärarinnan.

Från oktoberkyrkostämmorna.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Lunds stadsförsamling: För ordnande af
gymnastiken inom folkskolan anslogs till en
instruktör och inspektör 200 kr. Motion väcktes
om införande af huslig ekonomi såsom
undervisningsämne för folkskolans flickor.

Västerås: Slöjdundervisning för gossar skall
införas och särskild slöjdlärare anställas.

Torr/ösa, Mim.: Vid folkskolan i Vidtsköfle
kommer gosslöjd att införas. Till inköp af
materiel till denna slöjdskola beviljades 150
kr. Därjämte anslogs 40 kr. till hvarje by för
flickslöjden.

Keflinge, Mim.: På tillstyrkan af skolrådet
beslöts enhälligt att tilldela läraren O. A.
Franck, som tjänstgjort i 15 år, en
löneförhöjning af 150 kr., hvarjämte beslöts, att
församlingen skall för hela lönebeloppet 850 kr. söka
delaktighet i pensionsinrättningen.

//o/m, Vnrl.: Nytt skolhus vid kyrkan
kommer att uppföras för en kostnad af inemot
12,000 kr.

Säby, Mim.: Hädanefter skall hvarje
folkskolebarn erhålla alla läroböcker till skänks.
Förut hafva barnen erhållit böckerna till låns.

Hänge/ösa, Skbg: Skolrådets förslag om
inrättande af fortsättningsskolor vid
församlingens båda folkskolor blef enhälligt antaget.

Ölmevalla, Hall.: Från och med början af
nästa år skall slöjd införas vid församlingens
folkskola.

Tuna, Vnrl.: Ett resebidrag af 50 kr.
beviljades folkskolläraren J. Ruthström till
bestridande af kostnaderna för bevistandet af
sommarkurserna i Uppsala förliden sommar.

Vätö, Sthm: Slöjdskola för gossar skall från
och med 1894 inrättas vid kyrkskolan. Lönen
bestämdes till 150 kr.

Sundsvall: På skolrådets förslag beslöts
tillsättande af tre ordinarie lärare. Flickslöjd
skall införas. Kostnaden därför bestrides med
räntan af en för ändamålet genom gåfvor
bildad fond. (Forts.)

JULTOMTEN,

Skolbarnens jultidning,

lämnar genom dagens B nummer en liten
föreställning om sitt blifvande utseende för
innevarande år.

Vi förmoda, att såväl lärare som barn
skola af detta lilla profblad få den
stadgade öfvertygelsen, att »Tomten» gått
framåt sedan i fjor.

De af tidningens läsare, som redan
insändt rekvisitioner, torde benäget lämna
B-numret till någon annan lärare eller
lärarinna, som kan antagas ’vara intresserad
för Jultomten. Önskligt vore, att
B-numret finge cirkulera inom församlingens
samtliga skolor.

Vi hafva i år liksom i fjor å B-numret
upptagit melodien och första versen till en
ny barnjulsång, som i sin helhet inflyter
i årets Jultomte. Lärarepersonalen kan
alltså hinna lära barnen melodien, medan

skolan ännu pågår. Liksom allt öfrigt i
Jultomten är naturligtvis sången svensk
och icke förut utgifven från trycket.

Rekvirera med .det snaraste Jultomten,
ifall Ni önskar tidningen. Adressen är:
Svensk Läraretidning, Stockholm N.

Breflåda.

Halare af plagiering, Mg, O. H., m. fi.
Tilltaget är verkligen så dumt, att vi finna
onödigt att vidare upptaga tidningens utrymme
med denna sak. Försöket dömer sig själft.
Lärarekåren är för öfrigt ej så kritiklös, att. den
ej förmår skilja mellan original och dålig
efter-apning,

25. 1) Nej. 2) Nej.

Undrande. Han torde ej kunna afsäga sig
(men han kan ju på förhand undanbedja sig,
då församlingen får fästa det afseende härvid,
hon finner skäligt).

G-J. Den, som är berättigad till full
pension, är därför icke tvungen afgå, om han
själf kan sköta tjänsten. Men att under
åratal uppehålla platsen genom vikarie är ej
med-gifvet.

Ltt. Detta icke tillräckligt skäl för att
öfver-klaga valet.

Putte. Nej.

F- k. 1) Ja, därest ej fullmakten lägger
hinder i vägen härför. 2) Nej. 3) Ja. Tack!
Skall användas vid tillfälle.

Olle. Troligen ej. I dylikt fall får nog
inhämtas k. m:ts beslut rörande öfverskottets
användande.

E-r. Ja. Se ett prejudikat i dagens
nummer!

Ernst. 1-4) Man anmäler sig ej till
inträde i Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt. Se vidare k. kungörelsen den 22 juni
1892, som finnes i hvarje kyrkoarkiv. 5) P.
A. Norstedt & söner. 6) Ja.

Peter. Ordlista öfver svenska språket af C.
V. Kastman och I. A. Lyttkens. Pris: l kr.
25 öre.

Karin. Efter 700 kr. Se vidare denna
tidning n:r 42 år 1891!

O-r i G. Upptagas å vår lista, så snart
några ledigheter finnas.

Nesse i -o. 1) Nej. 2) Icke »godtyckligt»;
domkapitlets medgifvande fordras. 3)
Troligen ej.

T- g. Nej.

E.... g. Extra ordinarie tjänst får utan
särskild tillåtelse sökas före 21 års ålder.
2) Nej. 3) Genom anmälan till inspektören.
4) Ja, att man är skåning utgör intet hinder.

T-U. Kungörelse härom är ännu ej
utfärdad.

Prenumerant i Stockholm. Intet bestämdt
prejudikat härom. Tydlig öfverenskommelse
borde hafva träffats före platsens tillträde.

Oerfaren 24. Naturligtvis skall Ni hafva
den i annonsen utlofvade lönen. Besvär
rörande löneförmåner ingifvas till länsstyrelsen.
Vidimerad afskrift af annonsen (helst ur
Posttidningen) bör bifogas.

Mjolner. 1) Nej; 200 kr. 2) Nej.

Familjenotiser,

Döde.

Lärarinnan Lovisa Viktoria Bruno, 28 okt.,
30 år.

Organisten J. Rhodins son Gustaf, Särestad,
30 okt., 19 år.

Lediga tjänster.

Vid folkskolan.

Tving, Blek., 60 d. fr. 31 okt, 1. enl. 1.,
adr. Rödeby.

K ville, Gtbg, lärarinna, 60 d. fr. l nov., 1.
enl. L, adr. Kville.

Uppsala, andra läraretj. (präst) samt en
lärare- och en lärarinnetj., 60 d. fr. l nov.,
andra lärarel. 1,400 kr., lärarel. 1,300 kr.,
lära-rinnel. 1,100 kr., adr. Uppsala.

Arvidsjaur, Lauker, Nbtn lärarinna, 60 d.
fr. 3 nov. 1. enl. 1., air. Arvidsjaur.

Norrbyås, Fridhem, Öreb., före 3 jan., 1. 700
kr. m. m., adr. Stora Mellösa. (Se annonsen!)

Laholm, 60 d. fr. 6 nov,, 1. 800 kr. m. m.,
adr. Laholm.

Vikariat m. m.

Lysvik, Vrml., före l dec., adr. Lysvik. (Se
annonsen!)

Skrea, skoll-, kl.- o. org.-tj., före l dec.,
adr. Falkenberg. (Se annonsen !)

Hyllie, Limhamn, Mim., lärarinna, före l
dec., adr. Limhamn. (Se annonsen!)

Torup, Hall., adr. Torup. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Stora Köpinge, Kabusa, Krist., lärarinna.
6 veckor fr. 8 nov., adr. Svenstorp. (Se
annonsen !)

RogSta, Malsta, Gflb., före 15 dec., adr.
Rogsta. (Se annonsen!)

Brännkyrka, Enskede, Sthm, lärarinna,
före l dec., adr. Älfsjö. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Rumskulla, Kalm., flytt., 60 d. fr. 30 okt.,
adr. Rumskulla. (Se annonsen!)

Lönneberga, Kalm., före 9 dec., adr.
Lön-neberga. (Se annonsen!)

Hellesjö, Jmtl., lärarinna, flytt., fore 15 dec.,
adr. Kälarne. (Se annonsen!)

Bogens kapell, Vrml., lärarinna, före 30
dec., adr. Bogen. (Se annonsen!)

Öja, Björstorp, Södm., lärarinna, före 10 dec.,
adr. St. Sundby» (Se annonsen!)

Täby, Sthm, vik. lärarinnetj., genast, adr.
Täby. (Se annonsen!)

Salem, Lideby, Sthm, lärarinna, före 15
dec., adr. Tumba. (Se annonsen!)

ANNONSER.

LEDIGA TJÄNSTER.

Folkskollärare.

Lärarebefattningen i fasta folkskolan vid
Fridhem i Norrbyås församling kungöres
härmed ledig till ansökning fore den 3 januari
1894. Lön 700 kr., husrum och vedbrand.
Nyinrättad^ småskola finnes på platsen.
Ansökningar, ställda till skolrådet i Norrbyås,
insändas till ordf. under adress Stora Mellösa.

Småskollärarinnebefattningen

i Bogens kapell, Värmland, som är att tillträda
vid nästa läsårs början, sökes inom 30
december d. å. hos skolrådet, adr. Bogen. Årlig lön
300 kr. 6 månaders ömsesidig uppsägningstid.

Plats för småskollärarinna

finnes vid Björstorps skola inom Öja
församling, Södermanland, att tillträdas den 15
februari 1894. Årlig lön 350 kr. jämte husrum och
vedbrand. Nytt präktigt skolhus. Ansökningar
inlämnas till skolrådet i Öja, adress Stora
Sundby, fore den 10 nästkommande december,

Vikariat

vid folkskola i Lysvik kan erhållas under 4
månader från 15 januari 1894; med 300 kr.
aflöning och fritt husrum. Kompetente ingifve
ansökan före l december till J. Anderssen,
skollärare, Lysmk.

Lediga lärarinnebefattningen

vid fasta mindre folkskolan i Kabusa sökes
hos undertecknad senast efter 6 veckor från
den dag räknadt, då denna annons första
gången är införd i Svensk Läraretidning.
Ansökningarna böra åtföljas af examens-,
tjänstgörings- och prästbetyg. Prof aflägges, om
skolrådet så önskar. Platsen tillträdes den l
nästkommande februari, och den årliga lönen
utgör för 10 månaders tjänstgöring 312 kr. 50
öre utom husrum och vedbrand.

Stora Köpinge pr Soenstorp den 3
november 1893. Henrik Trägårdh.
Skolrådets ordförande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0564.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free