- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
560

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 46. (620.) 15 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

560

SVENSK LÅEARETIDNING.

N:r 46

Nästa måndag

börjar utsändandet af årets Jultomte. Vi
hoppas, att alla skola erkänna, att vi
icke lofvat för mycket, då vi sagt, att
innevarande årgång blir åtminstone lika
vacker och innehållsrik som fjorårets.
Ensamt på illustrationer hafva nedlagts
dubbelt större kostnader i år än i fjor.

Två veckor återstå.

Alla, som vilja medverka till
åstadkommandet af pedagogiska resestipendier
för lärare och lärarinnor, kunna göra
detta genom att före den 30 november
direkt till Svensk Läraretidning insända
beställning å Jultomten, skolbarnens
jultidning. De bidraga på samma gång till
att skaffa barnen verkligt sund och
gedigen julläsning för ett enormt billigt pris.

Folkhögskola] u bileet

har föranledt oss att i ord och bild
teckna några af de mest typiska
representanterna för den nordiska
folkhögskolan. Förut hafva vi meddelat porträtt
och biografier af fyra svenska
folkhögskolemän samt af Grundtvig och
Schröder såsom representanter för den danska
folkhögskolan. I dagens nummer lämnar
Teodor Holmberg en teckning af den
norske skriftställaren och prästmannen
Kristofer Bruun, som i 26 år varit
lärare vid Vonheims folkhögskola i
Gaus-dalen.

En säregen företeelse

är den, att sällan något kan företagas
till gemensam båtnad för lärarekåren,
utan att schism och söndring skall
uppstå. Det senaste exemplet härpå -
försöket att göra om intet
resestipendieförslaget - har föranledt flera insända
uppsatser till denna tidning. En enda
har försvarat detta försök; ett 20-tal
insändare hafva i mer eller mindre starka
ordalag ogillat det. Sedan själfva faktum
blifvit påpekadt, kunna vi icke inse,
hvartill en strid härom skall tjäna, hvadan
vi, under uttalande af vår tacksamhet
för de välvilliga ord, som blifvit riktade
till oss, lägga samtliga artiklarna till
handlingarna. Vi älska, som bekant, icke
ordstrider utan vilja i stället, att något
göres i handling.

Gamla tjänstgöringsbetyg’ duga ej.

Hos domkapitlet i Lund hade
folkskolläraren G. M. Krook i Billeberga anfört besvär
däröfver, att han ej erhållit förlagsrum och
sålunda ej heller kunnat ifrågakomma vid
valet för besättande af förenade
folkskollärare-, klockare- och organistbefattningen
i Sankt Ibbs församling.

Genom utslag den 8 d:s har
domkapitlet lämnat besvären utan afseende,, enär
Krook, som fortfarande är anställd såsom
folkskollärare i Billeberga församling,
underlåtit att vid sin till ifrågavarande tjänst
ingifna ansökning foga tjänstgöringsbetyg
af senare datum än den 23 maj 1889
och således ej iakttagit föreskriften i § 19
mom. 2 af gällande folkskolestadga, hvadan

han af domkapitlet ansågs hafva varit
obehörig att uppföras å det öfverklagade
förslaget.

Städernas utgifter för
folkskoleväsendet. Från så godt som alla
Sveriges städer med öfver 5,000 invånare hafva
vi samlat uppgifter rörande utgiftsstaterna
för skolväsendet nästa år, sådana dessa
blifvit bestämda vid de nyligen hållna
kyrkostämmorna. Listan har följande utseende:

Stockholm ...1,062,550

Göteborg* ... 528,000

Malmö.......- 270,844

Norrköping... 191,958

Gäfle ......... 146,019

Uppsala ____ 98;512

Helsingborg 112,410

Karlskrona... 63,688

Jönköping ... 73 804

Lund ......... 70,825

Örebro......... 73’.488

Sundsvall ... 70}916

Linköping ... 48,045

Landskrona 56 501

Halmstad...... 57,797

Kalmar ...... 38,838

Eskilstuna ... 48,025

Söderhamn... 43,465

Kristianstad ... 39,004

Karlstad.........37,359

Borås............. 34,581

Västerås.........29,309

Ystad ............30,740

Falun............34,820

Uddevalla...... 24,875

Visby............31,805

Karlshamn......18,740

Västervik.........17,410

Växjö ............25,683

Hernösand____34,149

Nyköping ____24,366

Oskarshamn ... 12,909

Sala...............22,946

Vänersborg......15,096

Östersund ......24,289

Luleå ............21,417

Skolagemålet i Göteborg1. I våras
gick genom pressen en historia om en
skolgosse i Göteborg, som af sin lärare
skulle hafva tilldelats så hård aga, att
han däraf kunde komma att lida men.
Gossens fader fick af t. f.
provinsialläkaren med. lic. G. A. B. H. Haeffner ett
intyg, hvilket finnes återgifvet i n:r 19
af denna tidning. Enligt detta intyg
kunde afstraffningen icke kallas aga utan
misshandel, som lätt kunnat medföra obotlig
skada.

Folkskolestyrelsen ställde sig på lärarens
sida och anmälde läkaren inför
medicinalstyrelsen. Denna myndighet har nyligen
i skrifvelse erinrat mod. lic. Haeffner »att
vid afgifvande af läkarebetyg för framtiden
handla med större omsikt och att icke i
betygen intyga eller anföra annat, än som
verkligen framgår af den besiktning eller
de aktstycken, hvarpå läkaren har att grunda
sitt omdöme».

Dubbelt beskattad folkskollärare.

Folkskolläraren E. G. Venseils i Vallby,
Upps., löneförmåner utgå sålunda, att han
uppbär kontant 466 kr. 67 öre, d. v. s.
statsbidraget. Därjämte är han
innehafvare af ett f. d. komministersboställe,
hvilket af församlingen sedan 1795 med k.
m:ts tillstånd användes till
skolmästareboställe. Afkastningen däraf beräknas
motsvara fyllnaden i den kontanta lönen eller
233 kr. 33 öre jämte öfriga förmåner.
För bostället erlägges naturligtvis
fastig-hetsbevillning, hvarföre ock V. till förra
årets bevillningsberedning uppgaf sin
kontanta inkomst till allenast 466 kr. 67 öre.
På grund af intyg från skolrådet, att
V:s lön vore 700 kr., efter hvilket belopp
församlingen ock uppbure statsbidrag,
höjdes den beskattningsbara inkomsten af
länets pröfningskomitté till sistnämda belopp.
Häröfver anförde V. besvär hos kamrnar-

* Skolstyrelsens förslag. Staten ännu ej
fastställd af stadsfullmäktige.

rätten, men har denna icke funnit skäl att
i pröfningsnämdens beslut göra ändring.

Genom detta utslag har sålunda
klaganden blifvit dömd att för en del af sin lön
betala skatt två gånger, nämligen dels
fastighetsskatt för bostället och dels skatt
för det kontanta belopp, hvartill boställets
afkastning af församlingen beräknats.

Uppvaktning1 för Jöns Rundbäck.

Förre riksdagsmannen, organisten Jöns
Rundbäck, som nu är bosatt i Göteborg
och fortfarande lider af ett mycket
försva-gadt nervsystem, fick sistlidne lördag
mottaga en vänskaps- och tacksamhetsgärd, som
mycket gladde honom i hans numera
overksamma och ensliga tillvaro. För medel,
som insamlats bland hans vänner och
bekanta inom organist- och
folkskollärarekåren, hade nämligen åt honom anskaffats en
präktig och bekväm hvilstol, hvilken, jämte
ett öfverskjutande kontant belopp i guld,
öfverlämnades åt honom genom några af
j hans ämbetsbröder i Göteborgstrakten.
Gåfvan utgjorde ett tacksamt erkännande af
hvad hr Rundbäck verkat i riksdagen för
folkskolan och dess lärarekårs bästa.

Redogörelse för insamlingen kommer att
tillsändas dem, som godhetsfullt haft besvär
därmed samt insändt penningar till den
kärkomna gåfvan.

Nääs slöjdlärareseminarium. Uti

kursen n:r 64 (8 nov.-19 dec.) vid Nääs
slöjdlärareseminarium deltaga följande
herrar:

med. kand. O. Berg (ordningsman) från
Stockholm; folkskollärarne A. N. Engberg och å.
Michaélsson samt slöjdläraren E. Gustafsson
fr. Södermanlands län; folkskollärarne K. G.
Almlöf, A. Hermansson, J. V. Janssén och G.
Vahlqvist fr. Östergötlands län; P. Andersson
(Hult), F. E. Blom och G. F. Johansson från
Jönköpings län; K. Johansson och N. A.
Sjödin fr. Kalmar län; A. Bengtsson fr. Laholm
och hr O. Vinberg från Hallands län; hr H.
Hansson fr. Göteborg samt folkskollärarne O.
G. Lycke (ordningsman), P. E. Nyström och
G. A. Sylvén fr. Göteborgs och Bohus län; J.
Holmgren fr. Älfsborgs Jan; hrr C. G.
Törnberg och C. F. Lundström fr. Skaraborgs län;
P. Andersson och Y. Norström fr. Karlstad
samt folkskollärarne J. A. Blomqvist, G. Hedrén,
P. G. Jonsson, J. E. Myren och J. Stenbäck
fr. Värmlands län; O. N. Stagnér fr. Örebro
län; K. Engström och hr N. G. Tjeder från
Kopparbergs län; hrr B. Olsson fr. Sundsvall
samt F. Hedman fr. Vasa (Finland) och W. E.
Day från Doncaster (England).

- En diskussionsförening har bildats med
sammanträde hvarje onsdag. Till dess
ordförande valdes direktör O. Salomon,
till vice ordförande med. kand. O. Berg
fr. Stockholm och till sekreterare
folkskolläraren P. Andersson fr. Hult och H.
Michaélsson fr. Tullgarn.

Visby stads nya folkskolehus, fritt
och härligt beläget utanför de åldriga
stadsmurarna, invigdes med stor högtidlighet
den 10 dennes, 410:e årsdagen af Martin
Luthers födelse. Strax före kl. 11 tågade
skolbarnen upp i det rymliga huset, där
äfven täta åhörareskaror samlades i de
öppna salarna och i trappuppgångarna.
Efter det regementsmusiken spelat en psalm,
bestegs talarestolen af biskopen, som höll

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0572.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free