- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
562

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 46. (620.) 15 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

562

SVENSK LÄRAEETIDNING.

N:r 46

Kroppa, VrmL: Lönen för en blifvande
lärarinna vid Gammalkroppa och Svartsång
bestämdes till 350 kr. För undervisning i
flick-slöjd vid Storfors anslogs 25 kr. samt till
uppmuntran åt lärarinnorna i Nykroppa att
nästa år fortsätta undervisningen i flickslöjd
25 kr. Dessa lärarinnor hafva under två år
utan. ersättning lämnat sådan undervisning.

Burlöf, Mim.: Kofodersersättningen höjdes
till 100 kr. Därjämte beslöts att vid Arlöfs
skolor anställa därvarande polisuppsyningsrnan
att mot ett årligt arvode af 40 kr. till skolan
hämta skolkande barn.

Öfverkalix, Nbtn: Flickslöjd skall införasvid
en folkskola och tvänne mindre folkskolor och
beviljades 30 kr. till inköp af materiel.
Skolrådets förslag att höja lönen för läraren vid
Gyljen afslogs. Under öfverläggningen yttrade
en talare, att på hvarje lärares lön borde i
stället afdragas 50 kr.

l/ittsjö, Krist.: Kofodersersättningen, som
förut utgått efter markegånggstaxan, bestämdes till
100 kr. Lärarinnan Johanna Nilsson erhöll
för nästa år en löneförhöjning af 50 kr.

Västrum, Kalm.: Slöjdskola skall inrättas i
skolan vid kyrkan.

Björnlunda, Södm.: Småskollärarinnan A.
Dahlboms lön höjdes med 25 kr.

Rödbo, Glbg: Lärarens anhållan att utfå
kofodret in natura afslogs.

j Axberg, Öreb.: Två manliga slöjdskolor och
en kvinnlig slöjdskola inrättas.

Bo, Öreb.: Till lön åt läraren i slöjdskolan
vid Bäck anslogs 150 kr.

Lundby, Gibg.: Läraren A. Lindbloms lön
höjdes från 700 till 800 kr., för hvilket senare
belopp delaktighet skall begäras i
pensionsinrättningen.

Hansberg, Skbg: Två slöjdskolor komma att
inrättas från och med början af nästa år.

Hoby, Blek.: Lönen for småskollärarinnorna
höjdes från 250 till 300 kr.

Miste/ds, Kron.: Småskollärarinnornas löner,
hvilka förra året höjdes till 250 kr., sänktes
till 200, oaktadt de ådagalagt berömligt nit och
den ena af dem arbetat som lärarinna i 35 år.

Ratan, J mtl.: För beredande af högre
pensionsrätt åt församlingens folkskollärare höjdes
lönen från 700 till 800 kronor, hvaremot
kofodersersättningen minskades från 175 till 100
kronor. Beslut fattades om byggande af 7
nya småskolehus, l ä 2 för hvarje år.

Våmhus, Kpbg: Två slöjdskolor för gossar
komma att inrättas.

Brunnby, Mim,-. Kvinnlig slöjd skall införas
i församlingens tre folkskolor samt i mindre
d:o vid Rödmossen.

Bollnäs, Gflb.: Skolrådets förslag om
införande af Hvarannandagsläsning på grund af
ökadt barnantal förkastades. I stället beslöts
att en ny lärare skall anställas. För inrättande
af tvänne slöjdskolor beviljades 335 kr.

Luleå: Läraren O. Ahrströms lön höjdes från
900 till 1,000 kr.

Ockelbo, Gflb.: Slöjdskola skall från nästa års
början åter inrättas vid Brattfors.

Hamrånge, Gflb.: Ett skolhus med två
lärosalar samt lärare- och lärarinnebostad skall
för en kostnad af 6,000 kr. byggas vid
Norrsundets sågverk.

Mille, Gflb.: Skolhuset vid Stigslund skall
utvidgas med tvänne nya lärosalar,
lärarinnebostad m. m. för en kostnad af 8,000 kr.
Skollärare Lundgrens begäran att erhålla brygg- och
bagarstuga afslogs. Slöjdlärarelönerna
nedsattes från 175 till 155 kr.

Torsåker, Gflb.: Två nya slöjdskolor komma
att ^ inrättas.

Ö. Klagstorp, Mim.: Kofodersersättningen,
som hittills utgått efter markegångstaxan,
höjdes för båda lärarne till 100 kr.

Anders/öf, Mim.: En lärare erhöll efter
endast fyra ordinarie tjänsteår 100 kr.
löneförhöjning. Lärarnes kofodersersättning skall
hädanefter utgå med 100 kr. Till inrättande
af ett barnbibliotek anslogs 50 kr.

Torsåker, Södm.: Slöjdskola för gossar skall
nästa år inrättas.

Väs t er- Färnebo, Vstm.: De lärare, som
samtidigt hafva att undervisa 75 barn eller
därutöfver, tillerkändes en gratifikation af 25 kr.

Nöbbeled, Krist.: Två fortsättningsskolor och
en slöjdskola komma att inrättas.

Köpings landsförs:g: Slöjdundervisning skall
införas från och med nästa år.

Lillkyrka, Öreb.: Ät en lärare beviljades 15
kr. som bidrag till kostnaderna för bevistandet
af sommarkurserna förliden sommar.

Södertälje: Läraren P. Sörlin erhöll efter 10
års tjänstgöring ett ytterligare lönetillägg af
100 kr.

Högbo, Gflb. -. För anläggning af skolträdgård
vid Landbacka folkskola anslogs 400 kr.

Västerstad, Mim.: Kofodersersättningen
höjdes till 100 kr.

Vallsjö, Jönk.: dito.

Mariestad’: Gamla lasarettet skall apteras till
| skolhus med till en början 8 lärosalar och
bostad för en del af lärarne.

Vänersborg: Läraren N. A. Kihlberg erhåller
ett ålderstillägg af 200 kr.

forsa, Gflb.: Till fyllnadspension åt läraren
J. P. Nordlinger anslogs ett årligt bidrag af
77 kr.

Bjärtrå, Vstm.: För läkarevård åt lärarinnan
Karin Viklund anslogs 90 kr.

Angelstad, Kron.: En fortsättningsskola skall
inrättas.

Valbo, Gflb.: dito.

Liared, Älfsb.: dito,

Huggenäs, Vrml.: dito.

Götlunda, Öreb.: Lönen för undervisning i
slöjd höjdes från 75 till 100 kr. Biträdande
lärarinnorna vid Kyrkskolan och Nanberga
fingo lönen höjd från 300 till 350 kr.

Lysvik, Vrml.: Ett skolhus med två lärosalar
och bostad för läraren skall uppföras för en
kostnad af 7,000 kr. Ett förslag att i stället
för två flyttande folkskolor inrätta tre fasta
förkastades.

Tåsjö, Vnrl.: Ett nytt folkskolehus skall
uppföras och vara färdigt hösten 1897.

Nämdö, Sthm: Ordförandens förslag att
indraga en flyttande mindre folkskola samt att
frånhända läraren vid den fasta folkskolan
hans skolträdgård afslogs enhälligt.

Stora Kil, Vrml.: Fyra fortsättningsskolor och
fyra slöjdskolor för gossar skola inrättas. Till
slöjdmateriel anslogs 100 kr.
Hundskattemedlen skola användas till beklädnad af fattiga
skolbarn. Ett nytt skolhus af trä skall under
nästa år uppföras för en kostnad af 83800 kr.

Malmö: Åt småskollärarinnan Kjersti Ejsfeldt
beviljades en pension af 250 kr.

Hangvar, Gotl.: Läraren vid mindre
folkskolan i Kappelshamn erhöll en löneförhöjning
af 50 kr. ä

Harplinge, Hall: En extra löneförhöjning af
70 kr. tillerkändes för nästa år församlingens
tre folkskollärare. Två af lärarinnorna få
under samma tid 25 kronors förhöjning. 50 kr.
anslogs till hvarje skolhus för skolsalarnas
eldning och städning. Till de två folkskolor, som
ännu sakna orglar, skola sådana under loppet
af detta år inköpas till ett pris af 200 kr. st.

Nättraby, Blek.: För lärarne höjdes
kofodersersättningen till 110 kr. och för en lärarinna
till 100 kr. En ny fast småskola skall
inrättas i Skillinge. För kvinnlig slöjd vid skolorna
i Skillinge och Boråkra anslogs 100 kr. och
17 kr. till gosslöjdskolan i Nättraby. Nytt
skolhus skall byggas i Boråkra för en kostnad af
9,000 kr.

Våra vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
f era lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och skolvän n er.

Dödsfall.

L. P. Vessman f. Åter har den
lurande och smygande lungsoten fällt en
man ur våra led, en man i sina bästa år,
hvilken, mänskligt att döma, länge och
med kraft bort kunna kämpa under vår
fana. Det gäller denna gång
folkskolläraren i Tjärby i Halland Lars Peter
Vessman. Född 1858 var han vid sin död
endast 35 år gammal. Efter att i
Göteborg 1885 hafva aflagt examen, vann han
först anställning i nordligaste Dalarne, där
han dock stannade i endast två år. Sin
andra befattning i Veinge lämnade han
äfven rätt snart för att mottaga vunnen
anställning i Tjärby. Det synes, som om
han fått denna plats blott för att få dö i
samma församling, som sett honom födas,
ty sjukdomen höll honom här aflägsnad
från skolan.

Han var en öppen, flärdlös, fast något
orolig ande. Hvile denna och hans minne
i frid! N- n.

N. A. Lundvall f- Läraren vid
Hå-stenslöfs folkskola i Norrhvidinge
församling Nils August Lundvall afled den 3
dennes efter att sedan sistlidne februari
månad, då han träffades af lungblödning,
ha varit tjänstledig. L., som var född i
Lund den 20 juli 1855, aflade
folkskollärareexamen vid Lunds seminarium 1878.
Af dern, som samtidigt med L. erhöllo
examen, är han den tredje, som aflidit.

L., som hörde till »de stilla i landena»,
var mycket intresserad för sin skola,
hvilken han innehade ända från början af sin
tjänstgöringstid, hvarjämte han var en varm
nykterhets- och rösträttsvän. Af sina
kamrater skattades han högt för sitt flärdfria
väsen och sin goda karaktär. Han afled
ogift. N. L.

Vid skolhusinvigningen

i Visby

den 10 november 1893.

Såg du den glada, den muntra flock?
Fast foten är träskodd och lappad rock
mer vanlig är än den fina,
fast kosten är endast en beta bröd,
är kinden, ej fyllig, men frisk och röd,
och barnablickarna skina.

Hvad lif och lust! Men nu klockan klang

och träskopilten ur leken sprang

till arbetstimmen därinne.

l salen snart sitter rad vid rad

och präntar från nötta bokens blad

så mycket in i sitt sinne.

Och allt går ordnadt och går så väl,
och ljus sprids sakta i barnets själ
och värme till hjärteroten.
Där böjes viljan, den hårda, till slut,
där stakas med kärlek och tuktan ut
den rätta vägen för foten.

Så fostras tåligt dag från dag
den fattige lilles eget jag,
så starkes kroppen och anden.
Omsider, när år har lagts till år,
den unge sin stig ut i lifvet går,
men då med vapen i handen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0574.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free