- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
586

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 48. (622.) 29 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

586

SVENSK LÅEARETIDNING.

N:r 48

blifvit kompletterad med ett mindre
antal ännu ej uppställda exemplar, kommer
samlingen att omfatta omkring 3,000
olika nummer. Studiet af panoramats
detaljer underlättas af en i tryck
utgifven vägledning.

Med dessa korta antydningar om det
Biologiska museet torde vi hafva
tillräckligt ådagalagt, att här förefinnes ett
åskådningsmedel af allra yppersta slag. Vi
tvifla icke heller på, att det af den
studerande ungdomen skall komma att
begagnas i stor utsträckning. Museets
styresmän synas också hafva insett den
stora nyttan, skolungdomen kan draga
af att göra närmare bekantskap med
denna nyhet bland Stockholms
sevärdheter. De hafva nämligen vidtagit den
prisvärda anordningen att för
skolafdel-ningar, som åfföljas af lärare, lämna
tillträde mot betydligt nedsatt afgift.
Sålunda lämnas för elever från folkskola och
därmed jämförliga skolor tillträde för den
ringa afgifter! af 5 ’öre. Ett studium
af det slag, som här erbjuder sig och
som i synnerhet är af stor betydelse för
stadsbarn, kommer därför ock helt
säkert att i så vidsträckt mån som
möjligt begagnas.

8O,OOO Jultomtar

voro i går rekvirerade i fast räkning,
däraf omkring 70,000 direkt till skolor
och 10,000 till bokhandlare. Upplagan,
som i fjor var 90,000 ex., torde i år
komma att stiga till jämt
100,000.

De nya blanketterna

till statistiska uppgifter om
folkundervisningen hafva, enligt hvad en annons här
längre fram meddelar, redan utkommit
från Hasse V. Tullbergs blankettförlag.

Svensk Läraretidnings sångbok,

innehållande ett 50-tal sånger, lämpliga
att sjungas unisont vid läraremöten,
mottogs med stort bifall. På grund häraf
komma vi att till samtliga
prenumeranter för 1894 utdela ett supplement till
nämda sångbok.

Resultatet

af årets val inom den allmänna
folkskollärareföreningen är nu definitivt kändt.
De tre afgående
centralstyrelseledamöterna hafva återvalts med stor majoritet.
Hr Fridtjuv Bergs röstsiffra har sedan
förra valet ökats från 1,462 till 1,581.

Styrelsesuppleanterna

i S. A. F. hafva återvalts för nästa år,
men de inträda i alldeles motsatt
ordning mot innevarande år. Förste
suppleant blir hr J. Franzén i Lund, andre
suppleant hr B. C. Rodhe i Göteborg
och tredje suppleant kyrkoherden R.
Norén, f. n. bosatt i hufvudstaden.

En ny revisor

har i år blifvit vald inom den allmänna
folkskollärareföreningen, nämligen hr Nils
Lundahl i Lund. Hans röstsiffra (803)
är den högsta, som någonsin tillfallit en
nyvald revisor inom föreningen.

Splittring

har som vanligt förekommit vid årets
val inom den allmänna
folkskollärareföreningen. Vid revisorsvalet
bortplottrades icke mindre än 400 röster på 115
personer, af hvilka ingen fick högre än
14 röster; 57 personer erhöllo hvardera
blott en röst.

Två små enkla barnsånger

förekomma i årets Jultomte. Af
utrymmesskäl har ackompanjemang till
sångerna ej införts i tidningen, helst detta icke
har någon betydelse för det stora
flertalet af barnen. Till tjänst för de lärare
och lärarinnor, som önska
kompositörernas egna ackompanjemang till
sångerna, meddelas dessa å första sidan i
dagens nummer.

Resestipendiet

för lärare och lärarinnor under nästa år
blir en verklighet. Det af Jultomtens
utgifvare uppställda villkoret, att 50,000
ex. skulle vara rekvirerade fore den 30
november, var nämligen redan i förra
veckan uppfylldt. Stipendiets storlek
kan naturligtvis icke ännu uppgifvas.
Hopsummering sker sent i morgon afton i
närvaro af kontrollanter, utsedda af
centralstyrelsen. Emellertid kommer
beloppet att utjämnas till en rund summa,
beroende på det antal exemplar, som
rekvireras af Jultomten under början af
december månad. Till alla, som
medverkat till det lyckliga resultatet,
frambära vi redan nu ett hjärtligt tack.

Svenska akademiens stora ordbok

har nu omkring 2,200 subskribenter,
hvadan det lägre priset eller l kr. 50 öre pr
häfte nu är bestämdt. Som bekant
fordrades det minst 2,000 subskribenter, för
att den skulle lämnas till detta pris pr
häfte. I annat fall skulle priset blifvit
det dubbla. Bland subskribenterna märkas
ett icke så ringa antal folkskollärare.

Första häftet kan med det snaraste
väntas utkomma. Fyra ark äro redan tryckta.

Kofoder in natura med 1,020 kg. hö
och lika mycket halm jämte nöjaktigt
sommarbete till en ko i närheten af skolhuset
eller ersättning därför med 12 kronor
årligen har länsstyrelsen i Blekinge län
genom utslag af den 30 sistlidne oktober
tillerkänt folkskolläraren vid Flakulla skola
i Jämjö församling N. J. Björkman.
Församlingen hade å kyrkostämma den 30
juli detta år afslagit B:s begäran om
naturaförmåner i stället för den vanliga
ersättningen för 8 hektoliter 25 liter säd,
som betydligt understiger
naturaförmånernas verkliga värde. Dessutom har
församlingen ålagts att åt B. i hans egenskap af

folkskollärare från och med nästa år vid
skolhuset uppföra en till fähus med
foderlada inredd ladugårdsbyggnad vid äfventyr,
att klaganden är berättigad att på
församlingens bekostnad uppföra ladugård och
anskaffa sommarbete och vinterfoder.

Utslag rörande klockares aflöning1.

Slimminge församling, Mim., öfverenskom
å kyrkostämma den 4? augusti 1878 med
klockaren och organisten C. M. Pehrsson,
att denne skulle i lön årligen åtnjuta 800
kronor jämte inkomsten af
klockareannex-hemmanet i Slimminge, hvilken kontanta lön
skulle utgöras på det sätt, att hvarje inom
socknen skattskrifven man erlade 50 öre
och hvarje skattskrifven kvinna 25 öre
samt återstoden utdebiterades å i mantal
satt jord efter fyrktalet. Å kyrkostämma
den 24 november 1891 förkastades väckt
förslag om berörda besluts upphäfvande
och klockarelönens utgående in natura.

Efter det Bengt Olsson och Nils Harwig
häröfver sig besvärat under yrkande, att, enär
församlingens beslut i afseende å sättet
för klockarelönens utgörande stode i strid
med k. förordningen den 2 november 1883,
samma beslut måtte undanrödjas samt
klockarens löneförmåner utgöras in natura
intill dess reglering af lönen i
öfverensstämmelse med nyssnämda förordning ägt
rum, hade länsstyrelsen genom utslag den
14 maj 1892 sig utlåtit,

att Bengt Olsson och Harwig, därest de icke
föredroge att ställa sig den år 1878 träffade
öfverenskommelser! angående klockarens i
församlingen löneinkomster till efterrättelse, ägde
att erlägga bidrag till klockarens aflöning i
enlighet med 15:e punkten i k. förordningen den
16 oktober 1723, i sammanhang hvarmed och
då upplyst vore, att klockarens i församlingen
löneinkomster icke blifvit i öfverensstämmelse
med föreskrifterna i k. förordningen 2
november 1883 reglerade, pastor i församlingen
erinrades att snarast möjligt gå i författning om
verkställandet af dylik reglering.

Kammarkollegium fastställde detta
utslag. Saken drogs inför k. m:t, som den
3 d:s i så måtto ändrat kammarkollegii
utslag, att Bengt Olsson och Harwig
lagligen icke bort frikallas från skyldighet att
ställa sig den å kyrkostämman den 4
augusti 1878 träffade öfverenskommelse till
efterrättelse.

Platsen skall ledigannonseras.
Sedan k. m:t den 2 augusti 1889 medgifvit,
att klockaresysslan i Holmedals församling
finge af vikarie uppehållas, till dess
densamma jämte organistbefattningen kunde
med folkskolläraretjänst inom församlingen
i vederbörlig ordning förenas, har nämda
församling under förmälan att ordinarie
folkskolläraren i församlingen N. Norelius
vore behörig till förstnämda två tjänster,
anhållit, att med den folkskolläraretjänst,
Norelius innehade, klockare- och
organistbefattningarna måtte såsom ordinarie
befattningar få förenas med skyldighet för
innehafvaren af de förenade tjänsterna att
dem en gång samtidigt afträda.

Vid föredragning häraf har k. m:t
funnit ansökningen icke föranleda annat
yttrande, än att den omständighet, att
Norelius är Ordinarie folkskollärare inom för-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0598.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free