- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
588

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 48. (622.) 29 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

588

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 48

Suppleanter för 1894:

J. Franzén, Lund..................... 192 röster,

B. C. Rodhe, Göteborg............... 180 »

R. Norén, Bollnäs..................... 150 »

Närmast i röstetal:

Joh. Thysell, Häglinge............... 56 »

Nils Lundahl, Lund.................. 34 »

L A. Lyttkens, Norrköping......... 33 »

N. Rosengren, Norrköping ......... 26 »

N. G. Ljunggren, Nyköping......... 24 »

Otto Salomon, Nääs.................. 23 »

A. Viderbäck, Uppsala............... 16 »

Otto Bejbom, Strängnäs.......___ 15 »

H. Nordqvist, Gäfle.................. 15 »

Joh. Ohlander, Göteborg............ 15 »

K. O. Sjölander, Asker................ 12 »

N. Öberg, Valbo........................ 11 »

Därjämte erhöllo 71 personer hvardera
l-8 röster. Inalles hade vid
centralstyrelsevalet röstats på 89 personer (i fjor
på 74).

#

Vid revisorsvalet hade aflämnats 1,758
godkända valsedlar (i fjor 1,918). Rösterna
föllo sålunda:

Revisorer för 1893:

N. Rosengren, Norrköping ......... l,656 röster,

A. Lindén, Stockholm............... 1,566 »

Nils Lundahl, Lund.................. 803 »

Suppleanter för 1893 :

G. M. Celander, Arboga .......___ 446 »

E. G. Vensell, Vallby ............... 171 ,»

Närmast i röstetal:

Alex. Jonsson, Stockholm ......... 86 »

Hjalmar Berg, dito......... 78 »

K. E. Lidholm, dito _____ 64 »

J. Hammarlund, Malmö ............ 55 >

B. J. Landegren, Eskilstuna ...... 44 »

J. P. Lindén, Stockholm............ 39 » ’

A. G. Vihlander, dito............ 38 »

K. A. Lindström, dito ............ 34 »

G. J. Gardell, Göteborg ............ 29 »

A. F. Liljeholm, dito.................. 27 »

P. Sörlin, Södertälje.................. 27 »

N. G. Ljunggren, Nyköping......... 26 »

Joh. Ohlander, Göteborg____.__ 21 »

E. Alström, Balingsta ............... 17 »

E. Hermansson, Svennevad......... 17 »

O. Bejbom, Strängnäs___.....___ 15 »

K. J. Karlsson, Granbergsdal...... 15 »

Dessutom erhöllo 115 personer hvardera
l-14 röster. Vid revisorsvalet hade
röstats på icke mindre än 137 personer
(i fjor på 108).

*Valprotokoll saknades från följande 13
kretsar:

Bollnäs-Arbrå*,

Hedesunda*,

Härjedalens,

Norra Ångermanlands*,

Norra Ölands**,

Skinnskattebergs,

Södra Marks,

Trosatraktens*,
Uddevalla-Fräkne,
Valbo härads**,
Vase-Fågelviks,
Y. Värmlands,
Öfre Fryksdals.

Valprotokoll hade däremot i vederbörlig
ordning ingått från 158 kretsar (i fjor från
151). Af dessa protokoll kasserades:

styrelsevalet inom Västerdalarnes-kretsen,
enär röster, afgifna på kvarstående
centralstyrelseledamot, godkänts;

revisorsvalen inom Karlshams-, Kinne-,
Norra Bjäre och Villåttinge-kretsarna, enär
röster, afgifna på nuvarande
cetralstyrel-semedlemmar eller suppleanter, godkänts.

* Har enligt referat i Svensk Läraretidning
förrättat val.

** Protokoll ankom ett par dagar efter
sammanräkningen.

Tjänstebrefsrätt för folkskollärare.

Från Nedre Fryksdals
skollärareförening har inkommit följande motion:

Till Centralstyrelsen för Sveriges
allmänna folkskollärareförening.

Såsom hosgående protokollsutdrag visar,
förekom vid Nedre Fryksdals
skollärareförenings möte den 14 sistl. juli äfven
frågan: »Hvad bör lärarekåren göra för
att få rättighet att i tjänsteärenden använda
tjänstefri m arken?» och beslöt mötet att
hänskjuta densamma till centralstyrelsen
för Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

En folkskollärare har ganska många
bref att afsända i tjänsteärenden. Några
sådana må ju påpekas. Han skall till
skolrådet insända förslag till läsordning,
statistisk uppgift litt. A. för sin skola, för
anteckning i skolåldersförteckningen
uppgift om i skolan inskrifna barn, och om
ett barn öfvergår till annan skola likaledes
underrättelse därom. Om större sjuklighet
skulle yppa sig, bör han därom underrätta
skolrådet eller hälsovårdsnämden, fastän
sådant icke är föreskrifvet. I åtminstone
en del reglementen är stadgadt, att läraren
skall månatligen till skolrådets ordförande
lämna skriftlig öfversikt af skolans
ställning samt hos skolrådets ordförande
anmäla sådana förseelser, hvilka icke kunnat
rättas genom de åtgärder, lärar.en själf
ägt vidtaga.

Om läraren är afsides boende, blir ofta
nödigt att härvid anlita posten. Men hvem
kan på förhand uttänka alla de fall en
lärare, i synnerhet en aflägset boende, kan
behöfva i tjänsten anlita posten. Obilligt
synes det vara, att han härför skall anlita
sin egen, nog ändock klena kassa, utan
borde väl han som många andra få
använda tjänstefrimärke. Om han så finge,
kunde han också underrätta ordföranden i
ett främmande skoldistrikt, om något barn
därifrån bevistade hans skola.

Med anledning häraf får jag vördsamt
anhålla,

att centralstyrelsen vidtager anstalter
för att Sveriges folkskollärare måtte
erhålla rättighet att i tjänsteärenden
använda tjänstefrimärken.
Sunne den 9 november 1893.

K. G. ffempel.

Ordförande i Nedre Fryksdals

skollärareförening.

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Gernandts konversationslexikon. Band. IV.
Haft. l-4 ä 50 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Haft. 40-43 å 25 öre.

Nordisk Tidskrift. 5:e haft. -
Hälsovännen. N:r 20. - Läsning för folket. 3:e haft.
- Tidning för trädgårdsodlare. N:r 11. -
Slöjdundervisningsblad från Nääs. N:r 7.

Från oktoberkyrkostämmorna.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Björn/unda, Södm.: Småskollärarinnans lön
höjdes från 300 till 325 kr.

Berfencfat, Gtbg: Läraren G. F. Holmqvists
lön höjdes från 700 till 800 kr., för hvilket
senare belopp delaktighet skall begäras i
pensionsinrättningen.

Norra Degerfors, Vbtn: En slöjdskola skall
inrättas från början af nästa år. Ersättningen
för vedbrand höjdes från 50 till 75 kr.

Locknevi, Kalm.: Lönen för läraren vid
Vrång-hults mindre folkskola höjdes från 300 till
350 kr.

Seglora, Älfsb.: Ersättningen för kofodret
höjdes till 100 kr.

Nättraby, Blek.: dito.

Granby, Mim.: För ordnande af
ventilationen inom församlingens fyra skolsalar anslogs
500 kr.

Össjö, Krist.: Småskollärarinnans lön
höjdes från 250 till 300 kr.

Björkeberg, Östg. .. Vid hvardera af
församlingens tvänne skolhus beslöts uppföra en
källare, en visthusbod och en vedbod.

Gamma/k//, Östg.: Fortsättningsskola skall
inrättas från och med början af nästa år, såvida
ett tillräckligt antal barn anmäler sig.

Åker, Södm.: Två småskollärarinnor
tillerkändes hvardera 50 kronors löneförhöjning.

Dödsfall.

J. Sjöstrand f. Den 21 d:s afled
klockaren och organisten i Enslöfs
församling Johan Sjöstrand i den höga åldern af
81 x/2 år. Han var född i Sjötofta 1812,
aflade organist- och kyrkosångareexamen i
Göteborg år 1833 samt tillträdde två år
senare sin befattning i Enslöf. Denna
plats skötte han med trohet och ordning
i 58 år och utan att anlita någon vikarie.
Inalles har han i 61 år innehaft ordinarie
tjänstebefattning. För ett par år sedan
erhöll S. guldmedalj för medborgerlig
förtjänst. Han efterlämnar en åldrig maka,
9 barn och 22 barnbarn.

Fria ord,

Plats har blifvit begärd för nedanstående
framställning angående tiden för
bekommande af hos öfverstyrelsen för Stockholms
stads folkskolor sökta tjänstgöringsbetyg.

Hos öfverstyrelsen för Stockholms folkskolor
ville undertecknade härmed framställa en
vördnadsfull förfrågan, huruvida det icke skulle
vara möjligt att erhålla tjänstgöringsbetygen
innan ansökningstidens slut. Detta har alltid
varit en önskan, men nu mer än någonsin,
sedan uttryck blifvit synliga sådana som detta:
»Det är ingen merit att söka, snarare
motsatsen»; ty det är ju allmänt kändt, att en annan
åsikt förut gjort sig gällande. Som nu
förhållandet är, står man i de flesta fall inför två
alternativ: låta bli att söka eller söka med
tanken att bli ansedd för Öfvermodig.

Vidare heter det: »Ingen bör söka som ej
anser sig mogen.» Hvem är då mogen eller
hvarpå grundar sig mogenheten? Icke är
antalet tjänsteår något bestämmande; därtill har
man haft för många bevis på motsatsen. Eller
grundar sig mogenheten på seminariebetygen?
Nej, då skulle ju de, som utgått med låga
betyg, aldrig våga anse sig mogna, hur nitiskt
och samvetsgrant de än arbetade inom skolan;
utan skulle de alltid vara predestinerade att
kvarstå som extra. Detta är ju emellertid icke
fallet, det visar sig årligen. Återstår således
tjänstgöringsbetygen, ty läkarebetygen bör man
aldrig tala om; därvidlag veta undertecknade
stundom icke, hvad man mest bör förvåna sig
öfver: den som begär friskbetyg, eller läkaren
som är beredvillig att lämna detsamma.

Men eftersom tjänstgöringsbetygen äro de

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0600.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free