- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
589

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 48. (622.) 29 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 48

SVENSK LÄBARETIDKENG-

589

bestämmande vid mogenhetens bedömande och
det med rätta, och ingen med uppsåt vill
öf-verträda en gifven tillsägelse, så vore
undertecknade särdeles tacksamma, om dessa betyg
erhölles så tidigt, att man sedan i enlighet
med dessa kunde handla efter bästa förstånd
både i afseende på sig själf och de yttranden,
som blifvit fällda.

Att öfverstyrelsen är beredvillig, om
möjlighet finnes, att tillmötesgå lärarepersonalens
önskningar, det är och har ju alltid visat sig
vara ett faktum, hvarför vi icke heller denna
gång tvifla på sakens lyckliga utgång för

Sökande.

Stockholm den 10 november 1893.

JULTOMTEN,

Skolbarnens jultidning,

har redan uppvaktats med skrifvelser från
j de små läsarne. I fjor kom första brefvet
från en 11-årig flicka i Nerke; i år är det
fyra syskon i Västergötland, som först varit
framme och tackat Jultomten för »den
trefliga tidningen och de vackra styckena».
Den ena tyckte bäst om Annas födelsedag,
»ty utaf Anna kunna vi lära oss att vara
snälla mot de fattiga», den andra menade
att den lilla, lilla gumman och hennes
lilla, lilla katt var det roligaste, den tredje
ställde »Lasse med träskorna», »Slug skall
man vara» samt »Lillens föreläsning»
främst, den fjärde åter är alldeles
tvärsä-| ker på, att »den lille smeden, som gör sitt
lockotif och sedan reser till sin mormor
på det och spisar pannkaka med sylt på»,
är det allra roligaste, och han hoppas,
»att till nästa jul få vi hämta en rolig
tidning igen».

Årets Jultomte har, så vidt vi
förnummit, mottagits väl på alla håll. Flera
lärare och lärarinnor, som erhållit de af
dem beställda exemplaren, hafva insändt
nya rekvisitioner. En lärare i Kronobergs
län, som rekvirerat 10 ex., beställde genast
efter framkomsten af dessa ytterligare 36 ex,

*Efter hand som tidningen färdigtryckts
och bokbindaren hunnit falsa och häfta
den, har utsändningen pågått. Från och
med den 20 november hafva dagligen 100
å 200 paket afsändts pr post eller pr
järnväg. I främsta rummet har expedierats till
dem, som begärt tidningen före den l
december; därnäst till alla, som rekvirerat
genom postanvisning. Under denna vecka
utsändas efterkrafspaketen, och torde vid
veckans slut kunna vara expedierade alla
beställningar, som ingått t. o. m. den 25
november.

Gifvet är, att vid en expedition af ett
par tusen paket, fel kunna uppstå. I
dylikt fall bedja vi att blifva härom
underrättade, då vi skola genast söka rätta felet.

Med anledning af ingångna förfrågningar
meddelas, att rekvisitioner mottagas
fortfarande, och expedieras de hädanefter i
den ordning de inkomma, så långt
upplagan räcker.

ffl^F* Ifall Ni önskar Jultomten,
så insänd rekvisition nu genast!

Adressen är endast:

Svensk Läraretidning, Stockholm N.

Pensionsbref,

utfärdade under oktober månad.
Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.645. A. Lundberg, Lilla Slågarp, Mim.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.646. M. Pettersson, Ambjörnarp, Älfsb.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.647. Ulla Lindberg, Undenäs, Skbg.

525 kr., fr. l jan. 1894.

1.648. H. M. Rosenberg, Risekatslösa, Mim.

478 kr., fr. l nov. 1893.

1.649. A. V. Ekman, Kumla, Östg.

525 kr., fr. l jan. 1894.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

552. /. N. Ljungmans änka, Vendel, Upps.

140 kr., fr. l aug. 1893.

553. ./. P. Holms änka o. l barn, Farhult, Mim.

210 kr., fr. l okt. 1893.

554. A. Brorssons änka, Långaröd, Mim.

140 kr., fr. l sept. 1893.

555. J. Eng mans ä. o. l barn, Hällestad, Östg.

210 kr., fr. l okt. 1893.

556. A. Johnssons ä. o. 7 b., Käflinge, Krist.

210 kr., fr. l okt. 1893.

557. A. Hanssons ä. o. 2 b., Gullholmen, Gtbg.

210 kr., fr. l juli 1893.

558. /. Lönngrens änka o. 4 barn, Ryda, Skbg.

210 kr., fr. l sept. 1893.

559. C.M. Strandbergs ä.o. 5 b., Själevad, Vnrl.

210 kr., fr. l aug. 1893.

Understödsbref,

utfärdade under oktober månad

från

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

41. Anders Andersson, V. Vingåker, Södm.

70 kr., fr. l juli 1893.

42. Olof Sigfridsson, Transtrand, Kpbg.

100 kr., fr. l aug. 1893

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Gabr. Ringa utsikt; billighetsskäl tala för
saken. Sök i godo förmå församlingen att
lämna ersättning.

Oviss. (L.) Ja.

Å. L. Tjänstledighet, som ej oafbrutet fort
far under helt läsår, frånräknas ej vid
tjänsteårsberäkning.

Henrik. Intet stadgande eller prejudikat.
Man bör härom öfverenskomma med
församlingen.

Kalle. 1) Ja. 2) Meningen är den af Eder
angifna. 3) och 4) Då dessa frågor äro rent
juridiska spörsmål (ej skolfrågor), kunna vi ej
upptaga dem till besvarande. 5) l kr. 25 öre.

R. 1) Beror på församlingens medgifvande.
2) Ja, till fyllda 16 år.

N. N. l j Lyckas nog ej, därest Ni icke har
fullmakt på denna tjänst. 2) Den 19 eller 26
juli.

H. T-l. 1) Genom tjänstgöringsbetyg,
skolrådsprotokoll o. s. v. 2) Ja, om dessa betyg
angifva tjänstgöringstiden fullständigt. 3)
Svanström & C:o, Myntgatan l, Stockholm.

E. L. N-e. Beror på skolrådet.

H. Vi känna ej annonsören, och det är
omöjligt för en tidningsredaktion att kontrollera
allt, som står i annonsafdelningen. Bäst att
vara försiktig.

L-s. Ja, tjänstledigheten får ej fortfara oaf
brutet helt läsår.

E. V, E. Prisdomarnes utlåtande väntas inom
årets slut.

H. A. 1) - 3) Bäst att underställa frågan
kyrkostämmans ompröfning. Denna låter det
nog blifva vid det gamla beloppet. 4) Kan ej
af oss uppgifvas, då vi ej hafva
markegångs-taxan för Edert län (torde finnas hos
kyrkoherden).

- L. - B. 1) Den l jan. 1899, 2) Ja.

Zakrisson. Nej.

J. P. L. l)-3) Nej.

X-x. Se ett utslag i dagens nummer.

Evald. Hos bestyreisen, adress Göteborg.

John. Laga tillträdestid blir i detta fall
nästa l juli, därest ej annorlunda
öfverens-kommes.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1893 kvitteras
(siffertalen inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1894): Finspångs 19
(7), Askers 25 (13).

Kassaförvaltaren.

Minneslista.

Dec. Vid kyrkostämma i denna månad väljas
revisorer för skolräkenskapernas
granskning.

- Under denna månad utbetalas 1/a års
pension till pensionstagare i
folkskollärarnes pensionsinrättning samt i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa.
2. S. Västmanlands lärareförenings möte i
Köping.

Familjenotiser.

Född.

Maria och Nils Nylanders son, Ousby
skolhus, 25 nov.

Död.

Lärarinnan Matilda Lundqvist, Bovallstrand,
12 nov., 54’/3 år.

Lediga tjänster.

Vid folkskolan.

V. Löfsta, Målnebo bruk, Vstm., 60 d. fr.
23 nov., 1. enl. 1., adr. Heby.

V. Frölunda, Gtbg, 60 d. fr. 25 nov., 1. enl.
L, adr. Mölndal.

Kalmar, lärarinna, 60 d. fr. 25 nov., adr.
Kalmar. (Se annonsen!)

Myresjö, Jönk., flytt., före 25 jan., 1. enl.
1., adr. Myresjö. (Se annonsen!)

Högdal, Sundby, Gtbg, 60 d. fr. 27 nov.,
1. enl. 1., adr. Näsinge.

Vikariat m. m.

Växjö, lärarinna, före 31 dec., adr. Växjö.
(Se annonsen!)

Vinslöf, Krist., före 16 dec., adr. Vinslöf.
(Se annonsen!)

Näsum, Axeltorp, Krist., före 15 dec., adr.
Näsum. (Se annonsen!

Ljusnarsberg1, Högfors, Öreb., genast, adr.
Hörk. (Se annonsen !)

Ö. Kärrstorp, Mim., före 15 dec., adr.
Bjär-sjölagård. (Se annonsen!)

Saxtorp, Mim., bitr. lärarinnetj., före 16
dec., adr. V. Karleby. (Se annonsen!)

Barkeryd, Jönk., flytt, före 15 jan., adr.
Barkeryd. (Se annonsen!)

Vintrosa, Lannafors, Öreb., lärarinna, före
31 dec., adr. Vintrosa. (Se annonsen!)

S:t Ibb, Mim., skoll.-, kl.- o. org.-tj., före
20 dec., adr. S:t Ibb. (Se annonsen!)

Vendel, Kisberg, Upps., före 31 dec., adr.
Vendelsby. (Se annonsen!)

Älfva, Gotl., före 10 jan., adr. Hemse. (Se
annonsen!)

Glanshammar, Öreb., fore 18 dec., adr.
Glanshammar. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Ljusnarsberg", Öreb., tre lärarinnetj., fore
20 dec., adr. Kopparberg. (Se annonsen!)

Tierp, Upps., lärarinna, före 31 dec., adr.
Tierp. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Barkeryd, Jönk., före 15 jan., adr.
Barkeryd. (Se annonsen!)

Järbo, Kungsfors, Gflbv lärarinna, före 15
dec., adr. Järbo. (Se annonsen!)

Elga, Vrml., lärarinna, flytt., före 15 jan.,
adr. Elga. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0601.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free