- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
602

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 49. (623.) 6 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

602

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 49

Vårt fosterland. Sång för en röst vid piano
af C. É. L. och för fyra stämmor af G. E. L.
Sthm, H. Sandbergs musikhandel. 50 öre.

Historiska, med el tidsromaner af G. Georg
Starbäck. Sthm, F. & G. Beijers
bokförlagsaktiebolag. Haft. l och 2 (början af Engelbrekt
Engelbrektsson) ä 25 öre.

Solstrålar från himmelen. Af Hester
Douglas. Öfversättning. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp.

Farmor. En berättelse för ung och
gammal af A. Vollmar. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 50 öre.

Svenskt för sn ml ing si (f efter reformationen af
G. Bergström. Sthm, Fosterlandsstiftelsens
för-lags-exp. 25 öre.

Föredrag för unge mån af pastor Daniel
Baker. Med förord af D. L. Moody. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 75 öre.

Tröst och råd. Ett hundra anderika
betraktelser ur utläggning äfver konung Davids
psaltare af Johan Arndt. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. l kr.

Vid vägkanten. Svenskt original af E. S. K.
Sthm, P. Palmquists förlag, l kr.

Närmare Gud. Af Th. L. Guyler. Sthm,
P. Palmquists förlag. 75 öre.

Visdom från Gud. Af O. Stockmayer.
Anteckningar från föredrag, hållna i London i
april 1893. Sthm, P. Palmquists förlag. 65 öre.

Återkomma de döda? Af en präst i engelska
högkyrkan. Sthm, Adolf Johnson. 75 öre.

Gamle skoler og gamle skolemestre. Små
bidrag til Norges folkeskoles historie, samlede
af A. Förfång. I. Trondhjem, A. Bruns
boghandel l kr. 20 öre.

En, hvar sin egen lärare af P. E. M.
Fi-schier. Haft. 19 och 20 ä 25 öre.

En hvar sm e>ten lagkarl af Sven Lindskog.
Haf’. 11 och 12 ä 25 öre.

Shaksperes Dramatiska arbeten. Haft. 26
-31 ä 25 öre.

En bok om. Sverige. Haft. 8-10 ä 25 öre.

Sveriges Rikes Lag. Godtköpsupplaga. 2:a
haft. 40 öre.

Underbara Resor, berättade af Jules Verne.
Ny illustrerad godtköpsupplaga. Haft. 45 o.
46 (början af Jorden rundt på 80 dagar) ä
25 öre.

Svenska psalm- och evangelieboken jämte de
af J. G. F. Haeffner utgifna koralerna.
Illustrerad praktupplaga. Haft. 39-41 ä 30 öre.

Bibel-samtal med ungdom eller Den heliga
skrift i enkelhet framställd för smått f<»lk af
pastor J. L. Sooy. Haft. 15 o. 16 ä, 50 öre.

Bt ana-Smedens Dikter. 3:e haft. 75 öre.

Verdandi. 5.e haft. - Vor Ungdom. 5:e
hseft. - Nordisk Tidskrift. 6:e haft. - Slöjd"
underi*i<ningsblad, från Nääs. N:r 9-10. -
Hälsovännen. N.r 22. - Djurvännernas tidning.
N:r tO - Svithiod. Illustrerad tidskrift. N-.r
l (profnummer). - Tidskrift för
folkundervisningen. Haft 3.

Rekvirera profnummer af
Svensk Läraretidning* för
utdelning" till lärare, lärarinnor
och skolvänner! Fås gratis
och portofritt.

Från Finland.

(Bref till Svensk Läraretidning.)
En allmän folkskollärareförening1.

Medan i vårt grannland Sverige en
allmän folkskollärareförening redan öfver ett
tiotal år verkat till
folkskollärarepersona-lons bästa och till folkskolans höjande,
har en sådan förenings åstadkommande i
Finland hittills utgjort endast en liflig
önskan. Redan vid allmänna folkskolemötet
i Ekenäs 1887 framkom förslag om en
sådan förenings bildande. Alla
närvarande folkskollärare och lärarinnor insågo,

hvilken stor betydelse en dylik förening |
skulle kunna utöfva på folkskolans
utveckling, hvarför förslaget ock enhälligt antogs.
Mötet utsåg en kommitté, åt hvilken
uppdrogs att utarbeta förslag, hvilket skulle
framläggas vid folkskolemötet i Jyväskylä
1890. Kommittén fullgjorde sitt uppdrag;
förslaget godkändes vid mötet men erhöll
icke sanktion af den kejserliga styrelsen.

Därmed var dock frågan icke fallen.
Den skulle förverkligas. Man insåg, att
folkskolan skulle lida, om icke en sådan
förening kunde bildas. För saken varmt
intresserade personer upptogo åter frågan,
nytt förslag utarbetades, och nu lyckades
man bättre. Den 20 juli detta år
sanktionerade kejserliga senaten »Stadgar för
Finlands folkskollärare- och
lärarinneförening».

Vid allmänna folkskolemötet detta år
valdes en interimsstyrelse, som utgöres af
följande personer:

folkhögskolläraririnan L Appelberg från
mellersta Nyland, folkskollärarinnan I. Verelius i
Helsingfors, folkskollärarne A. Juntto i Kaipiais,
A. Kohonen och K. W>rkko i Helsingfors samt
J. Virén i Askola. Till suppleanter utsagos
folkskollärarinnorna A. Jantzen, I. Molander
och Alli Trygg i Helsingfors.

Interimsstyrelsens första sammanträde
ägde rum den 16 sistl. september, och
valdes då till ordförande hr K. Werkko, till
vice ordförande fröken Alli Trygg, till
sekreterare hr A. Kohonen och till kassör
fröken I. Vegelius.

l dessa dagar utsänder styrelsen
föreningens stadgar jämte ett upprop till lan- j
dets alla folkskollärare och lärarinnor samt
andra för folkbildningen nitälskande
per-! söner att enhälligt ansluta sig till Finlands
j allmänna folkskollärare- och
lärarinneförening. Vi hoppas, att detta upprop icke
skall nå döfva öron. Våra folkskollärare
och lärarinnor, hvilkas antal torde uppgå
till 1,500, komma att bilda
distriktsföreningar, hvilka sedan ansluta sig till den
allmänna föreningen.

Till styrelsen har redan inlämnats
motioner, af hvilka följande två vunnit sty- j
relsens enhälliga bifall: 1) förslag om
anskaffande af material till en påtänkt finsk
folkbildningshistoria samt 2) upprättande
af ett finskt folkskolernuseum i
Helsingfors.

Början är alltid svår. Så äfven med
organiserandet af denna förening, men vi
hoppas kunna öfvervinna dem.
Naturligtvis vore det ännu svårare, om icke
Sveriges allmänna folkskollärareförening vore
oss en förebild. S. A. F:s stora
erfarenhet länder otvifvelaktigt äfven oss till stor
nytta.

*Akademiska feriekurser

efter mönstret af sommarkurserna i
Uppsala komma att under julen hållas i
Helsingfors. De börja den 28 instundande
december och fortgå med afbrott för
nyårsdagen till och med den 5 januari 1894.
Kurserna, bestående af föredragsserier
på svenska språket jämte förevisningar af
samlingar, äro icke afsedda för några vissa
personer: män och kvinnor af alla klasser,

intresserade för vetande, hälsas välkomna.
Dock hoppas man, att särskildt
lärarepersonalen vid folkskolor, folkhögskolor och
andra skolor, talrikt infinna sig.

De personer, som hittills lofvat
medverka, äro:

docenten d:r V. Chydenius: om dödsbo (4
föredrag);

professor Fredrik Elfving: om
kulturväxterna (4 föredrag);

docenten d:r R. Hult: Afrika och de nyaste
forskningarna i denna världsdel (4 föredrag);

docenten d:r G. Melander: om elektriciteten
och dess användning i det praktiska lifvet (4
föredrag);

docenten friherre Aug. af Sohn! té n: om den
kemiska energien, dess betydelse i naturen och
användning i det praktiska lifvet (4 föredrag);

professor M. G. Schybergson: om ståndens
uppkomst under medeltiden (4 föredrag); .

docenten d:r V. Sucksdorff’: om
bakteriesjukdomar (3 föredrag);.

docenten d:r V. Vasenius: om Franzén,
Tegnér och Runeberg (7 föredrag) och om
språkriktighet (3 föredrag).

Medlemskort, berättigande till åhörande
af samtliga föredrag, lösas med 8 mark.
För deltagare från landsorten anskaffas
billigt kvarter och billig kost. Alla
förfrågningar adresseras till doktor P.
Nord-mann i Helsingfors, som äfven mottager
anmälningar.

Ett kraftigt medel för anordnandet af
dessa kurser har varit det förhållandet, att
en af de finska deltagarne i
sommarkurserna i Uppsala hr Uno Stadius uti en
utgifven broschyr lämnat en liflig och
sympatisk skildring af dessa kursers uppkomst,
organisation och verksamhet.

W. # T.

Glöm icke att före julafton
prenumerera på Svensk
Läraretidning! All
prenumeration - äfven i Stockholm -
sker å närmaste postanstalt.

Dödsfall.

H. Blomberg" t- Den 26 november
afled i V. Ryds skolhus vid kyrkan
småskollärarinnan Hilda Blomberg i en ålder
af endast omkring 25 år. Hon anställdes
i V. Ryd 1889 och hade under de år, hon
tjänstgjort där, gjort sig känd som en
mycket duglig och nitisk barnalederska.
Därför tillvann hon sig med rätta barns och
föräldrars aktning och sympati. Vid
hennes tidigt öppnade graf står en sörjande
syskonkrets och många vänner.
Dödsorsaken var difteri.

Fria ord.

En fråga till dem det vederbör.

Utaf alla män (och kvinnor) »i staten» och
kyrkan ha. väl inga det så elastiskt ställdt med
s na förmåner, särskildt med husrum och
vedbrand, som småskollärarinnorna.

För att nu ta det sista först, så ha somliga
ved hela året, andra »under lästiden»; en och
annan, hvilken bor i skogsbygd liksom
undertecknad, kan få raska sig sommarbränsle,, hvar
hon vill i skogen - och sonJiga ha ingenting
alls.

Husrummet ställer sig ändå kvistigare.
Somliga ha två snygga och varma rum, andra ett,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0614.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free