- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
618

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 50. (624.) 13 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

618

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 50

bidrag af Zach. Topelius, G. D. af Wirsén,
Frithiof Holmgren, Edv. Evers, Ernst
Beckman, Daniel Fallström, Henrik Wranér, N.
P. Ödman, Amanda Kerfstedt, Hugo
Val-lentin, A. E. Goldkuhl, Charlotte Lindholm,
John Johnson, Emil Svensén, Johan
Nordlander, Henning Wendell m. fi.

Ett par tusen exemplar af Jultomten
1891 och Jultomten 1892 realiseras nu
till det billiga priset af 15 öre för enstaka
exemplar och 12 öre vid rekvisition af
minst 10 ex. Om på en gång beställes
minst 30 ex. af 1891 års Jultomte,
lämnas dessa ä 10 öre pr ex. - allt fritt
hemsändt.

Härigenom erbjudes alltså ett tillfälle
att till julen kunna för ett mycket ringa
belopp glädja de fattiga barnen. Men bäst
att insända rekvisition pr omgående.
Adressen är endast:

Svensk Läraretidning, Stockholm N.

Glöm icke att fore julafton
prenumerera på Svensk
Läraretidning! All
prenumeration - äfven i Stockholm -
sker å närmaste postanstalt.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

E. o. lärarinnor. Se under »Fördagen»!»

C. S. 1) Om genom läkareintyg slyrkes, att
man behöfver tjänstledighet, kan skolrådet ej
vägra dylik ledighet. 2) Läkareintyget torde
vara nog.

John O. Dylikt prejudikat finnes ej

C. E. N. 1) och 2) Ja, blott rekvisitionen af
statsbidraget sker före samma års slut.

S .. . d. Lagen bestämmer endast: »nödigt
bränsle», hvarmed väl får förslås så mycket
som åtgår till bostadens uppvärmning och för
köket. Klagomål rörande löneförmåner skola
ingifvas till länsstyrelsen.

Lr’Ue. Ja. Se under »För dagen»!

- M -. 1) Intet stadgande eller prejudikat.
2) Nej.

F. Ö. R. Följd. 1) Lärare vid mindre
folkskola kan uppsägas från tjänsten när som helst,
vare sig han är »ordinarie» eller vikarie. (Vid
småskola och mindre folkskola är ingen i
egentlig mening »ordinarie».) 2) Olika inom olika
län. 3) Genom sä skild ansökan hos k. m:t.

5. G. B. Till sin död.

Odcntjöbo. 11 Ja. 2) Helt understöd för
småskollärarinna är 150 kr. och utgår efter 55
lefnads- och 30 tjänsteår.

B. 23. 33. 1)-4) Hälften på hvartdera stället.

L .. m. Ja.

Nore. Vi hafva ej tillgång till de ol’ka länens
markegånystaxor och kunna sålunda ej uträkna
priset för Edert län. Nämda taxa finnes å
pastorsexpeditionen.

V/o/-. Räkna efter veckorna i almanackan.

Grön 1) Halfva årslönen. 2) Efter
undervis-ningsiiden.

H-n 93. Nej.

Just. Att tvista om en sak, som är så
påtaglig, är ju fuhkomligt gagnlöst. En hvar, som
är begåfvad med normal synförmåga och liksom
Ni tager fram vårt ,/yorår.shäfle, ser ju genast,
att här föreligger efterapuing - på vissa sidor
ända in i de minsta detaljer. OiginaJen till
de ifrågavarande dikterna firmas i Wirséns »Vid
juletid* (iryckt 1887), sid. 13, och i Rydbergs
»Dikter, andra samlingen» (iryckt 1891), sid. 11.

Roy ans. 1) Ej troligt. 2) Hos k. m:t.

Sveriges allm. folkskollärareförening-.

Följande medlemsafgifter för 1893 kvitteras
(siffertalen inom parentes angifva antalet pe-

dagogiska småskrifter för 1894): Frånö 16 (6),
Färs 26 (4), Kinds 22 (6), Klinte 18(10),
Söderala 21 (6), Valbo i Gäfleborgs län 24 (7).

Kassaförvaltaren.

Minneslista.

Dec. Vid kyrkostämma i denna månad väljas
revisorer för skolräkenskapernas
granskning.

- Under denna månad utbetalas 1/a års
pension till pensionstagare i
folkskollärarnes pensionsinrättning samt i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

16. Norrköpings folkskollärare förenings möte
i Norrköping.

23. Hessleholmstraktens lärareförenings möte
i Hessleholm.

Familjenotiser.

Vigde.

Axel V. Vestberg och Augusta L. Bengtson,
Filipstad, 3 dec.

Döde.

Lärarinnan Bengta Andersson, Skurup, 3 dec.,
50 år.

F. folkskollärarinnan Johanna M. E. Salin,
Stockholm, 10 dec., 83 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Refvesjö, Älfsb., skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60
j d. fr. 5 dec., skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 100
kr., adr. Svenljunga.

Lerbäck, Öreb., skoll.- o. kl.-tj., före 5 febr.
Vid folkskolan.

Viker, Ålfhytte, 60 d. fr. 6 dec., 1. 600 kr.
m. m., adr. Nora. (Se annonsen!)

Örkened, Krist., flytt., före 8 febr., 1. enl.
1., adr. Örkened.

Rö, Beateberg, Sthm, 60 d. fr. 7 dec., 1. enl.
L, adr. Rimbo.

Rasbokil, Upps., framd. f ören. m. kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 7 dec., skoll.-l. enl. L, adr. Rasbo.
(Se annonsen!)

Karlskrona stadsförsrg, en lärare- o. en
lärarinnetj., 60 d. fr. 9 dec., 1. 1,225 kr., adr.
Karlskrona.

Slattåkra, Oskarström, Hall., lärarinna, 60
d. fr. 9 dec., L enl. 1., adr. SJättåkra.

Stora Kopparberg", Korsnäs, 60 d. fr. 11
nov., 1. enl. 1., adr. Falun.

Vikariat m. m.

Gunnarskog, Vrml., före l febr., adr.
Gunnarskog. (Se annonsen!)

Ed, Vrml., före 31 dec., adr. Segmon. (Se
annonsen!)

Berga, Kron., genast, adr. Ryssby. (Se
annonsen!)

Rasbokil, Upps., före löjan., adr. Rasbo.
(Se annonsen!)

Hemsjö, före 15 jan., adr. Alingsås. (Se
annonsen!)

Äppelbo, Kpbg, bitr. lärarinnetj., före 31
dec., adr. Äppelbo. (Se annonsen!)

Ludgo, Södm., adr. Ludgo. (Se annonsen!)

Spelvik, Södm., adr. Ludgo. (Se annonsen!)

Grangärde, Kpbg, före 27 dec., adr.
Grangärde. (Se annonsen!)

Lerbäck, Lugnet, Öreb., före 25 dec., adr.
Lerbäck. (Se annonsen!)

Gustaf, Börringe, Mim,, genast, adr.
Bör-ringe. (Se annonsen!)

Sköfde, före 20 dec., adr. Sköfde. (Se
annonsen!)

Trollhättan, Älfsb., en lärare- och en
lärarinnetj., adr. Trollhättan. (Se annonsen!)

Stoekholms-Näs, Upps., bitr. lärarinnetj.,
före 31 dec., adr. Kungsängen. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Smedstorp, Tunby, Krist., före 31 jan., adr.
Lunnarp. (Se annonsen!)

Lyse, Gtbg., tre lärarinnetjänster, före 20
dec., adr. Lyse. (Se annonsen!)

Götlunda, Brännemo, Skbg, lärarinna, före
15 jan., adr. Tidan. (Se annonsen!)

Grangärde, Kpbg, flytt., före 27 dec., adr.
Grangärde. (Se annonsen!)

Vemdalen, Hån, Jmtl., före 31 dec., adr.
Vemdalen. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Fors, Gtbg, två lärarinnetj, före l febrv
adr. Kvistrum. (Se annonsen!)

Älfdalen, Kpbg, genast, adr. Älfdalen. (Se
annonsen!)

Dannäs, Jönk., lärarinna, flytt., före l febr.}
adr. Bolmsö. (Se annonsen!)

Torsås, Kalm., lärarinna, flytt., före 6 jan.,
adr. Torsås. (Se annonsen!)

Nydala, Jönk., två flytt, lärarinnetj., före l
jan., adr. Vrigstad. (Se annonsen!)

Grangärde, Kpbg, lärarinna, före 27 dec.,
adr. Grangärde. (Se annonsen!)

Ludgo, Södm., lärarinna, adr. Ludgo. (Se
annonsen!)

Tegelsmora, Upps., lärarinna, före 30 dec,
adr. Tobo. (Se annonsen!)

Vid andra -undervisningsanstalter.
Karlsbergs idiotanstalt, lärarinna, före
15 jan., adr. Gäfle. (Se annonsen!)

Prenumerera på Svensk
Läraretidning" före julafton!
Endast därigenom försäkrar man
sig* om att genast från årets
början få hvarje nummer
regelbundet.

ANNONSER

FÖRLOFVADE.

Oliver Vahlgreii,
FJ>!m Fahlström.

Jäder. Frinnaryd.

DÖDSFALL.

Att
min innerligt älskade maka

ANNA SOFIE,

född Magnusson,
efter en långvarig sjukdom stilla och
fridfullt afled i Stockholm den 11 december
1893 kl. 2,40 f. m. i en ålder af 35 år
4 mån. och 14 dagar, djupt sörjd och sak
nåd af mig, fader, systrar, släktingar och
talrika vänner, är min sorgliga plikt att
tillkännagifva.

Aron Lundén.

SAMMANTRÄDEN.

Hessleholmstraktens
lärareförening håller möte i Hessleholms skolhus
lördagen den 23 dennes med början precis kl.
10,45 f. m,, hvarvid förekommer:

1. Undervisningsprof inom småskolans
lärokurs.

2. Föredrag om »färdigheter och vanor» af
J. Franzén, Lund.

3. Om lämpligaste sättet för bestraffning i
skolor.

4. Huru bör gymnastikundervisningen
anordnas i folkskolor på landsbygden?

Sångare torde inöfva Svensk Läraretidnings
sångsboksnummer 2, 23 och 27.

Ortens lärare och lärarinnor samt öfriga
skolans vänner inbjudas.

Föreningens styrelse.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0630.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free