- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
631

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 51. (625.) 20 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 51

SVENSK LÄRARETIDNI1S1G,

631

tecknande af verkliga föremål får ske snarast
möjligt, och att dessa senare teckningar sedan
få tjäna till ledning vid arbetets utförande i
slöjdsalen.

- Om den första geografiundervisningen Öfver
-lades vid Norrköpings folkskollärareförenings
vintermöte den 16 d:s. Därvid framhöllos de
stora svårigheter, som möta vid den första
användningen af kartan, hvars beteckning vore
för barnen totalt främmande. Att börja med
borde män visa en karta öfver skolsalen och
dess inredning, så skolhuset med omgifning,
sedan sockenområdet och sist en del af länet,
innan man öfvergingo till provinskartan.
Under tiden gjordes barnen bekanta med de
viktigaste geografiska beteckningarnas betydelse.
Tillämpade man här regeln skynda långsamt,
skulle barnen utan tvifvel få intresse för detta
viktiga ämne.

- En liten julgåfva utdelades till öfver 100
barn - de mest flitiga och välartade af
församlingens omkring 1,000 skolbarn - vid
ter-minsafslutningen sistl. lördag med Ö. Eneby
skolor. Gåfvorna, som bestodo af ett sparkort
med därå placerade sparmärken, utgingo från
skolrådets ordförande vice pastor A. Ekberg.
- En större julklapp utdelades vid samma
tillfälle af läraren vid Sandbyhofs södra skola
till 10 barn (lika många gossar och flickor).
Denna bestod i en fullständig beklädnad åt
hvartdera barnet. Medel härtill hafva erhållits
hufvudsakligen genom uppsamlande inom
Norrköping och försäljande af obrukbara gamla
galoscher.

- Snålheten bedrar visheten, det fick en
församling på Öland erfara. Småskollärarinnan
begärde en famn ved som tillökning i sin
knappa lön. Skolrådet afslog hennes begäran,
kyrkostämman likaså. Då sökte och erhöll
lärarinnan en annan plats. Nu måste
skolrådet annonsera nära ett halft år och ehuru i
löneförmånerna utlofvades icke en utan två
famnar ved, såg det mörkt ut att få någon
lärarinna. Slutligen anmälde sig två sökande,
den ena befanns vara inkompetent, den andra
var - den förra lärarinnan. Skolrådet måste
nu antaga henne, och därpå förlorar
församlingen intet, ty hon är en duglig lärarinna.
Men snålheten fick sin förtjänta lön, skrifver
tidningen Barometern.

- Om den kvinnliga slöjden i Södermanlands
län lämnar länets slöjdinspektris, fröken
Emelie Nyberg, i sin afgifna berättelse följande
meddelanden. Under året hafva 29 skolor med
ett barnantal af 535 inspekterats.
Undervisningstiden har vanligen varit 120 timmar. I
5 af de inspekterade skolorna sköttes
undervisningen metodiskt, d. v. s. i enlighet med
den af slöjdnämden uppställda modellserien; i
8 tämligen metodiskt; i de öfriga 16 var på
grund af åtskilliga hinder ingen metod införd.
Främst i afseende på materiel och anordning
stodo skolorna inom Floda församling, särskildt
den i Bie. Lärarinnornas minimilön tycktes
vara 50 kr., för öfrigt växlade lönen rätt
betydligt Ganska stort intresse hade allmänheten
visat slöjden, men många gånger hade ett
opedagogiskt nit verkat hämmande på arbetet.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Centralstyrelsens årssammanträde

för 1894 tager sin början onsdagen den 3
instundande januari. Föredragningslistan
har följande utseende:

L Ärenden afgjorda af kretsarna 1893.

1. Införande af en begynnelsekurs i tyska
språket vid seminarierna.

2. Lärjungebibliotek.

II. Ärenden under fortsatt behandling.

3. Folkskolans plats i vårt skolsystem.

4. Lärarebildningens höjande.

5. L^rarebibliotek.

6. Den fortsatta undervisningen.

7. Undervisningsmateriel för folkskolan.

8. Bättre bibliska planscher.

9. Skolhälsovården.

10. Material till en svenska
folkundervisningens historia.

11. Insamlande af äldre skolmateriel.

12. Lönefrågan.

13. Högre pension från änke- och
pupillkassan.

III. Ärenden föreslagna att utsändas under

1894.

14. Den af kyrkomötet påyrkade
förändringen i folkskollärarinnornas rättsliga ställning.
(Strängnäs- och Stockholms-kretsarna.)

15. Rättshjälp för föreningens medlemmar
i mål, som röra dem i deras ställning såsom
lärare. ..(Ombudsmötet.)

16. Ökande af centralstyrelsemedlemmarnas
antal till 9. (Ombudsmötet.)

17. Rätt för folkskollärarne att i
tjänsteärenden använda tjänstefrimärken. (Nedre
Fryks-dals-kretsen.)

18. Likformiga tjänstgöringsbetyg öfver hela
riket. (Holmedals kretsen.)

IV. Ärenden rörande föreningens J’orvältning.

19. Beslut om centralstyrelsens
arbetsordning.

20. De pedagogiska resestipendierna
(utfärdande af bestämmelser rörande villkoren för
deras erhållande m. m.).

21. Föreningens småskrifter.

22. Ombudsmötets hemställanden rörande
öfriga medel för föreningens fortsatta
utbildning (upprop om ökad anslutning m. m.).

23. Kretsarnas beslut om ansvarsfrihet för
1892.

24 Redogörelse för föreningens ekonomi.

25. Kretsarnas beslut om arvoden för 1893.

26. Förslag om arvoden för 1894.

27. Val af tjänstförrättande inom
centralstyrelsen.

Ny kretsförening1.

Ystads skolförening är namnet på en ny
kretsförening, som stiftades den 7 sistl.
september och höll sitt första ordinarie
möte den 25 november. Kretsen räknar
20 medlemmar, alla från staden Ystad.
Ordförande är folkskolläraren Jonas
Nilsson. (Förut finnes inom denna ort
Ystadstraktens skolförening, hvilken hufvudsakligen
räknar sina medlemmar från landsbygden
kring Ystad.)

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Samlingarnas bok. Praktiska anvisningar
och råd vid anläggandet, ordnandet och
för-kofrandet af alla slags samlingar. Utarbetad
af D. S. Hector. Sthm, Albert Bonnier. Inb.
7 kr. 50 öre.

Grekiska guda- och hjältesagor, berättade
för ungdomen af Kåta Dalström. Sthm,
Albert Bonnier. 3 kr. 50 öre.

Onkel Adams Linnea. Ånyo utgifven i
urval. Fjärde boken. Sthm, Albert Bonnier, l
kr. 75 öre.

Snöflingan. Barnens jultidning. 4:e årgång
en. Sthm, Alb. Bonnier. 60 öre.

Två svenska gossars äfventyr bland
män-niskoåtare. Berättelse för yngre gossar af
Conrad Fristedt. Sthm, Albert Bonnier, l kr
50 öre.

y>Ned med vapnen!* En lefnadshistoria af
Berta von Suttner. Bearbetad för ungdom af
Toini Topelius. Sthm, Albert Bonnier. 2 kr.
25 öre.

Swedish sceneri/ and places of interest. Sthm,
Svenska turistföreningen. 50 öre.

Barnens Tidning. 36:e årgången. Med
talrika illustrationer och berättelser. Redigerad
af S. St. Sthm, Fosterlandsstiftelsens förlagsexp.
2 kr.

Det går en susning utöfver jorden,

utöfver berg, öfver djupan dal,
i varma södern, i bistra norden,

bland mänskobarn utaf okändt tal:
.»Frid vare Eder!-»

Den susning hörs uti vindens ilar,
i mörkan skog och vid enslig strand.

Den hviskar: Bort med de sorgepilar,

jag hälsar gladt ifrån Österland:

»Frid vare Eder!»

Och knappt v%l dödlig motstår den tjusning,
som ängeln så bringar mänsklighet:

det är förbrödringens skönsta ljusning,

som glimtar fram ifrån evighet:

.»Frid vare Eder!»

Frikostigt skänker han sina gåfvor,
ty hvar och en får sin skilda lott.

Men märkligt delar han lifvets håfvor,
ty mången arm får af honom blott:
.»Frid vare Eder!»

Men ljus och värme han likväl skänker
åt alla - dock uti tankens värld:

en minnets stjärna så klart nu blänker,
och varmt det känns invid hjärtats härd:
»Frid vare Eder!»

Må hopp och kärlek och helga minnen

ljuft välla fram uti julekväll
och tina upp alla frusna sinnen

uti palats och i torftigt tjäll:
»Frid vare E der h

Må frid i himlen och frid på jorden
beteckna skönt barnens högtidsfest,

och hvarje mänska, som barn än vorden,
lyss gladt till röst ifrån julens gäst:
»Frid vare Eder!»

Ack, sällsamt skönt dessa orden klinga

och mana ljuft uti fostrarns kall,
och svenska lärare därför bringa
sin hälsning ock uti hemmen all’ :
.»Frid vare Eder!»

Julius E-q-i.

Glöm icke att före julafton
prenumerera på Svensk
Läraretidning! All
prenumeration - äfven i Stockholm -
sker å närmaste postanstalt.

Fria ord.

Ett egendomligt beslut.

Vid Linköpings stifts tredje
folkskolläraremöte i Motala 1892 beslöts, att nästa möte för
stiftet skulle hållas ej såsom förut efter tre
års mellantid för att ej komma i kollision med
nordiska skolmötet i Stockholm utan om två år
eller 1894, och uppdrogs åt Norrköpings
folkskollärareförening att anordna samma möte.

Genom ett par östgötatidningar har man
emellertid fått erfara, att Norrköpings
folkskollärareförening på möte i lördags beslutat, att något
stiftsmöte ej skall anordnas i Norrköping
under nästkommande år. Af referaten att döma
hafva ej andra skäl framkommit för detta be-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0643.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free