- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
634

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 51. (625.) 20 december 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

634

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 51

Vikariat

vid Eriksbergs folkskola erhålles af lärare
eller lärarinna under nästa vårtermin och, om
platsen icke hinner att besättas med ordinarie,
äfven för höstterminen. Lön enligt lag.
Ansökningshandlingar insändas, till skolrådet i
Eriksberg, adress Broddarp, Älfsborgs län, före
denna månads utgång.

Eriksberg den 11 december 1893.
___________Skolrådets ordförande.

Manlig vikarius

åstundas för nästkommande termin vid
Masugnens folkskola i Gnarps socken (Gäfleborgs
län). Löneförmåner förutom fritt vivre: 30
kronor pr läsmånad och 20 kr. i reseersättning.
Insänd ofördröjligen ansökningshandlingar till

J. G. E. Thörnqvist,
adress Gnarp, Gäfleborgs län.
OBS.! Platsen kommer med det snaraste
att förklaras ledig.

Ett förmånligt vikariat

finnes vid Fröjeshmda församlings folkskola
af Uppsala län för nästkommande vårtermin
under mars-juni månader 1894 Reflekterande
hänvände sig till undertecknad under adress
Örsundsbro.
Fröjeslunda i december 1893

A. Thorsén.
Ordförande i skolrådet.

Lärarebefattningen

vid fasta folkskolan i Fröjeslunda församling
af Uppsala län kungöres härmed ledig. Årlig
lön 700 kr. jämte kofodersersättning och
vedbrand. Bostaden väl belägen. Sökande bör
hafva aflagt organist- och kyrkosångareexamen,
enär folkskolläraretjänsten kommer att förenas
med förenämda befattningar vid nuvarande
in-nehafvares Afgång. Organist- och klockarelön
310 kr. pr år. Ansökningshandlingar ingifvas
till kyrko- och skolrådet i Fröjeslunda under
adress Örsundsbro 60 dagar efter första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes tidningar.
Fröjeslunda i december 1893.

A. Thorsén.
Ordförande i kyrko- och skolrådet.

Vikariat.

Från den l februari tills vidare erhåller
examinerad folkskollärare, som tillika kan sköta
organist- och klockaretjänst, anställning som
vikarius vid folkskolan i Bolinsö. Betyg jämte
uppgift på löneanspråk utom fritt vivre sändes
före den 15 januari under adr. Skrea,
Falkenberg. Anders Börjesson.

Lärarebefattningen

vid Korsnäs folkskolas högre afdelning med
fortsättningsskola, att tillträdas den l
nästkommande juli, är till ansökan ledig under 60
dagar efter första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar. Lön enligt lag,
ersättning för kofoder 100 kronor. Vederbörliga
ansökningshandlingar insändas till Kopparbergs
skolråd, adress Falun.

Falun den 8 december 1893.
__________Skolrådets ordförande.

Förenade klockare-,
organist-och kantorstjänsterna

i Torups och Kinnareds församlingar af
Hallands län kungöras härmed till ansökning
lediga att tillträdas den l maj 1896.
Ansökningshandlingar, åtföljda af kompetens- och
prästbevis samt borgen för orglarnas skötsel
och vård, insändas till undertecknad inom
sextio dagar efter det denna kungörelse varit
införd första gången i Post- och Inrikes tidningar.
Lönen för alla tre tjänsterna utgöres af
boställe, ’/6-dels mtl Djäknebol i Torups socken,
med därtill hörande förmåner samt 400 kr.
kontant om året, och åligger det blifvande
innehafvaren att ställa sig till efterrättelse § 5 i
den för nämde tjänsteman gällande
lönereglering.

Torup den 28 november 1893.

Joh. Gadd.
Kyrkoherde.

Läraretjänsten

vid Rasbokils församlings i Uppsala län fasta
folkskola, hvarmed vid innehafvarens afgång
organist- och klockaretjänsterna komma att
förenas, tillträdes den l juli 1894. Se vidare
Post- och Inrikes tidningar.

Vikariat vid folkskola,

som under instundande vår kommer att med
ordinarie lärare besättas samt med lön enligt
lag, sökes före den l februari 1894 hos

Skolrådet i Gunnarskog

(Värmland).

Lärarinna med goda betyg

erhåller stundande vårtermin vikariat att
tillträda den 8 januari vid fast två-klassig
folkskola på landet, om vidimerade betygsafskrifter
sändas före nyåret under adress »Lärarinna»,
Erikslund. Lön 75 kr. pr månad. Platsen blir
till ansökan ledig denna vår.

En extra folkskollärarebefattning

vid fast mindre folkskola inom Grythytte
skoldistrikt är ledig. Lön 600 "kr. förutom husrum
och vedbrand. Hugade, kompetente sökande
äga att före den l februari 1894 inlämna
skriftlig ansökan, ställd till Grythytte skolråd, under
adress Grythyttehed.

Examinerad lärare eller
lärarinna erhåller vikariat vid fast folkskola i Ed,
Värmland. Lönen är 700 kr. för 9| månaders
undervisningstid, därjämte husrum och
vedbrand. Platsen tillträdes den 15 januari 1894,
och ansökningar insändas fore utgången af år
1893 till Skolrådets ordförande,
Segmon.

Ledig plats.

En lärarinnebefattning vid den invid Gäfle
stad belägna idiotanstalten Karlsberg blir ledig
den l april nästkommande år. Ansökningar,
åtföljda af betyg Öfver aflagda examina,
föregående tjänstgöring m. m. och ställda till
Styrelsen inom Gäfleborgs läns förening
för sinnesslöa barns vård, böra fore den
15 nästkommande januari insändas till
undertecknad, styrelsens sekreterare. Lönen
utgår med 250 kronor kontant jämte fritt vivre,
fri bostad, bränsle m. m.; och vill styrelsen
härmed upplysningsvis meddela, att bland de
sökande den företrädesvis kommer i åtanke,
som, utom andra för platsen lämpliga
egenskaper, företer intyg om väl vitsordad
tjänstgöring såsom lärarinna vid någon
idiotanstalt.

Fyra månaders ömsesidig uppsägningstid för
antagen lärarinna förbehålles.

Gäfle den 5 december 1893.

Aug. Nilson.
Lektor, adr. Gäfle.

En å två stationer,

Slätafly och Karsbo, flyttande
småskollärarinnebefattning med 300 kronors kontant lön
kan sökas före den 6 januari hos skolrådet i
Torsås, adress Torsås.

ll tvänne, genom innehafvarnes befordran
annorstädes, Jedigblifna tjänster vid fasta
folkskolan inom distriktet, den ena i
moderförsamlingen Ludgo. den andra i Spelmks
annexförsamling, hvilka båda tjänster med
enahanda förmåner komma att tills vidare på
förordnande återbesättas samt tillträdas den 15
februari 1894 kunna kompetente sökande,
såväl lärare som lärarinnor, skriftligen anmäla
sig hos skolrådet under adress Ludgo
(Södermanland).

Jämväl lärarinnetjänsten vid fasta
småskolan i Ludgo är till följd af sjukdom ledig att
sökas (med företräde för den som genomgått
kurs i kvinnoslöjd) hos skolrådet under
ofvanstående adress.

Till en biträdande
lärarinneplats i lägre afdelningen af Äppelbo folkskola
kuntfa ansökningar, åtföljda af nödiga betyg,
insändas till undertecknad inom innevarande
december månads utgång, under adress
Äppelbo. Årlig lön 300 kronor jämte husrum och
vedbrand. Årlig undervisningstid 30 veckor.
Ömsesidig uppsägningstid 3 månader.

Äppelbo den 5 december 1893.

A. Engborg.
Kyrkoherde, skolrådets ordförande.

Vikariat vid Örebro folkskola

under instundande vårtermin sökes af manlig
lärare före [’instundande januari. Lön efter
1,000 kr. pr år.
Örebro den 30 november 1893.

Skolrådet.

En småskollärarinneplats

vid fasta folkskolan i Öster-Åker af
Stockholms län sökes före 1893 års utgång hos
skolrådet under adress Åkersberg. Lönen är
300 kr., vedbrand och bostad. Den sökande
bor kunna biträda vid undervisningen i
folkskolan samt undervisa i kvinnlig slöjd.

Lärarinneplatsen

vid Brokinds fasta småskola i Vårdnäs s:n
sökes hos skolrådet, adr. Brokind, före den
l januari 1894. Lön 300 kr., husrum och
vedbrand. Undervisning i kvinnlig handaslöjd
ersattes f. n. med 25 kr. Ömsesidig
uppsägningstid 6 månader. Sökande, som kallas
att pröfva men ej erhålla platsen, få
resebidrag. (G. 24630)

Läraresysslan

vid Älfhytte fasta folkskola i Vikers
kapellförsamling af Örebro län är ledig, med
ansökningstid inom 60 dagar från första
kungörandet i Post- och Inrikes o tidningar samt
tillträde den l juli 1894. Ärliga lönen blir 600
kr., men 700 kr. för den som fem år
oförvit-ligen innehaft ordinarie tjänst; dessutom
förmånerna af bostad, bränsle, planteringsland
och kofodersersättning. På stället finnes
särskild småskola. Sökande, lärare eller
lärarinnor, må anmäla sig hos skolrådets ordförande,
adress Nora; och komma de tre å förslaget
uppförda att kallas till läseprof emot skälig
resekostnadsersättning ur skolkassan.

En ledigvarande plats

i en på två stationer flyttande mindre
folkskola sökes före den 15 december hos
skolrådet i Indal, Västernorrlands län. Platsen
tillträdes den 15 januari 1894. Lön 300 kr.
Indal den 28 november 1893.
Ordföranden i Indals skolråd.

En extra ordinarie
lärarinnebefattning vid Björnarbo folk- och småskola
sökes hos skolrådets ordförande i Huddunge
församling af Västerås län före den 31
december innevarande år. Befattningen tillträdes den
l februari 1894. Lästiden är nio
kalendermånader, fördelad i afdelningsläsning med
halfva tiden för folk- och deri andra hälften för
småskolan. Lönen utgår med &62 kronor,
husrum, vedbrand och kofodersersättning. En
kristligt sinnad bekännelsetrogen lärarinna
Önskas.

Huddungeby den 25 november 1893.

Skolrådet.

Folkskollärarebefattningen

vid Degeberg a fasta folkskola förklaras
härmed ledig till ansökan hos undertecknad
under nedanstående adress inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. Lön efter lag för 8 månaders årlig
undervisning. Undervisningsprof aflägges på
kallelse.

Vidtsköfle den 23 november 1893.

F. Styff.
Skolrådets ordförande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0646.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free