- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 13:e årg. 1894 /
55

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (631.) 31 januari 1894 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 5

SVENSK LÄRARETIDNING,

55

»Tjänsteår räknas med afseende på rätt
till understöd såsom fullt, därest läraren
därunder tjänstgjort minst 8
kalendermånader eller 3.4Va veckor. Med de år,
under hvilka läraren möjligen undervisat
kortare tid, verkställes en sammanläggning och
reduktion, med beräkning af 8 månader
på hvarje år.»

Nu förhåller det sig som bekant så,
att på åtskilliga ställen i vårt land, i
synnerhet i Dalarne, hafva församlingarna
på grund af särskilda ortsförhållanden
erhållit tillstånd att förkorta den årliga
undervisningstiden. På dessa orter
kunna alltså småskollärarne äfven med
bästa vilja icke få tjänstgöra 8 månader om
året. De komma alltså i fråga om
tjänsteårsberäkning i en ganska ofördelaktig
ställning.

I afsikt att härutinnan åstadkomma
en ändring hafva dalariksdagsmän i
såväl första som andra kammaren
framlagt motioner. Kyrkoherden C. Fr.
Pettersson samt biskop G. Billing och hr Liss
O. Larsson föreslå uti en inom första
kammaren väckt motion följande tillägg
till nyss anförda bestämmelse:

»Denna sammanläggning och reduktion
anställes dock icke med afseende på
lärarne i de församlingar, i hvilkas
undervisningstid k. m:t medgifvit inskränkning,
såvida dessa lärare årligen undervisat hela
den tid, k. m:t föreskrifvit.»

Motionen i andra kammaren är
undertecknad af hr Ollas A. Ericsson jämte
fem af de öfriga representanterna för
Dalarnes landsbygd äfvensom
riksdagsmannen för Härjedalen. I denna motion
föreslås, att tillägget till § 10 mom. l
måtte erhålla följande lydelse:

»dock må för lärare vid skolor, hvilka
till följd af* särskilda ortsförhållanden
åtnjuta lönetillskott af allmänna medel åt
sina lärare såsom för full tjänstgöring,
oaktadt den årliga undervisningstiden
understiger 8 månader, tjänsteårets längd
beräknas i enlighet med den för nämda
lönetillskotts åtnjutande fastställda årliga
undervisningstiden».

Det är att förmoda, att riksdagen skall
behjärta här påpekade förhållanden och
med anledning af motionerna förhjälpa
småskollärarekåren i Dalarne ur dess
nuvarande ofördelaktiga ställning i fråga
om tjänsteårsberäkning.

*I denna öfversikt af årets
skolmotio-ner må slutligen nämnas tvänne
framställningar, som röra de lägre tekniska
yrkesskolorna.

I afsikt att möjliggöra upprättandet af
dylika skolor på landsbygden föreslår
faktor C. O. Thor (nyvald riksdagsman
för Sköns tingslag i Medelpad) den
förändring rörande villkoren för
statsunderstödets åtnjutande, att vederbörande
kommun eller enskilde (dessa två ord
äro tillagda) skola tillskjuta lika stort
belopp som statsbidraget.

En höjning af själfva anslaget till
nämda skolor ifrågasattes af kronofogden

C. A. Bokström (understödd af 16 andra
riksdagsmän). Han föreslår, att det
nuvarande anslaget till de lägre tekniska
yrkesskolorna och deras inspektion
måtte höjas från 35,000 till 42,000 kronor,
på det att dessa för den praktiska
yrkesbildningen så viktiga läroanstalter må
kunna ytterligare utvecklas.
*Då hvad angår framställningar, som
röra själfva undervisningen m. m. (med
ett ord sagdt: alla förslag, som
remitteras till tillfälligt utskott), motionstiden ej
är begränsad, är möjligt, att ytterligare
en eller annan skolmotion kommer att
framträda vid årets riksdag.

Fortfarande ökas procenttalet

af de barn inom skolåldern, som
begagna folkskolan. Enligt hvad framgår af
den senast offentliggjorda statistiken,
hvilken gäller år 1892, uppgick procenttalet
till 91,30 mot 91,12 för år 1890. Af det
återstående antalet barn för år 1892
eller 8,70 % undervisades 1,88 % i
allmänna läroverk och specialskolor, 2,18 % i
privatskolor och 4,64 % i hemmen.
Folkskolan närmar sig sålunda allt mer och
mer målet att blifva en skola för hela
nationen. Hvad kan då vara naturligare
och angelägnare, än att de, som hafva
sig anförtrodt vården om fosterlandets
väl, också omsorgsfullt omhulda den
bildningsanstalt, på hvilken framtidens
gestalt och öden så väsentligen bero.

Inbjudning från England.

Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening har mottagit
följande inbjudningsskrifvelse från
öfver-sekreteraren i Englands allmänna
lärareförening (National Union of Teachers):

Jag har härmed nöjet inbjuda en
deputation från Eder förening att öfvervara
Englands allmänna lärareförenings 25:e
årsmöte, som skall hållas i Oxford veckan
efter påsk och kommer att taga sin
början måndagen den 26 mars. Det har
blifvit en praxis inom vår förening att på
detta sätt inbjuda representanter från
motsvarande sammanslutningar i Belgien,
Frankrike, Holland, Skottland och Irland, och
det skulle vara oss angenämt, om vi
blefve hedrade med närvaron af
representanter äfven från Eder.

Antalet utexaminerade
folkskollärare och folkskollärarinnor

har under de fem senaste året varit
följande:

Lära-År: Lärare: rinnor: Summa:

1889........................... 168 132 300

1890........................... 133 118 251

1891.......................... 133 85 218

1892..-.............-.......- 113 77 190

1993........................... 1U 88 202

Summa 661 5ÖÖ 1^61

Medeltalet utexaminerade pr år gör 132
lärare och 100 lärarinnor, summa 232.

Då för 5 å 7 år sedan folkskolan
årligen vann en tillökning af öfver 300 lä-

rarekrafter, rådde öfverbefolkning på
lärarebanan. Nu, sedan de
utexaminerades antal gått ned till 200 och därunder,
synes tillgången börja blifva väl knapp,
åtminstone i så måtto, att till de sämst
aflönade platserna få eller inga sökande
anmäla sig.

Stark omsättning.

Under de fem senaste åren hafva
utexaminerats följande antal
småskollärarinnor (i några enstaka fall manliga
lärare) :

Vid folk- Vid lands- Vid
pri-skolesemi- tingssemi-
vatsemi-Ar: na/ierna: narier: narier: Summa:

1889............ 74 408 158 640

3890............ 66 333" 125 524

1891............ 76 213 168 457

1892............ 94 374 157 625

1893............ 96 286 174 556

Summa 406 1,614

782 2,802

Alltså i medeltal 560 utexaminerade
om året.

Som för närvarande visserligen finnes
tillgång på småskollärarinnor, ehuru icke
i något större öfverflöd, vill det synas,
som om minst 500 småskollärarinnor
årligen behöfde utexamineras för att
behofvet skall kunna fyllas. Häraf
framgår, att omsättningen inom
småskollärarinnekåren är ovanligt stor.

Skolmän i riksdagen. Under förra
treårsperioden hade icke mindre än 30
skolmän säte och stämma inom riksdagen,
däraf 21 för den högre och 9 för den
lägre undervisningen.

Vid den nu började riksdagen är
antalet representanter för den lägre
undervisningen oförändradt eller 9, hvaremot
antalet skolmän, som kunna anses företräda
den högre undervisningen, minskats från
21 till 19. Inalles finnas alltså 28
skolmän i riksdagen.

I första kammaren sitta för närvarande
6 representanter för den högre
undervisningen, nämligen ecklesiastikministern O.
F. Gilljam (står kvar som lektor vid norra
latinläroverket härstädes), professorerna O.
J. Alin och K. H. Blomberg i Uppsala,
rektorerna /. A. Sandberg i Oskarshamn
och T. A. Säve i Karlstad samt lektor
H. E. Törnebladh.

I andra kammaren har den högre
undervisningen 13 representanter, nämligen
professorerna Curt Wallis i Stockholm,
S. J. Boethius i Uppsala .och A.
Wijfcan-der i Göteborg, rektorerna A. V. Nilsson
i Lidköping och Jakob Persson i Arboga,
lektorerna Sixten von Friesen och Magnus
Höjer i Stockholm, L. A. Eklund i
Norrköping, E. E. L. Darin i Malmö, O.
Elov-son i Karlstad, P. P. Valdenström i Gäfle
och S. J. Kardell i Östersund samt
läroverksadjunkten O. V. Vahlin i Falun.

Folkundervisningen har i samma
kammare nu liksom under förra treårsperioden
8 representanter, nämligen folkskollärarne
Fridtjuv Berg i Stockholm, A. F.
Liljeholm i Göteborg, G. V. Svensson i
Ryda-hölm, Jönk., Joh: s Andersson i Lysvik,
Vrml., J. Nordin i Hammerdal, Jmtl., och
J. E. Nordin i Sättna, Vnrl., förestånda-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:44:57 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1894/0059.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free