- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 13:e årg. 1894 /
56

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (631.) 31 januari 1894 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

56

SVENSK LÄKARETIDNING.

N:r 5

ren för Gudmundrå högre folkskola Joh.
Nydahl samt utgifvaren af Svensk
Läraretidning E. Hammarlund.

Slutligen hafva abnononskolorna
fortfarande en representant i denna kammare,
nämligen döfstumskoleforeståndaren E. A.
Zotterman i Vadstena.

(Bland andra kammarens ledamöter
märkas vidare åtskilliga f. d. folkskollärare,
såsom E. G. Fredholm i Saleby, A. F.
Broström i Kristinehamn och Ad. Ericson
i Ransta.)

Pedagogiska biblioteket härstädes

har under 1893 ökats med omkring 500
band och innehåller nu omkr. 11,800
band. Antalet besök, utlämnade boklån
och låntagare hafva äfven under år 1893
ökats och utgjort resp. 807, 871 och
150.

Bibliotekets väsentliga inkomstposter under
året hafva varit 500 kr., beviljade på förslag
af öfverstyrelsen för Stockholms stads
folkskolor, samt 230 kr., utgörande årsafgifter af
medlemmarne af sällskapet »Pedagogiska
bibliotekets vänner». Hela inkomstbeloppet
utgjorde 777 kr., under det att utgifterna
uppgingo till 1,278 kr. Bland utgiftsposterna mar
kas: inköp af böcker och tidskrifter 530 kr.,
bokbinderiarbete 115 kr., bibliotekariefonden
200 kr., vaktmästarearvode 170 kr., ved och gas
164 kr. Kassabehållningen har alltså minskats
med 500 kr. och utgjorde vid årets slut 208
kr. 82 öre.

Boksamlingen har ökats genom inköp,
gåfvor, depositioner och genom byte. Bland
inköpen märkes särskildt en samling
amerikanska skolböcker, som af bibliotekets
föreståndare, d:r N. G. V. Lagerstedt, förliden
sommar inköptes i Newyork hos »The
American Book Company», måhända den
största bokförläggarefirman för skolböcker
i Förenta staterna, och som genom firmans
tillmötesgående erhölls för blott en
tredjedel af bokhandelspriset

Gåfvor och depositioner bäfva kommit
biblioteket tillhanda från 70 olika håll,
myndigheter, inrättningar o. d., förläggare,
författare, utgifvare och enskilda personer.

Biblioteket, hvars lokal är
Regeringsgatan 79, hålles öppet tisdagar, onsdagar,
torsdagar och fredagar kl. 6-8 e. m.

Kyrkomötet och
folkskollärarinnorna. Östra Dals skolförening
behandlade vid sitt nyligen hållna vintermöte
följande fråga: »Är det af kyrkomötet 1893
framställda förslaget om en förändring i
folkskollärarinnornas rättsliga ställning, om
det förverkligas, till folkskolan? sanna
bästa?» Efter en liflig öfverläggning antogs
följande resolution såsom svar på frågan:

Mötet anser af följande skäl den ifrågasatta
förändringen lända folkskolan till skada i
stället för gagn:

1. Hufvudsyftet, som i diskussionen under
kyrkomötet antyddes vara att skaffa
kommunerna »mera band på sina tjänstemän», är ej
i skolans intresse, ej af behofvet påkalladt
och, om ett sådant »band» lades på de gifta
lärarinnorna, skulle jämlikheten och
maktlystnaden snart fordra, att liknande band äfven
lades på småskollärarinnorna, de ogifta lära
rinnorna och slutligen ock pä lärarne.

2. Den föreslagna lagbestämmelsen är så
sväfvande, att den lämnar rum för personliga
påtryckningar och den mest vidsträckta
godtycklighet.

3. Den är vidare alldeles öfverflödig för
skolans bästa, ty folkskolestadgans 32 §
innehåller full garanti mot oskicklighet och
försumlighet vid utöfvandet af lärarinnekallet.

4. Lärarinnan skulle genom den föreslagna
lagbestämmelsen fråntyingas en af sina
dyrbaraste mänskliga rättigheter, att bilda eget
hem, och hänvisas till ett för folkskolan och
lärarinnan allt annat än hälsosamt nunnelif.

5. De gifta lärarinnornas antal, i synnerhet
på landsbygden, är så, försvinnande litet, att
någon undantagslagstiftning för dem icke är
behöflig och således utan sann och verklig
båtnad för folkskolan.

6. Är kvinnan redan af naturen hänvisad
till uppfostrarekallet, så ökar äktenskapet
hennes skicklighet genom den rent pedagogiska
erfarenhet, hon däri vinner och som genom
henne kommer skolan till godo.

7. Moderskapet är beräkneligt så långt i
förväg, att vikarius lätt kan anskaffas. Härigenom
gifves till f al le^.för aspiranter på lärarinnebanan
att under den ordinarie lärarinnans ledning
föras in i sitt kall, hvilket gagnar aspiranten
och skolan, både den som tillfälligt skötes och
den aspiranten själf får som ordinarie.

8. Då lärarinnan enligt gällande lag själf
aflönar sin vikarius genom att till denna afstå
hela sin lön, förbrukas genom vikariatet ny
kraft i folkskolan och dubbelt intresse
nedlägges för densamma, utan att vare sig staten
eller kommunen därför betungas med någon
särskild utgift.

9. Den föreslagna lagförändringen är
däremot ägnad att trakassera lärarinnorna och
drifva det moderliga intresset ur skolan till
skada för både lär ar innebären och folkskolan.

Ett nytt folkskolehus invigdes i
Västerås den 25 d:s med stor högtidlighet
i närvaro af landshöfdingen,
folkskoleinspektören, lärarepersonalen samt en stor
skara barn och föräldrar m. fl.

Vid invigningens början gafs kanonsalut
från Djäkneberget, hvarefter de inbjudna
samlades i salar oeh kapprum.
Domprosten Björnström besteg talarestolen och
uttalade först skolrådets och församlingens
tack till byggnadskommitterade, hvarefter
han med ett längre tal, hvars ämne var
»några tankar om uppfostran», invigde det
nya skolhuset.

Sedan därefter en kör af skolbarn
under ledning af direktör Bolander sjungit
en hymn, lämnade domprosten en
kortfattad redogörelse för den nu invigda
byggnadens tillkomst.

Efter invigningshögtidlighetens slut gaf
domprosten middag för skolrådets
ledamöter, byggnadskommitterade och samtliga
lärare och lärarinnor vid stadens folk- och
småskolor m. fl.

Huset är byggdt i rohbaustil med
listverk af huggen kalksten och är
synnerligen fritt och vackert beläget på
Djäknebergets sluttning. Det är uppfördt i två
våningar jämte bottenvåning, hvilken
inrymmer värmeapparat, slöjdlokaler för
gossar, bostad för vaktmästaren samt ett stort
badrum. De öfra våningarna innehålla
hvardera sex lärosalar jämte rymliga
korridorer. Både salar och korridorer äro ljusa
och luftiga. Åtta af de förra äro afsedda
hvardera för 63 barn och de öfriga fyra
för hvardera 42 barn. Elektrisk belysning
är införd till värmeapparaten, i
vaktmästarebostaden samt i uppgångarna,
korridorerna och i fyra af lärosalarna.
Kostnaden för det hela belöper sig till 107,628
kronor.

Skolmötesberättelse. Vi hafva i
dagarna mottagit »Beretning om Danmarks
Laererforenings 4:e almindelige skolemöde».
Nämda möte hölls i Köpenhamn den 8-11
sistlidne augusti, således samtidigt med
det elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet i Göteborg. Berättelsen, som är
utgifven af mötets sekreterare Fr.
Thomas-sen, omfattar 344 sidor och innehåller
fullständiga redogörelser för under mötet
hållna föredrag och diskussioner samt den
i samband med mötet anordnade
utställningen af undervisningsmateriel. Mötet
var besökt af 2,357 deltagare, däraf
omkring 400 voro personer utom
lärarekåren. Vid mötets öppnande närvoro som
gäster konungen och flera af regeringens
medlemmar. Det allmännare intresse,
hvarmed de danska skolmötena omfattas från
samhällets höjder, visar sig ock uti
frikostiga statsbidrag, hvilket denna gång liksom
flera gånger förut uppgick till icke mindre
än 10,000 kr. (medan i Sverige
statsbidraget till dylika möten plägar vara 750
kr.). Bland å mötet förekommande
diskussionsämnen må nämnas:
lärarebildningen, Skolhygienen, lärarelönerna, skolornas
klassindelning, inspektionen samt åtskilliga
frågor inom den speciella
undervisningsmetodikens område.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskollärareljänst i
Halmstad: 1) A. H. Gasslander därstädes, 2) C. V.
Fredriksson i Säby, 3) G. A. Larsen i
Halmstad. (8 sökande.)

Valde. Till organist i Ö. Herrestad, Krist.:
folkskolläraren A. Mohlin därstädes.

- Till folkskollärare i Lägga, Sthm: J. G.
E. Thörnquist i Gnarp.

– Till lärare vid Håns folkskola, Vemdalen.
Jmtl.: L. O. Vestin i Kall.

- Till vik. organist i Hedvigs förs:g,
Norrköping: musikdirektör Anton Vidergren från
Skåne.

- Till vik. folkskollärare och klockare i
Broddetorp, Skbg: K. A. Abrahamsson i
Börstig.

- Till vik. folkskollärare och organist i
Säby, Vstm.: Karl E. Eriksson i Asker.

- Till vik. folkskollärare i Gamla Uppsala^
Upps.: B. G. Vahlström därstädes.

- Till vik. folkskollärarinna i Västerås:
fröken Byström.

- Till lärarinna vid Svenshyttans mindre
folkskola, Hidinge, Öreb.: Agnes Gustafsson i
Hidinge.

- Till lärarinna^vid Nytorps mindre
folkskola, Ramsberg, Öreb.: Anna K. Johansson
i Ed.

- Till småskollärarinnor i Ramsberg, Öreb.:
Ida S. Eriksson i Vintrosa och Anna L. Rahm
i Ramsberg.

- Till småskollärarinna i Hidinge, Öreb.:
Emma Pettersson därstädes.

- Till småskollärarinna i Karlskoga, Öreb.:
Märta E. Hjerdin i Gräfva, Vrml.

- Till småskollärarinna i Regna, Östg.:
Anna Hammardahl i Linköping.

- Till småskollärarinna i Njutånger, Gflb.:
Rut Hellström i Jättendal.

- Till småskollärarinnor i Nora: Augusta
j Johansson i Huddunge, fröknarna Lundin i
Till-l berga och Schultze i Arboga samt fru
Lind-1 gren i Högsbo.

- Till vik. småskollärarinna i Bollnäs, Gflb.:
Blenda Håkansson i Gäfle.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:31 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1894/0060.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free