- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 14:e årg. 1895 /
146

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 12. (690.) 20 mars 1895 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

146

SVENSK LÄRAEETIDNING.

N:r 12

af högt värde. - En skola med nämda syfte
är nu i verksamhet och väntas blifva af stor
betydelse för det arbete, stadens omkring 2,000
lärare fått sig anförtrodt.

Skolbild från Kina. Det mest
framträdande draget i en kinesisk barndomsskola är
d^et intensiva minnesplugg, som där bedrifves.
Åt utbildningen af lärjungens tankeförmåga
ägnas ingen nämnvärd uppmärksamhet. Hans
minne däremot öfvas, tills det erhåller en högst
onaturlig förmåga att fasthålla.

Inom skolan råder ett bedöfvande larm och
härskar en oinskränkt individualism. Hvarje
lärjunge har sin särskilda läxa, på hvilken han
läser så högt, hans röst medgifver/ och
alldeles obekymrad om och ostörd af sin granne,
som gör på samma sätt. Lärjungens uppgift
är att i sitt minne så inprägla en bok, att han
utan misstag kan ordagrant återgifva den från
pärm till pärm. När han tror sig hafva inlärt
en läxa, går han fram till läraren för att läsa
upp den. Denne har ofta att, under det han
är sysselsatt med att rätta skriftliga öfningar,
samtidigt förhöra 4 till 5 lärjungar, det vill
säga: lyssna på, huru de på en gång rabbla
upp hvar sin särskilda läxa. Men han
upptäcker misstag lika lätt som en van
orkesteranförare falska toner. Och när sorlet i skolan
för ett ögonblick tystnar, blickar han
automatiskt upp för att hindra lättjan vinna insteg.

Följden af ett sådant oaflåtligt mekaniskt
memorerande är, att lärjungarne i regeln växa
upp med tanke-, slutlednings- och
föreställningsförmågan fullständigt slumrande. Månne man
icke uti en sådan undervisningsmetod har att
söka förklaringen till mycket af den slöhet,
likgiltighet och kallsinnighet, som utmärka den
kinesiska rasen?

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

159. M. T. Se under »För dagen»!

160. Grundlig. Anvisningar rörande den
första undervisningen i modersmålet af J. M.
Ambrosius samt Läslära af I. A. Lyttkens.

161. Gerda -g. 1) Ja, Fredrik Sandbergs.
2) Topelius’ »Läsning för barn».

162. Rättvisa. 1) och 2) Härom våga vi
ej yttra oss. 3) Jo. 4) Nej, men inspektören
bör göra anmärkning i fråga om statsbidraget,
därest icke laglig lön utbetalas vid platsen.

163. Ape. Intet tydligt stadgande eller
prejudikat härom. Då undervisningens inställande
ej varit beroende af läraren, borde denne ej
vara skyldig »läsa igen».

164. Skåning. Icke ifall det blott är fråga
om några dagar.

165. E. G. 1) och 2) Det torde vara
säkrast att i vanlig ordning söka få reglementet
ändradt. 3) Se svaret 163!

166. /. G. L. Okändt för redaktionen.

167. Frans. Ja. Se folkskolestadgan, sjette
upplagan, sid. 46!

168. L- g. Nej, icke för biträde men
däremot för vikarie i enlighet med k.
kungörelsen den l juni 1894 (folkskolestadgan, sjette
upplagan, sid. 52-55).

169. X. Y. 95 procent af hel pension.

170. Vid. Det talas endast om »ett rum»,
alltså omöbleradt.

171. Klockare. Fjorårets riksdag beslöt
sådan ändring af kyrkolagen, att vederbörande
församling skulle äga besluta upphörande af
klämtning, »dock att helgemålsringning aftonen
före söndag och helgdag fortfarande skall äga
rum». K. m:t har emellertid vägrat sanktion
på detta beslut. Ecklesiastikministern fann
nämligen beslutet oformligt, enär
helgemålsringning icke är i kyrkolagen anbefalld.

172. E. 1) Ja, efter minst 15 tjänsteår. 2)
Jo. 3)-5) För att tjänsteåret skall få räknas
såsom fullt, måste lärarinnan tjänstgöra minst
8 kalendermånader och minst 20 timmar i
veckan. 6) »Legitimerad läkare» heter det, och
därmed får naturligtvis förstås i Sverige
legitimerad.

Lediga tjänster.

Förenade.

Bjuråker, Gflb., skoll.- och kl.-tj., framd. fören.
m. org.-tj., 60 d. fr. 15 mars, skoll.-l. enl. 1.,
kl.-l. 300 kr., org.-l. 200 kr., adr. Bjuråker. (Se
annonsen!)

Vid folkskolan.

Nora, Bro, Vstm., 60 d. fr. 15 mars, 1. enl. L,
adr. Tärnsjö.

Brösarp, Gussaröd, Krist., 60 d. fr. 15 mars,
adr. Brösar]3.

Ofvansjö, Åshammar, Gflb., 60 d. fr. 18 mars,
1. 600 kr. m. m., adr. Kungsgård.

Vikariat m. m.

Veinge, Hall., genast, adr. Veinge. (Se
annonsen!)

Risinge, Lolorp, Östg., genast, adr. Finspång.
(Se annonsen!)

Edsberg, Öreb., adr. Edsberg. (Se
annonsen !) ,

Godegård, Östg., genast, adr. Godegård. (Se
annonsen!)

Möja, Sthm, före 25 mars, adr. Möja. (Se
annonsen!)

Skärstad, Jönk., genast, adr. Lyckåsgård. (Se
annonsen!)

Vid mindre skola.

Örby, Haratången, Älfsb., vik., genast, adr.
Kinna. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Kinne-Vedum, Skbg, lärarinna, före l maj,
adr. Forshem. (Se annonsen!)

Vid andra undervisningsanstalter.

Kristinehamns elementarläroverk för flickor,
lärarinna, före l maj, adr. Kristinehamn. (Se
annonsen!)

ANNONSER.

SAMMANTRÄDEN.

Stockholms
folkskollärareförening sammanträder i
Landtbruksakademiens hörsal, Mäster-Samuelsgatan 43, lördagen
den 30 mars 1895 kl. 6,15 e. m.

1. Om forna tiders skoltukt och skolaga.
(Föredrag af hr O. Stenberg.)

2. Om undervisningen i zoologi ur
djurskyddsvänlig synpunkt. (Inledes af hr Axel
Blomqvist.)

LEDIGA TJÄNSTER.

En lärarinneplats

nid Kristinehamns elementarläroverk för flickor

med tjänstgöringsskyldighet 25 ä 27 timmar i
veckan i skolans förberedande och lägre
klasser. Kompetensvillkor äro att hafva
elementarskolebildning och hafva genomgått folk-
eller småskollärarinneseminarium. Lön 700
kronor, hvarjämte läroverket betalar stadgad
afgift i pensionsinrättningen för lärarinnor vid
Sveriges högre skolor för kvinnlig ungdom.
Ansökningar; ställda till styrelsen för
läroverket, skola vara insända före den l
nästkommande maj.

Ledigt,

Ett förmånligt skollärare- och
organist-vikariat genast till årets olut nära Stockholm.
Närmare meddelar Svensk Läraretidning, Sthm.

Vikariat

vid fast, förenad folk- och småskola erhålles
genast. Manlig eller kvinnlig vikarie mottages
och i nödfall äfven oexaminerad. Vikariatet
kommer troligen att fortfara hela läsåret. Lön
enligt lag. Ansökan till skolrådets ordförande,
Godegård.

Vikariat

vid fasta mindre folkskolan vid Haratången i
Örby församling af Älfsborgs län fiunes att
genast tillträda. Lön efter 350 kr., fri bostad
och vedbrand. Den härå reflekterande torde
snarast insända betyg till undertecknad.

Augusta Lindevall.

Lärarinna.
Olstorp, Kinna (Älfsborg län).

Vikariat

erhålles vid fasta folkskolan i Lotorp inom
Risinge församling af helst examinerad lärare
från 20 mars till l juli innevarande år. Lön
enligt lag. Ansökan, ställd till skolrådet (adr.
Finspång], insändes genast.

Två förslagsrum till lediga

folkskollärarebefaltningen

vid Nordviks fasta folkskola i Stenkyrka
församling å Tjörn sökas inom 60 dagar från den
10 dennes. Lön efter lag. Särskild småskola
finnes. Skolan är belägen i en mycket bebyggd
trakt ej långt från ångbåtsstation.
Höga & Tjörn den 6 februari 1895.

Hugo Crona.
Skolrådets ordförande.

Vikarie önskas,

manlig eller kvinnlig, för uppehållande af
undervisningen under 5 månader, l maj-l juli,
l sept.-30 nov. i Edsbergs församlings
folkskola vid kyrkan. Vivre lämnas af och
kontant lön uppgöres med undertecknad.
Edsberg, Örebro län, den 10 mars 1895.

J. A. Höglund.
Organist och folkskollärare.

Ordinarie läraretjänsten

vid fasta folkskolan invid kyrkan i Bjuråker
jämte därmed förenade klockaretjänsten
kungöres härmed ledig till ansökning inom 60
dagar efter det denna kungörelse finnes första
gången intagen i Post- och Inrikes tidningar.
Lärarelönen efter lag, klockarelönen 300 kro*
nor. Båda tjänsterna tillträdas den l juli
detta år och skola äfven båda samtidigt
frånträdas. Enär efter nuvarande innehafvarens
afgång äfven organisttjänsten (lön 200 kr.)
kommer att med de förra förenas, erfordras
kompetens äfvenledes för sistnämda befattning.
Ansökning, åtföljd af vederbörliga
kompetenshandlingar, ingifves under adress Bjuråker
(Norra Helsingland) till
Kyrko- och skolrådets ordförande.

Vikariat.

På grund af sjukdom önskas snarast möjligt
vikarie vid folkskola i Skärstad. Lön enligt
lag. Ansökningar med betyg insändas
skyndsammast till skolrådets ordförande. Adress
Lyckåsgård.

Till ordinarie lärare- eller
lärarinnetjänsten

vid Sunds fasta folkskola i Ramsjö församling
af Gäfleborgs län kunna kompetenta sökande
inom 60 dagar från det denna annons varit
införd i Post- och Inrikes tidningar anmäla
sig hos skolrådet. Lön efter lag. Såsom
ko-fodersersättning 100 kr. Skolsal, slöjdsal och
boningsrum i utmärkt skick. Läget vackert.
Undervisningsprof fordras af dem, som å
förslaget komma att uppsättas.
Ramsjö den 15 februari 1895.

C. O. Måhlén.
Kyrkoherde.

LärarinnebeMtningen

vid flyttande småskola i Oraninge sökes
hos skolrådet, adress Graninge, före den
15 instundande april och tillträdes vid
höstterminens början den l instundande
september. 300 kronors årlig lön jämte
husrum och vedbrand. Tre månaders
ömsesidig uppsägning.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 20:54:50 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1895/0150.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free