- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 14:e årg. 1895 /
229

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 19. (697.) 8 maj 1895 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 19

SVENSK LÄRARETIDNING.

229

- Till en folkskolläraretjänst i Nässjö, Jönk:
1) E. Söderlindh i Öfre Ullerud, 2) e. o.
folkskolläraren på platsen J. Ekner, 3) J. Viberg i
Norjeby.

Valde. Till klockare, organist och kantor
i Ö. Broby-Emitslöf, Krist.: R. Rasmussen i
Löfvestad med 8,639 röster. (S. Holm i Lund
erhöll 1,435 röster och H. Lundberg i Vankifva
876 röster; 20 sökande.)

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Öggestorp, Jönk.: vik. därstädes O. Tören
med 4,209 röster. (G. A. Lönnkvist i Ingatorp
erhöll omkr. 300 röster.)

- Till folkskollärarinna i Piteå: Zelma
Bäckström i Ala-Ljusne.

- Till folkskollärarinna i Flen, Södm.: Elin
Carlsson i Vingåker med 3,01J röster. (Amanda
Karlsson i Fryksände erhöll 1,655 röster.)

- Till folkskollärarinna i Norrbårke, Kpbg:
Anna Morin i Lilla Snöån.

- Till vik. småskollärarinna i V. Vingåker,
Södm.: Elfrida Andree i Göteborg. (4 sökande.)

Vid småskollärarinneseminariet i Ronneby hafva
af 87 inträdessökande 30 antagits.

- 7/77 fjärdingsman har Västerås-Barkarö
kommun utsett skolläraren därstädes P. Vallin.

- Vid Södermanlands läns folkhögskola har
till lärare under ingeniör Dusens tjänstledighet
för ett år antagits fil. kand. K. Schöldström.

- 7/77 landstingsman för Väddö och Häfverö
skeppslag, Sthm, är väld f. folkskolläraren
G. Sandqvist.

- For tryckning af det vid
folkskoleinspektörsmötet förra sommaren förda protokoll har
k. m:t utanordnat 453 kr. 83 öre.

- Seminarieadjunkten A. Lundskog i Falun
är af k. m:t utnämd till kyrkoherde i Getinge
och Refvinge pastorat, Halland.

- För skolhusbyggnader har Södertälje
stadsförsamling erhållit tillstånd att upptaga ett
amorteringslån å 70,000 kr. och Norra Åsums
församling, Krist., ett dito å 17,000 kr.

- Gosslöjden vid Stockholms folkskolor har
under tre veckors tid studerats af
folkskolläraren K. G. Almlöf från Kullerstad, Östg.
För ändamålet hade han erhållit stipendium
af landstinget.

- Endast en examen bör hållas om året i
folkskolan, nämligen vid läsårets slut, anser
Grästorps lärareförening. Vid vårterminens
slut bör en högtidligare afslutning förekomma
med examination i ett eller högst två ämnen.

- Två utländska damer, fru J. Ballet från
Schweiz och fru Kleriecewska från Polen, vistas
för närvarande i Stockholm för att studera
undervisningen i slöjd, handarbete och
gymnastik vid folkskolorna och andra läroanstalter.

- Ett guldur öfverlämnades den 28 april
till 14-årige klockaren och organisten J.
Cederlund, som under en tid af 5 månader skött
organistsysslan i Jonsbergs kyrka, Östg.
Gåfvan var ett bevis på församlingens belåtenhet.

- De kvinnliga folkhögskolorna hafva i
dagarna börjat sin verksamhet för året.
Elevantalet är i Grebbestad 38, å Lunneved 27, i
Molkom 30 (däraf en småskollärarinna), i Södra
Vi 40 och i Skurup 23.

- Folkhögskolan vid Molkom afslöt sin
vinterkurs den 25 april, hvarvid kyrkoherden A. U.
Bergh i vältaliga ordalag tecknade minnet af
Anders Fryxell som pedagog, historieskrifvare
och framsynt man på så många områden.

- Nytt skolhus skall, enligt kyrkostämmans
beslut, uppföras å Engö stadsdel i Kalmar.
Det kommer att inrymma 3 folkskole- och
2 småskolesalar samt bostad för en lärare.
Icke mindre än 300 skolpliktiga barn finnas
f. n. i denna stadsdel.

- En minnesgåfva erhöll folkskolläraren P.
A. Linderberg i Ignaberga, Krist., på sin 36:e
födelsedag af föräldrar och skolrådets
ledamöter, hvilka på detta sätt ville bringa honom
en enkel hyllning för hans 14-åriga arbete i
skolan.

- Hr August Abrahamsson på Nääs, som
under våren legat allvarsamt sjuk i sviter af
influensa, är nu i det närmaste återställd och
har redan kunnat företaga utfärder i vagn,
en underrättelse, som helt visst gläder alla
slöjdens vänner.

- Pä examensdagen erhöll skolläraren M.
Stoltz i Hammars folkskoja, Ingelstorps
församling, Krist., af skolrådsledamöterna en
servis i alfenid samt en penningsumma. Hr
S. har i 38 år tjänstgjort som lärare inom
församlingen.

- Afslutning ägde sistlidna måndag rum vid
fröken Hulda Lundins slöjdkurs härstädes för
utbildande af handarbetslärarinnor. I kursen
hafva 43 elever deltagit. Nästa kurs börjar,
enligt annons i dagens nummer, den 6
nästkommande september.

- En förening för ungdomens intellektuella
utbildning har stiftats på initiativ af
folkskolläraren Holmgren i Torpa, Vstm., vid ett talrikt
besökt möte därstädes. En kommitté tillsattes
att utarbeta stadgar för föreningen, inom
hvilken diskussioner och föredrag m. m. skola
förekomma.

- För 50-årig tjänst inom samma församling
har klockaren och organisten J. Nilsson i
Sätila, Älfsb., erhållit en genom subskription
inom församlingen åstadkommen gåfva af flera
silfverpjeser. Gåfvan öfverlämnades genom
kyrkoherden Been med ett tack till N. för lång
och trogen tjänst. Oaktadt sina 70 år sköter
N. ännu sin tjänst med full vigör.

- Påskmat och helgonskyld ingå af ålder i
de skånska klockarnes löneförmåner, där icke
på grund af nya löneregleringen ändrade
förhållanden inträdt. Klockaren i Vomb och
Veberöd har hos länsstyrelsen i Malmö låtit
lagsöka icke mindre än 71 hemmansägare i
Veberöds socken på grund af, att han icke
erhållit ifrågavarande förmåner.

- Förberedande valmöte med anledning af de
stundande valen inom Sveriges allmänna
folkskollärareförening hölls i går afton af de
lärarinnor, som tillhöra Stockholms
folkskollärareförening. Mötet räknade omkring 80
deltagare. Genom sluten omröstning uppsattes som
kandidater de tre afgående
centralstyrelseledamöterna hrr Fridtjuv Berg, Alfr. Dalin och
J. G. Söderberg med hvardera 75 röster samt
till de två nya platserna folkskollärarinnorna
fröknarna Augusta Larsson i Öxnered med 49
röster och Hanna Andersson i Stockholm med
42 röster. (Närmast i röstetal kom fröken
Hulda Lundin i Stockholm med 33 röster.)

- Hårdt agad af en skolrådsledamot blef
förliden höst en tolfårig skolgosse, tillhörande en
församling i närheten af hufvudstaden. Gossen
i fråga, som varit hemma några dagar för
potatisplockningen, blef af lärarinnan tilltalad
för skolkning. Anhållan om ledighet för
gossen hade af fadern sändts till skolan men
troligen ej blifvit riktigt framförd. Lärarinnan
anhöll vid gossens återkomst hos en
skolrådsledamot om hjälp att aga.gossen. Detta
utförde han så, att han utan föregående
ransak-ning tilldelade gossen örfilar och 13 slag med
rotting. Efter detta kunde gossen ej besöka
skolan på en hel vecka. Nyligen har häri för
reumatisk feber varit intagen på sjukhus i 6
veckor. Skolrådets ordförande har med
anledning af det skedda gifvit både lärarinnan och
skolrädsledamoten allvarliga föreställningar,
meddelar D. N.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Årsskriften

för 1895 föreligger nu färdig, och
utsändandet af densamma har börjat.
Årsskriften omfattar denna gång 116 sidor, däraf
förteckningen öfver föreningens 4,757
medlemmar upptager 60 sidor.

Två frågor utsändas i år till kretsarnas
behandling, nämligen:

1) om ändrade grunder för upprättande af
förslag till folkskolläraretjänst och

2) om lättare tillfälle för lärarekåren att
genom resor lära känna vårt land.

Utom redogörelse för dessa ärenden
innehåller årsskriften som vanligt
årsberättelse, redogörelse för af centralstyrelsen
och kretsarna behandlade ärenden,
revisionsberättelse m. m.

Minneslista för kretsordförandena.

Fore 25 juli 1895

skola kretsordförandena till centralstyrelsen
insända protokollsutdrag angående

1. Val af representanter vid
ombudsmötet i Stockholm. (I årsskriften har
genom tryckfel kommit att stå 25 augusti i
st. f. 25 juli.)

Före 1 november 1895

hafva kretsordförandena att till
centralstyrelsen insända bestyrkta utdrag af justeradt
protokoll rörande:

2. Beslut med anledning af
revisorernas hemställan om ansvarsfrihet för 1894
års centralstyrelse. (Sv. Ltg n:r 9.)

3. Val af fem ledamöter i
centralstyrelsen, hvaraf de tre med högsta
röstetalen valda behålla sitt uppdrag under åren
1896, 1897 och 1898 men de två öfriga
endast under åren 1896 och 1897.

De afgående äro: J. Gust. Söderberg i
Lidköping, Fridtjuv Berg i Stockholm och Alfred
Dalin i Huskvarna. Valet skall ske med
slutna sedlar. Icke valbara äro naturligtvis de
kvarstående centralstyrelseledamöterna A. F.
Skoglund, Emil Hammarlund, J. J. Dalstrom
och Joh:s Johansson. Den sedel, som vid
hopsummeringen befinnes innehålla något af dessa
namn, skall af kretsordföranden helt och hållet
kasseras och ej medräknas i valprotokollet.
I detta skola upptagas samtliga de valbara
personer, hvilka vid valet erhållit någon
godkänd röst, och för hvar och en af dessa icke
blott tillräckligen fullständigt namn utan
därjämte äfven adress och erhållet röstetal.
Val-protokoll, som i afseende härå är felaktigt,
måste vid valets afslutande af centralstyrelsen
kasseras.

Med afseende å centralstyrelse valet erinras
i årsskriften därom, att då kretsarna genom
sina i fjor fattade beslut ökade
centralstyrelseledamöternas antal med två,, så gjorde de detta
i det uttryckligen angifna syftet, att de redan
vid innevarande års val skulle utan svårighet
och utan fara för splittring kunna insätta
åtminstone två lärarinnor i centralstyrelsen.

4. Val af tre revisorer, af hvilka den
med högsta röstetalet valde tjänstgör tre
år, den därnäst följande två år och den
tredje i ett år.

För valet gälla samma bestämmelser som i
föregående punkt. Icke valbara äro samtliga
nyss uppräknade centralstyrelseledamöter
(såväl afgående som kvarstående) äfvensom
styrelsesuppleanterna för 1895, nämligen J.
Franzén, B. G. Rodhe och Rich. Norén.

5. 6. Beslut om arvoden åt
sekreteraren och kassaförvaltaren för 1895.

Centralstyrelsen föreslår, att samma arvoden
må bestämmas som för förra året eller 300 kr.
åt sekreteraren och 100 kr. åt kassaförvaltaren.

7. Uttalande i frågan om ändrade
grunder för upprättande af förslag till
folkskolläraretjänst.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:04 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1895/0233.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free