- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 14:e årg. 1895 /
550

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (720.) 16 oktober 1895 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

550

SVENSK LÄKARETIDNING.

N:r 42

frågade jag smickrad. »Jag vill leka med
dig», fortsatte han. »Men jag har just
ingen lust att leka», svarade jag
undvikande. »Alla tanter leka med oss»,
förklarade han envist.

Just i detsamma ringde emellertid
klockan, och barnen skyndade till sina
platser. Fröken Annerstein frågade, om jag
ville följa med till deras trädgård. Denna
var mycket anspråkslös: en stor sandhög,
några rabatter med blommor samt ett
tjugutal träd och buskar.

Barnen fingo själfva välja sysselsättning.
Några vattnade blommorna, andra bakade
kakor af sand och bjödo omkring, andra
byggde hus, andra åter gräfde kanaler.
Alla voro sysselsatta. Sedan barnen
tröttnat vid det själfvalda arbetet, samlades de
till gemensamma lekar, såsom änkleken,
blindbock m. fi. De voro alla muntra
och glada; någon lillgammal såg jag ej
till.

Berlin har 20 Kindergarten; de äro
tillgängliga mot en afgift per månad af

l -15 mark.

#

Den 24 augusti anlände jag hit och
under min vistelse här har jag bott i
»lärarinnehemmet», hvilket jag på det
varmaste vill rekommendera. Vi hafva i
allt varit 32 lärarinnor här: engelskor,
tyskor, polskor och ungerskor. Flera äro
gamla stamgäster, som bruka tillbringa
sina sommarferier här. Föreståndarinnan,
fröken Standy, är mycket älskvärd och
söker på allt sätt göra vistelsen i hemmet
behaglig. Så har under min vistelse
härstädes företagits en utflykt till »Sachsiska
Schweitz» samt en till Meissen, båda
mycket angenäma.

Folkskoleinspektör Eichenberg har äfven
varit mycket tillmötesgående. Han följde
första dagen med mig till två af de större
skolorna och bad rektorerna omändra
lektionstimmarna, så att jag kunde få se
gymnastik och gymnastiska lekar. Han
tillsade äfven herrar gymnastiklärare att visa
mi{f det bästa. Öfverallt har jag blifvit
tagen för yymnastiklärarinna, och då jag
sökt öfvertyga folk om att så ej är
förhållandet, har detta endast delvis lyckats
mig. Här i Tyskland få ej andra än
särskildt examinerade lärare och lärarinnor
undervisa i gymnastik.

Här i Dresden finnes ett seminarium
för utbildning af lärare och lärarinnor i
j detta ämne. Föreståndaren, turninspektor
Bier, omkring 55 år gammal, är en glad
och ungdomsfrisk man. Han leder
öfning-arna med de äldre. Under en veckas tid
har jag besökt denna anstalt 5 å 6
timmar dagligen. Hvad jag därunder
inhämtat, skall jag kanske säga något om uti
ett kommande bref.

Augusta Larson.

Fria ord.

Elevintagningen vid Kalmar seminarium.

Till Svensk Läraretidning.

Då en fullständig tystnad å min sida gent
emot de osannfärdiga beskyllningar, som en
anonym insändare G. -n i senaste numret af

Läraretidningen fått framställa med afseende
på förmenta missförhållanden vid intagandet
af elever vid Kalmar seminarium, möjligen
skulle på något håll kunna missförstås,
anhåller jag att för nämda läroanstalts skull få
meddela följande:

Det är icke sant, att t. f. rektor 1894;
telegrafiskt eller på något annat sätt frågade efter
plats vid annat seminarium för några här
godkända elever, som på grund af bristande
utrymme ej kunde mottagas.

Ingen enda af de inträdessökande, som vid
innevarande läsårs början för andra eller
tredje gången kommo åter till Kalmar seminarium
och nu i inträdesexamen godkändes, vägrades
inträde.

Alla de, som nu för andra eller tredje
gången undergingo inträdesexamen och vägrades
inträde vid seminariet, voro i ett eller anno t
ämne icke fullt godkända. (Att en
inträdessökande, som 1894 blef godkänd, kunde
underkännes 1895, förklaras till en god del däraf,
att inträdesfordringarna genom k. kung. 16/n
1894 icke obetydligt höjts.)

Det är verkligen sant, att flickor intagas,
hvilka icke förut sökt inträde. Tänk! Men
vid meddelandet häraf gör dig hr G. -n åter
skyldig till en osanning. Utaf de 7 elever, som
vunnit tillträde och äro födda 1878, är ingen
enda ens från Kalmar stift. Endast en, som
ännu icke fyllt 17 år, intogs. Det är väl
denna, som hr G. -n menar med den där
16-åringen, som enligt hans uppgift haft »ringa
eller ingen väg att resa för afläggande af prof».
Hon är emellertid från Helsingborg. Är det
kanske meningen, att vid seminarierna
företräde skall lämnas sådana, som haft lång väg
att resa för inträdesprofs afläggande? Det
låter så af hr G. -n’s resonnemang.

Beträffande allt det insidiösa talet om »den
förberedande kursen, som under
sommarferierna förekom vid inrättningen»,, hvarmed väl
lär menas seminariet, inskränker jag mig till
följande:

Folkskollärarne i Kalmar E. Svänsson
och N. Kroon begärde i våras att få referera till
mig i annons om en förberedande kurs för
inträdessökande till seminarierna, som de
skulle anordna i Kalmar. Jag villfor så mycket
hellre denna begäran, som personer ofta vändt
sig till mig med anhållan om lämplig lärare för
förberedelse för inträde vid seminariet. Då
emellertid annonsen om denna hrr Svänssons
och Kreons förberedande kurs kom att få en
vilseledande uppställning, ansåg jag till
förebyggande af allt missförstånd nödigt att
till-kännagifva, att jag ingen som helst del hade
uti anordnandet af i fråga varande kurs.
Detta mitt tillkännagifvande skedde genom
annons i Svensk Läraretidning i våras.

Nu är nog att beträffande denna kurs
till-ingen annan af seminariets
lärarepersonal har heller haft någon del däruti.
Sarn-ma förhållande gäller ett ifrågasatt
seminarium för utbildande af småskollärarinnor. Detta
liksom den förberedande kursen är helt och
hållen en folkskollärare-affär.

Seminariestadgan ålägger inträdessökande
i vissa fall skyldighet att förete intyg om förut
åtnjuten undervisning. Icke kan en lärare med
skäl klandras därför, att han vid
inträdesexamen gör sig underrättad om, hvilka
förstudier de sökande haft tillfälle göra.

Hr G. -n! Gud säger: Du skall icke bära
falskt vittnesbörd emot din nästa.

Jag får till sist förklara, att jag icke vidare
kommer att bemöta artiklar af den
beskaffenhet som hr G. - n’s.

Kalmar seminarium den 11 oktober 1895.

Joh. Vickbom.

Redaktionen vill härtill endast lägga den
upplysningen att från två skilda håll
klandrande uppsatser i det omskrifna ämnet
inkommit. Den första vägrade vi att införa,
enär den var hållen i allt för allmänna
ordalag för att kunna läggas till grund för
en diskussion i ämnet. Då sedan från
annat håll en ny artikel i ämnet inkom, i
hvilken bestämda sakförhållanden fram-

drogos och klandrades, funno vi det
riktigast att genom uppsatsens införande bereda
seminariet ett tillfälle att förklara sig
rörande åtskilliga rykten, som påtagligen vunnit
utbredning inom skilda delar af riket.

Utlandet.

Löneförbättring för folkskollärarne
Danmark.

Danska regeringen har den 9 dennes
till riksdagen inlämnat en proposition om
folkskolebudgetens höjande från nuvarande
900,000 till 2,400,000 kr. årligen.

Antager riksdagen regeringens förslag,,
skulle den danska folkskollärarekåren
särskildt på landsbygden få sina villkor ej
oväsentligt förbättrade, på samma gång
åtskilliga egendomliga aflöningsförhållanden
skulle försvinna. Utom kontant lön samt
bostad och vedbrand har en folkskollärare
i Danmark åtskilliga extra intäkter såsom
offer, boställsjord m. m. - oftast olika
för hvarje plats t. o. m. inom samma
skoldistrikt.

I regeringens proposition föreslås
bestämda löner. Lägsta begynnelselönen i
landsskolorna skulle i regeln vara 700 kr.
utom bostad och bränsle, som värderas
till 200 kr. Högsta begynnelselönen skulle
vara 900 kr. Under vissa förhållanden
skulle den lägsta begynnelselönen kunna
sättas 100 kr. lägre, 600 kr., eller 200
kr. högre, 1,100 kr. Härtill komma 4
ålderstillägg å 200 kr. efter resp. 5 års
tjänstgöring. För andre lärare och för
lärarinnor skulle lägsta begynnelselönen
vara 500 kr. och högsta 700 med é
ålderstillägg å 100 kr. efter resp. 3
tjänsteår. För småskollärarinnor
(forskoleläre-rinder) föreslås lägsta begynnelselönen till
400 kr. och högsta till 600 kr. med 4
ålderstillägg å 50 kr. efter resp. 3
tjänsteår. För andre lärare samt lärarinnor
och småskollärarinnor värderas bostad och
bränsle till 120 kr.

En landsortslärares inkomster,
inberäknadt bostad och bränsle, skulle sålunda
kunna slutligen komma att uppgå till
minst 1,600 och högst 2,100 kr.,
hvilka belopp ytterligare ökas med lönen
för kyrkotjänst, då sådan är med
lärarebefattningen förenad. Det slutliga
beloppet för lärarinna skulle blifva minst 1,020
och högst 1,220 kr. En
småskollärarinnas inkomster blefve lägst 770 och högst
970 kr.

I de större städerna skulle lägsta lönen
för lärare blifva 1,000 kr. och för
lärarinna 800 kr., hvilka belopp genom 5
lönetillägg skulle stiga till resp. 2,400 och
1,600 kr. Första ålderstillägget skulle
erhållas efter 2 år, det andra efter 3 och
de öfriga efter 5-årsperioder.

Om detta förslag antages, kommer det
danska skolväsendet beträffande
aflöningsförhållanden att rycka ett stort steg
framom det svenska. Detta gäller icke minst
den högst betydligt utsträckta tillämpningen
af principen om löneförhöjning efter
tjänsteår, i det att de genom lag fastslagna
ålderstilläggen skulle blifva 5 för städerna
och 4 för landsbygden.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 19:12:15 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1895/0554.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free