- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
8

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

8

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r l

Ansökningarna böra innehålla uppgift om
det önskade reseunderstödets belopp (dock
högst 500 kronor), de skolförhållanden, som
sökanden företrädesvis ämnar studera, de
trakter inom Sverige eller grannrikena eller
öfriga land, dit resan komme att ställas,
samt, för den händelse något icke
skandinaviskt land skulle besökas, ett af
sakkunnig person utfärdadt intyg om härför nödig
språkkännedom.

För möjliggörande af en rättvis
fördelning vore det önskligt, att hvarje ansökan
dessutom åtföljdes af sådana betyg eller
intyg, som af sökanden anses kunna i öfrigt
styrka hans kompetens, jämte uppgift å den
plan. enligt hvilken sökanden ämnar
bedrifva sina studier, samt å det förberedande
arbete, som han på förhand möjligen utfört
för att kunna för egen och för folkskolans
räkning draga tillbörligt gagn af resan.

Centralstyrelsen förbehåller sig att efter
tagen kännedom härom samt efter
inhämtande af de upplysningar, den ytterligare
kan anse erforderliga, efter bästa omdöme
bestämma hvilka af de sökande, som under
året böra af ifrågavarande pedagogiska
resestipendier erhålla del.

Den, som af sådant stipendium kominer
i åtnjutande, är skyldig att inom årets
utgång till centralstyrelsen ingifva en
berättelse öfver under resan gjorda pedagogiska
rön och iakttagelser.

Stockholm den 7 januari 1897.

Centralstyrelsen

för Sveriges allmänna folkskollärareCörening.
Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress lämnas utan afseende.)

1. En mångårig prenumerant. Ja, ett
nåd-år är genom kyrkolagen tillf or säkradt
klocka-reänka.

2. N. N. Är medgifvet deltaga med huru
inånga poem som helst. Men lämna
motsvarande antal narnnsedlar.

3. A. J. i H. Ja, förutsatt att
domkapitlet godkänner en dylik egendomlig
bestämmelse.

4. J. K-n. Härom inga närmare
bestämmelser.

5. Gösta. Dito.

6. A. B. Alldeles olagligt. Blir upphäfdt,
ifall klagomål anföras hos domkapitlet.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1896 kvitteras
(siffrorna inom parentes angifva antalet
pedagogiska småskrifter för 1897): Allbo (tillägg)
10, Södra Roslags 21 (10), Daga 20, Väster
Färnebo 27 (3), Lödöse-Torskogs 25 (3),
Trosatraktens 18 (2), Tierps 15, Södertörns 86,
Kungsbacka 26 (6), Skytts härads 44 (40),
Sydvästra Nerkes 9, Halmstadstraktens 51 (3),
Visby 31, Vikbolands 25 (2), Södra Nerkes

26, Norrköpings 74, Sköns-Alnö-Timrå 60,
Södra Ölands 23 (14), Stockholms 392 (132),
Hisings 33, Norra Tjusts 9 (5), Linköpings 30
(6), Vista 13 (10), Konga 16, Sydöstra
Värmlands 23, Landskrona 41 (13), Hessleholms

27, Säfsjö 13 (7), Ystadstraktens 34 (16),
Varbergs 19, Lyckeby 12 (6), Tonips (ny) 20,

Torna 24 (8), Ystads 30 (2), Bollebygds-Sätila
15 (15), Tveta 56 (4), Västra Gestriklands 24
(7), Ulricehamns 19, Östbo 31 (13), Norra Åsbo
27 (12), Tornedals 29 (29), Södra Helsinglands
14 (2), Lunds 56 (14), Kullens 14, Kalmar-N.
Möre 31 (19), Sollefteå 19, Sköfde’(ny) 22,
Frånö 33 (14), Ås kontrakts 26 (12),
Skinnskattebergs 25 (1), Norra Helsinglands 35 (2),
Sundsvalls 44 (14), Valkebo 30 (12), Västra
Helsinglands 33, Västerdalarnes 28 (22),
Sydöstra Skånes 2 (2) (tillägg), Oskarhamns 9,
Aspelands 12 (2), Karlskrona 58 (5),
Oppunda 61 (5), Bankekind-Skärkinds 20, Harjagers
41, Södra Inlands 16 (4), Malmöortens 23 (4),
Ö. Gestriklands 42 (8), Frosta 32 (5),
Göteborgs 102 (34), Askims-Säfvedals 31 (3),
Guldkrokens 62 (7), N. Vedbo-Ydre 21 (3), Bjäre
15, Torsburgs 11 (3), Albo-S. Gärds 30,
Ronneby 17 (4), Ö. Roslags 40 (20), Hedesunda
21, Bara 43 (12), Åhusortens 20 (6), V.
Jämtlands 32 (2), Orsa (ny) 18, Seminghundra 11
(3), Falu 53 (7), Hille (ny) 13, Nors pastorats
23 (2), S. Jämtlands 10, Öfverkalix 17 (2),
Karlskoga 35 (6), Mariestad-Kinnekulle l
(till-lägg), Helsingborgs 62 (37), V. Östergötlands
57 (4), Strängnäs 50 (3), Lidköping-Skara 18
(10), Lysekilstraktens 23 (19), Ljungby 53 (6),
Slite 14, S. Västmanlands 54, Rökeortens l
(tillägg), Gislaveds (ny) 12.

Kassaförvaltaren.

vensk [-Läraretidning-]
{+Lärare-
tidning+}

utsänder år 1897 sin

16s årgång.

program, pris, utgifningstider och
utstyrsel förblifva

oförändrade.

Öfver 700 stora kvartsidor
för det billiga priset af

3 fir. 50 öre<

prenumerera på närmaste postanstalt

»I* nu genast t!:

så slipper ]^fi vänta på ?dra
skolnyheter.

Minneslista.

Jan. Skolrådets ordförande skall under
denna månad (»vid början af hvarje år»)
upprätta förteckning öfver distriktets
skolpliktiga barn. (F. S. § 36.)

14. Tveta härads folkskollärareförenings möte

i Jönköping.

15. Före denna dag skall skolrådet till dom-

kapitlet insända uppgift å inom
skoldistriktet varande ordinarie
läraretjänster (F. P. I. Regi. § 47) äfvensom å
lärare och lärarinnor vid småskolor och
mindre folkskolor samt icke ordinarie

lärare och lärarinnor vid folkskolor
(Regi. för Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt § 29).

Familjenotiser.

(Kostnadsfria tillkännagifvandet)

Vigde.

Bernhard Johansson och Matilda
Andersson, Falun, 23 dec.

Döde.

Folkskolläraren och organisten Frans Evald
Sahlgren, Svinnegarn, 30 dec., 51V4 år.

Folkskolläraren K. J. Strand, Elmhult, 43 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Ramkvilla, Jönk., skoll.- (flytt.), kl.- o.
kyrkosångaret j., 60 d. fr. 29 dec., skolL-1. enl. L,
kl.- o. kyrkosångarel. 200 kr., adr. Årset.

Landa, Hall., skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr.
31 dec., skoll.-l. enl. L, kl. o. org.-l. 200 kr.,
adr. Asa station. (Se annonsen!)

Karda, Jönk., skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr.
2 jan., skoll.-l. enl. 1., kl- o. org.-l. 300 kr.,
adr. Karda. (Se annonsen!)

Vid folkskolan.

Ronneby landsförs:g, Häggatorp, 60 d. fr. 31
dec., 1. enl. L, adr. Ronneby. (Se annonsen!)

Norrsunda, Sthm, framd. fören. in. kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 2 jan., skoll.-l. enl. L, kl.-o.
org.-1. 300 kr., adr. Rosersberg.

Stenbrohult, Elmhult, Kron., 60 d. fr. 4 jan.,
1. enl. 1., adr. Diö.

^ Äppelbo, Kpbg, 60 d. fr. 4 jan., 1. enl. L, adr.
Äppelbo.

Jönköping, tre lärarinnetj., 60 d. fr. 4 jan.,
1. 1,000 kr., adr. Jönköping. (Se annonsen i
n:r 53!)

Östersund, lärare, 60 d. fr. 4 jan., 1. 1,200
kr., adr. Östersund. (Se annonsen!)

Skeda, Hultsäter, Östg., 60 d. fr. 5 jan., 1.
enl. 1., adr. Skedaborg.

Vikariat m. m.

Herkeberga, Upps., genast. (Se annonsen!)

Horn, Östg., flytt., före l febr., adr. Horn.
(Se annonsen!)

Bokenäs, Gtbg, flytt., lärarinna, före 15 jan.,
adr. Bokenäs. (Se annonsen!)

Vallby, före 25 jan., adr. Enköping. (Se
an-nonseii!)

Täby, Sthm, adr. Täby. (Se annonsen!)

Husby-Oppunda, Södm., genast. (Se
annonsen !)

Rättvik, Söderås, Kpbg, genast, adr. Rättvik.
(Se annonsen!)

Ljusdal, Gflb., bitr. läraret j., genast. (Se an- j
iionsen!)

Mille, Stigslund, Gflb., lärarinna, före 13 jan.,
adr. Strömsbro. (Se annonsen!)

Virestad, Kron., två flytt, t j., genast, adr.
Liatorp. (Se annonsen!)

8. Vi, Halsjöbo, Kalm., före l febr., adr. S.
Vi. (Se annonsen!)

Långelanda, Gtbg, lärarinna, flytt., 14 d. fr.
8 jan., adr. Långelanda. (Se annonsen!)

Räfvinge, Hall., genast., adr. Getinge. (Se
annonsen!)

Kyrkoköpinge, Mim., genast, adr. Fjärdingslöf.
(Se annonsen!)

Fardhem, Gotl., före 29 jan., adr. Hemse. (Se
annonsen!)

Forserum, Jönk., flytt., före 15 febr., adr.
Forserum. (Se annonsen!)

Ö. Ryd, Östg., före l febr., adr. Ö. Ryd. (Se
annonsen!)

Sundals Ryr, Älfsb., flytt., före 25 jan., adr.
Frändefors. (Se annonsen!)

Rasbo, Hammarby, Upps., lärarinna, före 29
jan., adr. Rasbo. (Se annonsen!)

Taxinge, Södm., före l febr., adr.
Taxinge-Näsby. (Se annonsen!)

Edsberg, Öreb., genast, adr. Edsberg. (Se
annonsen!)

Gärdhem, Älfsb., före l febr., adr. V.
Tunhem. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0012.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free