- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
36

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

36

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 3

ämne, må det däri lära blott hvad som är
oundgängligen nödvändigt, men de rikare
utrustade i samma ämne så mycket mera.
Barnantalet i klasserna måste för detta ändamål
minskas: ansvaret gent emot våra lärjungars
individualitet . är så ofantligt mycket större
än det emot vår egen. Det förra hänför sig
till framtid och eftervärld.

Några tankar om själfständighet

var ämnet för ett föredrag, som
folkskolläraren Aron Svensson nyligen höll vid
Tve-takretsens möte i Jönköping,

Kedan hos det späda barnet, yttrade talrn,
kan man upptäcka en sträfvan efter att reda
sig själft, hvilken yttrar sig på flera sätt.
Fostraren bör härvid komma barnet till hjälp
vid utvecklandet af de goda anlagen, men
kämpa emot och lära barnet att själft
bekämpa och upprycka ogräsfrön, ty »en slaf
är den, som usla lustar jaga». Denna kamp
underlättas genom umgänge med verkligt goda
och ädla vänner, liksom motsatsen inträffar
genom dåligt sällskap. I samhället måste hvar
och en få sin rätta plats i enlighet med sina
anlag för att kunna känna sig själfständig.
För sina förmän bör man visa aktning och
vördnad utan allt kryperi och fjäsk.
Själfständighet i ordets fulla bemärkelse är för
oss oupphinnelig. Vi behöfva alla något stöd.
Det starkaste stödet hafva vi hos den ende
absolut själfständige, hos Gud.

I diskussionen med anledning af
föredraget betonades vikten af, att läraren ej
genom en mängd detaljföreskrifter hindras från
ätt göra sin individualitet gällande, samt att
äfven åt barnen borde lämnas ett visst
spelrum för utvecklandet af
själfständighets-känslan.

Vilja bryter berg. I en fattig
torpstuga uti Landskronatrakten föddes And.
Lindskoug år 1859, tog 1881
folkskollärareexamen och blef ordinarie lärare 1885 i
Sjödikens folkskola, Svedala socken, Mim. Vid
36 års ålder, gift och fader till sex barn,
tog han som privatist studentexamen i Lund
med glänsande betyg, hvilket visar, att han
under sin tjänstgöring som skollärare ej
blott sysslat med nykterhetsföredrag och
varit flitig meddelare till ortens tidningar
utan äfven bedrifvit allvarliga studier. På
ovanligt kort tid tog han medikofilen och
torde redan i maj månad detta år vara
färdig med medicine kandidatexamen - ett
rekord, som knappast torde vara
öfverträf-fadt på läkarebanan, hvilken ju är en af
de längsta och dyrbaraste »lärda vägarne».

B. C. Rodhes jordfästning i
Gröteborg sistlidna söndags eftermiddag var
särdeles högtidlig. Den förrättades i S:t Pauli
kyrka af kyrkoherden N. Sandblad, som först
i en betraktelse öfver orden: »Salige äro de
döde, som dö i Herren» o. s. v. framhöll
några hufvudpunkter i den aflidnes
sträfvanden och lifsgärning.. Kyrkoherdarne P.
Lundén och E. Österman förrättade
altartjänsten. En af skollärare J. B. Bröden anförd
manskör af sjöng några sånger från
orgelläktaren, hvarifrån äfven fröken Axeline Mraz sjöng
arian: »Jag vet, att min förlossare lefver».

^Kyrkan var Öfverfull, och storartadt var
det liktåg, som därifrån följde den rikt
blomsterhölj da kistan till grafven. Här ljödo
åter sånger och upplästes verser. Tack och
farväl uttalades af seminarieföreståndaren
T. Lindeqvist å vänners och kamraters
vägnar, af direktör Rinman i missionsförening-

ens namn, af kyrkoherden Sandblad för
Svenska folkskolans vänners
förvaltningsutskott, af kyrkoherden Lundén med
framhållande af den hänsofnes verksamhet för
skolan och kyrkan, af Öfverläraren J. A.
Jarlen o. s. v. En stor mängd blommor
och kransar offrades på grafven, bland
andra en vacker krans från Göteborgs
folk-skollärar|ekår med inskrift: »Farväl och
tack för vänskap, godt kamratskap och godt
föredöme!»

Skolrådsvalen. Till kyrko- och
skolrådsledamöter hafva ytterligare valts
folkskollärarne O. G. Fernström i Lekvattnet,
Vrml., L. G. Öhqvist i Eskilsäter, Vrml.,
och C. Danielsson i Var m skog, Vrml.
Till skolrådsledamot är vald f.
folkskolläraren P. Ohlson i Åhus, Krist.

- Till suppleant i kyrko- och skolrådet
har utsetts folkskollärarinnan Sofia Johnsson
i Hannäs, Kalm.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till läraretjänsten vid Siretorps
folkskola, Mjällby, Blek.: 1) J. Vestlund i
Sorunda, 2) F. G. Nyman i Huaröd, 3) L.
Theorin i Lyngby.

- Till en folkskollärarebefattning i Ström,
Jmtl.: 1) e. o. läraren därstädes O. Sandström,
2) O. V. Moluiid i Of verhogdal, 3) A.
Simons-son i Floda, Södm.

Valde. Till folkskollärare i Ore, Kpbg:
J. Andersson i Leksand.

- Till lärarinna vid Högåsens folkskola,
Karlskoga, Öreb.: vik. därstädes Kristina
Asplund (ensam sökande).

- Till folkskollärarinna i Horn, Östg.: Hilda
Karolina Strandell i Öfver-Torneå.

- Till folkskollärinna i Rö, Sthm: Lydia
Nordbrandt i Umeå (enhälligt).

- Till e. o. folkskollärare i Eskilstuna: G.
Hilén i Bringetofta.

- Till e. o. folkskollärare i Västerås: K.
J. Bohlin i Sköfde och I. Fröier i Borgunda.

- Till e. o. folkskollärarirma i Borås: Ida
Johansson i Eemmene.

- Till e. o. folkskollärarinna i Motala
landsförsamling: vik. därstädes Signe Jonsson.

- Till vik. folkskollärare i Göteborg: O.
Björkman i Leksand och J. Fridlizius i
His-hult.

- Till vik. folkskollärare i Laholm:
pensionerade folkskolläraren C. Mellander i
Halmstad.

- Till vik. folkskollärare i Grenna: G.
Sahlström i Skatelöf.

- Till vik. lärare vid Aspa folkskola,
Linde bergsförsamling: E. Linder i Insjön.

- Till vik. folkskollärare i Köping, Kalm.:
C. M. Rydin.

- Till vik. folkskollärare i Ö. Espinge, Mim.:
C. O. Malmberg i Engelholm.

- Till vik. lärare vid Väfle folkskola, Jäder,
Södm.: C. A. Bröden i Berga, Kron. *

- Till vik. folkskollärare i Skeda, Östg.:
pensionerade folkskolläraren F. L. Boman
därstädes.

- Till vik. folkskollärare i Ö. Ullerud,
Vrml.: V. Haak i Lönneberga.

- Till vik. folkskollärarinna i Tolf ta, Upps.:
E. Vickman i Bollnäs.

- Till biträdande folkskollärarinna i S.
Fågelås, Skbg: Greta Larsson i Mofalla. (15
sökande.)

- Till lärare vid Näsets mindre folkskola,
Or e j Kpbg: Frik Jonsson i Katt vik.

- Till lärarinna vid Storhöjdens mindre
folkskola, Ljusnarsberg, Öreb.: Märta Lilja i
Kamsberg.

- Till småskollärarinna i Borås: Beda
Eriksson.

- Till småskollärarinna i
Öreb.: Anna Eriksson i Örebro.

. - Till småskollärarinna i Emitslöf, Krist.:
Emelie Nilsson i Karlshamn. (7 sökande.)

– Till vik. småskollärarinna i Falun: Olga
Haglund i Garpenberg.

- Till vik. småskollärarinnor i Motala
landsförsamling: Ebba Svensson i Norrköping och
Anna Gustafsson i Linköping.

- Till slöjdlärarinna i Jönköping: Augusta
Svensson därstädes.

En organistförening för Linköpings stift är
’rågasatt.

- folkhögskolan i Bollnäs räknar under nya
verksamhetsåret 34 elever.

- 14,000 lärjungar voro vid vårterminens
början inskrifna vid Göteborgs folkskolor.

- för en allmänt medborgerlig linje skall inom
Nya elementarskolan härstädes uppgöras plan
af en inom lärarekollegiet tillsatt kommitté.

- folkskolläraren Cyrus Granér i Brännkyrka
är vald till vice ordförande i
slöjdskolestyrelsen samt till god man för förmynderskap.

-*. Fyra nya skolhus skola i Råneå, Nbtn,
uppföras för ett sammanlagdt pris af 13,620
kronor.

- för skolhusbyggnad har Strängnäs
stadsförsamling erhållit k. m;ts tillstånd att
upptaga ett amorteringslån å 30,000 kr.

- Löneförhöjning från 350 till 400 kr. har
kyrkostämman på ansökan beviljat lärarinnan
vid Tveta församlings mindre folkskola, Vrml.

- För 10-dr/g trogen tjänst erhöll lärarinnan
vid småskolan i Vilske-Klefva, Skbg> vid
examen ’den 15 december ett guldur som gåfva
från församlingsborna.

- Till ledamot af Gartnersällskapet har
folkskolläraren Hj. Zetterlund i Markim-Orkesta,
Sthm, blifvit invald för sitt nit och intresse
om trädgårdsskötselns befrämjande.

- Seminarierektor J. H. Bergendal i Karlstad
har af domkapitlet erhållit förord till
rektorsbefattningen vid Uppsala
folkskolläraresemi-norium.

- Seminarieadjunkten E. J. Törnberg i
Karlstad har beviljats tjänstledighet under
vårterminen. Tjänsten uppehälles af fil. kand.
N. P. Nilsson.

- Kyrkostämman i Lima, Kpbg, har beviljat
två oexaminerade småskollärare och två
småskollärarinnor en löneförhöjning för hvardera
från 250 till 300 kronor.

- Till skodon åt mindre bemedlade och för
ordentlig skolgång kända skolbarn skall inom
Svedvi församling, Vstm., hundskatten
användas. Till sockenbiblioteket skola af samma
medel utgå 25 kronor.

- Vid småskollärarinneseminariet i Linköping
hafva af 70 inträdessökande 24 blifvit
antagna, i Hvetlanda
småskollärarinneseminarium 28 af 47 inträdessökande, i Örebro 30
af 63 och i Lund 28 af 113.

- Till föreståndare för Stockholms
alkoholistasyl å det vid Mälaren belägna Eolshäll
har blifvit utsedd folkskolläraren A. Enblom
i Uppsala, för närvarande medlem af
styrelsen för asylen Sans Souci därstädes.

- fortsättningsskola skall inrättas uti
Hyss-nå, Älfsb. Liknande skolor hafva äfvenledes
kommit till stånd uti Ljungarums församling,
Jönk., samt i Ny eds församling, Vrml., där
ej mindre än sex sådana skolor redan äro i
full verksamhet.

- folkskolläraren Nils Lundahl i Lund är invald
som styrelseledamot i det nybildade
»Bokförlagsaktiebolaget C. V. K. Gleerup». I
styrelsen sitta för öfrigt utom hittillsvarande
ledaren en representant för läroverket och två för
universitetet.

- Vid Kristianstads läns slöjdutställning,
hvilken hölls i Kristianstad den 12-14 d:s,
voro för gruppen skolslöjd till prisdomare
kallade bl. a. från Malmöhus län
folkskollärarne K. Holmqvist i Billinge och K. O.
Yd-ström i Helsingborg samt från Kristiansstads
län K. G. Englund i Ifvetofta, af hvilka deri
förre utsågs till ordförande. Af länets 65
slöjdskolor voro blott ett fåtal representerade
i utställningen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0040.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free