- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
46

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 4

Folk- och småskolorna.

Enligt de - jämlikt föreskriften i
folkskolestadgan den 20 januari 1882 § 67,
sådan den lyder i k. kungörelsen den 5
augusti 1892, saint k. cirkulären den 24
november 1882 och den 6 oktober 1893 - af
folkskoleinspektörerna och öfverstyrelsen f or
Stockholms stads folkskolor insända
uppgifter angående folkundervisningen funnos
år 1895 i rikets 2,385 skoldistrikt följande
antal folkundervisningsanstalter:

Fasta: Flyt-
Snm-tande: ma:

Högre folkskolor ............ 13 - 13

Folkskolor..................... 3,999 719 4,718

Mindre folkskolor............ 894 572 1,466

Småskolor "................... 3,403 1,570 4,973

Summa 8,309 2,861 11,170

De fasta skolornas antal har ökats med
201, medan de flyttande minskats med 62.
Tillökningen af skolor i det hela utgör alltså
139 (föregående år 142).

Vid skolorna voro anställda följande
antal lärare och lärarinnor:

Lara- Lara- Sum-

re: rinnor: ma:
Vid högre folkskolorna ... 14 - 14

» folkskolorna............ 4,606 2,077 6,683

» mindre folkskolorna... 259 1,217 1,476

» småskolorna ............ 302 5,487 5,789

Summa 5,181 8,781 13,962

Härtill komma 359 lärare och 488
lärarinnor, eller tillsammans 847, hvilka
undervisat endast i öfningsämnen eller handaslöjder.

Antalet lärare i läsämnena har under året
minskats^med 6, under det lärarinnekåren
förstärkts med icke mindre än 268, hvadan
lärarekrafternas antal i det hela ökats med
262 (året förut 252).

Antalet barn af 7-14 års ålder utgjorde
vid 1895 års slut 806,981, hvaraf 409,977
gossar och 397,004 flickor. Bland dessa hade

under året undervisats på något af

nedan angifna sätt ...... 741,662

» » ej åtnjutit sådan
undervisning........................ 57,373

hvarjämte uppgifter saknas om ...... 7,946

Summa 806,981

Bland de vid årets slut befintliga barnen
af 7-14 års ålder undervisades under året
i sina egna distrikts

fasta folkskolor.............___ 355,963

flyttande folkskolor ............ 57,798

fasta mindre folkskolor ...... 35,710

flyttande mindre folkskolor 29,297

fasta småskolor.................. 127,222

flyttande småskolor ............ 64,481

folkskolor, mindre folkskolor

och småskolor utom sina

egna distrikt.................. 16,001 686472

högre folkskolor........................... ’199

allmänna läroverk och fackskolor...... 11,962

skolor för abnorma barn ............... 914

enskilda skolor............................. 16,146

hemmen....................................... 25,969

Summa 741^662

Bland de vid årets slut befintliga barn
af 7-14 års ålder, hvilka under året ej
åtnjutit undervisning på något af ofvan
angifna sätt,

hade 10,103 inhämtat folkskolans mini-

mikurs,
» 29,210 aflagt godkänd afgångspröf-

ning samt
uteblefvo 3,388 till följd af sjukdom eller

naturfel och

» 14,672 af annan anledning.

Summa 57,373

Med inräknande af de under året aflidna
samt af dem, som voro öfver eller under
den ofvan angifna skolåldern af 7-14 år,
undervisades i högre folkskolor 278 samt i
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor
723,975 (ökning 6,472).

Utgifterna för högre folkskolor,
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor utgjorde
under år 1895 enligt ofvannämda uppgifter:

för lärares och lärarinnors

aflöning: kontant...... 9,102,072

in imtura... 1,103,642 10,205,714
» skolbyggnader och inventarier 2,655,734

» undervisningsmateriel ..........- 296,544

» öfriga behof........................ 2,441,144

"^mnmäri5^599,136

Utgifterna hade under året ökats med
767,593 kronor, medan året förut visat en
ökning å knappast tiondedelen af detta
belopp eller 73,307 kronor.

Lönetillskott af allmänna medel hafva
under år 1895 för aflönande af lärare och
lärarinnor vid folkskolor, mindre
folkskolor och småskolor utgått med tillsammans
4,253,731 kronor.

Till de 13 högre folkskolorna utgick
samma år statsbidrag med tillsammans 15,600
kronor.

Till aflönande af vikarier för 242
folkskollärare, som af sjukdom hindrats att
sköta sina befattningar, har under år 1895
utbetalats af allmänna medel tillsammans
42,245 kronor.

K. m:t har för år 1896 af därtill
anvisade medel beviljat understöd åt 45 äldre,
behöfvande folkskollärare med 10,000 kronor.

Fortsättningsskolorna.

Understöd har under år 1895 utgått till
lärares aflöning vid 973 fortsättningsskolor
(året förut 925) med 61,050 kronor.

Slöjdundervisningen.

Understöd har under år 1895 utgått till
2,483 skolor, i hvilket meddelats
undervisning i slöjd för gossar (föregående år],896
skolor), med tillsammans 185,236 kronor.

Folkhögskolorna.

På därom af vederbörande styrelser gjorda
ansökningar har k. m:t för år 1896 beviljat
understöd åt 26 folkhögskolor med
tillsammans 65,350 kronor. Enligt styrelsernas
berättelser hafva under nämda år i dessa
skolor undervisats 760 manliga och 451
kvinnliga, eller tillsammans 1,211 elever (ökning
85).

Till understöd åt mindre bemedlade
lärjungar vid folkhögskolor har k. m:t för år
1896 anvisat 15,000 kronor.

Landtmannaskolorna.

För år 1896 hafva statsbidrag utgått till
14 landtmannaskolor och 24 landtbrukskolor
förutom den vid Ultuna.

Tekniska undervisningen.

Vid tekniska högskolan utgjorde vid
början af läsåret 1895-96 lärjungeantalet 335.

Under läsåret 1895-96 utgjorde elevernas
antal vid tekniska skolan i Stockholm: inom
tekniska afton- och söndagsskolan 1,013, inom
tekniska skolan för kvinnliga lärjungar 320,
inom den högre konstindustriella skolan 67
och inom byggnadsyrkesskolan 38. Vid de
tekniska elementarskolorna i Norrköping,

Malmö, Örebro och Borås uppgick elevernas
antal samma år till 291. Vid tekniska
söndags- och aftonskolan i Eskilstuna
begagnades undervisningen af 150 lärjungar samt
vid fackskolan i samma stad för den finare
srnidesindustrien af 36 lärjungar.

Lägre tekniska yrkesskolor’, understödda
med statsmedel, funnos år 1896 på följande
platser, nämligen:

Södertälje, Uppsala, Nyköping, Norrköping,,
Jönköping, Kalmar, Visby, Karlskrona,
Karlshamn, Kristianstad, Malmö, Lund,
Helsingborg, Landskrona, Uddevalla, Vänersborg,
Borås, Lidköping, Karlstad, Örebro, Västerås,
Köping, Hedemora, Gäfle, Hudiksvall,
Söderhamn, Hernösand, Sundsvall, Umeå och Luleå
samt Tranås i Jönköpings län och
Kopparberg i Örebro län.

Abnormskolorna.

Vid seminariet å Manilla för bildandet
af döfstumskollärare voro under nästlidna
läsår intagna 6 elever (2 manliga och 4
kvinnliga). Vid läsårets slut aflades
afgångsexamen af 4 manliga och 4 kvinnliga elever,
hvilka under nämda läsår genomgått
före-skrifven Profårskurs. Därjämte aflade en
döfstumskollärarinna godkändt
undervisningsprof för vinnande af behörighet till
ordinarie lärarinnebefattning vid sådan
döfstumskola, som afses i lagen den 31 maj 1889.

Under läsåret 1895-96 undervisades vid
anstalterna för öfveråriga döfstumma 122
elever, hvaraf i Vadstena 37, i Skara 43
och i Bollnäs 42.

Vid institutet för blinda å Tomteboda
voro under sistlidna läsår intagna 85 elever,
hvaraf 42 gossar och 43 flickor. Två
lärarinnekandidater hafva under läsåret
genomgått Profårskurs.

Vid blindskolan i Växjö voro under
sistlidna läsår intagna 28 lärjungar, 19 gossar
och 9 flickor. Vid handtverksskolan i
Kristinehamn undervisades under samma läsår
18 lärjungar, 15 manliga och 3 kvinnliga.

Vid skolhemmet i Vänersborg för blinda
döfstumma hafva under sistförflutna läsår
6 elever åtnjutit undervisning.

Till uppehållande af döf stum skolor har
för år 1896 beviljats ett belopp af 180,926
kr. 25 öre.

Af anslaget till uppfostringsanstalter för
andesvaga barn har för 1896 tilldelats
understöd åt 16 sådana anstalter med tillsammans
46,800 kronor, och hafva samtliga dessa
anstalter blifvit under år 1896 inspekterade.
Därjämte hafva af samma anslag utgått 6,000
kronor till bildande af lärare vid
ifrågavarande uppfostringsanstalter.

Riksdagen.

Pedagogisk utbildning för
prästkandidaterna.

Då prästen såsom ordförande i skolråd
och kyrkostämma har att deltaga i
handläggning af ärenden rörande
folkundervisningen och dithörande anstalter, har man
inom ecklesiastikdepartementet ansett det
vara synnerligen önskvärdt, att han redan
under studietiden kunde erhålla någon
insikt i folkskolans organisation och
arbetssätt samt ernå ett på erfarenhet grundadt
omdöme i hithörande frågor och någon
öfning att undervisa i de uti sagda skola

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0050.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free