- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
72

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

72

SVENSK LÄRARETIDNING*

N:r 5

småskolan. Skollokalerna hafva däremot ej
ökats i proportion, utan måste dubbelläsning
fortfarande äga rum. Församlingen äger ej
mer än 7 lokaler, som äro användbara till
skolsalar, och egna sådana saknas för 9 klasser,
3 slöjdskolor för gossar, l för flickor och för
skolkök, hvadan byggnadsfrågan tarfvar snar
lösning.

- Om enkel praktisk ventilation i bostäder
och skolsalar höll förste läraren i Nikolai
folkskola d:r Sv. Nilsson i fredags ett föredrag
vid ett möte inom »Samfundet för
befrämjande af ett naturenligt lefnadssätt». Tahn
redogjorde därvid för det af honom uppfunna,
uti Svensk Läraretidning förut omtalade
ventilationssystemet för bostäder och skolsalar,
hvarjämte han förevisade en af honom gjord
modell, där man kunde se huru systemet borde
tillämpas. Ingeniör Dahlgren, som undersökt
de skollokaler, hvarest ventilationen användts,
gaf sitt erkännande åt systemet såsom
förtjänstfullt för förbättring" af luften i gamla
lokaler. Varmluftssystemet med
centralventilation vore utan all fråga lämpligare i nya
lokaler.

- Reliefkartor förordades i det
inledningsföredrag »om den första
geografiundervisning-eii», som hölls af hr P. M. Martelius vid ett
sammanträde med Norrköpings
folkskollärareförening den 26 januari. Särskildt vore dessa
kartor, menade talaren, lämpliga vid
inlärandet af de första geografiska begreppen. Ett
af hr M. själf förfärdigadt preparat,
framställande ett stycke fingeradt land, förevisades,
och sade han sig med synnerlig framgång
hafva användt detsamma i och för
klargörandet af t, ex. begreppen: slätt, dal, berg, fjäll,
sjö, ö, flod o. s. v. Genom plankartor öfver
samma reliefkartor skulle öfvergången till den
egentliga kartläsningen förmedlas. Äfven vid
hemortsbeskrifningen kunde dylika
reliefkartor med fördel användas, men därvid kunde
måhända invändas, att de komme att ställa
sig väl dyrbara.

- En vacker hyllningsfest firades den 26
sistlidna januari vid Falu
folkskollärarinneseminarium med anledning däraf, att adjunkten
fröken Ida Svensson då fyllde 50 år. På
morgonen uppvaktades hon ined sång af
seminariets sångkör och skolbarnen. Skolsalen
var eklärerad och dekorerad. På af tonen var
dagens hjältinna liksom samtliga elever
inbjudna på fest af sina kolleger. Eektor Åkerblom
riktade några hjärtliga och tacksamma ord
till henne, erinrade om att hon redan vid 15
års ålder biträdt vid undervisningen i sin
faders folkskola, och allt sedan 1867 hade hon
varit ordinarie lärarinna i Falun med adjunkts
tjänstgöring, hvilken plats hon skött med
aldrig svikande plikttrohet. Efter festens slut
voro inspektor och lärarekåren inbjudna på
supé hos rektorn. Talrika hälsningar från
minnesgoda elever när och fjärran ingingo
under dagens lopp.

- En delvis ny modellserie i träslöjd kommer
från och med denna termins början att följas
vid undervisningen i snickerislöjd vid
hufvudstadens folkskolor. Sedan en längre tid
tillbaka har en af Stockholms folkskolors
slöjdlärareförening utsedd kommitté arbetat på
densamma med det resultat, att för omkring
ett år sedan framlämnades till
slöjdföreståndaren ett förslag till ny modellserie jämte
utarbetade konstruktioner. Fyra slöjdlärare fingo
i uppdrag att företaga den slutliga
granskningen, och hafva slöjdlärariie under denna
termins två första veckor varit samlade för
att taga del af den nya serien och förfärdiga
en del nya modeller. Från grundserien hafva
ofningarna i svarfning, gnidning, betsning och
polering öfverflyttats till fortsättningsserien.
Grundserien omfattar de 50 första modellerna.
Arbetsritningar till den nya modellserien äro
under utarbetning och skola vara färdiga till
sommarens utställning, där de komma att
visas å Stockholms folkskolors, utställning.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Nyköping: Ett af lärarepersonalen framställdt
förslag om lönens utbetalande månadsvis tog
skolrådet efter mötets slut under behandling
samt beslöt, att kassörer och lärare skulle få
»komma öfverens» om tiden för lönens
utbetalande.

Södra Hestra, Jönk.: Slöjdskola för gossar
skall inrättas.

Björkö, Jönk.: På förslag af folkskolläraren
beslöts, att lärarepersonalen i församlingen
skulle två dagar om året åtnjuta ledighet från
undervisningen, och skulle dessa dagar
användas för gemensamma öfverläggningar och
rådplägning om arbetet i skolan. Vid mötet
bestämdes, att flaggdagar under. 1897 skulle
vara den 21 januari, 28 februari, 5 mars, 18
april, l maj, 15 maj, 6, 18 och 24 juni, 6 och
10 november, l december samt
inspektionsdagar, skolans begynnelse- och
afslutnings-dagar.

Högbo, Gflb.: Betygsböckers införande beslöts
enhälligt. Anjous »Folkskolans
koralpsalmbok» skall antagas till användning. En
särskild bibelläsningstimme förordades utom vid
Sandvikens skolor, där längre tid redan förut
är anslagen. Förslaget om inrättande af
skolbibliotek vann anslutning och torde snart bli
verklighet.

Torsåker, Gflb.: 14 slöjskolor för flickor skola
inrättas och stå under öfverinseende af sju
fruar i socknen. Arvodet för hvarje grupp
bestämdes till 70 kronor.
Cederschiöld-Öländers öfningsbok i uppsatsskrifning antogs till
lärobok uti distriktets folkskolor.
Aftonskolor för ungdom erkändes önskvärda, och torde
sådana komma till stånd nästa år.

Känner Ni

någon lärare, lärarinna eller skolvän, som
ännu ej prenumererat på Svensk
Läraretidning - lärarekårens eget sko l b låd -
så försumma ej att snarast möjligt visa
honom eller henne tidningen och omtala
fördelarna af att för egen räkning hålla
sig med densamma! Prenumeration sker
på närmaste postanstalt.

Dödsfall.

J. jVlodén f. Efter några veckors svårt
lidande afled den 26 januari klockaren,
organisten och. f. d. folkskolläraren i Frykerud
Johan Moden, 74 år gammal. Med honom
liar en i vida kretsar känd hedersman af
den gamla goda stammen gått ur tiden.

M., som var född i Dalby församling af
en gammal ansedd klockaresläkt, tjänstgjorde
efter aflagda examina i Karlstad först några
år i N. Finnskoga och allt sedan 1848 i
Frykerud. Från lärarebefattningen afgick
han 1884 med pension. Öfriga tjänster
behöll han till sin död. Han var dessutom
en i både enskilda och offentliga värf
anlitad förtroendeman och hade för
vaccination och medborgerlig förtjänst erhållit tvänne
medaljer.

Under den långa tid han verkat i
Frykerud har han genom plikttrohet,
hjärtegodhet och anspråkslöshet vunnit allas
hjärtan. Tvänne af hans forna elever, som före
honom aflidit, hafva till och med i sitt
testamente ihågkommit sin gamle vördade
lärare.

Moden sörjes närmast af tre söner och
två döttrar jämte talrika släktingar och
inånga vänner. - Frid öfver hans minne!

A. B. Fr.

Jultomtens pristä/lar\.

I den till julen 1896 utkomna sjette
årgången af

Jultomten,

Skolbarnens jultidning,

finnes å sid. 15 infördt följande
tillkännagifvande :

För de två bästa poem, lämpliga för
barnläsning samt författade för Jultomten
och inom den lo mars 1897 insända under
adress Svensk Läraretidning, Stockholm,
utbetalas ett första pris å 2OO kr. och
ett andra pris å 1OO kr. Täflingsskrift
skall åtföljas af förseglad namnsedel.
Meddelanden angående prisdomare m. m.
lämnas i januari.

I enlighet med detta tillkännagifvande
får redaktionen af Jultomten härmed
inbjuda ärade författare och författarinnor att
deltaga i täflingen om förestående två pris.
För pristäflingen gälla följande
bestämmelser:

1) Pristäflans föremål: ett poeni, lämpadt
för barn i åldern 7-14 år. Fritt val af
ärnne.

2) Täflingsskriftens omfång: minst 10,
högst 100 rader.

3) För de två poem, sorn af prisnämden
tilldömas första och andra prisen, utbetalas
resp. 200 och 1 00 kronor, och vare
författare skyldig att häremot öfverlämna
sin täflingsskrift för offentliggörande i
Jultomten - med öppen rätt för författaren
att ett år efter offentliggörandet fritt
disponera öfver sitt poem.

4) Skulle prisdomarne finna, att ingen
täflingsskrift är förtjänt af första priset, äga
de fördela detta pris i flera smärre, dock
så att under alla omständigheter de 300
kronorna komma att utgå.

5) Af inlämnade icke prisbelönta
täflings-poem äger Jultomtens redaktion
företrädesrätt till dem, hon efter särskild
öfverenskommelse med författaren anser sig vilja
inköpa.

6) Följande personer hafva benäget åtagit
sig att tillsammans med redaktionen bedöma
de inlämnade täflingsskrifterna:

skriftställarinnan fru Helena Nyblom,
bibliotekarien d:r Harald Wieselgren,
direktören,, förre folkskoleinspektören Ernst
Beckman.

7) Täflingsskrift skall vara försedd med
signatur eller motto samt åtföljas af
förseglad namnsedel.

8) Täflingsskrift bör å omslaget förses
med påskriften »Jultomtens pristäflan» samt
insändas till Svensk Läraretidning,
Barnhusgatan 6, Stockholm, före den 15 mars
1897.

Stockholm den 20 januari 1897.

För Jultomtens redaktion:

Emil Hammarlund.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0076.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free