- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
90

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

90

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 6

På C. V. K. Gleerups i Lund förlag ha utkommit:

Ambrosius, J. M., Läsebok för småskolan. Med stafning enligt
Folkskolans läsebok. I inb. 40 öre, II inb. 80 öre,
kompl. i ett band l kr.

Kungl. Lärobokskommitténs utlåtande om Ambrosius’ Läsebok för
småskolan: - - »Läsestyckena synas erbjuda en sund och för
barnen passande läsning med hänsyn såväl till innehåll som
framställning. Kommitterade anse, att boken skall blifva till stort gagn vid
undervisningen.»

Af Allmänna Folkskolestyrelsen i Göteborg utsedde granskare yttra
om denna bok: »Bland de läseböcker för småskolan, hvilka vi haft
tillfälle att granska, vilja vi framhålla, såsom den efter vår mening mest
tillfredsställande, den af doktor J. M. Ambrosius utgifna.

Om denna läseboks innehåll kan sägas, att det erbjuder de små
en sund och gagnande lektyr, ägnad icke blott att öka barnens
kunskapsförråd utan äfven att utveckla deras eftertanke och känsla samt

väcka och lifva deras håg för fortsatt läsning.–––-Förf. har vaktat

sig för att eftersträfva meddelandet af fragmentariskt kunskapsstoff
från åtskilliga områden, som ännu ligga öfver barnens
uppfattningsförmåga. - - Bokens tryck, papper och utstyrsel i öfrigt göra
förläggaren heder.»

Ambrosius, J. M., Anvisningar rörande den första
undervisningen i modersmålet. Pris 20 öre.

Ambrosius, J. M., De första läsöfningarna. Med många fint
utförda träsnitt. Inb. 20 öre.

Bergsten, E., föreståndare för Finspångs folkskola,
Läsöfningar för småskolan. I (Första skolterminen). Pris inb.
40 öre.

Författaren har i dessa »Läsöfningar» gifvit dels en lärogång för
den första undervisningen, dels en rik samling af verkligt enkla
exempel för de allra första öfningarna i innanläsning, särskildt utarbetade
med hänsyn till nödvändigheten att söka förekomma en »själlös»
innanläsning och däraf följande själlös mekanisk (= tanklös) utanläsning,
som är ett så förfärande hinder i vårt skolarbete. Boken har
förträffliga illustrationer efter teckningar af Jenny Nyström.

Lyttkens, I. A., Läs-lära efter ljudmetoden. Pris 85 öre.

Berlin, N. J., Lärobok i Naturläran. Tolfte uppl., efter
skolans nuvarande kraf omarbetad af d:r Sv. Léon.
Törnqvist. Pris inb. 75 öre.

»Den företagna bearbetningen är så beskaffad, att den i allo
tillfredsställer vår tids fordringar och berättigar läroboken till att behålla
sin ärofulla och viktiga plats i folkundervisningen.»

Eggelings Sånglok för folkskolor och folkhögskolor. Inb. 60 öre.

Larsson, A., Karta öfver Skåne, ny reviderad uppl.
upptagande alla järnvägarna t. o. m. början af år 1895.
Uppf. på väf 10 kr., fernissad 12 kr.

Lilja, O. M., Svensk rättskrifningslära. Inb. 30 öre.

Lindskoug, And., Geografi öfver Skåne (text till Skånes
karta) med illustrationer och en järnvägskarta. 6:3
upplagan. Pris 20 öre.

Luthers lilla katekes, med kort utveckling. Katekeserna
äro af biskop G. Billing och rektor P. Wingren så
delade, att deras särskilda hufvudtankar klart framträda.
Stafning enligt Folkskolans läsebok. Samma bok med
beteckning för ordagrann utanläsning, utg. af d:r A.
Stenkula. Pris för båda uppl. i godt band 25 öre, för
100 ex. 16 kr.

Samma bok »Gleerupska Skolupplagan», men med Nya
testamentets och Psaltarens språk efter de af konungen år
1883 och år 1888 stadfästa öfversättningarna, i
öfverensstämmelse med 1894 års Handbok för Svenska kyrkan.
Pris inb. med skinnrygg 25 öre, för 100 ex. 16 kr.

Luthers lilla och stora katekeser, särtryck ur Luth.
kyrkans bekännelseskrifter, utgifna af Gottfrid Billing. Inb.
i klotband 75 öre.

Lutherska kyrkans bekännelseskrifter (Concordia Pia),
ånyo utgifna samt försedda med inledning och noter
af Gottfrid Billing. Haft. 1,75, vackert inb. 2,50.

Lyttkens, Ivar A., Metersystemet. Väggkarta uppf. på väf.
6 kr., fernissad 7 kr. 50 öre.

Pihlstrand, P. J., Lärobok i räknekonsten. Med
metersystemet. 8:e upplagan, fullständigt omarbetad af Håkan
Ohlsson. Inb, l kr. 25 öre.

Psalmboken, mindre format, frakturstil, ombesörjd af
kyrkoherden J. H: Hägghmd. Inb. l kr, 50 öre och 2 kr.; i
s. k. skolband l kr. 25 öre.

Psalmbok, särskildt lämplig för skolor. Med latinsk stil
och stafning enligt Folkskolans läsebok. Den
utmärker sig framför andra upplagor därigenom, att
Psalmboken har ett fullständigt versregister och korta biografiska
tippgifter om psalm författarne, samt att Evangelieboken har
utdrag ur 1894 års kyrkohandbok. Pris inb. i skinnband
l kr. 25 öre. I parti billigare.

Nya Högmässo-gudstjänsten 1894. Uppl. för
församlingen, afsedd att inlägga i de gamla psalmböckerna. Pris
10 öre, för 100 ex. 5 kr.

Nya testamentet och Psaltaren, med stor latinsk stil och
romerska vignetter, stafning enl. Folkskolans läsebok.
Denna upplaga har -3 företal af Luther och 2 sakregister.
Den typografiska anordningen är sådan, att innehåll och
sammanhang bättre framträder än i hittills utkomna
upplagor, hvarigenom boken torde vara särskildt tjänlig
att användas i skolorna. Pris i klotband med Ps. l kr.
50 öre, utan Ps. l kr. 25 öre;-i skinnband med Ps. l
kr. 75 öre, utan Ps. l kr. 50 öre. I parti billigare.

Vogt, Wolrath, Biblisk historia öfversatt och bearbetad af
Lennart Eibbing. Med en bibelkarta. 2:a uppl. Inb. 85
öre.

Ohlsson, Håkan, och A. Celander. Exempelsamling för
skriftlig räkning. 2:a stereotyperade upplagan.
Vid utarbetandet af denna upplaga har tagits hänsyn till
kom-mitterades utlåtande ang. ny normalplan och granskning af
läroböcker.

Pris för häftena: I. II. III. IV. Alla haf t. till samman.

Fullständiga uppl. 12 öre 20 öre 25 öre 30 öre inb. till las o. 1:50

Förkort, uppl. n:r l 6 öre 12 öre 15 öre 18 öre » 55 öre

» » n-.r 2 6 öre 6 öre 6 öre 6 öre haft. 25 öre

Gemensam facit 5 öre 10 öre 10 öre 10 öre » 25 öre

Genom sitt metodiska uppställningssätt och genom användandet
af olika sifferstilar har boken för såväl läraren som eleven åtskilliga
företräden framför andra räkneböcker: en sak i sänder inläres och
in-öfvas, kontroll öfver barnens räkning kan af läraren bättre iakttagas,
barnet får uppöfva såväl sitt förstånd som den praktiska
räknefärdig-heten utan att därför behöfva] taga lärarens tid i nämnvärdt anspråk.
Eleven vänjes lätt att aktgifva på det nya, som i hvarje afdelning
framlägges, och en lärare, som har flera klasser att undervisa,
behöfver till följd af den utvecklade och i minsta detaljer genomförda
metoden ej så mycket anstränga sig för att >/a barnen fram i räkning».

Väggkarta öfver Skåne, på k. ecklesiastikdepartementets
föranstaltande utarbetad af doktorerna J. M. Larsson
och M. Eoth. På denna mycket fullständiga, tydliga
och väl färglagda karta äro härader, socknar,
järnvägar m. m. på det förträffligaste sätt utförda. Städerna
äro upptagna med stadsplaner och gator.
Samtliga 1895 befintliga järnvägar äro med synnerlig
noggrannhet upptagna å kartan.

Med stor åskådlighet framträda på denna vackra karta
provinsens ecklesiastika och civila förhållanden.

Kartan, som är 110 em. hög och 145 cm. bred, kostar
uppfodrad på väf med stafvar endast 10 kronor. För
ferniss-ning tillkommer 2 ~kr.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0094.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free