- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
119

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 8

SVENSK LÄEAEETIDNING.

119

äro de mer eller mindre misslyckade försök,
som gjorts att skildra Uppenbarelsebokens
tusenåriga rike, sådant det skulle té sig med
vårt jordelifs erfarenheter som utgångspunkt.
Här föreligger ett nytt sådant försök. Men
om man också finner förf. ofta hafva
kringgått svårigheterna i stället för att söka lösa
dem - visst är dock, att hans bok, den
han sökt stödja på profetiorna, är i hög
grad fängslande för den, som " älskar att
tänka öfver de stora problem, hvilkas
lösning just genom svårigheterna med underlig
makt draga vår håg.

Nytt i bokhandeln.

Viktor Rydbergs skrifter. Sthm, Albert
Bonnier. 18:e haft. 50 öre.

Valda humoristiska berättelser af Fritz
Reuter. Sthm, Albert Bonnier. Haft. 3 o. 4 å
25 öre.

Verdandi. 6:e haft. - Nordisk Tidskrift. \ :a
haft. - Dagny. l;a haft. -
Slöjdundervisningsblad från Nääs. N:r 12. - För Svenska hem,
ill. familj e tidskrift. Haft. 1. - Svenska Familj
-journalen Svea, ill. månadsskrift. Haft. 10.
- Fylgia. N:r 2. - Djurvännernas Tidning.
N:r 3. - Tidskrift i gymnastik. 6:e haft. -
Hälsovännen. N:r 3. - Eos, nykterhetstidning
för Sveriges och Finlands ungdom. N:r 2. -
Sedlighetsvännen. N:r 5. – Teosofisk Tidskri/t.
l:a haft. - Humanitas. Haft. 5 o. 6.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)
Broddeiorpt Skbg; 50 ex. af
Cederschiöld-Olanders Öfningsbok i svensk uppsatsskrifning
skola inköpas på skolkassans bekostnad och
tillhandahållas barnen i folkskolorna liksom
väggtaflor öfver djurriket för folkskolorna samt
åskådningsplanscher för småskolorna.

Frustuna, Södm.: På församlingens
bekostnad skall hädanefter veden till alla skolor och
dessas lärare »spillras».

Ett skolreglemente från 1846.

Tillfälligtvis har ett 51 år gammalt
skolrådsprotokoll kommit att hamna hos
redaktionen af Kristianstadsbladet. Protokollets
författare är ingen mindre än den
riksbekante väckelsepredikanten Per Nyman, som
var kyrkoherde i Stenbrohult i södra
Småland, då aktstycket uppsattes. Om
protokollets innehåll meddelar den citerade
tidningen :

1842 års folkskolestadga hade ålagt
församlingarna att upprätta fasta folkskolor
och skaffa examinerade lärare, och
Sten-brohults socken måste äfven lyssna till det
budet. Men innan man gick till verket,
måste man hafva ett skolreglemente, och
P. Nyman var vuxen uppgiften att författa
ett sådant. Det blef ett omfattande
aktstycke med de mest minutiösa bestämmelser
för såväl föräldrar och barn som lärare.

§ l handlar om barnens intagning i skolan,
afgiften därför, åldern vid inskrifningen, hur
ofta examen skulle hållas o. s. v.

§ 2 bestämmer hur lång lästiden skulle
vara hvarje år, huru många timmar dagligen
läraren skulle undervisa samt hvilka af
bibelns böcker, som finge läsas vid morgon-

bönen. Särskildt anbefalldes 2 Mosebok,
Davids psalmer, Salomos predikare och
Salomos ordspråk.

§ 3 förbjuder läraren vid tjänstens förlust
att »det allra ringaste afvika från vår rena
evangeliskt-lutherska lära», och finge han
»aldrig befatta sig med förklaring eller
utläggning af några andra trosläror eller
bibelställen än dem, som finnas upptagna i
katekesen». Om lördagen skulle barnen uppläsa
nästa söndags predikotext, men han hade ej
rätt att förklara denna. En sådan förklaring
tillhörde »endast predikoämbetet för att icke
anlägga någon ecclesiam in ecdesia,
hvarigenom lätt kunde utfås frön till bildande af
stugupredikanter och svärmiska rörelser >.

§ 6 stadgar, att alla församlingens barn
skulle så fort de fyllt 9 år öfvervara
gudstjänsten på alla sön- och helgdagar,, och skulle
läraren på dem hafva »noggrann uppsikt, så
att de under hela gudstjänsten hafva ögon,
öron, tankar, sinne och minne endast på det
som läses, sjunges och predikas». Och för
att öfvertyga sig om att parflarna riktigt följt
med, skulle prästen efter slutad gudstjänst
förhöra dem. Hade då någon »oskickligt
förhållit sig» i kyrkan skulle straff honom
ådö-mas, fast det finge med afbasningen anstå
till nästa söckendag.

§ 7 handlar om lärarens skyldigheter.
Honom åligger att förmana barnen att »hålla
sig rena om händerna, ansiktet och på
kläderna». Han skall ock tillse, »att de aldrig
handtera kort eller tärning, aldrig kasta
klöfver, besöka auktioner, marknader, lekstugor,
krogar eller andra sådana ställen, där ett
oskickligt och syndigt väsende af bångstyriga
sällar utöfvas». De skulle dessutom tillhållas
»att aldrig handla, byta eller på annat sätt
oredligen umgås med hvarandra». Läraren
skulle i så mån skilja mellan barn af rika
och af fattiga föräldrar, att han skulle »i de
förmögnare barnen inprägla en husfaders och
i de fattigare barnen en kristlig tjänares
plikter >. Aga skulle gifvas »utan bitterhet dock
utan allt smekande».

Öfriga paragrafer handla om intagning i
skolan, betygsättning o. s. v. På allt tänkte
den nitiske herden, och på det ej de gifna
instruktionerna skulle glömmas, var det
läraren ålagdt att en gång hvarje månad
»Ijude-ligt i skolan uppläsa reglementet».

Dödsfall.

Malin Nilsson f- Den 16 d:s
skördades af döden lärarinnan Malin Ebba
Charlotta Nilsson, en trägen arbeterska på
småskolans obemärkta fält. Född 1856 af
inspek-torsfamilj från Östergötland, har hon från
sitt 17:e år med stor energi, fastän på
senare åren klen hälsa, skött sitt ansvarsfulla
kall. De sista 13 åren har hon haft
anställning i Fundbo församling af Uppsala län.
Kring hennes skola, belägen i en
skogsdunge, har genom hennes och hennes för
några år sedan aflidne faders förenade
arbete och omsorger en nätt trädgård
uppspirat, hvilken visar efterlefvande ett godt
exempel i verksamhetslust. Kamrater inom
församlingen önska: Frid öfver hennes minne!

A. H.

F. A. Bergvall f. Ä Bondarps
egendom i Älfsborgs län afled den 13 dennes
vid 74 års ålder f. d. folkskolläraren Frans
Arvid Bergvall. Född 1822 i Bottnaryd, där
fadren var bruksägare, blef B.
utexaminerad 1847, folkskollärare i Svarteborg 1850
och år 1854 i Gringrid. Från denna befatt-

ning tog han afsked år 1880 och slog sig
ner å Bondarp, hvilken egendom en gång
innehades af den bekante riksdagsmannen
Anders" Danielsson. B. var mycket anlitad
i offentliga och enskilda uppdrag, hvilka
alla af honom utfördes med skicklighet och
omutlig redbarhet. Han efterlemnar änka,
tre söner och en dotter.

FRIA ORD.

Förklaring och meddelande.

Red. af Svensk Läraretidning.

Af aktning för Eder tidning och dess ärade
läsekrets anhåller jag om införande i
densamma af efterföljande rader.

I Svensk Läraretidning n:r 7 finnes en
anmälan af den på Hälsovännens förlag utgifna
öfversättningen af »Nikotinismen» af den
franske läkaren och forskaren Emil Laurent
(Paris). Med gillande af bokens innehåll i
öfrigt klandras skarpt, att kapitlet å sid. 144
medtagits i öfversättningen såsom »osedligt
till innehåll» och »rått i form». Detta
uttalande, likasom ännu mera de efterföljande
raderna i anmälan, visa, att anmälaren
alldeles missförstått det ifrågavarande korta
kapitlets (det är blott 2 sidor) syfte. Detta
syfte framgår af kapitel-rubriken. Visserligen
är det sant, att förf. låter en patient omtala
af honom begångna osedliga handlingar, men
icke sker detta för att därmed gifva ett
föredöme. Ej heller kan framställningen - synes
det mig - kallas rå i formen. Att dessa
sidor, hvilkas egentliga medicinska innebörd
anmälaren alltså förbisett, icke uteslutits beror
dock äfven därpå, att öfversättare och
förläggare icke gärna anse sig berättigade stympa j
en författares arbete, som annars ordagrant
återgifvas. Emellertid gifver jag anmälaren
rätt däri, atj^ då boken är afsedd »för unga
män» (obs.! dock icke barn}^ det varit bäst,
om detta kapitel, som egentligen har
läkareintresse, icke förekommit. Ifall en ny
upplaga af boken i svensk dräkt ifrågakommer,
vill jag därföre ombesörja, att dessa två sidor
utgå.

Då det emellertid är ovisst, om en ny
upplaga utkommer, och då det är skada, om
dessa sidor skola minska bokens läsekrets,
och då det för öfrigt är en enkel
bokbindareuppgift att utesluta desamma, så har jag gått
i författning om, att på det ännu inneliggande
lagret makulera dessa sidor med angifvande
däraf på innehållsförteckningen. Dessa i
bokhandelsmening defekta exemplar kunna emel
lertid icke utan på särskild begäran utlämnas
i bokhandeln, men de kunna erhållas från
»Hälsovännens förlagsexpedition)) direkt och
portofritt för boklådspriset 2 kr. Rekvireras
4 ex., så erhålles det femte gratis. På
rekvisitionen må emellertid tydligt angifvas, att
»defekt exemplar» önskas.

Stockholm den 20 februari 1897.

För Hälsovännens förlagsexpedition:
Högaktningsfullt
E. W. Wretlind.

Utlandet.

Folkundervisningen i Frankrike.

Ur den af generalinspektör Jost nyligen
från trycket utgifna berättelsen öfver det
lägre skolväsendet i Frankrike år 1895
meddela vi följande utdrag:

I Frankrike användas lärarinnor i mycket
stor utsträckning, icke blott vid folkskolan
och flickläroverken utan äfven som
inspek-triser och rektorer vid kvinnliga
seminarier. Ja, till och med uti det
sexmanna-utskott, som i uppfostringsfrågor står
rådgifvande vid undervisningsministerns sida,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0123.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free