- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
145

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

SVENSK LÄRARETIDNING.

145

(le tvinga honom till arbete äfven utom
tjänsten.

Ett annat väl ännu viktigare skäl för att
lärarebostaden förses med åtminstone ett
tredje ruin må nämnas. Det måste ju med
nödvändighet förutsättas, att sjukdomsfall
någongång inträffa inom familjen, och icke
är det då rimligt att hänvisa alla de friska
för deras olika sysselsättningar, måltider och
sömn till ett enda rum, som väl dessutom
gränsar omedelbart intill sjukrummet. Ännu
andra bevis för bostadens otillräcklighet kunde
framdragas, men då jag ej vågar allt för
mycket upptaga tidningens utrymme,
inskränker jag mig till de nu anförda, hvilka också
torde vara de mest oemotsägliga,

»Skulle emellertid utställnings byggnaden
komma att uppföras oförändrad efter den
meddelade beskrifningen, anser jag således,
att deri i ofvan berörda hänseende, icke fyller
sitt angifna ändarnål att vara ett
mönsterskolhus for landsbygden, utan vill jag därför
uttala en gensaga emot, att den i sådan
egenskap framställes för hela vårt folk.

Lärare ä landsbygden.

Resestipendium

för besökande af

Stockholmsutställningen.

––-^-........

Sedan utgifvaren af jultidningen
Turnnie-liten, redaktör Emil Hammarlund, till
centralstyrelsens förfogande under år 1897 ställt
ett belopp af 300 kronor att användas för
något ändamål, som låge inom de uti § l
af föreningens stadgar angifna, har
centralstyrelsen beslutat, att detta belopp skall
fördelas i sex lika stora stipendier att
utdelas åt lärare och lärarinnor, hvilka
tillhöra Sveriges allmänna
folkskollärareför-ening samt önska besöka innevarande års
Stockholmsutställning för att studera dennas
pedagogiska afdelning, och hvilka icke utan
erhållande af ett sådant reseunderstöd skulle
blifva i tillfälle att företaga en dylik studieresa.

Med anledning häraf får centralstyrelsen
anmoda sådana lärare oeh lärarinnor vid
rikets folk- och småskolor, hvilka, boende
på längre afstånd från hufvudstaden och enligt
senast inkomna medlemsförteckning
tillhörande Sveriges allmänna folkskollärareförening,
önska komma i åtnjutande af ett bland
före-nämda resestipendier, att till centralstyrelsen
för Sveriges allmänna folkskollärareförening
före den 15 instundande april insända sina
ansökningar härom, åtföljda af sådana intyg, som
de själfva finna lämpliga att ådagalägga för
studieresan erforderlig kompetens samt
behofvet af understöd. Därjämte skola de
sökande, som erhålla stipendium, förplikta
sig att före slutet af år 1897 till
centralstyrelsen insända en kortfattad berättelse
öfver sina iakttagelser rörande den
pedagogiska utställningen.

Stockholm den 4 mars 1897.

Centralstyrelsen

för Sveriges allmännafolkskollärareförening.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

76. K. A. T. L. 1) Ja. 2) Nej. 3) Endast
inspektören kan härvidlag åstadkomma ändring.
Genom klagomål vinnes intet.

77. Otto Fr. Går ju an att försöka
vid-blifva det gamla, till dess formligt åläggande
kommer.

78. Spörjande. Härom våga vi ej yttra oss.

79- Epanunondas. Betygsgraderna å
seminariebetyget böra afskrifva**, enär växlingar
häri flera gånger ägt rum.

80. X. K. 1) Nej. 2) Han äger ej sälja
den. o) Ja, därest inspektören häremot gör
anmärkning. 4) Ja.

81. Urdas. Nej, folkskollärare är skyldig
skatta till sin egen aflöning.

82. (\ J. i Ystad. Nej.

83. E. V. L. Ja, minimilön skall utgå, för
! att statsbidrag skall erhållas.

84. Divra. 1) Ja. 2) Strider ej på något
sätt mot folkskolestadgan § 13 mom. 3 eller
§ 22 mom. 2.

Minneslista.

Mars.

13. Helsingborgskretseris möte i Helsingborg.

15. Senast denna dag äger lärarepersonalen
vid folk- och småskolorna utfå första
kvartalet af lönen. (K. kung. 18/n 87.)

Familjenotiser.

(Kostnadsfria tillkännagifvandet!.)

Född.

Magna ocb Leonard Fröbergs son, Örgryte,
Göteborg, 2 mars.

Lediga tjänster.

Förenade.

Riala, Sthm, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr.
2 mars, skoll.-l. enl. L, kl- o. org.-l. 280 kr.,
adr. Riala.

Hänge/ösa, Skbg, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d.
fr. 4 mars, skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 175
kr., adr. Kållängen. (Se annonsen!)

Mollösund, Gtbg, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60
d. fr. 5 mars, skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 150
kr., adr. Mollösund.

Vid folkskolan.

Tystberga, Södm., lärarinna, 60 d. fr. 2 mars.,
1. enl. !._, adr. Mosstena.

Våmhus, V. Storbyn, Kpbg, 60 d. fr. 2 mars,
1. enl. L, adr. Våmhus. (Se annonsen i ii:r 9!)

Böja, Skbg, framd. föreri, m. kl.- o. org.-tj.,
60 d. fr. 3 mars, adr. Nya Lerdala.

Trollhättan, lärarinna, 60 d. fr. 3 mars,
1. 600 kr. m. m., adr. Trollhättan. (Se
annonsen !)

Torp, Gtbg, lärare, 60 d. fr. 6 mars, 1. enl.
1., adr. Stillingsön.

Vikariat m. m.

Grebbestad, Gtbg, genast, adr. Tanum. (Se
annonsen!)

Grimmared, Älfsb., genast, adr. Kungsäter.
(Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Stjärnorp, Eist, Östg., lärarinna, före 15 april,
adr. Stjärnorp. (Se annonsen!)

Brösarp, Gussaröd, Krist., lärarinna, före l
april, adr. Brösarp. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Sturkö, Blek., lärarinna, före l april^ adr.
Sturkö. (Se annonsen!)

Vid döfstumskolorna.

Fjärde döfstumskoldistriktet, 60 d. fr. 4 mars,
1. 1,700 kr., adr, Vänersborg. (Se annonsen J)

ANNONSER

FÖDD.
En gosse.

Nykroppa den t mars 1897.

Augusta och Abel Häggström.

SAMMANTRÄDEN.

Helsingborgskretsen

sammanträder den 13 dennes kl. 5 e. m. i
Helsingborg å Slottsvångsskolan.

Pedagogiska bibliotekets ärenden 5-5,40.

Om Ling, föredrag af M. A. Lindén 5,4o

- 5,55.

Om fattiga skolbarns beklädnad; inledare
Nils Krok, 5,55-G,80. »Samkväm 6,30-8.

Styrelsen.

Pedagogiska sällskapet

sammanträder lördagen den 13 mars kl. 7
e. m. å Nya hushållsskolan, Västra
Trädgårdstan 19, Stockholm.

Öfverläggningsärnne: >0m
sångundervis-ningen vid våra skolor.» (Inledes af fru Elsa
Uppling, född Posse.)

Sånglärare inbjudas.

Årsafgiften erlägges.

Till Lunds stifts 27:e allmänna
folkskolläraremöte,

som kommer att hållas i Kristianstad den å,
5 och 6 nästkommande augusti, få underteck- j
nåde, utsedda till bestyrelse för detta möte, |
härmed vördsamt inbjuda lärare och
lärarinnor vid folk- och småskolor äfvensom
folkundervisningens öfriga målsmän och vänner
såväl inom som utom stiftet.

Förslag till Öfverläggningsämnen och
anmälningar om föredrags hållande torde
insändas före den l juni. Inlämnare af
öfver-läggningsämne bör äfven uppgifva, om han
själf vill inleda frågan samt i så fall lämna
förslag till resolution.

I sammanhang med mötet kommer att
anordnas en utställning af undervisningsmateriel,
skolmöbler och slöjdalster, och bör hvarje
utställare göra anmälan därom till mötet inom
ofvannämda tid.

Program och öfriga anordningar för mötet
kungöras framdeles. Alla skrifvelser om
mötet böra adresseras: Lunds stifts folkskollära-

j Kristianstad.

Kristianstad den 27 februari 1897.
Nät. Lindskog.
Lektor, ordförande.

Alfred Jacobsson. O. Th. Huldén.

Kyrkoadjunkt, Folkskollärare,

v. ordförande. sekreterare.

Henrik O. Ekdahl. C. Fr. Larcén.

Folkskollärare, Grosshandlare,

v. sekreterare. kassaförvaltare.

R. Hamilton. M. G. Bruzelius.

Grefve. Hofrättsråd.

V. Schneider. G. Ström.

Assessor. Bokhandlare.

A. Ljunggren. Oskar Pettersson.

Redaktör. Grosshandlare.

L. Dahlberg. C. Holmqvist.

Juvelerare. Fabrikör.

E. Möller. Aug. Holmberg.

Fabrikör. Folkskollärare.

Ella Wulff. Ida Larsson.

Folkskollärarinna. Småskollärarinna.
S. G. Eignell. Aug. Petersson.

Folkskollärare. Folkskollärare.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0149.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free