- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
172

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

172

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 12

Detta frågeformulär var ställdt till
skolråden, hvilka sålunda ordförandena voro
pliktiga att höra.

Huru skall det då gå med ett dylikt, som
ställts till ordföranden blott med en uttalad
»förvissning att han icke skall underlåta» att
höra lärarne m. fl.? Hade det ej varit
önskligt, att äfven från lärarne omedelbara
upplysningar inhämtats? Skall ej en och annan
skolrådsordförande frukta att genom för stor
differens mellan antalet vanartade och antalet
barn, på hvilka § 51 folkskolestadgan
tillämpats, binda ris till sin egen (och skolrådets)
rygg?________________________Hyr, lärare.

Pensionsbref,

utfärdade den 13 februari 1897.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.890. J. Nceslund, Kefsund, Jmtl.

478 kr., fr. l jan. 1897..

1.891. A. F. Nilsson, Kimstad, Östg.

525 kr., fr. l juli 1897.

1.892. Ebba A. Peterson, Frustuna, Södm.

420 kr., fr. l juli 1897.

Folkskollärarnes änke oeh pupillkassa,

700. J. A. Johanssons änka, Sy a, Östg.
120 kr, fr. l jan. 1897.

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

220. Brita Rasmusdotter, Krokstad, Gtbg.

140 kr., fr. l jan. 1897.

221. Maria -8. Johansson., N. Ny, Vrml.

100 kr, fr. l jan. 1897.

222. Anna K. Johansson, Drängsered, Hall.

120 kr, fr. l jan. 1897.

223. Anders Andersson, Ysane, Blek.

150 kr 3 fr. l jan. 1897.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

94. J. G. H. \7i tillmötesgå gärna
prenumeranter med upplysningar m. m. i den mån
vi härmed kunna stå till tjänst och i den
mån tiden medgifver frågornas utredning.
Däremot torde Ni finna det ganska naturligt,
att redaktionen ej kan ägna tid och krafter
åt vidlyftiga utredningar för sådana
medlemmar af iärarekåren, som ej äro prenumeranter på
tidningen och som till på köpet begära att
få sig svaret tillsändt under korsband. De
insända frimärkena återfås på tidningens byrå.

95. Ida 97. Tyvärr kan med nuvarande
lagstiftning skolrådet härvidlag handla efter
godtfinnande.

96. H. 1865. 1) Nej. 2) Åtminstone icke
utan kyrkorådets beslut. 3) Ja, om hon fått
k. m:ts dispens.

97. Adeimantos. Den l januari blir i detta
fall laga tillträdestid.

98. K-H-. Han kan ej stå för affären
men väl biträda vid densammas skötande.

99. Lars. Härom intet stadgande eller
prejudikat. Före tjänstens tillträde hade
bestämmelse bort träffas, huruvida lönen skulle
beräknas pr kalenderår eller pr läsår. För
ordinarie skall lönen utgå efter kalenderår, för
vikarie vid sjuksdomsfall däremot pr
läsmånad.

100. Hjalmar. 1) Grannlagenheten kräfver,
att han stannar kvar. 2) Nej, han bör i så
fall skriftligen hos skolrådet anmäla, att han
ej önskar fullfölja ansökan.

101. Bo. Om slöjdskola inrättas den l juli,
fås ej statsbidrag det året. För
fortsättningsskola kan däremot fås statsbidrag under
förutsättning, att skolan pågår hela den
bestämda undervisningstiden. (Se formuläret å sid.
62 i folkskolestadgan, femte upplagan!)

102. Klarius. 1) Sådant har händt flera
gånger men antagligen med församlingens
särskilda medgifvande. 2) Kommunens. 3)
Jo. 4) Jo, om reglementet sådant bestämmer.

103. Albin i Å. Ja, den som ej uppförts
på förslag, äger genast söka annan plats.

Minneslista.

Mars.

26. V. Jämtlands kretsförenings möte i Hjär-

pen.

27. Stockholms folkskollärareförenings möte

i Stockholm.

April.

1. Senast denna clag aflämna revisorerna
af skolrådets räkenskaper sin
revisionsberättelse till kyrkostämmans
ordförande. (K. F. § 39.)

Lediga tjänster.

Förenade.

Ed, Sthm, skoll-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr.
20 mars, skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 220 kr.
m. m., frarnd. 320 kr. m. m., adr. Tureberg.
(Se annonsen!)

Vid folkskolan.

Umeå landsförsamling, Tafvelsjö, 60 d. fr. 16
mars, 1. enl. 1., adr. Umeå. (Se annonsen i
n:r 11!)

Fors, Sörby, Älfsb., lärare, 60 d. fr. 19 mars,
1. enl. 1., adr. Upphärad.

Vikarlat m. m.

Norrköping, genast, adr. Norrköping. (Se
annonsen !)

Kristianstad, lärare, genast, adr. Kristianstad.
(Se annonsen!)

Särna, Kpbg, genast, adr. Särna. (Se
annonsen !)

Vid småskolan.

Arila, Hamra, lärarinna, före 20 april, adr.
Eskilstuna. (Se annonsen!)

Hycklinge, Östg, lärarinna, flytt., före l maj,
adr. Horn. (Se annonsen!)

vensk [-Läraretidning,-]
{+Lärare-
tidning,+}

Sveriges största och mest spridda skolblad,

kostar från l april till årets slut
endast

tre (3) Kronor^

Prenumeration från årets början
mottages fortfarande. Al/a nummer hunna
nämligen ännu erhållas.

* Hvarje lärare och lärarinna #

bör för egen räkning- hålla sig med ett
exemplar af

Svensk Läraretidning,

Den, som ej redan är prenumerant, må taga
tidningen på prof, åtminstone under ett kvartal.

Kvartalsprenumeranter

torde snarast möjligt förnya prenumerationen för
undvikande af afbrott i tidningens försändning,

.. All prenumeration sker på *<t*
o närmaste postanstalt. .i1

ANNONSER.

TROLOFVADE.

Edvard Svensson.
Cecilia Larsson.

Hjorted.

SAMMANTRÄDEN.

Stockholms
folkskollärareförening

sammanträder i Landtbruksakademiens hörsal,
Master-Samuel sgatan 43, lördagen den 27 mars
1897 kl. 6,15 e. m.

Vid sammanträdet förekommer:

1. »Tyska fortsättningsskolor.» (Föredrag
af fröken Anna Rylander.)

2. »Egen lokal för föreningen.» (Se
komna ittéutlåtaiidet!) Öfverläggningen inledes af
förste läraren S. A. Kinnvall.

Inbjudan.

Härmed inbjudas Karlstads stifts lärare och
lärarinnor vid folk- och småskolan, skolrådens
ordförande och ledamöter samt öfriga vänner
och gynnare af folkbildningen till ett möte i
Karlstad den 13 och 14 juli innevarande år.

På grund häraf får bestyreisen
vördsammast anhålla om följande:

1) att alla de lärare och lärarinnor, till
hvilka denna inbjudan kan komma, göra allt hvad
i deras förmåga står att sprida underrättelsen
om mötet samt väcka intresse för detsamma;

2) att frågor, som önskas komma under dis .
kussion vid mötet, insändas till
undertecknad Nyman före den 15 nästkommande maj;

3) att den, som uppsatt frågan, tillika
tillkännagifver, om han vill inleda den eller ej ;

4) att flera af prästerskapet och Iärarekåren
in. fl. ville insända uppgifter på ämnen,
hvaröfver de önska hålla föredrag under mötet.

Bestyreisen vill därjämte upplysa om:

1) att den kommer att begära
prisnedsätt-ning för mötesdeltagare å järnvägar och
ångbåtslinjer inom stiftet;

2) att den, om anmodan göres, vill
anskaffa så billigt logis som möjligt åt nämda
mötesdeltagare ,

3) att afgiften för deltagare i mötet blir
endast l kr.; samt slutligen

4) att något nytt cirkulär om mötet icke
kommer att utsändas, utan alla meddelanden
om detsamma komma att införas endast i
Svensk Läraretidning och Folkskolans Vän.

Karlstad i mars 1897.

L. Nyman. E. Y. Gelin. G. M. Sandin.

Karlstad. Karlstad. Grums.

E. Linder. K. Fr. Sundén. Fr. Johansson.

Hammarön. Arvika. Hammarön.

TJÄNSTSÖKANDS.

Småskollärarinna

med goda betyg söker ett vikariat eller plats
i familj. Svar, märkt »A. P.», mottages
tacksamt under adr. Allmänna
tidningskontoret, Gäfle.

LEDIGA TJÄNSTER.

Vikarie

får anställning nu genast vid fast folkskola.
Ansökningar insändas till »Folkskollärarinna»,
Orsa.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0176.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free