- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
195

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 14

SVENSK LÄRARETIDNING.

195

j sens bud förbi. Med blicken stadigt fästad
på ett värdigt mål böra vi oförtrutet gå
framåt. Kroppen bör vårdas och utvecklas:
»aftärda helgon hafva vanligen en sjuklig
fromhet.» Men barnens fysiska försämring
börjar i skolan. En massa små barn fösas
samman i små rum med otillräcklig
luftväxling, få sitta för många timmar, eggas
genom premier, tvingas att läsa vid
lampsken på kvällen, och med käppen hejdas
deras naturliga böjelse för glädje och rörlighet.
Och så undra vi öfver den outransakliga
försynen, som sänder dem sjukdom och
dödl––––

Det ena kärnspråket efter det andra
ställes fram i glädtig och klar belysning och
uti en lätt, här och der kåserande stil.
Kvalitet - ej kvantitet! Bruka tiden! Tag
tid, så att hvad du gör blir väl gjordt!
Lär känna dig själf, men vakta dig för
den ängsliga s]"älfundersökning, som alstrar
mjältsjuka och skrupler. Kroppen ar
själens verktygslåda - mången kan
åstadkomma mycket med enkla medel. Sinnenas och
reflexionsf orm egenheternas utbildning, den
inre åskådningsförmågan, fantasien, samvetet
- allt måste väckas, fostras och tyglas.
Och om allt har förf:n ett råd eller en
varning liksom om samhällsbandens
stärkande, vördnaden och dess utbildning,
uppfostran genom penningar, böcker och nöjen.
Må hvar och en odla sin särskilda gåfva
och göra det så godt han kan!

Det är ock en särskild gåfva att kunna
skrifva en så upplifvande bok. Direktör
Salomon har här skänkt sitt land ett nytt
bevis på sitt varma intresse för vårt släktes
framåtskridande. Och bokens utstyrsel
hedrar förläggaren. Må då båda genom
företaget skörda berättigad glädje och framgång
af en stor och tacksam läsekrets!

Arne.

Den apostoliska tron i Martin Luthers
katekesutläggning (Lekmannabibelns hjärta)
af Pehr Eklund. Lund, C. V. K. Gleerup.
l:a haft. Pris l kr. - Arbetet är
tillägnadt de skandinaviska ländernas
religionslärare och utgör en bearbetning af en
serie föreläsningar vid vårt sydsvenska
universitet. Främst lämnas en historisk
återblick på de förhållanden utom och inom den
store, för folkbildningen nitälskande
reformatorn, hvilka gåfvo honom anledning att
författa sin yppersta folkbok. Därpå
skildras katekesens förtjänster och betydelse, det
bifall den vunnit, trots Luthers oriktiga
uppfattning af enskilda historiska
sakförhållanden rörande den s. k. apostoliska tron o. s. v.
Så öfvergår förf. till en exeges af stora
katekesens andra hufvudstycke för att
därmed belysa andra hufvudstycket i den lilla:
först en mera filosofisk men lättfattlig of
versikt af tron och trons artiklar,
förhållandet mellan religion och moral samt en
bestämning af det evangeliska trosbegreppet i
motsats mot det filosofiska, det lagiska och
det mystiska, och härefter en framställning
af skälen för trons berättigade delning i tre
artiklar.

Det nu utkomna häftet, hvilket skall
efterföljas af ännu 3 å 4 till samma pris,
innehåller endast början af utläggningen öfver
första artikeln. Men redan nu känner man

så väl igen å ena sidan den ovanligt
klassiskt och filosofiskt skolade
vetenskapsmannen, å andra den barnafromma, milda och
fördragsamma själasörjaren, som vill visa
barnet och lekmannen vägen mot det mål,
som för honom själf ter sig som det högsta,
om han ock har öga för allt hvad snillet i
dikt, vetenskap och konst planterat vid
vägen dit upp. Och med kännedom om förf:s
öfriga skrifter kan man med visshet
förutsäga, att detta arbete skall bli sin höga
uppgift i allo värdigt.

Bildning, några synpunkter af Ellen Key.
(Verdandis småskrifter 67.) Sthm, Albert
Bonnier. Pris 20 öre. - Inledningsvis
framhåller förf:n, att bildning är
sammansmältningen af de skilda bildningsmomenten
till ett helt - alla förmögenheters
växelverkan sins emellan, men ej enbart hjärtats,
förståndets, skönhetssinnets utveckling. Alla
kunna icke bli verkligt bildade, ty för
bildning fordras naturanlag. Olyckligtvis
under-tryckes detta i regeln genom det nu
rådande skolsystemet. Själfarbetet är läxplugg:
den ofta ypperliga undervisningen tillför
barnen mycket stoff, men ytterligt litet däraf
blir ett bildningsmedel, enär det tillägnas så
ytligt. Förståndsmässigheten eftersträfvas
på bekostnad af fantasi och känsla.
Kunskapen inom ett ämne är ej det förnämsta,
utan bildningen genom detsamma.

Bildningen vinnes endast därigenom, att
lärjungarne få fritt tänka, göra slutsatser
och fälla omdömen och att läraren själf
förstår att sins emellan förbinda de olika
kunskapsområdena. Skolundervisningen med
dess inproppningsmetod - och dess mål:
bröd genom en examen - blir en hämsko
på fortbildningsdriften äfven på det
praktiska området. Tidningarna syssla för
mycket med skvaller och skandal, vänja
människorna från att läsa böcker. Det verkliga
bildningsanlaget röjer sig genom ständig
vakenhet vid hvarje bildningstillfälle. Had
och tid att läsa kan oftast den bereda sig,
som verkligen vill det. Olikhet i
bildningsgrad är det djupaste klassmärke, men linjen
mellan öfver- och underklass är i detta fall
ej utmärkt genom rösträttsstrecket, ej heller
stiger och sjunker det med examensbetygen.
Vår bildning börjar och fortgår på hvarje
punkt och i hvarje moment, då vara
känslor, tankar och handlingar genomträngas af
våra insikter. Den kunnige känner data
och fakta; den bildade gör genom sina
insikter sin människokännedom djupare - och
omvändt. Den kunnige bär sina kunskaper
som en skramlande nyckelknippa; för den
bildade öppna nycklarna nya världar. En
verkligt bildad person är aldrig högmodig
och tror sig ej veta allt - millionären kan
tillåta sig enklare vanor än den förmögne.
Ur ödmjukheten uppväxa den sympatiska
förståelsen och mildheten, människans
yppersta dygd gent emot nästan.

Sättets bildning växlar: folkets oskick
har en gång varit »de högst bildades» skick.
Tillfälliga bruk äro ej betydelselösa för
um-gängestrefnaden, men man bör ej böja sig
för dem, om de äro meningslösa, såsom
nyårskort och artighetsvisiter. Ingen
samhälls-omdaning, endast en djupt inträngande kul-

tur skall - i en aflägsen framtid -
utjämna den af naturen själf afgjorda
olikheten i människornas bildningsanlag.

»Vi böra måhända räkna med årtusenden
innan vi kunna hoppas, att jorden skall bära
den fagra bördan af en genombildad
mänsklighet!» lyda f ö rf: s slutord. Och många
tankar tränga sig på oss, då vi skynda att
genast läsa om det lilla, så innehållsrika
arbetet, som på få sidor sagt oss så
mycket nytt. Och det är med tvekan vi börja
rannsaka och granska - vår egen bildning!

H. W-r.

Svenska Turistföreningens årsskrift för

år 1897. Stockholm, Vahlström &
Vid-strand (i kommission). Pris: 4 kr. - Det
är numera en väldig volym om 400 sidor
med 98 illustrationer och 5 kartor.
Årsberättelsen vittnar om föreningens ständiga
lifaktighet och tillväxt: endast förra året
ökades medlemsantalet med 2,660. Till
skolungdomens sommarvandringar hafva 100 kr.
kr. utdelats åt Uppsala högre allmänna
läroverk och samma belopp åt Vallinska skolan
i Stockholm. Om en skolresa i Dalarne,
som nio af sistnämda skolas elever förra
sommaren gjorde på 14 dagar, har M. L.
\ tidskriften lämnat en liflig skildring. Och
synnerligen omväxlande, alltid lärorika, oftast
färgrika och fängslande äro de olika bilder,
som turisterna nedkastat af sina färder,
vare sig dessa haft till mål de gamla
kop-parbergsgrufvorna, Stora Sjöfallet och den
totala solförmörkelsen, Jämtlands skogar och
dalar, jöklarne i lappska högfjellen eller det
idylliska Öregrund, Sylf j allen eller
kanotfärden i Lappland eller den gamla gummans
trånga vyer på skånska slätten,
Kullabergs-bilderna, Tegnérs födelseort––––––allt

väcker och manar: »Ut, ut i naturens sköte!»

Redan hafva här och där folkskolans
lärare sökt få sina lärjungar ut på en
sommartripp - och lyckats i dessa
sträfvanden. I sommar vill hufvudstaden se många
af landets småttingar här -. om intet
hinder möter. Och förvisso skall allt mer och
mer för vårt folk uppgå en klar insikt om
nyttan och nödvändigheten af att se och
lära känna vårt land, som har så många
olika vyer att bjuda. Ökade
kommunikationer och förståndiga- resplaner skola
möjliggöra sommarresor ej blott för lärarekåren,
som så väl behöft ett -handtag, hvilket dock
denna gång uteblef, utan ock för ungdomen.
»Att se detta land och folk är att älska det!»

Men då böra vi ej glömma vår skuld till
Turistföreningen, som brutit isen. Och hvar
och en, som anser sig kunna undvara 3 kr.
årligen som medlemsafgift, nedlägger ett sade
i vår fagra fosterjord. Skörden skall
tillfalla våra barn om icke oss själfva.

Luft hafvet. Grunddragen af
meteorologien och klimatologien, populärt framställda
af professor Fr. Umlauft. Öfversättning af
O. H. Dumrath. Sthm, Hugo Geber.
Utkommer i 8 häften ä 80 öre. - Detta
arbete, rikt illustreradt ined väl utförda vyer,
plankartor och porträtt, vill göra för
allmänheten tillgängliga de resultat, till hvilka
den yngsta af våra naturvetenskaper,
väderleksläran, har kommit. Uti inledningen till

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0199.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free