- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
249

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18 (801). 5 maj 1897 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 18

SVENSK LÄRARETIDNING.

249

LEDIGA TJÄNSTER.

(Post- och Inrikes tidningar 3 ggr.)

Ordinarie läraretjänsten

vid Svedala stationsskola (omfattande 3:e och
4:e klass) inom Svedala församling, Malmöhus
län, kungöres härmed till ansökning ledig. Lön
enligt lag med 100 kronors ersättning för
kofoder in natura samt särskild ersättning för
slöjdundervisning. Bostad 3 rum och kök.
Ansökningar, ställda till skolrådet,
öfversändas till undertecknad inom sextio (60) dagar
från det denna kungörelse första gången varit
införd i Post- och Inrikes tidningar.
Svedala den l maj 1897.

Erik Palmquist,
Skolrådets ordförande.

Lärarinnebefattning

i ambulatorisk småskola, fördelad på tre
stationer, i Backa af Dalby församling,
Värmlands län, kungöres härmed till ansökan ledig.
Tillträdes den l instundande augusti. Lön
efter lag. Bostad med vedbrand å ställe, där
skolan hålles. Ömsesidig uppsägningstid tre
månader. Ansökningar, ställda till skolrådet,
jämte betyg insändas före den 15 juni till
pastorsämbetet i Dalby församling, adress
Ra? ’

Ordinarie läraretjänsten

vid fasta folkskolan (särskild småskola finnes)
jämte därmed förenade organist- och
klockarebefattningarna i Vallby församling, Uppsala
län, kungöras härmed lediga till ansökan inom
60 dagar efter första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar (den 27 april).

Organistlönen utgår med kontant 150
kronor. Klockarelönen utgöres af
nyttjanderät-ten till boställsjorden, hvars afkastning
årligen beräknas till 100 kronors värde, som af
församlingen garanteras. Antaglig borgen
ställes för orgeln och öfriga anförtrodda
inventarier. Klockaren skall ställa sig
instruktion för kyrkobetjänte i ärkestiftet till
noggrann efterrättelse. Han skall ock låta
verkställa den sedvanliga klämtningen samt
helgemåls- och förstagångsringning emot en årlig
ersättning af 50 kronor.

Med skollärare t j än sten är förenad
nyttjan-derätten till förra komministerbostället om
Y2 mantal krono, hvarå nettoafkastningen,
upptagen årligen till 375 kronor, ingår i
lärarens löneförmåner. Af dessa utgör nämda
boställsafkastning ersättning för bränsle med
75 kronor och för kofoder med 100 kronor.
Det öfriga värdebeloppet 200 kronor ökas med
ett från skoldistriktet utgående kontant
belopp, så att lönen i dess helhet utgör full
laga lön. För en från bostället afsöndrad
mindre åkerteg, afsedd till skolträdgård och
rotfruktsland åt läraren, erhåller denne
årligen ett mot dess afkastningsvärde
motsvarande kontant belopp. Byggnadsskyldigheten
vid bostället, som är försedt med erforderliga
åbyggnader i tämligen godt skick, åligger
innehafvaren. Dessutom är åt de förenade
tjänsternas innehafvare i det nya och
tidsenliga skolhuset upplåten bostad af tre rum
och kök jämte en källare oeh vedbod. Prof
till skollärare- och organistbefattningarna skall
afläggas. Alla tjänsterna tillträdas den l
januari 1898, såvida valet då vannit laga kraft.
Blifvande innehafvare är skyldig att, då en
af tjänsterna frånträdes, äfven afträda de
öfriga. Kommer fortsättningsskola att
inrättas, skall läraren däri meddela undervisning,
för hvilken särskild ersättning lämnas.

Ansökningar, åtföljda af erforderliga betyg,
ställas till förenade kyrko- och skolrådet i
Vallby, samt insändas till undertecknad
under nedanstående adress.

Vallby, Enköping, den 27 april 1897.

J. A. Sjöqvist.
Ordförande i kyrko- och skolrådet.

Vikariat

vid en folkskola i Hedemora landsförsamling
för återstående delen af innevarande
vårtermin finnes nu genast att tillträda.
Ansökningar insändas till

Skolrådets ordförande, Hedemora.

En småskoletjänst,

flyttande mellan två stationer, inom Silf bergs
församling af Kopparbergs län kungöres
härmed ledig till ansökning hos skolrådets
ordförande före den 12 juni. Läsetid 8 månader.
Lön 300 kr., husrum och vedbrand. Tillträdes
genast. Uppsägningstid 3 månader.

Skolrådets ordförande.
Adr. Stora Tuna.

fullt antal sökande till lediga
folkskol-läraretjänsten vid flyttande skolan i
Eke-berga och Löfsjömåla rotar i Ekeberga
församling icke anmält sig, kungöres härmed
samma tjänst ånyo ledig till ansökan inom
sextio dagar efter första kungörandet häraf
i Post- och Inrikes tidningar. Lönen utgår
efter lag. För innevarande års hösttermin
sökes för samma skola vikarie, från hvilken
ansökan bör hafva inkommit senast
nästkommande 20 juni. Ansökningshandlingar,
ställda till skolrådet i Ekeberga, insändas i
bägge fallen till undertecknad, dess ordförande,
adress Lerihofda.

Lenhofda den l maj 1897.

Fr. Hagström.
Kyrkoherde.

(Post- och Inrikes tidningar 3 ggr.)
Till en

ledig folkskolläraretjänst

i Björkö och Kalföns flyttande folkskola i
Öckerö skoldistrikt sker ansökning inom 60
dagar efter denna annons första införande i
Post- och Inrikes tidningar. Lönevillkoren äro
enligt lag. Slöjdskola för gossar kommer att
i den närmaste framtiden inrättas.
Ansökningshandlingar ställas till ordföranden i
Öckerö skolråd, adress Torslanda (Hisingen).
Öckerö den 23 april 1897.

Skolrådet.

Lärarinneplatsen

i Vassunda församlings småskola vid kyrkan
kungöres härmed till ansökan ledig. Årlig
lön 300 kronor jämte husrum i nybyggdt
skolhus och vedbrand. Platsen tillträdes den 25
augusti d. å. Tre månaders ömsesidig
uppsägning. Ansökningar, åtföljda af betyg,
insändas före den l juni d. å. till skolrådet i
Vassunda, adress Knifsta.

Till en vid Visby stads folkskola

nästinstundande läsår, l september-l juni
ledig

extra ordinarie
lärarinnebefattning

med en årlig lön i ett för allt af 850 kronor
kunna kompetenta, i slöjd väl vitsordade
sökande före den 13 nästinstundande juni ingifva
sina till skolrådet i Visby ställda
ansökningshandlingar.

Den utaf de sökande, som blir till platsen
antagen, anställes för hela läsåret.

Visby den 26 april 1897.

Skolrådet

Ordinarie
folkskollärarebefattningen

vid fasta folkskolan i Måstorp, Kullerstads
socken och Östergötlands län, är ledig till
ansökning hos skolrådet i Kullerstad senast den 8
nästinstundande juni. Lön efter lag. Särskild
ersättning för slöjdundervisning åt gossar.
Betyg öfver genomgången slöjdkurs fordras.
Bostad i skolhuset, beläget vid skog och Motala
ström nära Skärblacka bruk och
järnvägsstation.

Kullerstad, Skärblacka, den 26 april 1897.
Skolrådets ordförande.

Lediga lärarebefattningen

vid fasta folkskolan i Rute församling af
Gotlands län sökes inom den 15 nästinstundande
juni.

Hugade kompetenta sökande insände nödiga
handlingar till undertecknad, ordförande i
skolrådet. Lönen utgår efter lag. Småskola finnes.

Kute i april 1897.

A. H. Nyberg.

vid den med Västerås högre elementarläroverk
för flickor förenade förberedande skolan blifver
ledig vid nästa termins början. Lön för år
700 kr. Ansökan med prästbetyg samt
afgångsbetyg från elementarläroverk för flickor och
från lärarinneseminarium insändas till
skolans rektor senast den 22 maj 1897.

Ordinarie lärarebefattningen

vid flyttande folkskolan Njölhult-Åbyboda
inom Horns församling i Östergötland är
ledig till ansökan inom 60 dagar efter
annonsens första införande i Post- och Inrikes
tidningar. Löneförmåner enligt lag.
Ansökningar kunna insändas till

Skolrådets ordförande.
Adress Horn.

Plats

att tillträda den l nästa juli finnes för
examinerad småskollärarinna vid folkskolan i Hjo
stad och sökes hos skolrådet senast den 20
nästa maj.

Lärarinnan erhåller årligen 300 kr. i lön,
50 kr. till vedbrand och fri bostad (J rum och
kök). Undervisningsprof fordras.

Hjo den 23 april 1897.

Olof Hedén.
Skolrådets ordförande.

Lärarinneplats

vid fast småskola i Gillberga församling af
Södermanlands län är ledig att tillträdas l
nästkommande augusti med en årlig lön af
300 kr. förutom husrum och vedbrand och
sökes före 15 nästk. juni hos skolrådet i
Gillberga under adress Eskilstuna.

En ordinarie lärarebefattning

vid Hellefors bruks fasta folkskola kungöres
härmed till ansökan ledig hos skolrådet
under adress Hellefors inom sextio dagar från
l april.

Ersättning för kofoder 80 kronor.

Öfriga löneförmåner efter lag.___________

Folkskollärarinnetjänsten

vid flickskolan vid kyrkan i Kjula
församling kungöres härmed ledig till ansökning.
Lön enligt lag. Kofodersersättning utgår med
75 kronor. Blifvande innehafvare har att
ställa sig till efterrättelse eventuell förändring
af skolan från flick- till samskola med
afdelningsläsning. Ansökningar, åtföljda af nödiga
kompetenshandlingar och ställda till
skolrådet, insändas inom sextio dagar från
första kungörandet i Post- och Inrikes
tidningar.

Kjula pr Eskilstuna den 29 mars 1897.
Å skolrådets vägnar:

C. Högman.
_________Ordförande.______________

Kungörelse.

Som endast en sökande anmält sig, kun^
göres härmed folkskollärarebefattningen i
Göstorps folkskola af Veinge skoldistrikt,, Hallands
län, ånyo ledig att sökas inom sextio dagar
från denna kungörelses första införande i
Post- och Inrikes tidningar. Lönen efter lag.
Prof erfordras.

Å skolrådet» vägnar:
Joh. Lundberg.

Kyrkoherde.
Adress Veinge.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0253.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free