- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
291

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21 (804). 26 maj 1897 - För dagen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 21

SVENSK LÄRARETIDNING.

291

Äfven seminariernas lärarepersonal
har vid årets riksdag i någon mån fått
sin ekonomiska ställning förbättrad.
Hittills hafva seminarielärarne - i motsats
till läroverkslärarne - icke uttryckligen
varit tillförsäkrade pension. Denna
oegent-lighethar nu blifvit rättad: seminarielärarne
hafva i fråga om pensionsrätt blifvit
fullkomligt likställda med allmänna
läroverkens lärare. Åtgärden var en
konsekvens af det i fjor fattade beslutet
angående pension åt seminarieadjunkten
J. Lind.

Musiklärarne vid seminarierna hafva
fått sina löner förhöjda från resp. 1,100
1,200 och 1,300 kronor till resp. 1,100,
1,300 och 1,500 kr. Dessutom har
möjlighet beredts för öfningslärare vid
seminarium att vid sjukdomsfall få
statsbidrag till vikariens aflönande. De vid
statens finska och lappska
småskoleseminarier anställda lärare och lärarinnor
hafva i fråga om pension likställts med
folkskolans lärare.

Bland öfriga positiva beslut må
nämnas, att högsta statsbidraget till högre
folkskola bestämts till 2,400 kronor (nu
1,200 kr.); att statsanslaget till
understöd åt mindre bemedlade
folkskoleelever höjts från 15,000 till 20,000
kronor, samt att anslaget till
uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn höjts från
25,000 till 150,000 kronor.

:|:

Tre skrifvelser i skolfrågor hafva båda
kamrarna enats om att aflåta till k. m:t.
I den ena begäres, att församlingarna
under vissa villkor må få ordna
undervisningen i folkskolan såsom
förmiddagsläsning. I den andra hemställes, att vid
tillsättande af adjunkts- och
kollegabefattningar vid de allmänna läroverken
geografien måtte få räknas såsom särskildt
undervisningsämne. Den tredje slutligen
afser att inskränka de nuvarande
undervisningsprofven vid de allmänna
läroverken. Riksdagen anhåller, att k. m:t
måtte låta verkställa utredning om och
under hvilka förutsättningar dessa prof
»må kunna afskaffas eller åtminstone i
väsentlig mån inskränkas».

Som vanligt hafva åtskilliga till
riksdagen ingifna förslag ej föranledt till
någon åtgärd. Bland dessa nämna vi
k. m:ts proposition om anordnande af
pedagogiska läro- och öfningskurser för
teologie studerande samt de af enskilda
motionärer framlagda förslagen dels om
understöd åt enskilda läroverk, dels om
utvidgning af seminarierna i syfte att
minska lärarebristen.

Tyvärr hafva vi icke den glädjen att
bland de positiva besluten vid årets
riksdag kunna få inregistrera ett beslut om
ett andra ålderstillägg till folkskolans
lärarepersonal. Den lyckliga utgången
af Småskollärarnes lönefråga gifver oss

emellertid anledning hoppas, att då
regeringen nästa år framlägger
folkskollärarnes lönefråga, denna skall röna ett
gynnsamt och välvilligt mottagande hos
folkrepresentationen.

Folkskolebarnens resor till
utställningen.

Lärjungar i Sveriges folkskolor,
fortsättningsskolor och högre folkskolor,
hvilka i grupper om minst 10 under
ledning af en lärare eller lärarinna vilja
besöka utställningen utan att använda
de bostäder, som genom
skolresekommitténs försorg upplåtits åt skolbarn,
kunna när som helst företaga sådana
besök. Inträdesbiljetter å 25 öre
gällande sådana hvardagar, då inträdesafgiften
eljest är l krona, tillhandahållas före
den 16 juni å Svensk Läraretidnings
byrå, Barnhusgatan 6, samt från och
med nämda dag å kommitténs byrå,
som förestås af folkskollärarinnan
fröken Anna Rylander, och hvars adress
är Riddaregatan 38 & 40, Stockholm.

De lärare eller lärarinnor, hvilkas
lärjungar under vistelsen härstädes komma
att begagna de genom kommitténs
försorg upplåtna bostäderna, böra minst
14 dagar före resans anträdande och
i allt fall senast den l juli till
kommitténs byrå insända dels uppgift å antalet
personer, som önska bostad samt antalet
nätter, under hvilka denna kommer att
tagas i anspråk, och dels den för
bosta-.den bestämda afgiften, 40 öre natten för
hvarje barn.

De, som så önska, kunna i folkköket
å utställningen spisa middag, 2 rätter
mat, för 40 öre, hvarjämte smör, bröd
och mjölk morgon och afton kan
erhållas i bostäderna till ett pris af 35
öre om dagen för hvarje barn.

Handduk och lakan samt om möjligt
en mindre kudde böra medhafvas.

Bostad kan ej upplåtas förr än den
20 juni. Det vore önskligt, att
skolre-sorna kunde vara afslutade senast den
20 juli.

För så vidt den i förra numret
omförmälda nedsättningen af biljettpriset vid
resor å statens järnvägar skall tagas i
anspråk, bör samtidigt, med anmälan
om bostad lämnas uppgift å antalet
barn och lärare, för hvilka nedsättning
af biljettpriset skall ifrågakomma,
äfvensom å stationen, från hvilken resan skall
företagas.

Man torde observera, att
tillkännagifvandet angående Skolresor i n:r 19 af
denna tidning gällde allmänna
läroverken, ej folkskolorna. Upplysningar
angående folkskolebarnens resor hafva
lämnats i n:r 12, 18 och 20.

Jultomtens pristäflan.

Redaktionen af Jultomten, Skolbarnens
jultidning, utfäste i sin senaste årgång
två pris om sammanlagdt 300 kr. för

de två bästa originalpoem för barn, dock
att om prisdomarne skulle finna, att
ingen täflingsskrift vore förtjänt af första
priset, de skulle äga fördela detsamma
i flera smärre. Vid täflingstidens utgång
den 15 mars hade inkommit icke mindre
än 175 täflingsskrifter.

Prisdomarne, som utgjorts af
skrift-ställarinnan professorskan Helena
Nyblom, bibliotekarien d:r Harald
Wieselgren och direktören Ernst Beckman
tillsammans med redaktionen, hafva efter
granskning af täflingsskrifterna enhälligt
varit af den mening, att intet af de
insända poemen vore förtjänt af första
priset.

Andra priset, 100 kr., har tilldelats
n:r 169, »Lille Pers vandring».

Första priset (tillökadt med 25 kr.)
har fördelats i tre pris å 75 kr. Dessa
pris hafva tillfallit:

N:r 138: Gamle Trygg,
» 128: Till de unga,
» 59: Emmas visa.

(Fru Helena Nyblom har begärt få
antecknadt, att hon i fråga om de
senare poemen haft en från flertalet
afvikande mening.)

Vid öppnandet af namnsedlarna till
de fyra med pris belönade har befunnits,
att poemen i fråga varit författade af:

Lille Pers vandring: skriftställaren Hugo
Gyllander, Uppsala;

Gamle Trygg: v. pastor Paul Nilsson,
Håkan torp (författare till »Kung Gösta»),

Till de unga: skriftställaren Frans
Hedberg, Stockholm,

Emmas visa: skriftställarinnan fru
Amanda Kerfstedt, Tomteboda.

Utom dessa fyra poem önskar
redaktionen i enlighet med reglerna i
inbjudningen inköpa följande fyra:

N:r 73: När Lar f v an skulle lar f va ut i

världen.

» 103: Hvad vill du blif
» 139: Solvisa.
» 155: Hönan med gåsungarna.

Pristagarne äfvensom författarne till
öfriga här ofvan uppräknade poem
torde med det snaraste anmäla sig å Svensk
Läraretidnings byrå, Barnhusgatan 6,
Stockholm (helst kl. 10-11 f." m. eller
5-6 e. m ).

Författarne till öfriga 167
täflingsskrifter kunna inom juni månads utgång
återfå sina skrifter, sedan de på ett eller
annat sätt (genom uppgifvande af
namnsedelns innehåll eller annorledes) styrkt
sin eganderätt. Ifall täflingsskrift ej
hämtas utan skall skickas postledes, måste
behöfligt antal frimärken insändas.

De täflingsskrifter, som ej återhämtats
före juni månads utgång, varda därefter
jämte de oöppnade namnsedlarna
uppbrända.

Tummelitens sommarnummer

ligger nu i pressen och blir färdigt att
utsändas i slutet af veckan. Insänd
rekvisitioner pr omgående!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0295.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free