- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
307

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 22

SVENSK LÄRARETIDNING.

307

talet lärare var 27, och samtliga utgifter
uppgingo till 16,353 riksdaler 44 skilling och
3 runstycken. Vid innevarande vårtermins
början åter utgjorde barnantalet 24,323 och
antalet lärare i läs- och skrif ämnena 638;
årets folkskolestat slutar på en summa af
1,188,225 kronor.

Under den första tiden, då hvarje
församling inom hufvudstaden skötte sitt
skolväsende för sig, oberoende af de öfriga,
befunno sig folkskolorna emellertid uti ett
mycket oordnadt skick och rönte därför
ringa tillslutning. För att råda bot härpå
och åstadkomma mera enhet och verksamhet
uti ledningen af skolorna erhöll Stockholm
år 1861, hufvudsakligen på initiativ af
rektorerna P. A. Siljeslröm och P. E.
Sved-bom, sin särskilda af k. m:t fastställda stadga,
och år 1862 omorganiserades skolväsendet i
öfverensstämmelse med denna.

Folkskoleväsendet i Stockholm har sedan
dess utgjort en hela samhällets gemensamma
angelägenhet och ombesörjes dels af en för
samtliga folkskolorna gemensam öfverstyrelse,
dels af åtta särskilda skolstyrelser, en för
hvardera af stadens territori alf or sam lingar.
Till sitt biträde äger öfverstyrelsen antaga
en inspektör. Såsom inspektörer hafva
varit förordnade rektor P. A. Siljeslröm
vårterminen 1862, lektor C. Gr. Starbäck
höstterminen samma år, folkskoleinspektören C.
J. Meijerberg 1863-1888 och sedan
sistnämda år fil. d:r C. Gr. Bergman.

Dödsfall.

bovisa Nilsson f. Sistlidna torsdag
afled på Norrköpings sjukhus lärarinnan vid
samma stads folkskolor Anna Lovisa
Kristina Nilsson i en ålder af 45 år.

Lovisa Nilsson aflade
folkskollärarinneexa-men i Stockholm 1875 och anställdes efter
en termins tjänstgöring i Göteborg den l
januari 1876 vid folkskolorna i sin
fädernestad Norrköping, där hon sedan oafbrutet
verkat i 21 1/2 år. Hennes i allmänhet
goda hälsa blef under de tvänne sista åren
bruten af en tärande magsjukdom, inre
svulstbildningar, för hvilkas aflägsnande hon
några dagar före sin död undergick en
svårare operation. En sådan var nämligen
det enda medel, hvarigenom lifvet skulle
kunnat räddas. Men det onda hade då gått
för långt, krafterna voro genom arbete och
sömnlöshet allt för nedsatta, och hoppet
om en lycklig utgång gäckades.

Lovisa Nilsson var såsom lärarinna ett
mönster af plikttrohet och nit. Man skulle
såsom öfverskrift till denna lilla dödsnotis
med full sanning kunnat sätta: »Stupad
på sin post» ; ty trots både plågor och
kraft-nedsättning fortsatte hon sitt arbete i
skolan tills blott tre dagar före operationen.
Enkelhet och anspråkslöshet, en oskrymtad
hjärtlighet mot alla och framför allt en
varm och lefvande gudsfruktan präglade hela
hennes väsen. Hennes sista gripande
afsked från kamraterna på skolan, då hon
med förtröstansfull undergifvenhet mot
Försynens skickelse anträdde sin stilla gång

mot döden, kvarlämnade ett intryck, som
sent skall förblekna. Hvile hon i frid!

S.

C. E. Holmen f. Åter har lungsoten
af brutit en lofvande lärarebana, då
folkskolläraren i Nord vik å Tjörn Carl Holmen den
10 maj afled i sitt hem i Ods församling
af Älfsborgs län. Den bortgångne, som var
endast 25 år, aflade folkskollärareexamen i
Gröteborg år 1893. Eedan då var hans hälsa
klen, och efter att samma år hafva
vikarierat vid en ambulatorisk skola i Dal,
angreps han för andra gången af
lunginflammation. Sedan tjänstgjorde han ett år som
extra ordinarie vid Jönköpings folkskolor,
hvarefter han 1895 erhöll ordinarie
anställning å Tjörn, hvilken verksamhet han
redan i höst måste afbryta, hårdt angripen
som han var af lungsot. Huru kort hans
arbetsdag än blef, hann han dock göra sig
allmänt omtyckt genom sin hederliga
karaktär och sitt okonstlade uppträdande. Han
ägde ett rikt förråd af humor, som han
stundom gaf luft i små kåserier i sin
hemorts tidningar. I kamratkretsen efterlämnar
han ett tomrum, som ej så fort torde
fyllas. Det var allas vemodiga tanke, då den
lilla Tjörnkretsen, hvars upphofsman och
ordförande han var, den 23 maj var
samlad för att fira hans minne. Hyr.

Tummeliten,

Sommartföning fot smått folfc,

var fullt färdig i slutet af förra veckan.
Utsändandet började på lördagen, och senast
i måndags skickades tidningen till alla, som
begärt att få den »genast». Till öfriga
beställare har tidningen sändts i går och i
dag. Hädanefter ingående beställningar
expedieras i regeln samma eller senast
följande dag efter det beställningen ingått.
Ett fullständigt profnummer fås mot 15

öre.

*Till tjänst för dem, som önska några
upplysningar om tidningsnumret i fråga,
meddelas följande:

På första sidan ser man de glada
syskonen Tummeliten och Tummelisa uppkrupna
på en ovanligt humoristisk stork, och på
andra sidan besjunges deras sommarfärd
bland vårblommor af Signe Alvarsson. Hur
en ung och oförståndig sagokung vill ha
allting färdigt strax, bara han pekar på
det, men till slut får lära sig tålamodets
svåra läxa skildras i en ganska tankediger
saga af Ivar Dal. »När blixten flammar»,
en stämningsfull ögonblicksscen af Johan
Tirén med vackra verser af Edvard Evers
kommer säkerligen att intressera det unga
Sverige - lite hvar veta vi hur
barnavärlden står undrande och spörjande inför
det elektriska fenomenet. I »Dalabarnens
resa till utställningen» har Per Hedman
lämnat en så i ord som bild glad skildring
öfver några småttingars färd till Stockholm
- den har alltigenom en originell färg.
Emmy Köhler kvittrar gladt, nätt och
näpet om »Svalebarnens» första flygförsök, och

Karl Tavaststjerna berättar om lille Karls
första tilltag att på egen hand sköta en båt.
Hvar och en kan ju tänka sig, hur det
af-löper. Charlotte Lindholm besjunger
midsommarens glädje med särskildt afseende
fästadt på Gerda Tiréns ypperliga tafla å
sista sidan. Ungdomarne, som där binda
blommor och kransar, bilda en verkligt
fager grupp - man känner sig sommarstämd.
Tummeliten skall helt visst komma som
en uppiggande lektyr under sommarvärmen:
äfven de små behöfva någonting uppfriskande
den tiden, och för de inånga, som ej få
själfva se utställningen, skola bilderna
därifrån verka både gladt och storartadt.

Pensionsbref,

utfärdade den l l maj 1897.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.898. A. Jönsson Sandell, Jonstorp, Mim.

525 kr, fr. l okt 1897.

1.899. P. Tillqvist, Sunnemo, Vrml.

462 kr., tr. l maj 1897.

1.900. B. A. Jonsson, Blåvik, Östg.

525 kr, fr. l juli 1897.

Folkskollärarnes änke och pupillkassa.

705. J. G. Myrseils änka o. 4b. Torsåker, Gflb.

210 kr., fr. l maj 1897.

706. E. Jonssons änka, Göteborg.

200 kr., fr. l maj 1897.

707. H. Svenssons änka o. 4 b, Torsby, Gtbg.

210 kr., fr. l jan. 1897.

708. K. O. Anjous änka, Harg, Sthm.

120 kr.,’ fr. l april 1897.

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

227. Ida L. Lundqvist, Skellefteå.

70 kr, fr. l nov. 1896.

228. Sofia Eriksson, By, Vrml.

140 kr, fr. l jan. 1897.

229. Hans J. Johannesson, Fryeled, Jönk.

70 kr, fr. l juli 1897.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

203. -v-n. Kommittén för skolbarnens
resor till utställningen har icke gjort ansökan
om prisnedsättiiing på privatbanor, då ingen
som helst önskan härom blifvit till
kommittén framställd. Den saken kan antagligen
enklast lösas så, att kretsföreniiigarnas
styrelser hvar på sin ort begära nedsättning å
de privatbanor, som kunna komma att af
skolbarn befaras. Helt visst lämnas i dylikt
fall samma prisnedsättning som å
statsbanorna.

204. Sammet Surium. 1) Beror alldeles på,
om skolrådet i G. härtill lämnar sitt
medgifvande. 2) Nej, därest icke skolrådet särskildt
medgifver detta. 3) Nej.

205. Lärare och platssökande. 1) Ja. 2)
Nog kunna klagomålen fullföljas, men högst
osannolikt är, att beslutet upphäfves. 3) Nej.
4) Ja, ifall det gäller lärare vid mindre
folkskola. 5) Se Posttidningen! 6) 15 år är
maxi-miåldern för inträde i allmänna läroverkets
tre nedre klasser. 7) Ja. 8} 15 tjänsteår.
9) Inga studier alls föreskrifna. 10) Hos
chefen för justitiedepartementet.

206. Kalle V. 1) Ja. 2) Nej. 3) Nej.

207. A. H. Utgifvarens adress är endast
Hössiia.

208. Bore 23. 1) Ej nödvändigt, ifall alla
andra formaliteter iakttagits. 2) Af skolrådet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0311.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free