- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
349

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 25

SVENSK LARAEETIDNING.

missnöje skulle uppstå, om några finge
understöd men andra ginge miste därom.

- Som nationaldag firades den 6 juni i
Ör-kelljunga, Krist. Då dagen inföll på
pingstdagen, samlades det stora tåget först i kyrkan,
där ett tusental personer närvoro. Efter
gudstjänstens slut begaf sig hela skaran med 300
skolbarn i spetsen under 110 flaggor och
vimplar ut till en större jämn plats utanför
byn. Här sjöngs, lektes och dracks kaffe,
här höllos tal för fosterlandet, för lagbunden
frihet, för konungens 25-årsjubileum och för
folkupplysningen. Slutligen hembar
församlingens kyrkoherde ett tack till dem, som
anordnat festen.

- Huru bringa söl in i skolarbetet? var en
fråga, som vid Hökskretsens möte den 19
dennes stod på programmet. Någon diskussion
följde ej, enär inledaren, folkskolläraren O.
V. Svensson i Skumxneslöf, uti ett längre
föredrag uttömmande behandlade ämnet. Han
skildrade, hur viktigt det är, ätt den naturliga
solen får komma in i skolsalen, där
sundhets-lärans alla fordringar böra tillfredsställas
genom ljus, renlighet och frisk luft. Och att
barnen i sin lärare böra äga en sol, som
genom sin värme kan uppmjuka det ofta
trotsiga och hårda barnasinnet och frambringa
goda frukter för lifvet.

- Om sångundervisningen framhölls vid
Södra Möre-kretsens möte den 11 dennes, att dess
mål är att uppöfva barnens gehör och
röstorgan, lära dem lämpliga sånger och psalmer,
hvarigenom deras smak för det sköna odlas
och tillfredsställes samt att lära dem
tontecknens betydelse och dymedelst skaffa dem
inträde i tonernas värld. Noga borde man dock
beakta, att orden äro själen i sången och
melodien blott en mer eller mindre vacker
klädnad. Viktigt är, att sången öfvas så, att den
blir mjuk och vacker, icke skrikig, och bör
alltid tagas hänsyn till att ordens riktiga
uttal ej försummas.

- Göteborgs folkskolors skolkök afslöt den l
dennes den lärarinnekurs, som pågått sedan
den 12 januari och bevistats af 9 elever.
Eleverna hafva undervisats dels tillsammans med
folkskolans flickor, dels haft enskilda
öfningar. Den praktiska delen af undervisningen
har hufvudsakligen ledts af fröken Lotten
Lagerstedt och omfattat enkel matlagning med
prisberäkmng, torguppköp, insaltning af kött
och fisk, bakning, enkel bokföring for
hushållet och skolköket, tvätt, mangling och
rengöringssysslor. Till nästa års kurs hafva redan
12 ansökningar ingått - 2 ända uppe från
Boden i Norrbotten - ett glädjande bevis på
det intresse, hvarmed skolkökssaken börjar
omfattas i olika delar af vårt land.

- Öfver ringa intresse för socken- och
skolbibliotek klagades vid Södra Möre-kretsens
årsmöte den 11 dennes. Orsaken ansågs ligga
dels däri, att de befintliga biblioteken bildats
af gamla nästan värdelösa böcker och dels
däri, att de ej underhållas och förses med
nya intressanta skrifter. Skolråden hade nog
härvid en och annan försumlighet på sitt
ansvar. Man erinrade om att kostnaderna för
bildande af ett bibliotek, som väcker och
fostrar samt motverkar dålig litteratur, ej äro
så utomordentliga: Patriotiska sällskapet
bidrager med 50 kr., om församlingen lägger
till lika mycket. På frivillighetens väg kan
alltid något anskaffas, och åtminstone en del
förläggare gifva ganska god rabatt.

- Som nationell bemärkelse- och idrottsdag
firades den 6 dennes vid Gotlands läns
folkhögskola i Hemse under väldig tillslutning af
folk från alla delar af ön och med den
gynnsammaste väderlek. Folkskaran uppgifves
hafva nått ett antal af 4-5 tusen personer. Efter
en välkomsthälsning af skolans föreståndare,
d:r T. Sätervall, ägnade sig de närvarande
åt idrottslekar på skilda håll - pärkspel,
varpkastning, stångstörtning och andra dylika
saker. Största uppmärksamheten ådrogo sig
pärkspelarne, men äfven de öfriga idrotterna
hade talrika beundrare. D:r Sätervall tackade
slutligen de närvarande för deras intresse för
de fäderneärfda, stärkande sysselsättningarna,

och festen slöts med ett trefaldigt lefve för
den gotländska idrotten.

- Om klockarelönen i Oppmanna har
rättegång förts vid Villands häradsrätt. F. d.
näindemannen Nils Svensson i N. Mjönäs
hade vägrat att utbetala lön till klockaren
N. Svensson, under påstående att
församlingens vid kyrkostämma år 1868 fattade
beslut om klockarens löneförmåner ej kunde
anses äga vitsord, utan borde 1723 års
förordning om klockarelöner tillämpas. Klockaren
Svensson instämde nämdemannen Svensson
till Villands häradsrätt. Och då under målets
utredning styrkts, att Svensson antagits till
klockare och organist mot åtnjutande af den
lön, som år 1868 bestämts
genonikyrkostämmo-beslut, hvilket obestridligen vunnit laga kraft,
ålade rätten nämdemannen Svensson att till
klockaren utgifva fordrade 18 kronor 12 öre
samt i rättegångskostnader erlägga 117 kr.
50 öre.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Ombudsmötet.

Till ombud hafva ytterligare valts:

Malmö-kretsen: A. Svanlund, A. Kamstedt,
J. Engdahl, Naemi Uddenberg, Nanna
Persson och Hilma Andersson. Suppleanter: J.
Hammarlund, M. Lundberg, O. Floren och
Gerda Sundberg.

V. Östergötlands-kretsen: J. N. Bergström i
Vadstena, A. P. Tornell i V. Stenby och L.
N. Larsson i Hof. Suppleanter: H. Berg i
Hagebyhöga och E. Magnell i Bjälbo.

Örbyhus-kretsen: O. Stjernström i Vendelsby
och J. Tunander i Film. Suppleanter: A.
Kan-zén i Film och A. Bergman i Dannemora.

S. T justs-kretsen: A. Holmdahl i
Gladham-mar och A. T. Strömmert i Törnefalla. Supp
leanter: A. Lagerström i Odensvi och J.
Nilsson i Västervik.

Falköpings-kretsen: C. G. Nyqvist i
Vartofta-Åsaka och J. P. Kjellén i Kinneved.
Suppleanter: G. V. Lundin i Falköping och K. J.
Bohlin i Falköping-Kanten.

Hernösands-kretsen: A. Degerman.
Supple-ant: G. Setterlind.

Hille-kretsen: N. E. Anjou. Suppleant: P.
O. Åkerlund.

Linde-kretsen: Isr. Ringström i Stora.
Suppleant: Alfr. Regnström i Öskeviksby.

Hof v a-kretsen: J. P. Holmblad. Suppleant:
J. Jonson, båda i Älgarås.

Askers-kretsen: J. V. Jonsson i Käfvesta och
A. V. Hellström i Sköllersta. Suppleant: K.
O. Sjölander i Asker.

Vikbolands-kretsen: G. A. Carlborg i Ö.
Husby och G. Andersson i Jonsberg. .. .

Karlshamns-kretsen: J., A. Johansson i
Stilleryd.

Tornedals-kretsen: B. LT. Green och
Ångelika Forsberg. Suppleant: Anna Granberg,
samtliga i Haparanda.

V. Färnebo-kretsen: N. V. Tornell i V,
Färnebo och E. Hedvall i Viggarne. Suppleant:
J, Johansson i Salbo.

S’. Möre-kretsen: C. Lindström i Vassmolösa
och Alfr. Svensson i Agebo. Suppleant:
Ingeborg Nilsson i Brånahult.

N- Bjäre-kretsen: A. Linderberg i Båstad.
Suppleanter: G. V. Sjöstrand i V. Karup och
J. O. Virgin i Slättaryd.

Ö. Gestriklands kretsen: Hedvig Vesterlund,
L. Lindqvist och Joh. Lindholm. Suppleanter:
H. Nordqvist och O. P. Andersson, alla i
Gäfle.

Ystadstraktens krets: A, Hagman i V.
Nöb-belöf och N. Kronqvist i Katslösa.
Suppleanter: Cecilia Andersson i Öja och Lovisa
Larsson i V. Nöbbelöf.

Säf sjö-kretsen: J. Lindberg i N. Ljunga. Supp-,
leant: J. P. Hultstrand i Svenarum.

Höks-kretsen: K. E. Vessén i Veinge och J,
F. Kronqvist i Ålstorp.

Väne-kretsen: A. F. Berglund i Trollhättan
och Augusta Larson i Öxnered. Suppleanter:
H. Larson i Trollhättan och Charlotta
Ap-pelberg i Vänersborg.

Lysings-kretsen: S. V. Bostrand i Kyleberg
Suppleant: O. Gustafsson i Väderstad.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Åstorps-kretsen: de afgående.

Öfverkalix-kretsen: dito.

Hof va-kretsen: dito.

Östbo-kretsen: dito.

Kullens-kretsen: dito.

S. Möre-kretsen: dito.

N. Bjäre-kretsen: dito.

Säf sjö-kretsen: dito.

Höks-kretsen: dito.

Väne-kretsen: dito.

Vikbolands-kretsen: dito.

Malmö-kretsen: J. Franzén, Kr. Quint och
Hj. Boström i Sundsvall.

Kalmar-N. Möre-kretsen: J. Franzén, Kr.
Quint och Hulda Lundin.

Asker s-kr et sen: dito.

.Örbyhus-kretsen: Hj. Boström, Kr. Quint och
Hulda Lundin.

Kolmårds-kretsen: J. Franzén, Kr. Quint och
Augusta Larson.

V. Östergötlands-kretsen: Hulda Lundin, Kr.
Quint och .J. P. Lindén i Stockholm.

Karlshamns-kretsen: Hulda Lundin, Augusta
Larson och Åke Herrlin i Karlshamn.

V. Färnebo-kretsen: J. Franzén, Hulda
Lundin och Otto Kellgren i Filipstad.

; , b) Revisor.

Åstorps^kretsen: A. Lindén i Stockholm.

Öfverkalix-kretsen: dito.

östbo-kretsen: dito.

Kullens-kretsen: dito.

Kalmar-N. Möre-kretsen: dito.

Örbyhus-kretsen: dito.

S. Möre-kretsen: dito.

Säf sjö-kretsen: dito.

Höks-kretsen: dito.

Väne-kretsen: dito.

V. Färnebo-kretsen: dito.

V. Öster götlands-kretsen: dito.

Karlshamns-kretsen: dito.

Vikbolands-kretsen: J. Cederberg i
Norrköping.

Malmö-kretsen: E. Carli i Stockholm.

Kolmårds-kretsen: A. F. Liljeholm i Göteborg.

N. Bjäre-kretsen: dito.

Askers-kretsen: A. G. Vinländer i Stockholm.

Hof va-kretsen: A. Lindén i Stockholm och
J. Neander i Finnerödja med lika röstetal.

En nationaldag.

Malmö-kretsen: 1) Ja, 2) Den 6 juni,
3) Kretsen uppdrager åt centralstyrelsen att
vidtaga de åtgärder, den finner lämpliga.

Karlshamns-kretsen: 1) Ja. 2) ’Den
6 november. 3) Skolarbetet bör denna dag
upphöra^ svenska flaggan svaja från
skolgården, skallokalerna prydas på bästa sätt,
sång och föredrag omväxla och dagens
högtidligheter förenas med allmän gudstjänst
i kyrkorna.

Örbyhus-kretsen: l) J a,.: 2) Midsomm
ar-dagen. 3) Folkskolans lärare och lärjungar
böra genom att verksamt deltaga i dess
firande verka för, att denna dag blir en
verklig nationaldag. Den 6 november bör
därjämte fortfarande i våra skolor firas
såsom en fest,; erinrande om vårt största
historiska minne.

-Östbo-kretsen: 1) Ja, 2) Den 6
november, emedan denna dag för alla
samhällsklasser har ett särskildt stort historiskt
minne, emedan hjältekonungen denna dag

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0353.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free