- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
595

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 42

SVENSK LÄRARETIDNING.

595

ändring i landets skolförhållanden
undgår dess vaksamma centralstyrelses
uppmärksamhet. På skollagstiftningen har
föreningen stort inflytande. Den spelade
en betydelsefull roll under den senaste
stora Skolstriden. En och annan harmas
öfver dess verksamhet och utpekar den
som en fackförening med själfviska
syften och trånga synpunkter. Om syften
och synpunkter kan ju tvistas. Säkert
är, att föreningen genom ett ihärdigt
arbete i upplysningens tjänst gjort sig
förtjänt af att intaga den maktställning,
som den för närvarande intar. Till
denna förening, och nästan ensamt till den,
står England i tacksamhetsskuld för
störtandet af det mest ödesdigra system af
statsinblandning uti folkskolans
undervisning - statsbidrag på grund af
examensresultat.

Haf vänligheten visa
skolbarnen de p rö f sidor af
Jultomten, Tummeliten och
Praktupplagan, som återfinnas i
dagens^ B-nummert och fråga
dem, om de vilja köpa dylika
jultidningar med vackra
»taflor» och roliga »gubbar»!
Pris som vanligt endast 15,
25 och 50 öre.

p>rofårsinstitutionen härstädes
studeras för närvarande af de bekanta danska
skolmannen L. S. Tuxen och E. Slomann
från Köpenhamn. Meningen är att i
Danmark införa en något liknande inrättning
för de högre läroanstalterna.

Musiken till nya mässan. I
Norrköping beslöts vid möte den 12 denne s
mellan stadens prästerskap och organister
att hufvudsakligen följa de af
»Kyrkosångens vänner» föreslagna alternativ. Till
lof-sången »Vi prise dig» antogs Conrad
Nord-qvists musik att utföras på alla större
högtidsdagar. Ett litet häfte ined den sålunda
antagna musiken skall tryckas och gratis
utdelas i stadens kyrkor. Folkskollärarne
och lärarinnorna skulle underrättas om det
fettade beslutet, på det musikurvalet måtte
kunna inöfvas i skolorna.

Hvilken verksamhet välja
folkhögskolans elever? Föreståndaren för
Västernorrlands läns folkhögskola d:r S. A.
Carlén har utgifvit en katalog öfver skolans
elever åren 1873-97, däri han skildrar
elevernas senare öden. Han har gjort sig
mycken möda med att insamla alla
underrättelser och få till stånd denna katalog,
och detta icke minst för att bemöta den
än i dag mot folkhögskolan gjorda
beskyllningen, att dess elever skulle bli half herrar
och mista hågen för dugande arbete.

Hur ter sig denna beskyllning i
sanningens ljus?

Katalogen upptager 451 namn. Af dessa
hafva 174 gått till landtbruket, 76 till
handeln, 73 till industri eller handtverk, 5 haf-

va blifvit tjänstemän vid landtstaten,
järnvägen och posten, 3 hafva valt
lärarebanan, 3 äro bankmän, 5 sjömän, 2 hafva
ägnat sig åt konsten och 2 äro
fiskeriin-spektörer, 6 hafva blifvit volontärer,
skrifvare och gårdsägare. Emigrerat hafva 19,
och döda äro 32. Om 51 saknas alla
uppgifter.

Förtroendeposter inom kommunerna
hafva tillfallit 102 eller 23 % af de 451. De
hafva sålunda blifvit
kommunalnämdsordfö-rande, nämdemän, skolrådsledamöter,
fjärdingsman, kyrkvärdar, landstingsmän,
riksdagsmän, skiftesgodemän,
ägodelningsrätts-ledamöter, fattigvårdsstyrelseledamöter o. s. v.

Tjänsters tillsättning.
Förslag. Till tre läraretjänster i Kalmar:
1) V. L. Tidlund i Sibbamåla, 2) J. Rosquist
i L. Isie, 3) V. Väller i Kalmar
landsförsamling; - 1) N. Kroon i Kalmar, 2) A. Hammel
i Karlskrona, 3) J. Lundin i Norrgård; - 1)
J. Simonsson i Kyrkoköpinge, 2) Th. Brandt
i Kalmar, 3) V. Sylvén i Älfva.

- Till en folkskolläraretjänst i Borås: 1)
H. Lindmark i Eskilstuna, 2) J. G. Bondeson
i Landvetter, 3) R. G. Nylund i Borås.

- Till en folkskollärarebefattning i
Kristianstad: 1) M. Jonasson i Barum, 2) O. F.
Håkansson i Örebro, 3) vik, på platsen P. Burman.

- Till läraretjänsten vid Räftorps folkskola,
Ölme, VrmL: 1) F. Lindkvist i Donsö, 2) P.
G. Örtqvist i Lerbäck, 3) D. H. Tengrot i
Händene.

- Till lärarebefattningen vid Strömsbergs
bruks folkskola, Tolf ta, Upps.: 1) O. P.
Vahl-gren i Guldrupe, 2) C. A. Starke i Karlskrona,
3) J. Norborg i Silfberg-

– Till läraretjänsten vid Björka folkskola,
Glanshammar, Öreb.: 1) vik. därstädes Hulda
Haglind, 2) N. P. Hultberg i Rydboholm, 3)
O. T. Landström i Karl Gustaf.

- Till en folkskollärarinnebefattning i
Karlskrona stadsförsamling: 1) Valborg Axelsson i
Örebro, 2) Selma Svensson i Karlskrona, 3)
Ester Lindskog från Västergötland.

- Till två folkskollärarinnebefattningar i
Eskilstuna: 1) Ebba Landahl och 2) Hilda
Lindegren, båda i Eskilstuna, 3) fröken
Danielsson; - 1) Maria Hammar och 2) Anna
Gellertz, båda i Eskilstuna, 3) Eva Jonsson i
Torshälla.

- Till två folkskollärarinnetjänster i Borås:
1) Gerda Lagergren därstädes, 2) Hilma
Zetterberg i Göteborg, 3) Alma Paterson i
Borås, - 1) Maria Eriksson och 2) Ida
Johansson, båda i Borås, 3) Hedvig Groothoff i
Jordberga.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Blåvik, Östg.: A. A. Rydin i Öjaby.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Hallaryd, Kron.: A. E. Klingstedt i Dref.

- Till folkskollärare, klockare och
kyrkosångare i Brismene, Skbg: K. E. Källqvist i Kymbo.

- Till lärare vid Ljusnefalls folkskola,
Rumskulla, Kalm.: V. Haak i Börrum.

- Till lärare vid Dalkarlsbergs folkskola,
Viker, Öreb.: K. G. Dalgren i Ljusdal.

- Till folkskollärare i Degerfors, Öreb.:
O. A. Bergqvist i Lund.

- Till lärarinna vid Strömstorps folkskola,
Karlskoga, Öreb.: vik. därstädes Sofia
Tångring.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Häfverö, Sthm: Josefina Mattsson.

- Till småskollärare i Hägerstad, Östg.:
E. J. L. Rylander därstädes.

- Till småskollärarinna i Söderhamn:
Lydia Vennerberg i Skön.

Organistexamen är aflagd i Linköping af
folkskolläraren E. G. Gustafsson i Bottnaryd,
Jönk.

- På grund af epidemi äro skolorna inom
Hosjö kapellförsamling, Kpbg, stängda allt
sedan höstterminens början.

- Linköpings folkskollärareförening har till
ordförande nyvalt hr O. Lövendahl efter
nyligen aflidne Karl Johansson.

- Till lärare i sång och musik vid Piteå all
manna läroverk har Hernösands domkapitel
utnämt folkskolläraren och organisten Fr.
Burman i Piteå.

- För mod och rådighet lämnas ampelt
erkännande åt småskollärarinnan Höglund i
Storbrohyttan, Vrml. Hon hejdade nämligen
här om dagen en skenande häst.

- Vid Älfsborgs läns folkhögskola å Torpa tog
tredje manliga kursen efter skolans
återupprättande sin början den 15 dennes.
Elevantalet är 22.

- Ett nordiskt folkhögskolemöte är påtänkt att
hållas på Lunnevad år 1899. Ett svenskt
torde komma till stånd nästa år. Som
lämplig plats är föreslagen Kinnekulle.

- Om Skolförhållandena i Finland höll
folkskolläraren P. A. Lindholm i Korsnäs
föredrag vid Falutraktens lärare- och
lärarinne-förenings sammanträde den 16 dennes.

- 7/77 ordförande har Norra Ångermanlands
krets förening nyvalt folkskolläraren J. Nyberg
i Örnsköldsvik och till vice ordförande
folkskolläraren Edv. Elfving i Järfed.

- Fullständig beklädnad utdelades den 8
dennes till 24 gossar och 24 flickor vid Eksjö
stadsförsamlings folkskola af därtill donerade
medel.

- Inställd är undervisningen uti Hvetlanda
folk- och småskolor samt
småskollärarinne-seminariet på grund af en svårartad
halssjukdom, som angripit yngre och äldre i hvart
och hvartannat hus.

- För .meddelad simundervisning åt barn af
obemedlade föräldrar beviljade Jönköpings
stadsfullmäktige nyligen folkskolläraren A.
Svensson och Vilhelmina Dahlgren hvardera
75 kronor.

- / bröllopsgåfva erhöll folkskolläraren och
organisten Axel Lundberg i Dalby, Upps., den
15 dennes efter i kyrkan förrättad vigsel en
gedigen silfverkanna med lämplig inskription
som minne af tacksamma församlingsbor.

- Vid Norrköpings skolkök, hvilka öppnas den
l nästa januari, äro till lärarinnor utsedda
fru Hanna Ekelund och fröken Terese
Malmeström, båda i Norrköping, och till andra
lärarinnor fröknarna Hulda Johansson från
Karlskoga och Helmy Norström från
Mariefred.

- Falutraktens lärare- och lärarinneförening
blir hädanefter namnet på Falu lärare- och
lärarinneförening, som vid möte den 16
dennes i sammanhang med namnförändringen
antog nya stadgar. Enligt dessa skall
styrelseledamöternas antal hädanefter vara 5 i stället
för 3.

- Ett upprop om teckning af bidrag för
resande af en grafvård öfver framlidne
folkskoleinspektören Aug. Ekelund är
utfärdadt till lärare och lärarinnor inom den
hädangångnes inspektionsområde. Man har tänkt
sig bidragen till 2 kr. af lärare och l kr. af
lärarinna.

- Betygsgraderna voro vid Linköpings
skollärareförenings möte i lördags föremål för
öfverläggning. Nästan enhälligt uttalades den
åsikt, att tillämpningen af nuvarande fyra
betygsgrader för uppförande ocb flit möter många
svårigheter, hvadan föreningen ville uttala
sig för införande af blott tre betygsgrader:
godt, mindre godt och dåligt.

- F. statsrådet Gunnar Wennerberg har till
svar å den af organister och andra
musikid-kare i Göteborg honom tillställda adressen,
som vi i n:r 40 omnämde, afsändt en
skrifvelse, däri han framför sitt tack och sin
förhoppningsfulla glädje till dem, enär de hafva
att leda församlingen och ungdomen till ett
rätt uppskattande och begagnande af sångens
lyftande och stärkande hjälp.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0599.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free