- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
615

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 43

SVENSK LÄRARETIDNING-

615

as från all beröring med den värld, som
lefver och rör sig utom seminariets område.
Man har sökt para god disciplin med en viss
frihet för att ej vid internaten uppfostra
skrymtare och osjälfständiga karaktärer.

Med Ekenäs seminarium var ända till
höstterminen 1895 förenad en s. k.
barn-krubba, där lärarinnekandidaterna skulle
handledas i späda barns ändamålsenliga
vård. Men då lärarinnekandidaterna i de
flesta fall hade alldeles för ringa tid till
tjänstgöring vid krubban, och då
omsättningen af barn i densamma af ekonomiska skäl
ej kunde vara så stor, att barn i lämplig
ålder alltid funnos där, ansågs den icke fylla
sitt egentliga syftemål, hvarför den
indrogs.

Lärokursen vid folkskoleseminarierna i
Finland är liksom i Sverige fyraårig.
Fordringarna för afgångsexamen torde i
somliga ämnen vara något lägre, i andra åter
högre än hos oss. Landets båda språk,
finska och svenska, läsas vid alla seminarier,
dock fordras icke full färdighet i mer än
ettdera.

Elevernas praktiska utbildning börjar här
först i seminariets fjärde årsklass, men
denna är också att betrakta nästan såsom ett
profår vid folkskola Eleverna i denna klass
undervisas nämligen endast 2 timmar hvarje
dag (kl. 8 till 10 f. m.) Däremot äro de
under 4 a 5 timmar sysselsatta i
seminariets öfningsskola eller normalskolan, som den
här kallas. I Ekenäs är denna belägen ett
stycke från seminariet och delad i sex
särskilda klasser samt därtill en fyrklassig
folkskola. Den senare trädde i verksamhet först
på hösten 1892 och har till ändamål att
gifva lärarinnekandidaterna tillfälle se och
erfara, huru en folkskola med fyra
årsklasser skall kunna skötas af en lärarinna
eller lärare. Fjärde klassens elever
fördelas på dessa 7 afdelningar. Läsordningen
utarbetas ungefär som en läsordning för ett
elementarläroverk; hvarje elev har sina gifna
lektionstimmar i veckan inom olika
afdelningar af normalskolan.* Härigenom
komma eleverna i tillfälle att dagligen hålla en
eller flera lektioner, hvilket ju måste
betraktas såsom en fördel. Men anordningen
har äfven en svag sida. Elevernas
lektioner kunna icke så noggrant öfvervakas, och
fel och pedagogiska misstag rättas som hos
oss. Icke så sällan måste eleven lämnas
på egen hand med blott en eller högst två
kamrater såsom åhörare. Seminariets
lärarepersonal kan naturligtvis icke räcka till
för både seminariet och de sju
normalsko-leafdelningarna.

Vid läsårets slut anställes vid seminarium
skriftlig och muntlig pröfning med samtliga
elever, hvarjämte lärare och
lärarinnekandidater böra aflägga undervisningsprof, Dessa
prof jämte därpå följande examen
öfvervakas af öfverinspektör eller den han i sitt
ställe förordnar. För öfrigt tillgår därvid
ungefär som hos oss.

P. Aug. Lindholm.

* Lärarekandidaternas praktiska utbildning
lär ske efter samma metod äfven vid öfriga
seminarier i Finland.

ULTOMTEN,

Skolbarnens jultidning,

ligger nu i pressen, och har tryckningen af
praktupplagan redan börjat. På grund af
de många färgerna tager emellertid denna
tryckning en så rundlig tid, att fullt
färdiga exemplar af tidningen ej kunna erhållas
förrän omkring den 10 november.

De af Svensk Läraretidnings
Förlagsaktiebolag utgifna jultidningarna hafva i år
väsentligen följande innehåll:

1. JULTOMTEN,

W Skolbarnens jultidning.

Titelplansch. Af JENNY NYSTRÖM.

Jesusbarnets julevandring. Större teckning af NA-

TANAEL BESKOW. Med verser af densamme.
När stabotösen kom. En liten Skåne-historia af

HENRIK WRANÉR. Med 3 teckningar af

KARL ASPELIN.
Lille Pers vandring, Saga af HUGO GYLLANDER.

(Prisbelönt.) Med 3 större teckningar af

ELSA MAARTMAN.
De bästa vapnen. Saga af ANNA WAHLENBERG.

Med 4 teckningar af VIKTOR ANDRÉN.
Julupptåg eller Lånta fjädrar eller Hvad man icke

är, det vill man vara. 3 större teckningar af

prof. A. MALMSTRÖM.
Kamraterna. Helsidestafla af JOHAN TIRÉN.

Med verser af JOHAN NORDLING.
Gamle Trygg. Poem af PAUL NILSSON. o (Pris-

belönt.) Med 5 teckningar af EMIL ÅBERG.
Trollgäddan. 4 lustiga teckningar af AXEL BORG.

Med verser af densamme.
Våregen Palle. Helsidesakvarell af GERDA TIRÉN.

Med verser af SVENTE.
Björnleken. Sånglek af A & B. 111. af ELSA

MAARTMAN. Musik af A. T.
Till de unga. Poem af FRANS HEDBERG. (Pris-

belönt.) Med musik af IVAR HALLSTRÖM.
Liten f/7/ bli stor. Poem af FRITHIOF HOLM-

GREN. Med teckning af ELSA MAARTMAN

samt porträtt.
En hafvets siga. Af CHICOT. Med 2 teckningar

af HERMAN FEYCHTING.
Bref till Jultomtens små läsare. Af FARBROR

JULTOMTEN.
/ Sagogrottan. Helsidesteckning af JENNY NY-

STRÖM. Med verser af INGA.

Pris för allt förestående (16 sidor med
sammanlagdt 33 teckningar, däraf 7
helsidesbilder) endast 23 ÖfC (vid rekvisition
af minst 10 ex. nedsatt till 20 öre).

2. TUMMELITEN,

. Jultidning för smått folk.

Titelplansch, Af JOHAN TIRÉN.

Den lille tornväktaren, Poem af EDVARD EVERS.

Med teckning af GUNNAR HALLSTRÖM.
När räf ungarna leka. Större teckning af BRUNO

LILJEFORS. Med verser af FR. NYCANDER.
När Larfvan skulle tarfva ut i världen, Poem af

VILHELM NORDIN. Med större teckning af

OTTILIA ADELBORG.
Bara en spik. Saga af »SOPHIE LINGE». Med 9

teckningar af K. STANGENBERG.
Ungdomen rasar. 9 lustiga teckningar af JENNY

NYSTRÖM.
Tomtar och älfvor. Sånglek af EMMY KÖHLER.

111. af ELSA MAARTMAN.
Hvad snäckan sjöng. Helsidestafla af JENNY

NYSTRÖM. Verser af DANIEL FALLSTRÖM.

Pris för denna tidning (8 sidor med
sammanlagdt 24 teckningar, däraf 4
helsidesbilder) 15 Öre (vid rekvisition af minst
10 ex. endast 12 öre).

3. JULTOMTEN,

W Praktupplagan,

omfattar båda tidningarna, inhäftade i
särskildt, illustreradt omslag. Utöfver allt hvad
här ofvan finnes uppräknadt innehåller
Praktupplagan följande:

Omslagsteckningar af ELIN VESTMAN och
GUNNAR G: s ÖN WENNERBERG.

Tripp, trapp, trull, (Ett spel på omslagets
andra sida.)

Familjen Mickels utställningsbesök. 8 lustiga
teckningar af ELIN VESTMAN. (På omslagets
tredje sida.)

På rundresa. Verser af SIGNE ALVARSSON.

Pris för Praktupplagan, tryckt i många
färger på planschpapper (28 sidor med
sammanlagdt 67 teckningar, däraf 12
helsidesbilder), 50 Öre (vid rekvisition af minst
5 ex. endast 40 öre).

Vi erinra om vikten af att i god tid
insända rekvisitioner. Upplagornas storlek
rättas nämligen helt och hållet efter
beställningarna. De, som dröja att bestämma
sig till dess tryckningen afslutats, riskera
sålunda att icke få Jultomten. Särskildt
måste Praktupplagan beställas i god tid,
enär de många och dyrbara färgtrycken
välla, att ny upplaga ej kan åstadkommas,
sedan tryckningen en gång afslutats.

Rekvisition sker lämpligast pr
postanvisning (priset härå är endast 15 öre för
belopp under 25 kronor) eller pr brefkort
eller genom användande af
rekvisitionsblanketten å profbladet. I de båda senare
fallen uttages afgiften pr efterkraf.

Beställningar för mindre belopp än 2 kr.
måste alltid vara åtföljda af likvid.

Mot insändande af 40 öre i spar- eller
frimärken erhålles från den 12 november
ett fullständigt exemplar af såväl Jultomten
som Tummeliten, hvarigenom man kan
blifva i tillfälle att själf förvissa sig om
tidningarnas innehåll.

Tydlig adress torde uppgifvas. Vid
beställning af 50 ex. eller däröfver vore
önskligt, att tidningen kunde, så ofta sådant
låter sig göra, få sändas som järnvägspaket.
Tidningen kan därigenom inpackas med större
omsorg och kommer alltså fram till
rekvi-renten i bättre skick.

Alla skrifvelser rörande Jultomten och
Tummeliten adresseras:

Svensk Läraretidning, Stockholm N.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens oainn och

adress, lämnas utan afseende.)

390. Sixtus. 1) Ja, därest ej inspektören
gör anmärkning. 2) Anmälan till
inspektören borde vara nog för att vinna rättelse. 3)
Intet stadgande. Beror på ortens pris. 4) Ja.

391. ? 2. 1) Det senare är fallet, 2) Ja.
3) Nej.

392. K-II. 1) Möjligen vindsrummet. 2)
! Nej, icke det vi kunna tro. Dock ej
prejudikat härom. 3) Nej.

393. Tal. 1) Bör vara församlingens
skyldighet, 2) Nej.

394. 29. 1) Slöjden är aldrig obligatorisk,
hvarken för församlingen, läraren eller bar-

| nen. 2) Ja, om inspektörens intyg erhålles.
l 3) Ja, med nöje.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0619.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free