- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
634

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

634

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 44

En e. o. lärarebefattning

vid A folkskola med fast station i Frånö
sökes före den 14 november d. å. hos
skolrådet i Gudmundrå, adr. Kramfors. Tillträde
sker den 7 januari 1898. Lön 600 kr.
kontant, 100 kr. i ersättning för kofoder samt
husrum och ved.

Gudmundrå i Västernorrlands län den 18
oktober 1897.

Skolrådets ordförande.

Vid Sandvikens bruks skolor

anställ es för 1898

En extra ordinarie
folkskollärare,

hvilkens årliga tjänstgöring omfattar 36
veckor utom påskveckan. Lönevillkoren äro 1,000
kronor kontant, däri inräknadt ersättning för
öfverläsning och kofoder, l mindre rum med
kök, fri vedbrand och potatisland. Om så
begäres, är läraren skyldig att mot särskild
betalning undervisa i repetitions- eller
fortsättningsskola. Närmare upplysningar angå
ende tjänsten lämnas af Öfverläraren N. J.
Jonsson.

Utfaller proftjänstgöringeii under året till
belåtenhet, sker ny anställning med
uppsägning på öfverenskommen tid.

Ansökningar böra senast den 20 november
vara inlämnade till

Sandvikens järnverks aktiebolag.
Adr. Sandviken.

Lärarebefattningen

vid \7iken-Serfsjöns på tvänne stationer
flyttande mindre folkskola inom Hede, hvilken
tillträdes den l januari 1898, sökes hos
skolrådet, adr. Hede, före den l instundande
december. Företräde lämnas manlig sökande.
Slöjdskola kommer sannolikt att därstädes
inrättas. Rätt till öfverenskommelse om
laglig uppsägningstid förbehålles. Lönen vid
mindre folkskolan utgår med 400 kronor pr
år förutom vanlig i förmåner af husrum och
vedbrand.

Hede, Jämtlands län, den 29 oktober 1897.

Skolrådet.

Folkskollärarebefattningen

vid Kyrkrotens-Hvissle folkskola samt
därmed förenade organist- och klockaretjänsterna
inom Glafva församling, Värmlands län,
sökes hos församlingens kyrko- och skolråd inom
60 dagar från första kungörandet i Post- och
Inrikes tidningar. Tillträdet af befattningarna
kan få ske så snart valet vunnit laga kraft.
Slöjdkompetens fordras. Lön för
skollärarebefattningen enligt lag. Kofodersersättning
utgår med 100 kr. Bostad "2 rum och kök.
Organist- och klockarelön 350 kr. Klockaren
har att på egen bekostnad ombesörja
före-skrifven ringning. Prof fordras.
Skoldistriktet torde betala någon del af reseersättningen
till dem, som ej erhålla sj^sslorna.
Glafva den 26 oktober 1897.

Th. Peterson.
Kyrkoherde.

Lediga lärarinneplatsen

i Tjuttorps fasta mindre folkskola med 8
månaders undervisningstid på året och 400 kr.
lön jämte fri bostad sökes hos skolrådet i
Risinge, adr. Finspång, före den 20 nästa
december. " Skolrådet.

Lärarinnetjänsten

vid fasta småskolan i Hjerup af Uppåkra
församling, belägen 5 kilometer söder om Lund,
förklaras härmed till ansökning ledig. Och
äga kompetenta sökande, som böra vara
beredda att aflägga läseprof inför skolrådet, att
inlämna sina till skolrådet ställda
ansökningar till undertecknad före den l
nästkommande december. Skolan är lättskött och lönen
enligt lag jämte 60 kronors ersättning för
slöjd.

Uppåkra pr Lund den 29 oktober 1897.

H. A. Lobin.
Ordförande i Uppåkra skolråd.

Ledig folkskolläraretjänst.

Folkskollärarebefattningen vid nyinrättade
flyttande folkskolan i Boaryd-Söftestorp af
Väc-kelsångs skoldistrikt i Kronobergs län
kungöres härmed ånyo till ansökan inom 60 dagar
från den dag denna kungörelse första gången
varit införd i Post- och Inrikes tidningar.
Platsen tillträdes den l januari’ 1898 med lön
enligt lag. Kompetenta sökande insände
ansökningar till

Ordföranden i Väckelsångs skolråd.
Adr. V äckelsång.

För Stockholms-Nås församling

åstundas för förra hälften af år 1898 en from,
tjänstvillig och kyrkligt sinnad vikarie för
klockare-, organist- och
skollärarebefattningarna mot full aflöning. För organist- och
skollärarebefattningarna kan lärarinna
antagas. Ansökningar iugifvas under adress
Kungsängen före den l december 1897 till

Kyrko- och skolrådet.

Lärarinnetjänsterna

vido nyinrättade fasta småskolorna å Rån och
i Ådala äro lediga att genast sökas. Lön å
båda ställena 325 kr., för öfrigt enligt lag
såväl i fråga om lön som beträffande husrum
och ved, som utgå in natura. Å förra stället
utgöra skollokal och bostadsrum en byggnad
för sig, å senare stället äro de förenade med
folkskolelägenheten. Bekväma
kommunikationer.

Hamrånge i Gestrikland, adr. Berglty, den
14 oktober 1897. Skolrådet.

Vikariat

under januari-juni 1898 vid organist-,
klockare- och folkskolläraretjänsterna i Håbo Tible
församling, Uppsala län, sökes hos kyrko och
skolrådet senast den 8 november 1897,
hvarvid prästbetyg och bestyrkta afskrifter af
vederbörliga betyg i öfrigt bifogas.
Löneförmåner för vikariatstiden: fri vedbrand och
bostad i klockarebostället, 150 kr. såsom
organist- och klockarelön, andel i den för år
fastställda skollärarelön, kr. 700, jämte lösen
för kofoder i förhållande till läsdagar i
folkskolan, som har underlag af särskild
småskola. Nuvarande tjänsteinnehafvaren har
beviljats afsked med pension och afflyttar l
januari 1898.

Håtuna pr Häggéby den 12 oktober 1897.
På kyrko- och skolrådets vägnar:
A. A. Sillen, pastor.

Förenade folkskollärare-,
klockare- och organisttjänsterna

vid på två stationer flyttande folkskola i
Skorpeds församling i Västernorrlands län
kungöras härmed ånyo lediga till ansökan inom
60 dagar från första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar. Kontanta
skollärarelönen enligt lag jämte husrum och vedbrand;
i stället för kofoder upplåtes boställe om 4
tunnland 28 kappland, hvaraf 2 tunnland 11
kappland äro uppodlade. Organistlöneii 75
kronor. Klockarelönen 170 kronor och
därtill 20 kronor, om klockaren på sin bekostnad
vill ombesörja ringningen. Skollärare- och
organistbefattningarna tillträdas vid den laga
af- och tillträdestid, som inträffar näst efter
det valet vunnit laga kraft; men
klockarebe-fattningen först efter nuvarande
innehafvarens afgång. Skolläraren är skyldig att
undervisa i småskolans afdelning. Prof utan
reseersättning efter föregången kallelse
erfordras. Afgång från en af dessa tjänster
medför skyldighet att samtidigt f rånträd a de
öfriga. Bostaden belägen ungefär 2 kilometer
från järnvägsstation. Vederbörliga
ansökningshandlingar, ställda till gemensamma
kyrko-och skolrådet inom Skorpeds församling, äga
till alla tre tjänsterna kompetenta sökande
att inom fatalietidens utgång insända till
undertecknad, kyrko- och skolrådets ordförande,
under adress Skorped.

A. Johansson.

Vikariat,

Till ett vid Visby landsförsamlings fasta
förenade folk- och småskola under
nästinstun-dande vårtermin (f. o. m. 10 januari t. o. m.
l juni) ledigt vikariat med en kontant lön af
387 kr. 50 öre jämte husrum och vedbrand
in natura kunna kompetenta sökande anmäla
sig hos skolrådet i Visby före den 15
näst-instundande november.

Visby den 15 oktober 1897.

Skolrådet.

Lärarinoeplatsen

vid Löf tjärns mindre folkskola sökes hos
skolrådet i Åmots kapellförsamling under
adress Amots bruk före den l december
1897. Lönen 350 kronor jämte bostad af
ett rum och kök med nödiga uthus samt
vedbrand. Skolbarnens antal är 18. Platsen
tillträdes vid början af år 1898. Ömsesidig
uppsägningstid enligt lag.

Åinots bruk i Gäfleborgs län den 11
oktober 1897. Skolrådet.

hvars vid kyrkan belägna fasta folkskola har
särskild småskola, åstundas en from,
tjänstvillig och kyrkligt sinnad klockare, organist
och skollärare. Organistlönen är 95 kr. jämte
naturaförmåner till ungefärligt värde af 75
kr., klockarelönen 125 kr. och skollärarelönen
efter lag. Ansökningar ingifvas under adress
Kungsängen inom sextio dagar efter första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar till

Kyrko- och skolrådet.

DIVMBSM.

Ovanligt billiga, solida, eleganta, för
vacker, djup ton erkända

P i a it i n o n,

prisbelönt svenskt fabrikat, på lindrigaste af-

betalning å 10 kr. i månaden.
Vidare hos A. V. Palmgren.

Kvarsebo via Norrköping.
I bokhandeln har nyss utkommit:

Utdrag ur

Svenska mässan.

Bihang till P. Petterssons Koral-psalmbok.
Pris 30 öre.

Rön och råd

vid undervisningen i rättskrifning af E.
Pris 25 öre.

Stockholm i oktober 1897.

A. V. Carlsons bokförlagsaktiebolag.

l distribution hos Gleerupska uni~<
j versitetsbokhandeln i Lund har
utkommit och erhålles genom rikets öfriga ]
) boklådor:

af lektor L. J. Wahlstedt.
Nionde uppl., utarbetad enligt den ]
) kungl, lärobokskommitténs förslag. Inb. (
\ 75 öre.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0638.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free