- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
690

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

690

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 48

skolan enligt vår mening blifva
synnerligen goda; missförstånd och slitningar
skulle då i tid kunna blifva utjämnade.
Hittills hafva ifrågavarande bestämmelser
mestadels stannat vid att vara en död
bokstaf, det är sant, men är skalden
härför uteslutande att söka hos förste
lärarne? Månne icke minst lika mycket
i lärares och lärarinnors ofta allt för
svaga intresse för gemensamma
angelägenheter samt deras bristande villighet att
för dessas grundliga utredning offra tid
och arbete?

Men utan ett sådant intresse, en sådan
villighet, kan intet uträttas. Den ena
tycker si och den andra tycker så, den
ena »rösten» ropar ett och den andra
ropar ett annat, men någon samlad och
på skäl grundad allmänmening kommer ej
till stånd. Att under sädana förhållanden
ingen framgång är att påräkna, säger sig
själft. Ty rätta sättet att vinna gehör
är och förblir, att man först för sig själf
klargör hvad man vill och icke vill samt
därpå utan förhäfvelse men ock utan
räddhåga framlägger sina önskningar.

Barn- och ungdomsläsning.

EU nytt företag under planläggning.

Vid senaste sammanträdet inom
verkställande utskottet för Sveriges allmänna
folkskollärareförenings centralstyrelse
föredrogs nedanstående skrifvelse, af
hvilken framgår, att meningen är att med
det snaraste sätta i gång ett nytt
företag, afsedt att vara till gagn särskildt
för folkskolans barn.

Till Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärare f Grening.

Vid bildandet af Svensk Läraretidnings
Förlagsaktiebolag ingick i planen för dess
verksamhet, att detsamma i mån af sina
tillgångar skulle ägna sig äfven åt annan
förlagsverksamhet än utgifvandet af de tre
tidningar, som öfvertogos af bolaget.
Särskildt hade stiftarne härvid tanken riktad
på ett område, som hittills i vårt land
blifvit allt för mycket åsidosatt, nämligen
åstadkommandet af en på samma gång
prisbillig och verkligt sund barn- och
ungdomsläsning. Bolagets styrelse tillsatte ock
sistlidna vår en kommitté med uppdrag att
framlägga förslag till denna tankes
realiserande. Dylikt förslag har äfven blifvit
Utarbetadt, och det gäller nu att föra saken
vidare.

Då emellertid centralstyrelsen för
Sveriges allmänna folkskollärareförening allt
sedan år 1891 ägnat denna sak sin
uppmärksamhet och sökt främja densamma dels
genom utarbetande af förteckningar öfver god
barn- och ungdomsläsning och dels nu senast
genom upprättande af ett mönsterbibliotek -
utställdt vid sommarens allmänna konst- och
industriutställning, där det rönte lifligt
erkännande - har det synts bolagets styrelse
önskvärdt att för vinnande af bästa möjliga
resultat ett samarbete mellan Sveriges
allmänna folkskollärareförening och Svensk

Läraretidnings Förlagsaktiebolag i denna
angelägenhet komme till stånd. Styrelsen
har för sin del tänkt, att detta samarbete
väsentligen skulle ordnas enligt följande
hufvudgrunder:

1. Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening utser en kommitté med
uppdrag att tillsammans med af bolagets
styrelse utsedde kommitterade anskaffa och
verkställa urval af sådan barn- och
ungdomslitteratur, som anses lämplig att
utgifva.

2. Utgifningen och distribueringen
verkställas af bolaget, som bestrider alla med
företaget förenade omkostnader samt ikläder
sig den därmed förenade ekonomiska risken.

3. Såsom ersättning för det arbete,
föreningen och lärarekåren få nedlägga för
denna sak, öfverlämnas till centralstyrelsen
för Sveriges allmänna folkskollärareförening
en viss procent af de utgifna arbetenas
nettopris att användas till något för
folkskolan och dess lärarekår nyttigt ändamål -
detta under förutsättning att Sveriges
allmänna folkskollärareförening icke träder i
samverkan med annat företag af liknande art.

I våra grannland Danmark och Norge
har på senaste tiden, under liflig
tillslutning af folkskolans lärarekår, bedrifvits ett
energiskt arbete för utgifvande och
spridande af god barnaläsning. Det är att
hoppas, att äfven vårt lands lärare och
lärarinnor skola skänka det här ifrågasatta
företaget det kraftiga understöd, hvilket är
den nödvändiga förutsättningen för dess
förverkligande.

Styrelsen blefve tacksam, om den med
det snaraste finge motse svar å denna
framställning.

Stockholm den 27 november 1897.
Styrelsen för Svensk Läraretidnings
Förlagsaktiebolag:
Emil Hammarlund.
J. Molin. Hjalmar Berg.

Hulda Lundin. Nils Lundahl.

Fridtjuv Berg.

Alla ^

vänner till Svensk Läraretidning böra nu
vid årsskiftet söka skaffa hvardera minst
en ny prenumerant på tidningen,
hvarigenom denna blir i stånd att ytterligare
utvidgas och förbättras. Profnummer
utdelas gratis.

På 1O,OOO invånare

funnos i Sverige år 1895 i medeltal 22,7
skolor mot 21,3 år 1885. Högsta
antalet eller 33,9 fanns förstnämda år i
Kopparbergs län, hvilket förhållande
förklaras af länets många särskilda småskolor.
Därnäst kommer Kristianstads med 29,5.
Minsta antalet finnes i Blekinge län -
17,2 - och i Göteborgs och Bohus län
16,1.

Lärarinnornas majoritet tilltager

vid våra folkskolor, såsom framgår af
berättelsen för 1895. År 1885 utgjorde
lärarne 42,0 % och lärarinnorna 58,0

% af de då befintliga 11,654
lärarekrafterna. År 1895 voro lärarne 37,0 %
och lärarinnorna 63,0 % af totalsumman
13,949. Största procentskillnaden
förekommer i Stockholms stad, där talen
ut-| göra resp. 18,4 och 81,6 och därnäst i
Västerbottens län: 21,5 och 78,5.
Endast å Gotland äro lärarne 54,5 % mot
45,5 % lärarinnor. I alla öfriga län äro
lärarinnorna flera till antalet.

Ingen egentlig folkskola

fanns ännu 1895 - 53 år efter
folkskolans tillkomst - uti Hotagens
kapellförsamling i Jämtland med 916 invånare.
Endast en mindre folkskola och två
småskolor, alla flyttande, funnos i
församlingen.

År 1884 funnos 7 skoldistrikt, som
saknade egentlig folkskola. Ännu vid
början af 1893 voro dessa distrikt 3,
alla belägna i Jämtlands län, men under
sagda år inrättades folkskolor i 2 af
dem. I juni månad detta år
annonserades emellertid folkskollärareplatsen ledig
äfven i Hotagen, och finns det således
nästa år ej längre något skoldistrikt, som
i detta afseende intager en dylik sorglig
undantagsställning.

Undervisning i flickslöjd

j meddelades år 1895 i 2,366 skolor. Af
! dessa voro 1,430 fasta och 57 flyttande
| folkskolor, 166 fasta och 29 flyttande
! mindre folkskolor samt 607 fasta och
[ 77 flyttande småskolor. Af dessa hade
l Malmöhus län att uppvisa 463 och
Göteborgs och Bohus län 223. Öfriga län
växlade från 179 till 30.
Anmärknings-i vardt små tal voro Kronobergs läns 8,
l Jämtlands 5 och Västerbottens 4.
Norr-| bottens hade däremot 40 och
Västernorrlands 69.

I dessa skolor undervisades ett
lärjungeantal af 88,602 emot 85,476 år
1894. Af dessa kommo 47,937 på
landsbygden och 40,665 på städerna, däraf
11,664 på Stockholms stad. Endast
Malmöhus län med sina 16,900
öfver-flyglar hufvudstaden. Närmast står
Göteborgs och Bohus län med 9,709; öfriga
län växla mellan 4,995 och 1,003, De
3 lägsta äro Kronobergs, Jämtlands och
Västerbottens med resp. 249. 182 och 75.
l Endast sådan slöjd, som upptages i
l normalplanen, är medräknad, hvadan
\ flickor, som undervisats i gosslöjd,
halm-I flätning eller dylikt ej äro upptagna.

Jultomtens resestipendium

l för lärare och lärarinnor under nästa år

j skulle enligt den i går afton af kontrol-

I lanter, utsedda af centralstyrelsen, verk-

I ställda hopsummeringen blifva 1,224 kr.

i 98 öre. Motsvarande belopp samma dag

i föregående år var 1,114 kr. l öre och

; året därförut 1,101 kr. 47 öre. Ökningen

| har sålunda under innevarande år varit

l större än år 1896, och då därtill kom-

I mer, att äfven bokhandelsupplagan tagit

i ett duktigt uppsving, har Jultomten all

l anledning att känna sig belåten. Det

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0694.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free