- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
706

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

706

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 49

- Till folkskollärare i Oppeby, Östg.: G, V.
Johansson i Vårdnäs (enhälligt).

- Till folkskollärare i Norra Finnskoga,
Vrml.: C. J. Nilson i Berga, Kron.

- Till lärare vid Hedens folkskola, Särna,
Kpbg: vik. därstädes* S. J. A. Mogren
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Töcksmark, Vrml.: j
A. Hj. Höglind i Blomskog med 2,511 röster
af 7 röstande. (Annie Andersson i Töcks- i
mark erhöll 1,240 röster af 27 röstande.) j

- Till lärarinna vid Helsingsåsens folksko- j
la, Knista, Öreb.: Hanna M. Svensson i Ta- j
num, Gtbg (enhälligt). j

- Till e. o. folkskollärare i Engelholm: M. \
Dalströrn i Skurup och O. Landgren i Höge- l
stad. !

- Till lärarinna vid en mindre folkskola j
i Helsingtuna, Gflb.; Olga Levén i V. Färnebo.

- Till småskollärarinna i Helsingborgs lands- ;
församling: Anna Magnusson i Gussaröd.

- Till småskollärarinna i Fresta, Sthm: j
Agnes Lidberg i Stockholm. j

- Till småskollärarinna i Hassle, Skbg: j
Selma Karlsson i Mariestad. j

Tidskrift för folkundervisningen har för 1898
tillerkänts ett statsbidrag af 1,000 kronor.

- 7/77 en arbetsstuga för barn i Sundsvall
har änkefru Augusta Berggren donerat 10,000
kronor.

- 7/77 husslöjdens befrämjande har Falu
läns hushållningssällskap vid nyligen hållet
sammanträde anslagit 800 kronor.

- För sedlighetsbrott har folkskolläraren F.
Viklund i Örträsk, Västerbotten, dömts till 8
månaders straffarbete.

- Afskedsfest hölls den l december uti
småskolan i Kells Nöbbelöf, Mim., för
afgående lärarinnan Hilda Borgström, som därvid
erhöll en vacker kaffeservis af nysilfver.

- Kyrkosångareexamen har aflagts i Lund af
folkskollärarne V. Andrell i Igelösa, V.
Jakobsson i Perstorp och Joh. Johansson i
Hastad.

- 7/77 800 kronor höjdes folkskollärarens
lön i Kells Nöbbelöf, Mim., vid senaste
kyrkostämman. Frågan väcktes under själfva
stämman, och godkändes förslaget enhälligt.

- Det nya lifförsäkringsbolaget Svecia
erbjuder genom annons i dagens nummer
förmånliga agenturer för lärare och lärarinnor.
Under ferierna bör en dylik sysselsättning lämna
en ej oafsevärd inkomst.

- Vid årsexamen i Hults skola af
Tofte-ryds socken erhöll läraren K. Hjertstedt ett
guldur med kedja m. m., sammanskjutet af
församlingsboar och uppgående till ett värde
af 100 kronor.

- 7/77 kamrer vid sparbanken i Ekebyborna,
Östg., är bland 15 sökande antagen
nyutnäm-de folkskolläraren och organisten C. G.
Nyqvist från Vartofta Åsaka. Platsen tillträdes
den l april nästa år.

- För fattiga skolbarn har fri frukost
anordnats i Hedemora från och med den 29
november, och hoppas barnhems- och jultomte
styrelserna, hvilka satt sig i spetsen för denna
sak, att allmänheten skall understödja det
goda syftet.

- Fröken Hulda Lundins slöjdkurs för
utbildande af handarbetsiärarinnor afslöts för
höstterminen sistlidna måndag i Klara folkskola.
I kursen hafva deltagit 39 elever. Nästa kurs
börjar, enligt annons i dagens nummer, den
7 nästkommande februari.

- En ny unionsflagga hissades Oskarsdageii
vid V. Sönnarslöfs folkskola. Invigningstalet
hölls af skolrådets ordförande, och skolbarnen
sjöngo fosterländska sånger. Flaggan var
skänkt af landtbrukaren Karl Johansson i V.
Sönnarslöf.

- 7/77 enski/d underwisning åt några
synnerligen vanartiga barn, fem gossar och fem
flickor, anslog kyrkostämman i Karlstad på
skolrådets förslag den 29 november 200 kro-

nor. Man hoppades på detta sätt kunna
förebygga, att dessa barn genom sina dåliga
exempel fördärfvade sina kamrater.

- Vikariaten vid landsortens folkskolor måste
flerestädes skötas af äldre pensionerade
skollärare, då yngre sökande stundom ej finnas
till de lediga platserna. Så hafva uti
socknarna S. Vi, Horn och Hycklinge
läiäreplatserna skötts en termin af 65-70-åriga f. d.
folkskollärare.

- f n ovanlig högtidlighet ägde rum första
söndagen i adventet uti Jemshögs kyrka, i det
till kantor L. A. Ahlstedt då af kyrkoherden
Kronsjö öfverlämnades den medalj i guld, som
k. m:t tillerkänt kantor Ahlstedt för
medborgerliga förtjänster, särskildt som mångårig
ombudsman i församlingens sparbank.

- Vid sin afflyttning till Ramkvilla erhöll
folkskolläraren J. A. Vifholm i Hinneryd den
21 november åtskilliga värdefulla bohagsting
jämte en kontant penningsumma.
Kyrkoherden Sjöstrand, som efter gudstjänstens slut
öfverlämnade gåfvorna, hembar den af
flyttande församlingens tack för nit och trohet i
lärarekallet under 17 års tid.

- Af tacksamma föräldrar öfverlämnades den
30 november till lärarinnan fröken Lindevall
i Bäckgrufvan af Kamsbergs församling, Öreb.,
ett bättre silfvercylinderur som en gärd af
erkänsla för nitisk undervisning och
moderlig omvårdnad om de små. Redan, förut har
fröken L. upprepade gånger fått mottaga
dylika bevis på sympati från föräldrarnas sida.

- För Göteborgs arbetareinstituts verksamhet
under det fjortonde arbetsåret 1896-1897 har
redogörelse utkommit. Antalet deltagare i
elementarkurserna uppgick till 135 under
höstterminen och 134 under vårterminen. De
230 föreläsningarna åhördes af 28,525 åhörare
eller i medeltal 124 pr gång. Utgifterna för
året belöpte sig till 11,446 kronor.

- »Hvilka fel hos läraren skada mest hans
respekt hos barnen?» lydde en fråga, som
dryftades uti Sundsvalls skollärareförening
vid sammanträde den 2 dennes.
Kyrkoherden Boström, som inledde frågan, framhöll
vikten af att lärarens dagliga arbete
uppbäres af en aktningsbjudande personlighet, så
att mellan lärare och lärjungar kan råda
inbördes kärlek, aktning och förtroende.

– Ett varmt tack frambärs af skolrådets
ordförande i Töcksmark, Vrml., vid
kyrkostämman den 29 november till lärarinnan
Hilma Olsson, som efter fyra års trägen och
trogen tjänst nu lämnar församlingen för att
tillträda skola å annan ort. Som bevis på de
sympatier, fröken O. vunnit, öfverlämnades åt
henne några silfverskedar i ett etui med
lämplig inskrift.

- Efter nära tjugo års arbete i småskolans
tjänst lämnar lärarinnan Stina Göransson vid
årets slut denna sin befattning i V. Bränner,
Matteröd, Krist. I förra veckan illuminerade
forna elever, nu fullvuxen ungdom, skolsalen
och hedrade lärarinnan med sång, hvarjämte
till henne öfverlämnades en kaffeservis som
hedersgåfva. Ett 50-tal personer hade
till-städeskommit.

- E n uanartad skolgosse kan man ined fullt
skäl kalla 12 årige Gustaf Emil Larsson vid
Råa södra folkskola. Då han för några
dagar sedan tillrättavisades för opassande
uppförande under aftonbönen, mattade han ett
kraftigt knytiiäfslag midt i lärarens ansikte.
Förra sommaren gjorde gossen sig naker till
hvarjehanda yttringar af okynne och
oärlighet. Skolrådet har beslutat skilja gossen från
hemmet.

- Direktör Otto Salomon å Nääs höll på
anmodan af pedagogiska biblioteksföreningen i
Jönköping ett föredrag därstädes lördagen
den 4 d:s »om uppfostran och uppfostrare».
På kvällen var anordnad en enkel fest å Stora
hotellet, hvartill direktör S. var inbjuden. Tal |
höllos för hedersgästen af stadens kyrkoherde
d:r Sundelin, Öfverläraren Dalin samt
folkskoleinspektörerna Johansson och Franzén m. fl.
De närvarande, ett 40-tal, utgjordes till
största delen af forna kursdeltagare å Nääs.

– Till förmån för folkskolebarnens
fortbildningsfond gafs första adventssöndagen i
Filipstads kyrka en barnkonsert, till hvilken ej
mindre än 725 biljetter blifvit sålda.
Konserten var anordnad af förste läraren Otto
Kellgren, och vid densamma biträdde
organisten Axel Våhlin och lärarinnan Anna
Carlsson. Flera dylika konserter hafva gifvits och
visat sig utöfva stor dragningskraft, helst
barnkören blifvit väl inöfvad och utförde sina
sånger med precision och finess.

- En afskedshögtidlighet af gripande natur
ägde den 21 nov. rum i Sunnäs folkskola, Skog,
Gflb. Efter det allmän gudstjänst hållits i
skolan - något som ganska sällan inträffar
- öfverlämnades åt den nu till Hanebo
af-flyttande läraren J. Johansson ett par
min-nesgåfvor, inköpta för medel, sammanskjutna
af den fattiga befolkningen. Skolrådets
ordförande tackade hr J. varmt för allt hvad
han varit som lärare för de små liksom
genom råd och föredöme för de vuxna.

- Småfåglarnes vänner firade den 4 dennes
uti högtidssalen å Göteborgs latinläroverk sin
årsfest. Bortåt 800 barn från folkskolorna
och läroverken hade samlats, och glädjen stod
högt i tak, då de undfägnades med nämnarn,
fingo sjunga friska sånger och åhöra sagor,
som berättades af bl. a. den outtröttlige
barnavännen f. d. folkskolläraren C. G.
Svensson. Öfverläraren Joh:s Johansson höll
afslut-ningstalet. Skolstyrelsens ordförande,
professor E. Carlson, äfvensom många lärare och
lärarinnor voro närvarande. Af årsberättelsen
framgick, att intresset för djurskyddssaken
fortfarande är i stigande. .

- ffarnavärn i Katarina kallas en anstalt,
som inrymts i huset n:r 40 Folkungagatan
och har till uppgift att från det
demoraliserande gatulifvet rädda flickor i skolåldern,
hvilka till följd af föräldrarnas bortovaro från
hemmet och fattigdom stå i fara att slå in på
dåliga vägar. Endast sådana barn, som kunna
förete goda vitsord, mottagas i anstalten.
Kärlek till arbetet, ett godt hems moderliga anda
äro de förnämsta medel, hvilka man tänkt
sig som de ungas stöd. Af gif ten får ej
öfverstiga 15 och ej understiga 5 öre pr dag.
För närvarande äro 24 flickor inskrifna i
hemmet, men plats kan beredas för flera,
Verksamheten har fortgått allt sedan den l
november,, men hemmet invigdes högtidligen den
3 dennes.

- En synnerligen högtidlig begrafning ägde den
3 d:s* rum i Jäla, då folkskolläraren G. A.
Lundgrens stoft vigdes till den sista hvilan.
Bland de många kransar,, som höljde kistan,
märktes en »från tacksamma skolbarn» samt
en från den lärareförening, af hvilken den
aflidne i lifstiden varit medlem. Å ena bandet
på denna krans lästes: »En sista hälsning till
folkskolläraren Gerhard Alfred Lundgren från
Frökindskretsens lärare och lärarinnor» ; å
andra bandet lästes: »Tack för ditt arbete.
Hvila i frid! Välsigne dig Herren!> I
processionen märktes bland andra församlingens
prästerskap, skol- och kyrkorådsledamöter,
den aflidnes skolbarn samt medlemmar ur
Frökind skr e tsen s skolförening. Folkskollärarne
Fr. MareliuH i Grolanda och A. T. Engstrand
i Broddarp prestafverade. Vice pastorn L.
J. Östlund höll i kyrkan en bibelbetrak
telse öfver Rom. 8: 19-39 samt tolkade till
sist i korta ordalag den hädangångnes
lifsgärning. Vid grafven sjöng en af den aflidne
i lifstiden bland församlingsborna bildad
sångförening.

- Ett säreget mål har förevarit vid Växjö
domkapitel. Socknemän i Torpa hade
anmält, att folkskolläraren M. Petersson å
kyrkostämma erhållit begärd tillåtelse att åtaga
sig ett vikariat inom Hinneryds församling
med ändring af skolans gång i Torpa.
Beslutet, som väckte missnöje i Torpa,
öfver-klagädes emellertid ej, sedan P. utfäst sig att
afstå från vikariatet och folkskoleinspektören
uttryckligen tillkännagifvit, att P. ej skulle
få vikariatet. Emellertid hade P. ändå
omsider tillträdt vikariatet, hvarigenom ändring
i Torpa församlings lästid måste vidtagas.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0710.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free